На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=БАЙМУРАТОВ, М.А$<.>)
Найдено 2 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 2

1.
341
Б-18


    Баймуратов, М.А..
    Міжнародне право: Підручник [Текст] : видання 2-ге, доповн. / М.А. Баймуратов. - Харьков : ООО "Одиссей", 2001. - 672 с. - ISBN 966-633-074-1 : 23.40 р.
    Содержание:
Передмова . - С .3
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА . - С .6
Поняття і особливості міжнародного права . - С .6
Поняття і визначення міжнародного права . - С .6
Особливості міжнародного права . - С .13
Міжнародне право та міжнародна система . - С .17
Основні риси сучасного міжнародного права . - С .19
Міжнародне публічне і міжнародне приватне право . - С .20
Галузі й інститути міжнародного права . - С .22
Норми і джерела міжнародного права . - С .24
Поняття норми міжнародного права . - С .24
Структура норм міжнародного права . - С .27
Види міжнародно-правових норм . - С .29
Джерела міжнародного права . - С .32
Договір і звичай — основні джерела міжнародного права . - С .33
Допоміжні джерела міжнародного права . - С .40
Кодифікація міжнародного права . - С .41
Основні принципи міжнародного публічного права . - С .45
Юридична природа основних принципів міжнародного права . - С .45
Принцип суверенної рівності держав . - С .47
Принцип незастосування сили або погрози силою . - С .49
Принцип територіальної цілісності держав . - С .51
Принцип непорушності (недоторканності) державних кордонів . - С .52
Принцип мирного вирішення міжнародних спорів
. - С .5
З
Принцип невтручання у внутрішні справи . - С .55
Принцип поваги прав людини . - С .56
Принцип рівноправністі та самовизначення народів і націй . - С .59
Принцип міжнародного співробітництва . - С .61
Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань . - С .63
Суб'єкти міжнародного права . - С .66
Поняття і властивості суб'єкта міжнародного права . - С .66
Види суб'єктів міжнародного права . - С .70
Держави — основні суб'єкти міжнародного права . - С .71
Види держав . - С .72
Міжнародна правосуб'єктність націй і народів, що борються за національне визволення . - С .78
Правосуб'єктність міжнародних організацій . - С .81
Обмеження міжнародної правосуб'єктності і міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень . - С .84
Визнання у міжнародному праві . - С .103
Поняття визнання . - С .103
Форми визнання . - С .107
Види визнання . - С .108
Правонаступництво у міжнародному праві . - С .114
Поняття і види міжнародного правонаступництва . - С .114
Правонаступництво держав стосовно міжнародних договорів . - С .116
Правонаступництво держав стосовно державної власності, державних архівів і державних боргів . - С .117
Правонаступництво України в зв'язку з припиненням існування СРСР . - С .119
Відповідальність і санкції у міжнародному праві . - С .123
Поняття і підстави міжнародноправової відповідальності . - С .123
Поняття міжнародного правопорушення . - С .127
Види міжнародних правопорушень . - С .132
Види і форми відповідальності . - С .136
Обставини, що виключають відповідальність держав . - С .139
Санкції в міжнародному праві . - С .144
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА . - С .152
Право міжнародних договорів . - С .152
Кодифікація права міжнародних договорів . - С .152
Поняття міжнародного договору . - С .155
Види міжнародних договорів . - С .158
Порядок і стадії укладання міжнародних договорів . - С .166
Законодавство України про міжнародні договори . - С .198
Право міжнародних організацій . - С .210
Історичні аспекти створення міжнародних організацій . - С .210
Поняття і види міжнародних організацій . - С .215
Правосуб'єктність міжнародних організацій . - С .221
Організація Об'єднаних Націй: історія створення, правовий статус, головні органи . - С .228
Спеціалізовані органи Організації Об'єднаних
Націй з прав людини . - С .239
Спеціалізовані установи Організації
Об'єднаних Націй . - С .243
Регіональні міжнародні організації . - С .255
Міжнародні конференції . - С .275
Права людини і міжнародне право . - С .280
Проблема міжнародної правосуб'єктності фізичних осіб . - С .280
Основні міжнародно-правові акти про права людини . - С .283
Класифікація міжнародних актів про права людини . - С .285
Міжнародні органи із захисту прав людини . - С .286
Міжнародні акти про права людини і законодавство
України . - С .293
Міжнародно-правові питання громадянства . - С .349
Громадянство та його значення для міжнародного права . - С .349
Способи набуття громадянства . - С .357
Припинення громадянства . - С .372
Подвійне громадянство і безгромадянство . - С .376
Правовий стан іноземців . - С .379
Правовий статус біженців і переміщених осіб . - С .390
Право притулку . - С .395
Територія у міжнародному праві . - С .399
Поняття і види територій . - С .399
Способи придбання державної території . - С .415
Державні кордони . - С .422
Міжнародна (недержавна) територія . - С .432
Міжнародні і багатонаціональні ріки . - С .433
Правовий режим Дунаю . - С .437
Правовий режим Арктики й Антарктики . - С .439
Дипломатичне і консульське право . - С .444
Право зовнішніх зносин . - С .444
Органи зовнішніх зносин держави . - С .448
Поняття дипломатичного і консульського права та їхні джерела . - С .454
Дипломатичні представництва . - С .460
Функції дипломатичного представництва . - С .461
і персонал дипломатичного представництва . - С .464
Дипломатичні привілеї та імунітети . - С .473
Торгові представництва . - С .479
Консульські представництва . - С .482
і персонал консульської установи . - С .489
Консульські привілеї та імунітети . - С .495
Постійні представництва держав при міжнародних організаціях . - С .500
Спеціальні місії . - С .505
Міжнародне морське право . - С .509
Поняття і просторова дія міжнародного морського права . - С .509
Кодифікація міжнародного морського права . - С .513
Внутрішні морські води і їхній правовий режим . - С .525
Територіальне море (територіальні води) і його правовий режим . - С .532
Прилегла зона та її правовий режим . - С .539
Відкрите море і його правовий режим . - С .542
Континентальний шельф . - С .546
Міжнародний район морського дна (Район) . - С .556
Виняткова економічна зона . - С .558
Міжнародні протоки і міжнародні канали . - С .561
Води держав-архіпелагів (води архіпелагу) . - С .573
Міжнародне право в період збройних конфліктів . - С .577
Міжнародне право в період збройних конфліктів — галузь міжнародного права . - С .577
Види збройних конфліктів . - С .590
Початок війни і його правові наслідки.
Театр війни . - С .593
Учасники збройних конфліктів . - С .597
Обмеження засобів і методів ведення війни . - С .601
Ведення морської війни . - С .607
Режим воєнного полону . - С .612
Режим воєнної окупації . - С .614
Захист цивільних об'єктів і культурних цінностей під час збройних конфліктів . - С .615
Нейтралітет у війні . - С .616
Закінчення війни і його міжнародноправові наслідки . - С .618
Міжнародне повітряне і космічне право . - С .621
Поняття і джерела міжнародного повітряного права . - С .621
Міжнародні польоти та їхнє правове регулювання . - С .624
Міжнародне космічне право та його джерела . - С .631
Основні принципи космічної діяльності . - С .638
Міжнародно-правова регламентація умов космічної діяльності . - С .636
Міжнародне екологічне право . - С .643
Мирні способи вирішення міжнародних спорів . - С .682
Поняття міжнародного спору . - С .652
Засоби вирішення міжнародних спорів . - С .655
Безпосередні переговори, посередництво, добрі послуги . - С .656
Міжнародна процедура з примирення . - С .659
Міжнародний арбітраж (третейський суд) . - С .660
Міжнародна судова процедура . - С .662
Розв'язання спорів у міжнародних організаціях . - С .664
УДК
ББК 67.9

Кл.слова (ненормированные):
Право міжнародне -- International law -- Право международное -- Право публічне -- Public law -- Право публичное -- Договір -- Contract -- Договор -- Права людини -- Human rights -- Права человека -- Право екологічне -- Ecological law -- Право экологическое
Аннотация: У підручнику, відповідно до програми курсу міжнародного публічного права, освітлюються основні принципи, галузі й інститути сучасного міжнародного публічного права, розглядаються основні напрямки розвитку міжнародного права, аналізується договірна практика України та її національне законодавство на предмет відповідності нормам міжнародного права і договірних зобов'язань держави.

Экземпляры всего: 49
АБ (49)
Свободны: АБ (49)
Найти похожие


2.
341
Б-18


    Баймуратов, М.А..
    Международное право [Текст] : учебник. / М.А. Баймуратов. - Харьков : ООО "Одиссей", 2000. - 736 с. - ISBN 966-633-003-2 : 22.00 р.
    Содержание:
Предисловие . - С .3
ОБЩАЯ ЧАСТЬ . - С .6
Понятие и особенности международного права . - С .6
Понятие и определение международного права . - С .6
Особенности международного права . - С .14
Международное право и международная система . - С .19
Основные черты современного международного права . - С .20
Международное публичное и международное частное право . - С .22
Отрасли и институты международного права . - С .24
Нормы и источники международного права . - С .26
Понятие нормы международного права . - С .26
Структура норм международного права . - С .30
Виды международно-правовых норм . - С .31
Источники международного права . - С .35
Договор и обычай — основные источники международного права . - С .36
Вспомогательные источники международного права . - С .44
Кодификация международного права . - С .45
Основные принципы международного публичного права . - С .49
Юридическая природа основных принципов международного права . - С .49
Принцип суверенного равенства государств . - С .52
Принцип неприменения силы или угрозы силой . - С .54
Принцип территориальной целостности государств . - С .56
Принцип нерушимости (неприкосновенности) государственных границ . - С .57
Принцип мирного разрешения международных споров . - С .58
Принцип невмешательства во внутренние дела . - С .60
Принцип уважения прав человека . - С .62
Принцип равноправия и самоопределения народов и наций . - С .64
Принцип международного сотрудничества . - С .67
Принцип добросовестного выполнения международных обязательств . - С .69
Субъекты международного права . - С .72
Понятие и свойства субъекта международного права . - С .72
Виды субъектов международного права . - С .77
Государства — основные субъекты международного права . - С .78
Виды государств . - С .79
Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за национальное освобождение . - С .86
Правосубъектность международных организаций . - С .89
Ограничение международной правосубъектности и международная правосубъектность государственноподобных образований . - С .93
Признание в международном праве . - С .114
Понятие признания . - С .114
Формы признания . - С .119
Виды признания . - С .120
Правопреемство в международном праве . - С .126
Понятие и виды международного правопреемства . - С .126
Правопреемство государств в отношении международных договоров . - С .128
Правопреемство государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов . - С .129
Правопреемство Украины в связи с прекращением существования СССР . - С .131
Ответственность и санкции в международном праве . - С .136
Понятие и основания международноправовой ответственности . - С .136
Понятие международного правонарушения . - С .141
Виды международных правонарушений . - С .146
Виды и формы ответственности . - С .150
Обстоятельства, исключающие ответственность государств . - С .153
Санкции в международном праве . - С .160
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ . - С .168
Право международных договоров . - С .168
Кодификация права международных договоров . - С .168
Понятие международного договора . - С .171
Виды международных договоров . - С .175
Порядок и стадии заключения международных договоров . - С .184
Законодательство Украины о международных договорах . - С .218
Право международных организаций . - С .231
Исторические аспекты создания международных организаций . - С .231
Понятие и виды международных организаций . - С .236
Правосубъектность международных организаций . - С .243
Организация Объединенных Наций: история создания, правовой статус, главные органы . - С .251
Специализированные органы Организации Объединенных
Наций по правам человека . - С .263
Специализированные учреждения Организации
Объединенных Наций . - С .268
Региональные международные организации . - С .281
Международные конференции . - С .303
Права человека и международное право . - С .309
Проблема международной правосубъектности физических лиц . - С .309
Основные международно-правовые акты о правах человека . - С .313
Классификация международных актов о правах человека . - С .315
Международные органы по защите прав человека . - С .316
Международные акты о правах человека и законодательство Украины . - С .324
Международно-правовые вопросы гражданства . - С .386
Гражданство и его значение для международного права . - С .386
Способы приобретения гражданства . - С .393
Прекращение гражданства . - С .406
Двойное гражданство и безгражданство . - С .410
Правовое положение иностранцев
. - С .4ii
Правовой статус беженцев и перемещенных лиц . - С .426
Право убежища . - С .432
Территория в международном праве . - С .436
Понятие и виды территорий . - С .436
Государственная территория . - С .439
Способы приобретения государственной территории . - С .454
Государственные границы . - С .462
Международная (негосударственная) территория . - С .473
Международные и многонациональные реки . - С .474
Правовой режим Дуная . - С .478
Правовой режим Арктики и Антарктики . - С .481
Дипломатическое и консульское право . - С .486
Право внешних сношений . - С .486
Органы внешних сношений государства . - С .490
Понятие дипломатического и консульского права и их источники . - С .497
Дипломатические представительства . - С .504
Функции дипломатического представительства . - С .505
и персонал дипломатического представительства . - С .508
Дипломатические привилегии и иммунитеты . - С .518
Торговые представительства . - С .524
Консульские представительства . - С .528
и персонал консульского учреждения . - С .536
Консульские привилегии и иммунитеты . - С .542
Постоянные представительства государств при международных организациях . - С .548
Специальные миссии . - С .553
Международное морское право . - С .558
Понятие и пространственное действие международного морского права . - С .558
Кодификация международного морского права . - С .563
Внутренние морские воды и их правовой режим . - С .576
Территориальное море (территориальные воды) и его правовой режим . - С .583
Прилежащая зона и ее правовой режим . - С .591
Открытое море и его правовой режим . - С .594
Континентальный шельф . - С .598
Международный район морского дна (Район) . - С .609
Исключительная экономическая зона . - С .612
Международные проливы и международные каналы . - С .615
Воды государств-архипелагов (архипелажные воды) . - С .628
Международное право в период вооруженных конфликтов . - С .632
Международное право в период вооруженных конфликтов
отрасль международного права . - С .632
Виды вооруженных конфликтов . - С .646
Начало войны и его правовые последствия. Театр войны . - С .650
Участники вооруженных конфликтов . - С .654
Ограничение средств и методов Ведения войны . - С .659
Ведение морской войны . - С .665
Режим военного плена . - С .670
Режим военной оккупации . - С .672
Защита гражданских объектов и культурных ценностей во время вооруженных конфликтов . - С .674
Нейтралитет в войне . - С .675
Окончание войны и его международно-правовые последствия . - С .676
Международное воздушное и космическое право . - С .680
Понятие и источники междунарбдного воздушного права . - С .680
Международные полеты и их правовое регулирование . - С .684
Международное космическое право и его источники . - С .691
Основные принципы космической деятельности . - С .694
Международно-правовая регламентация условий космической' деятельности . - С .698
Международное экологическое право . - С .705
Мирные средства разрешения международных споров . - С .714
Понятие международного спора . - С .714
Способы разрешения международных споров . - С .717
Непосредственные переговоры, посредничество, добрые услуги . - С .719
Международная примирительная процедура . - С .721
Международный арбитраж (третейский суд) . - С .723
Международная судебная процедура . - С .725
Разрешение споров в международных организациях . - С .727
УДК
ББК 67.9

Кл.слова (ненормированные):
Право міжнародне -- International law -- Право международное -- Право публічне -- Public law -- Право публичное -- Організація міжнародна -- International organisation -- Организации международные -- Права людини -- Human rights -- Права человека -- Право дипломатичне -- Diplomatic right -- Право дипломатическое
Аннотация: В учебнике, в соответствии с программой курса международного публичною права, освещаются основные принципы, отрасли и институты современного международного публичного права, рассматриваются основные направления развитии международного права, анализируется договорная практика Украины и ее национальное законодательство на предмет соответствия нормам международного права и договорным обязательствам государства.

Экземпляры всего: 29
АБ (29)
Свободны: АБ (29)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017