На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=БАЙМУРАТОВ, М$<.>)
Найдено 9 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 9

1.
Шифр: Д223323/2009/44
   Продолжающееся издание

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.
Держава і право [Текст] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки/ Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України : Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - ISSN 1563-3349
2009г. N 44
Содержание:
Костюк, Віктор Леонтійович. Проблеми визначення правосуб'єктності у загальній теорії права / В. Л. Костюк. - С.14-19
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Міма, Ірина Володимирівна. Деякі аспекти визначення типу держави залежно від місця релігійних норм у правовій системі країни / І. В. Міма. - С.19-25
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, ДЕРЖАВА, СИСТЕМА ПРАВОВА
Коссе, Дмитро Дмитрович. Правовий режим та механізм правового регулювання: ознаки та співвідношення / Д. Д. Коссе. - С.25-31
Кл.слова: РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ, ТЕОРІЯ ПРАВА, РЕЖИМ ПРАВОВИЙ
Лобода, Юрій Петрович. Стадії становлення правової традиції українського народу: категоріально-методологічний аспект / Ю. П. Лобода. - С.31-37
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, СИСТЕМА ПРАВОВА
Андріюк, Володимир Володимирович. Методологічні проблеми нормативного юридичного прогнозування / В. В. Андріюк. - С.37-44
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Кельман, Михайло Степанович. Методологічне значення і предмет загальної теорії права і держави / М. С. Кельман. - С.44-49
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Мельник, Володимир Петрович. Поняття та ознаки законодавства: проблеми, підходи, напрями вирішення / В. П. Мельник. - С.50-54
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Колотова, Олена Володимирівна. Допустимість застосування аналогії у галузях права / О. В. Колотова. - С.60-66
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Тужик, Володимир Васильович. Державна виконавча влада в Україні: поняття та сутність / В. В. Тужик. - С.66-70
Кл.слова: ВЛАДА ВИКОНАВЧА, ТЕОРІЯ ПРАВА, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Костюк, Наталія Петрівна. Особливості стадій правозастосування / Н. П. Костюк. - С.70-76
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, НОРМИ ПРАВА
Балаклицький, Іван Ілліч. Роль права як загальносоціального феномена в розвитку сучасної держави / І. І. Балаклицький. - С.76-82
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Коритько, Дмитро Григорович . Нагородне право: чтан дослідження проблематики / Д. Г. Коритько. - С.82-88
Кл.слова: ПРАВО нагородне
Штанько, Артем Олександрович. Об'єктивні та суб'єктивні чинники правопорушень / А. О. Штанько. - С.89-94
Кл.слова: ПРАВОПОРУШЕННЯ, ТЕОРІЯ ПРАВА
Гримасюк, Павло Олегович. Делегована правотворчість як форма правової діяльності / П. О. Гримасюк. - С.101-105
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Дмитрієнко, Інна Володимирівна. Українська правова культура як нормативне небіологічне явище / І. В. Дмитрієнко. - С.105-110
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, КУЛЬТУРА ПРАВОВА
Сенчук, Володимир Васильович. Поняття та ознаки демократичної держави: теоретико-правовий аспект / В. В. Сенчук. - С.110-117
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Краковська, Анжеліка Євгенівна. Соціальна функція в системі функцій сучасної держави: теоретико-правові проблеми дослідження / А. Є. Краковська. - С.117-124
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Зуєва, Аліна Миколаївна. Методи дослідження звичаєво-правової культури українського народу / А. М. Зуєва. - С.125-128
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, КУЛЬТУРА ПРАВОВА, ПРАВО звичаєве
Прокопов, Денис Євгенович. Природне право в консервативно-правовій думці Російської імперії кінця ХІХ - початку ХХ століть (Л.Тихомиров) / Д. Є. Прокопов. - С.129-136
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І, ПРАВО ПРИРОДНЕ
Анохін, Олександр Миколайович. Коран і хадіси імаму Аль-Бухарі про поводження з полоненими і воєнну здобич / О. М. Анохін. - С.136-142
Кл.слова: ПРАВО мусульманське, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Грін, Олександр Олексійович. Перший з'їзд Народних Комітетів Закарпатської України та проблема визначення державно-правового статусу краю / О. О. Грін. - С.142-148
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІСТОРІЯ України
Верес, Микола Миколайович. Передумови виникнення професійних спілок в Україні та Закону про професійні спілки / М. М. Верес. - С.148-153
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Коваль, Тетяна Федорівна. Співвідношення системи покарань Руської Правди та правових пам'яток Новгородської землі: історико-правове дослідження / Т. Ф. Коваль. - С.153-160
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, СИСТЕМА ПЕНІТЕНЦІАРНА
Шевчук-Бєла, Яна Валеріївна. Реалізація прав одеської грецької меншини у галузі мови та освіти (наприкінці XVIII - на початку ХХ ст.) / Я. В. Шевчук-Бєла. - С.160-166
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Баймуратов, Михайло Олександрович. Формування парламенту України: до пошуку оптимальної виборчої системи / М. О. Баймуратов, І. Д. Сліденко. - С.167-173
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Кулиев, Ибрагим Орудж оглу. Понятие и содержание термина "безопасность" / И.О. оглу Кулиев, С.Х. кызы Муршудова. - С.173-180
Кл.слова: БЕЗПЕКА
Крутов, Василь Васильович. Недержавний сектор безпеки як складова системи забезпечення національної безпеки України / В. В. Крутов, Г. П. Новицький. - С.180-187
Кл.слова: БЕЗПЕКА національна
Грицаєнко, Леонід Романович. Змагальність, диспозитивність, рівність сторін - принципи кримінального процесу України / Л. Р. Грицаєнко. - С.188-194
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ
Бабенко, Костянтин Анатолійович. Поняття конституційного регулювання в сучасній науці конституційного права / К. А. Бабенко. - С.194-200
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Григор'єв, Володимир Анатолійович. Публічність і самостійність самоврядної (муніципальної) влади / В. А. Григор'єв. - С.200-204
Кл.слова: ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ, САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ
Гомонай, Василь Васильович. Зближення законодавства України з правовою системою Європейського Союзу / В. В. Гомонай. - С.204-212
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ГАРМОНІЗАЦІя законодавства
Берназюк, Інна Миколаївна. Правове регулювання опозиційної діяльності в Україні: постановка проблеми / І. М. Берназюк. - С.212-217
Кл.слова: ПАРЛАМЕНТ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Дерев'янко, Сергій Миронович. Обмеження права громадян на участь у виборах і референдумах: порівняльно-правовий аналіз норм конституцій світу / С. М. Дерев'янко. - С.218-223
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ, ПРАВОЗНАВСТВО ПОРІВНЯЛЬНЕ
Царук, Лаврентій Степанович. Новий проект Закону про свободу мирних зібрань в Україні: крок вперед чи назад? / Л. С. Царук. - С.224-231
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Шрамко, Юлія Теодорівна. Законодавче регулювання інституту безоплатної правової допомоги в країнах СНД та Балтії: (порівняльний аналіз) / Ю. Т. Шрамко. - С.232-238
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Потьомкін, Андрій Олександрович. Питання наступного конституційного контролю законів України про внесення змін до Конституції України / А. О. Потьомкін. - С.238-245
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Котляревська, Ганна Мартіновна. Законодавче регулювання звернень громадян у країнах СНД / Г. М. Котляревська. - С.245-249
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Ященко, Роман Юрійович. Система принципів правотворчої діяльності та їх законодавче забезпечення / Р. Ю. Ященко. - С.249-258
Кл.слова: РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ, ТЕОРІЯ ПРАВА
Бондарчук, Олег Володимирович. Проблеми реалізації інституту парламентської недоторканності в Україні та Російській Федерації / О. В. Бондарчук. - С.258-263
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Дерець, Вікторія Анатоліївна. Відносини в системі органів виконавчої влади (за законопроектом "Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади") / В. А. Дерець. - С.264-270
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ВЛАДА ВИКОНАВЧА
Завальна, Жанна Вікторівна. Щодо питання про можливість договірного регулювання адміністративних відносин / Ж. В. Завальна. - С.270-274
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ
Пашков, Сергій Миколайович. Проблеми забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства / С. М. Пашков. - С.275-278
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРАВА ЛЮДИНИ
Синкова, Олена Михайлівна. Підзвітність в органах виконавчої влади: особливості суб'єктного складу / О. М. Синкова. - С.278-284
Кл.слова: ВЛАДА ВИКОНАВЧА, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Єщук, Ольга Михайлівна. Міжнародні стандарти поліцейської діяльності у сфері захисту права власноті / О. М. Єщук. - С.289-292
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ, СТАНДАРТи міжнародні, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Волкович, Олена Юріївна. Проблемні питання визначення поняття, змісту державного управління господарськими товариствами / О. Ю. Волкович. - С.292-297
Кл.слова: ТОВАРИСТВО ГОСПОДАРСЬКЕ, УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Єфремова, Олена Петрівна. Законодавче регулювання конкурсу в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз / О. П. Єфремова. - С.302-309
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ
Дідескуль, Анжеліка Леонідівна. Правовий захист державних службовців у системі органів державної влади та органів місцевого самоврядування України / А. Л. Дідескуль. - С.309-314
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ, ВЛАДА ДЕРЖАВНА
Пивовар, Ірина Вікторівна. Поняття адміністративної відповідальності за порушення законодавства про культурну спадщину / І. В. Пивовар. - С.314-321
Кл.слова: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ, ПРАВОПОРУШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВ
Сенченко, Людмила Василівна. Центральні органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративно-правового регулювання демографічної політики в Україні / Л. В. Сенченко. - С.321-326
Кл.слова: ВЛАДА ВИКОНАВЧА, демографія
Ватрас, Володимир Антонович. До питання про законодавче закріплення поняття сім'ї / В. А. Ватрас. - С.327-332
Кл.слова: ПРАВО СІМЕЙНЕ
Зарандия, Тамара Джановна. Залог - как средство обеспечения исполнения обязательств в Грузии / Т. Д. Зарандия, Т. В. Джугели. - С.333-340
Кл.слова: ПРАВО ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Рудко, Богдана Богданівна. Історичний і порівняльний аналіз права власності на об'єкти нерухомості / Б. Б. Рудко. - С.340-346
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Другова, Валентина Анатоліївна. Удосконалення правового регулювання звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом вчинення виконавчого напису / В. А. Другова. - С.347-354
Кл.слова: НОТАРІАТ
Волков, Сергій Сергійович. Комерційна таємниця і її співвідношення з інтелектуальною власністю / С. С. Волков. - С.359-363
Кл.слова: ВЛАСНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА, ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНО
Панталієнко, Ярослава Петрівна. Нотаріальна таємниця - одне із загальних правил вчинення нотаріальних дій / Я. П. Панталієнко. - С.363-368
Кл.слова: НОТАРІАТ
Шевченко, Григорій Михайлович. Проблеми реалізації переважного права акціонера ЗАТ та приватного АТ на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами / Г. М. Шевченко. - С.369-375
Кл.слова: ПРАВО АКЦІОНЕРНЕ, ПРАВО корпоративне
Менджул, Марія Василівна. Цивільна правоздатність та дієздатність громадських організацій / М. В. Менджул. - С.375-380
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Плахіна, Ірина Вікторівна. Правове становище товарних бірж / І. В. Плахіна. - С.381-385
Кл.слова: ПРАВО БІРЖОВЕ, БІРЖА ТОВАРНА
Зубков, Сергій Олександрович. Правові проблеми цивільного обороту незавершених об'єктів будівництва / С. О. Зубков. - С.386-391
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Апанасенко, Алла Миколаїівна. До питання про підстави диференціації правового регулювання соціально-трудових відносин / А. М. Апанасенко. - С.391-396
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Кириченко, Володимир Євгенович. Система акціонерних банків земельного кредиту в Росії в останнє двадцятиріччя ХІХ ст. / В. Є. Кириченко. - С.397-405
Кл.слова: ПРАВО банківське, ІПОТЕКА
Оніщик, Юрій Віталійович. Податкова правосуб'єктність організації - платника податку / Ю. В. Оніщик. - С.406-410
Кл.слова: ПРАВО ПОДАТКОВЕ
Буличева, Наталія Анатоліївна. Сучасні правові та організаційні проблеми фінансування вищої освіти в Україні / Н. А. Буличева, Ю. І. Пивовар. - С.411-416
Кузьменко, Олена Анатоліївна. Напрями вдосконалення правового та методологічного забезпечення міжбюджетних відносин / О. А. Кузьменко. - С.416-421
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ
Курило, Володимир Іванович. Правове забезпечення моніторингу як дієвий інструмент ефективності агросектору економіки України / В. І. Курило, В. Н. Большаков. - С.422-426
Кл.слова: ПРАВО АГРАРНЕ, АПК
Киндюк, Борис Володимирович. Правові засади охорони українських лісів в часи революції та громадянської війни / Б. В. Киндюк, Д. А. Апотовський. - С.426-430
Кл.слова: ПРАВО ЛІСОВЕ
Хохлова, Ірина Вікторівна. Окремі питання виникнення права надрокористування в Україні / І. В. Хохлова, О. П. Шем'яков. - С.430-434
Хом'яченко, Світлана Іванівна. Регулювання земельним законодавством обігу земельних ділянок / С. І. Хом'яченко. - С.434-438
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Томин, Олександра Олексіївна. Основні підходи до визначення поняття мисливства як виду спеціального використання об'єктів тваринного світу / О. О. Томин. - С.438-442
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Нечипорук, Любов Дмитрівна. Право власності на об'єкти тваринного світу / Л. Д. Нечипорук. - С.442-447
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Мендик, Людмила Володимирівна. Поняття та особливості правової охорони лісів / Л. В. Мендик. - С.448-452
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРАВО ЛІСОВЕ
Гурська, Галина Анатоліївна. Екологічне аудитування як один із видів підприємницької діяльності / Г. А. Гурська. - С.452-456
Кл.слова: АУДИТ ЕКОЛОГІЧНИЙ
Литвинець, В'ячеслав Михайлович. Здійснення територіальною громадою села управління землями в межах населеного пункту та землями комунальної власності / В. М. Литвинець. - С.457-463
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Розновська, Софія Богданівна. Земельний сервітут як окремий різновид обтяжень прав на землю / С. Б. Розновська. - С.463-469
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Берзін, Павло Сергійович. Проблеми систематизації наслідків у специфічних конструкціях складів злочинів / П. С. Берзін. - С.470-476
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Назаров, Віктор Володимирович. Право людини на невтручання в її особисте і сімейне життя та його обмеження у кримінальному провадженні / В. В. Назаров. - С.477-484
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Анчукова, Марина Вікторівна. Щодо кримінальної відповідальності за втручання в діяльність захисника чи представника особи (ст. 397 КК України) / М. В. Анчукова. - С.484-492
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Шеховцова, Лілія Ігорівна. Проблеми застосування статті 117 Кримінального кодексу України / Л. І. Шеховцова. - С.492-496
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ЗЛОЧИН, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Жукова, Тетяна Станіславівна. Правова система Італії, структурні елементи кримінального права щодо неповнолітніх в Україні та Італії / Т. С. Жукова. - С.496-502
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, СИСТЕМА ПРАВОВА, ЮСТИЦІЯ ЮВЕНАЛЬНА
Андрушко, Андрій Васильович. Історія розвитку законодавства у сфері протидії геронтологічній злочинності (до 1917 року) / А. В. Андрушко. - С.502-509
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА
Головчук, Віталій Анатолійович. Протидія невиконанню судових рішень вимагає удосконалення законодавчих приписів / В. А. Головчук. - С.509-515
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Козлюк, Людмила Григорівна. Віктимна поведінка неповнолітніх жертв статевих злочинів / Л. Г. Козлюк. - С.515-520
Кл.слова: КРИМІНОЛОГІЯ, віктимологія, ЮСТИЦІЯ ЮВЕНАЛЬНА
Ганова, Ганна Олександрівна. Проблеми кваліфікації дій співучасників, які вчинили умисне вбивство з розподілом ролей / Г. О. Ганова. - С.520-526
Кл.слова: КРИМІНОЛОГІЯ, ЗЛОЧИН
Тарасевич, Тетяна Юріївна. Медичний працівник як спеціальний суб'єкт злочину в історії кримінального законодавства України / Т. Ю. Тарасевич. - С.526-531
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Омельянчик, Сергій Володимирович. Адміністративно-деліктологічна характеристика особи правопорушника, що посягає на громадський порядок і громадську безпеку в міській місцевості (на підставі дослідження правопорушень, вчинених у місті Запоріжжя) / С. В. Омельянчик. - С.532-537
Скітейкін, Максим Юрійович. Актуальні аспекти детермінації ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагуютькульт насильства і жорстокості (ст. 300 КК України) / М. Ю. Скітейкін. - С.537-542
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Мозгова, Вікторія Анатоліївна. Історичний розвиток громадських робіт як виду кримінального покарання / В. А. Мозгова. - С.543-548
Кл.слова: СИСТЕМА ПЕНІТЕНЦІАРНА, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ
Карпов, Олександр Никифорович. Можливості взаємодії правоохоронних органів України, які з компетентними органами зарубіжних держав протидіють злочинам економічного спрямування / О. Н. Карпов. - С.549-553
Кл.слова: ЗЛОЧИНИ ЕКОНОМІЧНІ, ОРГАНИ правоохоронні
Панько, Ніна Анатоліївна. Проблеми використання криміналістичного обліку способів учинення злочинів в Україні / Н. А. Панько. - С.553-559
Кл.слова: КРИМІНАЛІСТИКА
Логін, Сергій Васильович. Безпека учасників кримінального судочинства: історичний аспект / С. В. Логін. - С.565-573
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Гусак, Андрій Петрович. Кримінально-правові ознаки особистості неповнолітніх, які вчинили насильницькі злочини / А. П. Гусак. - С.573-578
Кл.слова: КРИМІНОЛОГІЯ, ЮСТИЦІЯ ЮВЕНАЛЬНА
Міщенко, Сергій Григорович. Принципи забезпечення діяльності кримінальної юстиції у протидії злочинності / С. Г. Міщенко. - С.578-581
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Ткачук, Юрій Олександрович. Принципи побудови кримінально-правових санкцій: спроба вирішення / Ю. О. Ткачук. - С.588-591
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Сурнін, Андрій Олексійович. Правові аспекти розробки професіограми службової діяльності судді суду загальної юрисдикції / А. О. Сурнін. - С.592-597
Кл.слова: ОРГАНИ ПРАВООХОРОННІ
Хадж, Айман Абу аль. Регионализм в международном праве и практике Лиги арабских государств / Айман Абу аль Хадж. - С.598-605
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ
Чернявська, Ольга Леонідівна. Правові засади регулювання режиму ріки Дніпро як частини системи європейських внутрішніх водних шляхів / О. Л. Чернявська. - С.605-609
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Аношина, Наталія-Тереза Юріївна. Гарантії міжнародного правопорядку моделі Віденського конгресу 1814-1815 рр. / Н.-Т. Ю. Аношина. - С.610-613
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Хоббі, Юлія Сергіївна. Правовий статус держав-кандидатів на вступ до Європейського Союзу: проблематика суверенітету / Ю. С. Хоббі. - С.614-619
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ЄС
Павлюк, Михайло Вікторович. Відносини Україна - НАТО у контексті міжнародних угод / М. В. Павлюк. - С.626-632
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, ПОЛІТИКА зовнішня, ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ
Фанін, Іван Сергійович. Перспективи розвитку військово-технічного співробітництва України з новими членами НАТО з числа країн Ценральної та Східної Європи на сучасному етапі / І. С. Фанін. - С.620-626
Кл.слова: ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ
Лініченко, Денис Володимирович. Механізм міжнародно-правового регулювання торговельних спорів у рамках діяльності СОТ: поняття, ознаки, юридичний зміст / Д. В. Лініченко. - С.632-637
Кл.слова: ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ
Отрош, Михайло Іванович. Активне і пасивне право посольства Світого Престолу / М. І. Отрош. - С.638-645
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, ПРАВО дипломатичне
Горбатенко, Ірина Анатоліївна. Системний розвиток знань про політику: проблеми і перспективи / І. А. Горбатенко. - С.666-672
Кл.слова: політологія
Асланов, Стеллас Антипович. Правова база етнонаціональної політики України / С. А. Асланов. - С.715-722
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


2.
Шифр: Д223323/2009/45
   Продолжающееся издание

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.
Держава і право [Текст] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки/ Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України : Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - ISSN 1563-3349
2009г. N 45
Содержание:
Оніщенко, Наталія Миколаївна. Держава та право: єдність, відмінності та протиріччя / Н. М. Оніщенко. - С.3-8
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Кельман, Михайло Степанович. Об'єкт та предмет юридичної науки: (проблематика методологічного змісту) / М. С. Кельман. - С.8-13
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Нагребельний, Володимир Петрович. Прогнозування у законодавчій діяльності / В. П. Нагребельний. - С.13-20
Кл.слова: РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ
Тарахонич, Тетяна Іванівна. Методологічні аспекти дослідження правового регулювання / Т. І. Тарахонич. - С.20-26
Кл.слова: РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ, ТЕОРІЯ ПРАВА
Заяць, Наталія Володимирівна. Особливості функціонування інституту народного представництва: компаративний аналіз / Н. В. Заяць. - С.26-31
Кл.слова: ПРАВОЗНАВСТВО ПОРІВНЯЛЬНЕ, СИСТЕМА ПРАВОВА
Подковенко, Тетяна Олександрівна. Медіація як один з альтернативних способів розв'язання юридичних конфліктів / Т. О. Подковенко. - С.31-38
Демічева, Вікторія Володимирівна. Правова культура: теоретичний аналіз та практичний вимір / В. В. Демічева. - С.38-42
Кл.слова: КУЛЬТУРА ПРАВОВА, ТЕОРІЯ ПРАВА
Львова, Олена Леонідівна. Сучасне праворозуміння в світлі ціннісних орієнтацій права / О. Л. Львова. - С.42-49
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Бурдоносова, Марина Анатоліївна. Правовий нігілізм як форма деформації правової свідомості населення / М. А. Бурдоносова. - С.54-60
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Гримасюк, Павло Олегович. Нормативно-правові акти делегованої правотворчості як джерело права / П. О. Гримасюк. - С.60-66
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Волкова, Олена Миколаївна. Сутнісні характеристики категорії "соціальні права особи" / О. М. Волкова. - С.66-71
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ТЕОРІЯ ПРАВА
Балаклицький, Іван Ілліч. Загальні принципи права як сутнісні його характеристики / І. І. Балаклицький. - С.71-77
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Чміль, Василь Вікторович. Наукові проблеми колізійності законодавства / В. В. Чміль. - С.77-82
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Зубенко, Алла Володимирівна. Співвідношення та взаємодія актів тлумачення норм права з правозастосовчими та нормативно-правовими актами / А. В. Зубенко. - С.82-86
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Свиридюк, Наталія Петрівна. Функції юридичного конфлікту / Н. П. Свиридюк. - С.86-91
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Опольська, Наталя Михайлівна. Правова соціалізація дитини як складова процесу розвитку правової свідомості / Н. М. Опольська. - С.91-97
Кл.слова: СОЦІОЛОГІЯ права
Потапенко, Наталія Анатоліївна. Забезпечення правової освіти громадськими організаціями: теоретико-правовий аспект / Н. А. Потапенко. - С.97-102
Кл.слова: КУЛЬТУРА ПРАВОВА
Тимченко, Ганна Василівна. Місце та роль закону в житті держави і суспільства / Г. В. Тимченко. - С.102-108
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Лобода, Юрій Петрович. Постановка проблеми та напрями дослідження правової традиції: логіко-методологічний аналіз / Ю. П. Лобода. - С.108-112
Кл.слова: ПРАВО ЗВИЧАЄВЕ
Риженко, Юрій Миколайович. Система права та правова система: особливості взаємозв'язку та взаємовпливу / Ю. М. Риженко. - С.113-119
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, СИСТЕМА ПРАВОВА
Колотова, Олена Володимирівна. Відмежування аналогії закону від суміжних правових явищ / О. В. Колотова. - С.119-125
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Киндюк, Борис Володимирович. Правові засади охорони лісів у Лісовому Уставі 1567 р. Великого Князівства Литовського / Б. В. Киндюк. - С.126130
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Радутний, Олександр Едуардович. Звичай як джерело кримінального права / О. Е. Радутний. - С.130-135
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ПРАВО ЗВИЧАЄВЕ
Козинець, Олена Гаврилівна. Парламентська республіка: досвід Франції / О. Г. Козинець. - С.135-141
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Нелін, Олександр Ігорович. До питання успадкування в українських землях у складі Австро-Угорської імперії / О. І. Нелін. - С.141-146
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ПРАВО СПАДКОВЕ
Мазурок, Ігор Олегович. Владно-конфесійні відносини на Закарпатті у 1939-1944 рр.: історико-правовий аспект / І. О. Мазурок. - С.147-152
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Редько, Андрій Григорович. Перехід від галузевого до територіального принципу організації системи влади та управління в СРСР (на прикладі Станіславської області УРСР) / А. Г. Редько. - С.152-157
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Грін, Олександр Олексійович. Закарпаття у відносинах між Чехословаччиною та Радянським Союзом у роки Другої світової війни. Радянсько-чехословацький договір 29 червні 1945 року / О. О. Грін. - С.158-164
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Гладкий, Сергій Олександрович. Головний кооперативний комітет у відносинах кооперації з державою в УРСР 1920-х років / С. О. Гладкий. - С.164-171
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Сеньків, Юлія Василівна. Регулювання кримінально-правових відносин у єврейських громадах на українських землях у складі Великого князівства Литовського / Ю. В. Сеньків. - С.171-177
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Костюк, Віктор Леонтійович. Проблеми забезпечення цивільного контролю за СБУ як складова оптимізації її правосуб'єктності / В. Л. Костюк, І. Р. Вітик. - С.178-182
Кл.слова: ОРГАНИ ПРАВООХОРОННІ
Кафарський, Володимир Іванович. Методологічні підходи та методи дослідження конституційно-правового регулювання діяльності політичних партій / В. І. Кафарський. - С.182-188
Кл.слова: ПАРТІЯ ПОЛІТИЧНА, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Свірський, Борис Михайлович. Місце регламенту Верховної Ради України в системі нормативно-правових актів / Б. М. Свірський. - С.188-194
Кл.слова: ПАРЛАМЕНТ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Клочков, Володимир Григорович. Ініціативна перевірка прокурором додержання прав і свобод людини / В. Г. Клочков. - С.194-200
Кл.слова: ОРГАНИ ПРАВООХОРОННІ, прокуратура
Москвич, Лідія Миколаївна. Особистісні якості судді в системі забезпечення ефективності судової системи / Л. М. Москвич. - С.201-207
Кл.слова: ОРГАНИ ПРАВООХОРОННІ, СУДОЧИНСТВО
Мельниченко, Віктор Іванович. Правові засади статусу спеціальних державних органів в Україні / В. І. Мельниченко, Н. Г. Плахотнюк. - С.207-213
Кл.слова: ВЛАДА ВИКОНАВЧА
Козинець, Ірина Гаврилівна. Про співвідношення понять "біженці" та "особи, переміщені всередині країни" / І. Г. Козинець. - С.213-219
Кл.слова: МІГРАЦІЯ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Баймуратов, Максим Михайлович. Роль компетенції місцевого самоврядування у становленні локального сталого розвитку / М. М. Баймуратов. - С.219-224
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ, ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ
Зубачова, Ірина Сергіївна. Перспективи запровадження інституту суду присяжних в Україні / І. С. Зубачова. - С.224-229
Кл.слова: СУД присяжних
Приполова, Людмила Іванівна. Історико-теоретичний аспект становлення адміністративно-територіального устрою України / Л. І. Приполова. - С.229-234
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ
Куненко, Ірина Сергіївна. Проблеми правового регулювання референдуму як форми участі громадян у конституційному процесі України / І. С. Куненко. - С.234-241
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Лошицький, Михайло Васильович. Які адміністративні суди потрібні Україні? / М. В. Лошицький, С. О. Короєд. - С.242-252
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Бутирський, Андрій Анатолійович. До проблемних питань визначення підвідомчості справ адміністративним судам / А. А. Бутирський. - С.253-257
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Магеррамов, Амил Мамедали оглы. ВТО в системе международных организаций по регулированию торгово-экономичских и таможенных отношений / А.М. оглы Магеррамов. - С.257-266
Кл.слова: ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ, СОТ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ
Большаков, Вадим Натанович. Використання військового досвіду отримання інформації при розробці правових засад моніторингу в АПК України / В. Н. Большаков. - С.266-269
Куценко, Станіслав Ігрович. Поняття процесуальних норм та їх місце в адміністративному праві / С. І. Куценко. - С.270-275
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕС, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ
Беззубов, Дмитро Олександрович. Про тлумачення "ризикознавства" в юридичній науці України / Д. О. Беззубов. - С.275-281
Кл.слова: РИЗИК, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Багаденко, Ірина Петрівна. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх, у проекті Кодексу про адміністративні проступки / І. П. Багаденко. - С.281-285
Кл.слова: КОДЕКС, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ЮСТИЦІЯ ЮВЕНАЛЬНА
Менів, Любов Дмитрівна. Об'єкт адміністративних порушень законодавства про захист прав споживачів / Л. Д. Менів. - С.286-290
Кл.слова: ПРАВОПОРУШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВ, ПРАВА споживачів, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Грабовська, Оксана Олександрівна. Правосуб'єктність органів опіки та піклування в процедурі усиновлення / О. О. Грабовська. - С.291-296
Кл.слова: ПРАВО СІМЕЙНЕ
Занфірова, Тетяна Анатоліївна. Діалектика необхідності й свободи у трудових правовідносинах / Т. А. Занфірова. - С.296-301
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Фединяк, Галина Степанівна. Реалізація цивільної правосуб'єктності транснаціональними корпораціями / Г. С. Фединяк. - С.301-304
Кл.слова: ТНК, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Звєрєва, Олена Володимирівна. Становлення законодавства про захист споживчого ринку / О. В. Звєрєва. - С.305-309
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ, РИНОК споживчий
Носік, Юрій Володимирович. Сучасна судова практика щодо доменних імен / Ю. В. Носік. - С.309-315
Кл.слова: ІНТЕРНЕТ, ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНО, ПРАВО інформаційне
Зеліско, Алла Володимирівна. Правове регулювання статусу споживчих товариств: послідовність чи хаотичність? / А. В. Зеліско. - С.315-320
Кл.слова: ПРАВО КООПЕРАТИВНЕ, КООПЕРАЦІЯ
Слюсар, Андрій Миколайович. Керівник підприємства: проблема визначення правового статусу / А. М. Слюсар. - С.320-326
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Видолоб, Дмитро Вікторович. Державна політика України у сфері ліцензування господарської діяльності з видобутку, переробки, виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та виробів з них і торгівлі ними як засіб державного регулювання / Д. В. Видолоб. - С.326-333
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ
Стефанів, Тетяна Василівна. Коло юридичних осіб, що потребують спеціальних правил банкрутства / Т. В. Стефанів. - С.333-338
Кл.слова: ІНСТИТУТ неспроможності, ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ
Звєрєв, Мар'ян Михайлович. Поняття суб'єктів аудиторської діяльності та їх ознаки / М. М. Звєрєв. - С.338-343
Кл.слова: АУДИТ, ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ
Піцик, Христина Зіновіївна. Особливості спадкування за законом в Україні / Х. З. Піцик. - С.343-348
Кл.слова: ПРАВО СПАДКОВЕ
Козуб, Ірина Георгіївна. Трудова правоздатність осіб із зниженою працездатністю / І. Г. Козуб. - С.349-352
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Макійчук, Тетяна Миколаївна. Правове становище дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що мають інвалідність / Т. М. Макійчук. - С.353-360
Кл.слова: ПРАВО СОЦІАЛЬНЕ
Кузьміна, Марина Миколаївна. Значення непрямого державного регулювання та саморегулювання у забезпеченні якості / М. М. Кузьміна. - С.360-365
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ
Кафарський, Олег Володимирович. Особливості та напрями правового регулювання сільського туризму в Україні / О. В. Кафарський. - С.365-370
Шевченко, Дмитро Валерійович. Процесуальні правовідносини у сфері вирішення трудових спорів / Д. В. Шевченко. - С.371-375
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ, СПОРИ ТРУДОВІ
Дарморіс, Оксана Маркіянівна. Поняття та основні принципи трудового права Європейського Союзу / О. М. Дарморіс. - С.375-381
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ПРАВО ТРУДОВЕ
Скоропис, Олена Миколаївна. Проблеми законодавчого регулювання ліквідації об'єднань співвласників багатоквартирного житлового будинку / О. М. Скоропис. - С.381-388
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПРАВО ПРИВАТНЕ
Пилипишин, Станіслав Станіславович. Правове регулювання зарахування зустрічних однорідних вимог як форми безготівкових розрахунків / С. С. Пилипишин. - С.389-392
Кл.слова: РОЗРАХУНКИ БЕЗГОТІВКОВІ, ПРАВО БАНКІВСЬКЕ
Ахундов, Арзу Теюб олгы. Проблемы организации и правовой регламентации финансового контроля и координации деятельности контрольных органов в Азербайджане / А.Т. оглы Ахундов. - С.393-398
Кл.слова: КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ, ПРАВО ФІНАНСОВЕ
Котюк, Іван Ілліч. Методологічні аспекти понятійно-категоріального апарату теорії права: психофізіологічні механізми формування та загальна характеристика понять / І. І. Котюк, О. І. Котюк. - С.399-405
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Котюк, Іван Ілліч. Окремі проблемні аспекти правового статусу неповнолітніх як суб'єктів правовідносин / І. І. Котюк, М. О. Пасєка. - С.405-411
Кл.слова: ЮСТИЦІЯ ЮВЕНАЛЬНА
Охріменко, Іван Миколайович. Шляхи оптимізації правового врегулювання діяльності оперативних підрозділів ОВС / І. М. Охріменко. - С.411-417
Кл.слова: ОРГАНИ ПРАВООХОРОННІ
Берзін, Павло Сергійович. Поняття "злочинні наслідки" та деякі проблеми призначення покарання / П. С. Берзін. - С.417-424
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Анчукова, Марина Вікторівна. Щодо кримінальної відповідальності за розголошення таємниці усиновлення (ст. 168 КК України) / М. В. Анчукова. - С.424-430
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Мозоль, Станіслав Анатолійович. Суб'єкти запобігання злочинам проти виборчих прав громадян / С. А. Мозоль. - С.430-434
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, ПРАВА ЛЮДИНИ
Хряпінський, Петро Васильович. Об'єкт соціально-позитивної поведінки за кримінальним законодавством України / П. В. Хряпінський. - С.435-441
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Когутич, Іван Іванович. Про систему криміналістичної тактики та короткий аналіз її складових / І. І. Когутич. - С.441-446
Кл.слова: КРИМІНАЛІСТИКА
Гаргат-Українчук, Ольга Миронівна. Поняття, ознаки та значення правових презумпцій у кримінальному процесі України / О. М. Гаргат-Українчук. - С.446-451
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Чмут, Сергій Володимирович. Безпосередній об'єкт статевих зносин з особою, яка не досягла статевої зрілості / С. В. Чмут. - С.452-459
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ЗЛОЧИН
Андрушко, Андрій Васильович. До питання про віктимність осіб похилого віку / А. В. Андрушко. - С.459-465
Кл.слова: ВІКТИМОЛОГІЯ, КРИМІНОЛОГІЯ
Нестерова, Ірина Анатоліївна. Джерела тіньових відносин, що виникають у сфері туристичного бізнесу: історико-порівняльний аспект / І. А. Нестерова. - С.465-471
Кл.слова: ЕКОНОМІКА ТІНЬОВА, ЗЛОЧИНИ ЕКОНОМІЧНІ
Цимбал, Микола Миколайович. Доказування обставин вчинення деяких релігійних злочинів / М. М. Цимбал. - С.471-477
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Хім'як, Юрій Богданович. Окремі питання впливу Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини на кримінальне право України / Ю. Б. Хім'як. - С.477-481
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРАВА ЛЮДИНИ, СУД ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
Тарасевич, Тетяна Юріївна. Додаткові ознаки медичного працівника як спеціального суб'єкта злочину за Кримінальним кодексом України / Т. Ю. Тарасевич. - С.482-487
Кл.слова: КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Бабін, Борис Володимирович. Особливості програмного регулювання у контексті дослідження феномена міжнародних програм / Б. В. Бабін. - С.488-495
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Грицаєнко, Людмила Леонідівна. Реформування інституційного механізму Європейського Союзу в світлі Лісабонського договору / Л. Л. Грицаєнко. - С.496-501
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ЄС, СОЮЗ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
Поєдинок, Ольга Романівна. Спеціальні, автономні, самодостатні, функціональні та цільові режими в міжнародному праві / О. Р. Поєдинок. - С.501-507
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Отрош, Михайло Іванович. Правові особливості дипломатичних відносин Святого Престолу з державами, зокрема з Україною / М. І. Отрош. - С.507-513
Кл.слова: ПРАВО ДИПЛОМАТИЧНЕ
Кулько, Андрій Вадимович. Деякі аспекти вдосконалення міжнародно-правової регламентації судноплавства на Дунаї в умовах європейської інтеграції / А. В. Кулько. - С.513-519
Ниязов, Джабир Акиф оглы. Международно-правовое регулирование труда трудящихся мигрантов на универсальному уровне / Д.А. оглы Ниязов. - С.519-526
Кл.слова: МІГРАЦІЯ, ПРАВА ЛЮДИНИ
Філатов, Віктор Вікторович. Міжнародні угоди України в сфері митної справи / В. В. Філатов. - С.526-532
Кл.слова: СПРАВА МИТНА, ПРАВО МИТНЕ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Эйвазлы, Джафар Вагиф оглы. ОБСЕ и обеспечение международной безопасности / Д.В. оглы Эйвазлы. - С.532-537
Кл.слова: БЕЗПЕКА МІЖНАРОДНА, ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ
Сухорольський, Петро Михайлович. Міжнародно-правовий механізм реалізації Альпійської та Карпатської конвенцій з охорони і сталого розвитку гірських регіонів / П. М. Сухорольський. - С.538-544
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Кузьменко, Лідія Рудольфівна. Права людини та їх захист в умовах стихійного лиха / Л. Р. Кузьменко. - С.544-551
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Аскерова, Элнара Габил кызы. Роль "внутренного права" международных неправительственных организаций в определении правового статуса межднародных неправительственных организаций / Э.Г. кызы Аскерова. - С.551-557
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ
Вітман, Костянтин Миколайович. Кримські татари - національна меншина чи корінний народ? / К. М. Вітман. - С.563-571
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Перегуда, Євген Вікторович. Щодо проектів реформування охорони здоров'я та фінансового її забезпечення / Є. В. Перегуда, С. Д. Місержи. - С.582-592
Кл.слова: ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИЙ
Співак, Віктор Миколайович. Національна безпека України в контексті стратегії глобалізаційного розвитку / В. М. Співак. - С.604-612
Кл.слова: БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА
Дівак, Вікторія Віталіївна. Деякі проблеми реформування адміністративно-територіального устрою та регіоналізація України / В. В. Дівак. - С.626-632
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ
Оніщенко, Катерина Олександрівна. Класифікація та особливості політико-правового статусу територіальних автономій / К. О. Оніщенко. - С.632-640
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ Экз. 1 - (свободен)

Найти похожие


3.
   342.25(477)
   М 90


   
    Муніципальне право України [Текст] : підручник / за ред. М. О. Баймуратова. - 2-е вид., доп. - К. : Правова єдність, 2009. - 720 с. - ISBN 978-966-2183-47-4 : 090.00 р.
УДК
ББК 67.401я73
Рубрики: Право муніципальне
Кл.слова (ненормированные):
САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ -- процес муніципальний -- ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ
Аннотация: У підручнику здійснюється ознайомлення з історією становлення та розвитку муніципального прана в Україні. Розкриваються зміст, сутність, правова природа, характерні ознаки місцевого самоврядування. Відображено проблемні аспекти муніципального права України, зокрема такі, що стосуються становлення власної компетенції місцевого самоврядування, імплементації міжнародних стандартів локальної демократії в національне законодавство, розвитку муніципального процесу тощо. Для студентів вищих навчальних закладів, аспіратів, викладачів та усіх, кого цікавить муніципальна проблематика.


Доп.точки доступа:
Погорілко, В.Ф.; Баймуратов, Михайло Олександрович; Бальций , Ю.Ю.; Баймуратова, М.О. \за ред.\
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


4.
Шифр: Б953207/2009/4
   Журнал

Бюлетень Міністерства юстиції України [Текст]. - К. - Выходит ежемесячно
2009г. N 4/5
Содержание:
Оніщук, Микола Васильович. Конституція та референдна демократія в Україні: реалії та перспективи / М. В. Оніщук. - С.6-19
Рабінович, П. М. Практика Страсбурзького суду як втілення діалектичних принципів пізнання права: До 50-річчя Європейського суду з прав людини / П. М. Рабінович. - С.20-30
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, СУД ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
Окіпнюк, В. Т. Деякі аспекти правозастосовної діяльності надзвичайних сесій судів УРСР у 1924-29 роках / В. Т. Окіпнюк. - С.31-37
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Баймуратов, Михайло Олександрович. Місцеве самоврядування як загальний спадок людської цивілізації та феномен сучасного світового конституціоналізму / М. О. Баймуратов. - С.38-47
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Батанова, Н. М. До питання щодо визначення поняття конституційно-правової відповідальності / Н. М. Батанова. - С.48-57
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА
Магновський, І. Й. Правові аспекти удосконалення обласного поділу в Україні / І. Й. Магновський. - С.58-66
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Майданник, О. О. Функції держави та органу державної влади - поняття, ознаки, співвідношення / О. О. Майданник. - С.67-74
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Федоренко, Владислав Леонідович. Інститути громадянського суспільства та інститут громадських організацій в Україні: теоретико-методологічні та нормопроектні аспекти / В. Л. Федоренко, Я. О. Кагляк. - С.75-88
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Прасов, О. О. Органи прокуратури та їх посадові особи як відповідачі у справах адміністративної юрисдикції / О. О. Прасов. - С.89-98
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ
Калюжний, Р. А. Організаційно-правові форми забезпечення державних інтересів / Р. А. Калюжний, Г. М. Красноступ. - С.99-106
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Майданик, Роман. Застосування цивільного законодавства за аналогією / Р. Майданик. - С.107-116
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Кухарєв, О. Є. Призначення виконавця заповіту за ініціативою спадкоємців (підстави, юридична природа, процедура) / О. Є. Кухарєв. - С.117-125
Кл.слова: ПРАВО СПАДКОВЕ, ПРАВО ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Тищенко, О. В. До питання щодо правового змісту поняття "колективний договір" / О. В. Тищенко. - С.126-130
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Світличний, О. П. До проблемних питань у сфері земельних ресурсів / О. П. Світличний. - С.131-136
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Шерстюк, В. М. Професійна етика судового експерта / В. М. Шерстюк. - С.137-141
Кл.слова: ЕКСПЕРТИЗА СУДОВА
Герасименко, Є. С. Визначення біженців. Критерії виключення / Є. С. Герасименко. - С.144-149
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Закорецька, Г. В. Роль і значення раціоналізаторської пропозиції для соціально-економічного розвитку України / Г. В. Закорецька. - С.150-155
Кл.слова: ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНО
Огнев'юк, Г. З. Особливості діяльності патентного повіреного з охорони прав на промислові зразки / Г. З. Огнев'юк. - С.156-161
Кл.слова: ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНО, ПРАВО ПАТЕНТНЕ
Сибіга, О. М. Обов'язки комісіонера за договором комісії / О. М. Сибіга. - С.162-170
Кл.слова: ПРАВО ДОГОВІРНЕ
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ Экз. 1 - Б.ц. (свободен)

Найти похожие


5.
Шифр: Б953207/2009/11
   Журнал

Бюлетень Міністерства юстиції України [Текст]. - К. - Выходит ежемесячно
2009г. N 11
Содержание:
Оніщук, Микола Васильович. Традиції демократії в українському конституціоналізмі від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності / М. В. Оніщук. - С.6-10
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Футей, Б. А. Відповідальність держави за дотримання а виконання Конституції / Б. А. Футей. - С.11-16
Стецюк, П. Б. Християнські засади сучасного українського конституціоналізму / П. Б. Стецюк. - С.17-20
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Тихий, В. П. Ідейні засади Конституції України та проблеми їх утвердження і забезпечення / В. П. Тихий. - С.21-23
Скомороха, В. Є. Конституція України: нові виклики / В. Є. Скомороха. - С.24-31
Корнієнко, М. І. Загальні засади конституційного ладу: якими вони мають бути у новій редакції Конституції України / М. І. Корнієнко. - С.32-35
Барабаш, Ю. Г. Вироблення дотринальних підходів у науці конституційного права як одна з умов ефективності конституційної реформи / Ю. Г. Барабаш. - С.36-39
Гончаренко, В. Д. Правовий статус національних меншин за Конституцією УНР 1918 р. / В. Д. Гончаренко. - С.40-41
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Баймуратов, Михайло Олександрович. Феноменологія місцевого самоврядування у сучасному українському конституціоналізмі: синергізм національного та міжнародного правопорядків / М. О. Баймуратов. - С.42-45
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ, ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ
Устименко, В. А. Правовий господарський порядок як засіб забезпечення сталого розвитку економіки України / В. А. Устименко. - С.46-48
Рум'янцев, В. О. Проблема розподілу влади за Конституцією УНР 1918 р. / В. О. Рум'янцев. - С.49-51
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Варналій, З. С. Конституціоналізм та економіка / З. С. Варналій. - С.52-54
Волошин, Ю. О. Глобальний та національний конституціоналізм: методологічні проблеми визначення та взаємодії / Ю. О. Волошин. - С.55-57
Єфремова, Н. В. Праця Теодота Галіпа "Основні права і обов'язки українських громадян" та її місце в історії української конституційно-правової думки / Н. В. Єфремова. - С.58-62
Кл.слова: ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І
Єрмолаєв, М. В. Конституційний шлях до соборності України: (до 90-річчя Акта злуки УНР із ЗУНР) / М. В. Єрмолаєв. - С.63-65
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Пустовіт, Жанна Миколаївна. Теоретичні проблеми конституціоналізму / Ж. М. Пустовіт. - С.66-67
Левченков, О. І. Принцип детермінації в методології сучасної теорії права / О. І. Левченков. - С.68-74
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Федоренко, Владислав Леонідович. Концепція багатоаспектної системи і структури конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти / В. Л. Федоренко. - С.75-83
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Волковицька, Н. О. Правова свідомість у розвитку правової системи України / Н. О. Волковицька. - С.84-90
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Гелич, Ю. О. Таємниця особистого життя людини як інститут інформаційного права України / Ю. О. Гелич. - С.91-98
Кл.слова: ПРАВО ІНФОРМАЦІЙНЕ
Дроботова, Т. Б. Поняття державно-правового режиму: теоретико-методологічні проблеми дослідження / Т. Б. Дроботова. - С.99-106
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Кармаліта, М. В. Категорія "доктринального тлумачення" в констексті джерел права / М. В. Кармаліта. - С.107-112
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


6.


    Баймуратов, М.
    Вагоме слово в теорії конституційного права [Текст] / М. Баймуратов // Право України : Юридичний журнал. - 2006. - N11. - С. 158-160 . - ISSN 0132-1331
Рубрики: КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


7.
341
Б-18


    Баймуратов, М.А..
    Міжнародне право: Підручник [Текст] : видання 2-ге, доповн. / М.А. Баймуратов. - Харьков : ООО "Одиссей", 2001. - 672 с. - ISBN 966-633-074-1 : 23.40 р.
    Содержание:
Передмова . - С .3
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА . - С .6
Поняття і особливості міжнародного права . - С .6
Поняття і визначення міжнародного права . - С .6
Особливості міжнародного права . - С .13
Міжнародне право та міжнародна система . - С .17
Основні риси сучасного міжнародного права . - С .19
Міжнародне публічне і міжнародне приватне право . - С .20
Галузі й інститути міжнародного права . - С .22
Норми і джерела міжнародного права . - С .24
Поняття норми міжнародного права . - С .24
Структура норм міжнародного права . - С .27
Види міжнародно-правових норм . - С .29
Джерела міжнародного права . - С .32
Договір і звичай — основні джерела міжнародного права . - С .33
Допоміжні джерела міжнародного права . - С .40
Кодифікація міжнародного права . - С .41
Основні принципи міжнародного публічного права . - С .45
Юридична природа основних принципів міжнародного права . - С .45
Принцип суверенної рівності держав . - С .47
Принцип незастосування сили або погрози силою . - С .49
Принцип територіальної цілісності держав . - С .51
Принцип непорушності (недоторканності) державних кордонів . - С .52
Принцип мирного вирішення міжнародних спорів
. - С .5
З
Принцип невтручання у внутрішні справи . - С .55
Принцип поваги прав людини . - С .56
Принцип рівноправністі та самовизначення народів і націй . - С .59
Принцип міжнародного співробітництва . - С .61
Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань . - С .63
Суб'єкти міжнародного права . - С .66
Поняття і властивості суб'єкта міжнародного права . - С .66
Види суб'єктів міжнародного права . - С .70
Держави — основні суб'єкти міжнародного права . - С .71
Види держав . - С .72
Міжнародна правосуб'єктність націй і народів, що борються за національне визволення . - С .78
Правосуб'єктність міжнародних організацій . - С .81
Обмеження міжнародної правосуб'єктності і міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень . - С .84
Визнання у міжнародному праві . - С .103
Поняття визнання . - С .103
Форми визнання . - С .107
Види визнання . - С .108
Правонаступництво у міжнародному праві . - С .114
Поняття і види міжнародного правонаступництва . - С .114
Правонаступництво держав стосовно міжнародних договорів . - С .116
Правонаступництво держав стосовно державної власності, державних архівів і державних боргів . - С .117
Правонаступництво України в зв'язку з припиненням існування СРСР . - С .119
Відповідальність і санкції у міжнародному праві . - С .123
Поняття і підстави міжнародноправової відповідальності . - С .123
Поняття міжнародного правопорушення . - С .127
Види міжнародних правопорушень . - С .132
Види і форми відповідальності . - С .136
Обставини, що виключають відповідальність держав . - С .139
Санкції в міжнародному праві . - С .144
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА . - С .152
Право міжнародних договорів . - С .152
Кодифікація права міжнародних договорів . - С .152
Поняття міжнародного договору . - С .155
Види міжнародних договорів . - С .158
Порядок і стадії укладання міжнародних договорів . - С .166
Законодавство України про міжнародні договори . - С .198
Право міжнародних організацій . - С .210
Історичні аспекти створення міжнародних організацій . - С .210
Поняття і види міжнародних організацій . - С .215
Правосуб'єктність міжнародних організацій . - С .221
Організація Об'єднаних Націй: історія створення, правовий статус, головні органи . - С .228
Спеціалізовані органи Організації Об'єднаних
Націй з прав людини . - С .239
Спеціалізовані установи Організації
Об'єднаних Націй . - С .243
Регіональні міжнародні організації . - С .255
Міжнародні конференції . - С .275
Права людини і міжнародне право . - С .280
Проблема міжнародної правосуб'єктності фізичних осіб . - С .280
Основні міжнародно-правові акти про права людини . - С .283
Класифікація міжнародних актів про права людини . - С .285
Міжнародні органи із захисту прав людини . - С .286
Міжнародні акти про права людини і законодавство
України . - С .293
Міжнародно-правові питання громадянства . - С .349
Громадянство та його значення для міжнародного права . - С .349
Способи набуття громадянства . - С .357
Припинення громадянства . - С .372
Подвійне громадянство і безгромадянство . - С .376
Правовий стан іноземців . - С .379
Правовий статус біженців і переміщених осіб . - С .390
Право притулку . - С .395
Територія у міжнародному праві . - С .399
Поняття і види територій . - С .399
Способи придбання державної території . - С .415
Державні кордони . - С .422
Міжнародна (недержавна) територія . - С .432
Міжнародні і багатонаціональні ріки . - С .433
Правовий режим Дунаю . - С .437
Правовий режим Арктики й Антарктики . - С .439
Дипломатичне і консульське право . - С .444
Право зовнішніх зносин . - С .444
Органи зовнішніх зносин держави . - С .448
Поняття дипломатичного і консульського права та їхні джерела . - С .454
Дипломатичні представництва . - С .460
Функції дипломатичного представництва . - С .461
і персонал дипломатичного представництва . - С .464
Дипломатичні привілеї та імунітети . - С .473
Торгові представництва . - С .479
Консульські представництва . - С .482
і персонал консульської установи . - С .489
Консульські привілеї та імунітети . - С .495
Постійні представництва держав при міжнародних організаціях . - С .500
Спеціальні місії . - С .505
Міжнародне морське право . - С .509
Поняття і просторова дія міжнародного морського права . - С .509
Кодифікація міжнародного морського права . - С .513
Внутрішні морські води і їхній правовий режим . - С .525
Територіальне море (територіальні води) і його правовий режим . - С .532
Прилегла зона та її правовий режим . - С .539
Відкрите море і його правовий режим . - С .542
Континентальний шельф . - С .546
Міжнародний район морського дна (Район) . - С .556
Виняткова економічна зона . - С .558
Міжнародні протоки і міжнародні канали . - С .561
Води держав-архіпелагів (води архіпелагу) . - С .573
Міжнародне право в період збройних конфліктів . - С .577
Міжнародне право в період збройних конфліктів — галузь міжнародного права . - С .577
Види збройних конфліктів . - С .590
Початок війни і його правові наслідки.
Театр війни . - С .593
Учасники збройних конфліктів . - С .597
Обмеження засобів і методів ведення війни . - С .601
Ведення морської війни . - С .607
Режим воєнного полону . - С .612
Режим воєнної окупації . - С .614
Захист цивільних об'єктів і культурних цінностей під час збройних конфліктів . - С .615
Нейтралітет у війні . - С .616
Закінчення війни і його міжнародноправові наслідки . - С .618
Міжнародне повітряне і космічне право . - С .621
Поняття і джерела міжнародного повітряного права . - С .621
Міжнародні польоти та їхнє правове регулювання . - С .624
Міжнародне космічне право та його джерела . - С .631
Основні принципи космічної діяльності . - С .638
Міжнародно-правова регламентація умов космічної діяльності . - С .636
Міжнародне екологічне право . - С .643
Мирні способи вирішення міжнародних спорів . - С .682
Поняття міжнародного спору . - С .652
Засоби вирішення міжнародних спорів . - С .655
Безпосередні переговори, посередництво, добрі послуги . - С .656
Міжнародна процедура з примирення . - С .659
Міжнародний арбітраж (третейський суд) . - С .660
Міжнародна судова процедура . - С .662
Розв'язання спорів у міжнародних організаціях . - С .664
УДК
ББК 67.9

Кл.слова (ненормированные):
Право міжнародне -- International law -- Право международное -- Право публічне -- Public law -- Право публичное -- Договір -- Contract -- Договор -- Права людини -- Human rights -- Права человека -- Право екологічне -- Ecological law -- Право экологическое
Аннотация: У підручнику, відповідно до програми курсу міжнародного публічного права, освітлюються основні принципи, галузі й інститути сучасного міжнародного публічного права, розглядаються основні напрямки розвитку міжнародного права, аналізується договірна практика України та її національне законодавство на предмет відповідності нормам міжнародного права і договірних зобов'язань держави.

Экземпляры всего: 49
АБ (49)
Свободны: АБ (49)
Найти похожие


8.
341
Б-18


    Баймуратов, М.А..
    Международное право [Текст] : учебник. / М.А. Баймуратов. - Харьков : ООО "Одиссей", 2000. - 736 с. - ISBN 966-633-003-2 : 22.00 р.
    Содержание:
Предисловие . - С .3
ОБЩАЯ ЧАСТЬ . - С .6
Понятие и особенности международного права . - С .6
Понятие и определение международного права . - С .6
Особенности международного права . - С .14
Международное право и международная система . - С .19
Основные черты современного международного права . - С .20
Международное публичное и международное частное право . - С .22
Отрасли и институты международного права . - С .24
Нормы и источники международного права . - С .26
Понятие нормы международного права . - С .26
Структура норм международного права . - С .30
Виды международно-правовых норм . - С .31
Источники международного права . - С .35
Договор и обычай — основные источники международного права . - С .36
Вспомогательные источники международного права . - С .44
Кодификация международного права . - С .45
Основные принципы международного публичного права . - С .49
Юридическая природа основных принципов международного права . - С .49
Принцип суверенного равенства государств . - С .52
Принцип неприменения силы или угрозы силой . - С .54
Принцип территориальной целостности государств . - С .56
Принцип нерушимости (неприкосновенности) государственных границ . - С .57
Принцип мирного разрешения международных споров . - С .58
Принцип невмешательства во внутренние дела . - С .60
Принцип уважения прав человека . - С .62
Принцип равноправия и самоопределения народов и наций . - С .64
Принцип международного сотрудничества . - С .67
Принцип добросовестного выполнения международных обязательств . - С .69
Субъекты международного права . - С .72
Понятие и свойства субъекта международного права . - С .72
Виды субъектов международного права . - С .77
Государства — основные субъекты международного права . - С .78
Виды государств . - С .79
Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за национальное освобождение . - С .86
Правосубъектность международных организаций . - С .89
Ограничение международной правосубъектности и международная правосубъектность государственноподобных образований . - С .93
Признание в международном праве . - С .114
Понятие признания . - С .114
Формы признания . - С .119
Виды признания . - С .120
Правопреемство в международном праве . - С .126
Понятие и виды международного правопреемства . - С .126
Правопреемство государств в отношении международных договоров . - С .128
Правопреемство государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов . - С .129
Правопреемство Украины в связи с прекращением существования СССР . - С .131
Ответственность и санкции в международном праве . - С .136
Понятие и основания международноправовой ответственности . - С .136
Понятие международного правонарушения . - С .141
Виды международных правонарушений . - С .146
Виды и формы ответственности . - С .150
Обстоятельства, исключающие ответственность государств . - С .153
Санкции в международном праве . - С .160
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ . - С .168
Право международных договоров . - С .168
Кодификация права международных договоров . - С .168
Понятие международного договора . - С .171
Виды международных договоров . - С .175
Порядок и стадии заключения международных договоров . - С .184
Законодательство Украины о международных договорах . - С .218
Право международных организаций . - С .231
Исторические аспекты создания международных организаций . - С .231
Понятие и виды международных организаций . - С .236
Правосубъектность международных организаций . - С .243
Организация Объединенных Наций: история создания, правовой статус, главные органы . - С .251
Специализированные органы Организации Объединенных
Наций по правам человека . - С .263
Специализированные учреждения Организации
Объединенных Наций . - С .268
Региональные международные организации . - С .281
Международные конференции . - С .303
Права человека и международное право . - С .309
Проблема международной правосубъектности физических лиц . - С .309
Основные международно-правовые акты о правах человека . - С .313
Классификация международных актов о правах человека . - С .315
Международные органы по защите прав человека . - С .316
Международные акты о правах человека и законодательство Украины . - С .324
Международно-правовые вопросы гражданства . - С .386
Гражданство и его значение для международного права . - С .386
Способы приобретения гражданства . - С .393
Прекращение гражданства . - С .406
Двойное гражданство и безгражданство . - С .410
Правовое положение иностранцев
. - С .4ii
Правовой статус беженцев и перемещенных лиц . - С .426
Право убежища . - С .432
Территория в международном праве . - С .436
Понятие и виды территорий . - С .436
Государственная территория . - С .439
Способы приобретения государственной территории . - С .454
Государственные границы . - С .462
Международная (негосударственная) территория . - С .473
Международные и многонациональные реки . - С .474
Правовой режим Дуная . - С .478
Правовой режим Арктики и Антарктики . - С .481
Дипломатическое и консульское право . - С .486
Право внешних сношений . - С .486
Органы внешних сношений государства . - С .490
Понятие дипломатического и консульского права и их источники . - С .497
Дипломатические представительства . - С .504
Функции дипломатического представительства . - С .505
и персонал дипломатического представительства . - С .508
Дипломатические привилегии и иммунитеты . - С .518
Торговые представительства . - С .524
Консульские представительства . - С .528
и персонал консульского учреждения . - С .536
Консульские привилегии и иммунитеты . - С .542
Постоянные представительства государств при международных организациях . - С .548
Специальные миссии . - С .553
Международное морское право . - С .558
Понятие и пространственное действие международного морского права . - С .558
Кодификация международного морского права . - С .563
Внутренние морские воды и их правовой режим . - С .576
Территориальное море (территориальные воды) и его правовой режим . - С .583
Прилежащая зона и ее правовой режим . - С .591
Открытое море и его правовой режим . - С .594
Континентальный шельф . - С .598
Международный район морского дна (Район) . - С .609
Исключительная экономическая зона . - С .612
Международные проливы и международные каналы . - С .615
Воды государств-архипелагов (архипелажные воды) . - С .628
Международное право в период вооруженных конфликтов . - С .632
Международное право в период вооруженных конфликтов
отрасль международного права . - С .632
Виды вооруженных конфликтов . - С .646
Начало войны и его правовые последствия. Театр войны . - С .650
Участники вооруженных конфликтов . - С .654
Ограничение средств и методов Ведения войны . - С .659
Ведение морской войны . - С .665
Режим военного плена . - С .670
Режим военной оккупации . - С .672
Защита гражданских объектов и культурных ценностей во время вооруженных конфликтов . - С .674
Нейтралитет в войне . - С .675
Окончание войны и его международно-правовые последствия . - С .676
Международное воздушное и космическое право . - С .680
Понятие и источники междунарбдного воздушного права . - С .680
Международные полеты и их правовое регулирование . - С .684
Международное космическое право и его источники . - С .691
Основные принципы космической деятельности . - С .694
Международно-правовая регламентация условий космической' деятельности . - С .698
Международное экологическое право . - С .705
Мирные средства разрешения международных споров . - С .714
Понятие международного спора . - С .714
Способы разрешения международных споров . - С .717
Непосредственные переговоры, посредничество, добрые услуги . - С .719
Международная примирительная процедура . - С .721
Международный арбитраж (третейский суд) . - С .723
Международная судебная процедура . - С .725
Разрешение споров в международных организациях . - С .727
УДК
ББК 67.9

Кл.слова (ненормированные):
Право міжнародне -- International law -- Право международное -- Право публічне -- Public law -- Право публичное -- Організація міжнародна -- International organisation -- Организации международные -- Права людини -- Human rights -- Права человека -- Право дипломатичне -- Diplomatic right -- Право дипломатическое
Аннотация: В учебнике, в соответствии с программой курса международного публичною права, освещаются основные принципы, отрасли и институты современного международного публичного права, рассматриваются основные направления развитии международного права, анализируется договорная практика Украины и ее национальное законодательство на предмет соответствия нормам международного права и договорным обязательствам государства.

Экземпляры всего: 29
АБ (29)
Свободны: АБ (29)
Найти похожие


9.


    Баймуратов, М. А.
    Імплементація норм міжнародного права про свободу пересування і вибір місця проживання у право України [Текст] / М. А. Баймуратов, С. Максименко // Право України. - 2003. - 09. - С. 133-138
Кл.слова (ненормированные):
Права людини -- Human rights -- Права человека -- Право міжнародне -- International law -- Право международное -- Право європейське -- European law -- Право европейское -- Міграція -- Migration -- Миграция


Доп.точки доступа:
Максименко, С.

Нет сведений об экземплярах
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017