На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=БАРАБАШ, НАТАЛІЯ$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
Шифр: Ю461505/2009/11/12
   Журнал

Юридична Україна [Текст] : щомісячний науковий журнал. - К. : Юрінком Інтер. - Выходит ежемесячно
2009г. N 11/12
Содержание:
Бігун, В'ячеслав. Філософія правосуддя як критерій розмежування неправового та правового законодавства: (прикладна філософія Г.Радбруха) / В. Бігун. - С.4-9
Кл.слова: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Жукевич, Ігор. Явні та неявні принципи права: поняття, ознаки та особливості / І. Жукевич. - С.10-16
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Почтовий, Максим. Про співвідношення понять "правова свідомість" та "правова культура" / М. Почтовий. - С.17-20
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, КУЛЬТУРА ПРАВОВА
Редько, Андрій Григорович. Номенклатурний принцип організації сталінської системи влади та управління на прикладі Станіславської області УРСР / А. Г. Редько. - С.21-25
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Процишен, Марія. Гарантії реалізації права на страйк та можливості їх удосконалення / М. Процишен. - С.26-31
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, ПРАВО ТРУДОВЕ
Костюк, Юлія. Окремі питання законодавчого регулювання виконання постнов про накладення адміністративних стягнень / Ю. Костюк. - С.32-36
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Перепелюк, Володимир. Ефективність способів захисту прав особи як показник якості матеріального закону / В. Перепелюк. - С.37-40
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕС, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ
Пасічник, Андрій. Щодо визначення поняття адміністративної деліктоздатності / А. Пасічник. - С.41-46
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА
Майданик, Роман. Принцип пропорційності (співрозмірності) в цивільному праві України: поняття, межі, умови застосування / Р. Майданик. - С.47-55
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Нижний, Андрій. Правове регулювання конклюдентних дій за законодавством України / А. Нижний. - С.56-61
Кл.слова: ПРАВО ПРИВАТНЕ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Носік, Юрій Володимирович. Проблеми адміністративної відповідальності за порушення прав на комерційну таємницю за КУпАП: процесуально-павовий аспект / Ю. В. Носік. - С.62-65
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА, ПРАВОПОРУШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВ
Панталієнко, Ярослава Петрівна. Процесуальні особливості оголошення секретного заповіту / Я. П. Панталієнко. - С.66-70
Кл.слова: ПРАВО ПРИВАТНЕ, ПРАВО СПАДКОВЕ
Барабаш, Наталія. Землі, надані для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, як об'єкт правового регулювання / Н. Барабаш. - С.71-76
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Матвійчук, Олександр. Підвищення частки нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в енергетичному балансі країни - важливий фактор зниження антропогенного впливу на навколишнє середовище: (законодавчі аспекти) / О. Матвійчук. - С.77-83
Кл.слова: ПЕК, БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА, ЕНЕРГЕТИКА
Щербина, Валентин Степанович. Державний нагляд (контроль) у сфері господарювання: удосконалення правового регулювання / В. С. Щербина. - С.84-87
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ
Семенова, Марина. Господарсько-правове регулювання діяльності суб'єктів, що надають екскурсійні послуги / М. Семенова. - С.88-93
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ТУРИЗМ
Батиргареєва, Владислава. Соціальна адаптація осіб, звільнених із місць позбавлення волі, - найважливіша умова запобігання рецидивній злочинності / В. Батиргареєва. - С.94-101
Кл.слова: СИСТЕМА ПЕНІТЕНЦІАРНА, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ
Гумін, Олексій. Особливості кримінологічної характеристики особи у злочинах насильницького характеру / О. Гумін. - С.102-108
Кл.слова: КРИМІНОЛОГІЯ, ЗЛОЧИННІСТЬ
Митрофанов, Ігор. Сучасні підходи до розв'язання проблем реалізації кримінальної відповідальності / І. Митрофанов. - С.109-115
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА
Яцишин, Михайло Михайлович. Теоретико-методологічні проблеми сучасного кримінально-виконавчого процесу / М. М. Яцишин. - С.116-121
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ
Брацук, Іван. Дія директив ЄС у національних правопорядках держав-членів: (концепції прямої та непрямої дії) / І. Брацук. - С.122-126
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Король, Володимир. Застосування правових механізмів СОТ та acquis communautaire у сфері захисту економічних інтересів Європейського Союзу / В. Король. - С.127-132
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ, ТОРГІВЛЯ МІЖНАРОДНА
Скрипнюк, Олександр. Адміністративно-територіальна реформа та проблеми вдосконалення державного управління / О. Скрипнюк. - С.136-
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ
Бистрик, Ганна. Поняття правових форм діяльності держави: теоретико-методологічні аспекти аналізу / Г. Бистрик. - С.142-149
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Бутенко, Вадим. Правовий статус висновку правової експертизи юридичних документів / В. Бутенко. - С.150-155
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Глущенко, Світлана Василівна. Становлення касації в Україні під владою двох імперій (XVIII - XIX століття) / C. В. Глущенко. - С.156-160
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Гребенюк, Максим. Правове регулювання створення та діяльності оптових продовольчих ринків як елемент системи забезпечення продовольчої безпеки держави / М. Гребенюк. - С.161-166
Кл.слова: БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНА, БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА, РИНОК ТОВАРНИЙ
Євграфова, Єлизавета. Питання сучасного розуміння права і держави / Є. Євграфова. - С.167-173
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Тарнавська, Мар'яна. До питання про класифікацію морально-оцінювальних понять українського законодавства / М. Тарнавська. - С.174-179
Кл.слова: ЕТИКА ПРАВА, ТЕОРІЯ ПРАВА
Демський, Едуард Францович. Методологія формування адміністративного процесуального права як галузі науки: теорія конфліктів / Е. Ф. Демський. - С.180-185
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕС, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ
Мацелик, Тетяна. Адміністративно-договірні форми в діяльності органів державної податкової служби: питання теорії / Т. Мацелик, В. Біла. - С.186-189
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРАВО ПОДАТКОВЕ
Бурлака, Ірина. Деякі питання відшкодування шкоди, завданої актами органів публічної влади, за відсутності їхньої вини / І. Бурлака. - С.190-195
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Пікалюк, Світлана. Теоретико-правові основи соціального партнерства / С. Пікалюк. - С.196-199
Кл.слова: ПАРТНЕРСТВО СОЦІАЛЬНЕ, ПРАВО ТРУДОВЕ
Бевз, Олена. Юридична природа поняття "історичні ареали населених місць" та їх значення у складі земель історико-культурного призначення / О. Бевз. - С.200-207
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Позняк, Еліна. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) та припинення екологічно небезпечної діяльності в Україні: (соціально-правовий аспект) / Е. Позняк. - С.208-215
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Вінник, Оксана Мар'янівна. Договори акціонерного товариства / О. М. Вінник. - С.216-227
Кл.слова: ПРАВО АКЦІОНЕРНЕ, ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНЕ
Буткевич, Сергій Анатолійович. Запобігання та протидія використанню коштів, здобутих від наркобізнесу / С. А. Буткевич. - С.228-233
Кл.слова: ЛЕГАЛІЗАЦІЯ, ВІДМИВАННЯ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Яновська, Олександра. Окремі питання доказування в змагальному кримінальному процесі / О. Яновська. - С.234-240
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017