На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=БАЗИЛЕВИЧ, К$<.>)
Найдено 7 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 7

1.


    Базилевич, К.
    Моделювання взаємозв’язків дефіциту державного бюджету України з показниками макроекономічної динаміки [Текст] / К. Базилевич, О. Царук // Банківська справа. - 2002. - N3. - С. 24-29
Рубрики: БЮДЖЕТ
   МАКРОЕКОНОМІКАДоп.точки доступа:
Царук, О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


2.
368
Б-17


    Базилевич, В.Д..
    Страхова справа [Текст] : 2-ге вид., перероб. і доп. / В.Д. Базилевич, К. С. Базилевич. - К. : Т-во "Знання", КОО, 2002. - 203 с. - ISBN 966-620-143-7 : 12.00 р.
    Содержание:
Вступ . - С .7
СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ . - С .10
Історичні передумови виникнення страхування . - С .10
Необхідність та зміст страхування . - С .12
Суб'єкти та об'єкти страхування . - С .15
Форми страхування . - С .19
Системи страхування . - С .27
Порядок укладання і дії страхового договору . - С .29
Страхові поняття, які відображають найзагальніші умови страхування . - С .33
СТРАХОВИЙ РИНОК . - С .36
Зміст та структура страхового ринку . - С .36
Внутрішня система та зовнішнє середо-вище страхового ринку . - С .43
Ліцензування страхової діяльності . - С .45
Страховий ринок України . - С .47
МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ . - С .53
Зміст, структура та види майнового страхування . - С .53
Страхування врожаю сільськогосподарських культур . - С .55
Добровільне страхування майна підприємств . - С .56
Добровільне страхування домашнього майна громадян . - С .59
Страхування транспортних засобів . - С .61
СОЦІАЛЬНЕ ТА ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ . - С .68
Необхідність, зміст та значення соціального страхування . - С .68
Організація соціального страхування в Україні . - С .69
Порядок надходження та використання засобів загальнообов'язкового державного соціального страхування . - С .72
Проблеми та перспективи розвитку системи соціального страхування в Україні . - С .79
Особисте страхування та його зв'язок із соціальним страхуванням . - С .81
Страхування життя . - С .83
Страхування від нещасних випадків . - С .84
Страхування додаткової пенсії . - С .89
Добровільне медичне страхування . - С .91
Стан розвитку особистого страхування в Україні . - С .99
СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ . - С .102
Необхідність, зміст та структура страхування відповідальності . - С .102
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів . - С .104
Страхування професійної відповідальності . - С .111
Страхування кредитних ризиків та депозитів . - С .113
Екологічне страхування . - С .124
ПЕРЕСТРАХУВАННЯ . - С .130
Виникнення, зміст та функції перестрахування . - С .130
Види договорів перестрахування . - С .133
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИКА . - С .139
Інвестиційна стратегія як форма прояву диверсифікації страхового портфеля . - С .139
Структура інвестиційних ризиків . - С .140
Страхування інвестицій . - С .145
Системи оцінок та методи обмеження ризиків іноземних інвестицій . - С .152
HL АКТУАРШ РОЗРАХУНКИ . - С .157
Суть та завдання актуарних розрахунків . - С .157
Тарифна ставка: структура та методи розрахунку . - С .159
Визначення тарифів за новими видами страхування . - С .166
Суть та види страхових премій . - С .170
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ . - С .183
Проблеми захисту страхувальника від неплатоспроможності страховика . - С .183
Фінансова структура страхової компанії . - С .188
Доходи, витрати, фінансові результати страхової компанії . - С .193
Система показників ефективності діяльності страховика . - С .197
Оподаткування страховиків . - С .200
УДК
ББК 65.9(4УКР)261.7

Кл.слова (ненормированные):
Страхування -- Insurance -- Страхование -- Економіка ринкова -- Market economy -- Экономика рыночная -- Перестрахування -- Reinsurance -- Перестрахование


Доп.точки доступа:
Базилевич, К.С.
Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


3.
368
Б-17


    Базилевич, В.Д..
    Страхова справа [Текст] : 4-те вид., перероб. і доповн. / В.Д. Базилевич, К. С. Базилевич. - К. : Знання, 2005. - 351 с. - ISBN 966-346-005-9 : 25.00 р.
УДК
ББК 65.9(4УКР)261.7

Кл.слова (ненормированные):
Страхування -- Insurance -- Страхование -- Забезпечення пенсійне -- Pension provision -- Обеспечение пенсионное -- Перестрахування -- Reinsurance -- Перестрахование -- Актуарій -- Actuary -- Актуарий


Доп.точки доступа:
Базилевич, К.С.
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


4.
330.101.541
Б-17


    Базилевич, В.Д..
    Макроекономіка: Підручник [Текст] : за ред. Базилевича В.Д. 3-тє вид., випр. / В.Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик. - К. : Знання, 2006. - 623 с. - ISBN 966-346-062-8 : 17.00 р.
    Содержание:
Передмова . - С .11
Предмет, методи та функції макроекономіки . - С .15
Рівні господарської системи та їх взаємозв'язок.
Предмет, функції та місце макро-економіки в системі економічних наук . - С .15
Методологія та методи макроеконо-мічних досліджень. Макроекономічне моделювання . - С .27
Макроекономічна модель кругообороту ресурсів, продуктів і доходів . - С .39
Економічний кругооборот у закритій приватній економіці: проста та ускладнена моделі. Роль посередників у круго-обороті . - С .39
Модель кругообороту закритої економіки з участю держави . - С .47
Модель кругообороту відкритої економіки . - С .50
Макроекономічні показники в системі національних рахунків . - С .54
Зміст та значення системи національних рахунків
(СНР) для макроекономічного аналізу . - С .54
Теоретичні засади та принципи побудови СНР.
Класифікація видів економічної діяльності . - С .55
Порівняльний аналіз балансів народного господарства (БНГ) та системи національних рахунків
(СНР) . - С .61
Стан та проблеми запровадження СНР-93 в Україні . - С .65
Основні макроекономічні показники: потокові, запасів та економічної кон'юнктури . - С .67
Номінальні та реальні макроекономічні показники . - С .82
Суспільний добробут та проблеми його кількісного визначення . - С .85
Нові макроекономічні показники: індекс людського розвитку (ІЛР), індекс економічної свободи (ІЕС) та рівень глобалізації (РГ) . - С .89
Сукупний попит та сукупна пропозиція . - С .95
Сукупний попит: зміст, структура, фактори, що на нього впливають. Крива AD . - С .95
Сукупна пропозиція: зміст, фактори, що її визначають. Короткострокова та довгострокова криві сукупної пропозиції (AS) . - С .107
Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Модель AD — AS. Ефект храповика . - С .118
Споживання, заощадження та інвестиції . - С .127
Загальна характеристика споживання і заощадження . - С .127
Теорії споживання . - С .134
Інвестиції та заощадження . - С .148
Споживання, заощадження, інвестиції та умови рівноважного рівня виробництва . - С .156
Модель мультиплікатора-акселератора . - С .162
Автономні інвестиції. Кейнсіанська та неокласична функції автономних інвестицій . - С .162
Мультиплікатор інвестицій . - С .169
Індуційовані інвестиції. Модель акселератора . - С .186
Національний ринок благ та його рівновага . - С .193
Зміст та структура національного ринку. Загальна економічна рівновага Л. Вальраса . - С .194
Ринок благ (товарів та послуг) та його рівновага: кейнсіанські та класична моделі . - С .198
Ринок грошей і проблеми його рівноваги . - С .219
Зміст та елементи (структура) грошової маси . - С .219
Грошовий ринок: зміст, об'єкти, суб'єкти, функції . - С .222
Попит на гроші: класична, кейнсіанська та сучасні теорії . - С .223
Пропозиція грошей та чинники, що її визначають.
Мультиплікація депозитів та банківських кредитів . - С .235
Рівновага на грошовому ринку . - С .247
Макроекономічна рівновага на товарному і грошовому ринках . - С .253
Національний ринок праці та його взаємодія з товарним та грошовим ринками . - С .258
Зайнятість і безробіття як макроекономічні явища ринкової економіки . - С .258
Ринок праці та його рівновага . - С .265
Умови рівноваги трьох ринків. Модель Хікса —
Хансена . - С .278
Моделі загальної макроекономічної рівноваги: неокласична, кейнсіанська та синтезована . - С .281
Макроекономічна нестабільність: циклічність економічного розвитку . - С .305
Макроекономічна нестабільність: зміст, форми вияву та головні макро-економічні суперечності . - С .305
Циклічні коливання та їх різновиди . - С .307
Класичний та сучасний економічні цикли. Трендові тенденції в економіці . - С .310
Теорії циклічного розвитку та їх класифікація . - С .317
Нециклічні коливання економіки. Системні кризи . - С .329
Механізм поширення циклічних коливань. Моделі економічних циклів . - С .339
Адаптація економічної системи до циклічних коливань. Державне антицик-лічне регулювання . - С .354
Макроекономічна нестабільність: інфляція та безробіття . - С .359
Інфляція: сутність, причини та види. Вимірювання інфляції . - С .359
Соціально-економічні наслідки інфляції . - С .377
Безробіття як вияв макроекономічної нестабільності. Закон А. Оукена . - С .388
Зв'язок інфляції та безробіття. Крива
Філіпса . - С .401
Антиінфляційна політика держави та політика зайнятості . - С .415
Економічне зростання . - С .422
Зміст, джерела, типи та фактори економічного зростання . - С .422
Кейнсіанські моделі економічного зростання без урахування технічного прогресу Є. Домара та Р.
Харрода . - С .427
Неокласична модель економічного зростання Р.
Солоу . - С .435
Держава в системі макроекономічного регулювання . - С .453
Об'єктивна необхідність державного втручання в економіку. Відмови ринку та відмови держави . - С .453
Теорія суспільного вибору . - С .465
Зміст, цілі та засоби (інструменти) макроекономічної політики. Теорії економічної політики
Тінбергена таР. Манделла . - С .473
Ефективність економічної політики. Закон А.
Вагнера. Ефективність
Парето . - С .488
Грошово-кредитна політика . - С .495
Грошово-кредитна система: зміст, структура, об'єкти, суб'єкти. Риси сучасної грошово-кредитної системи . - С .495
Небанківські фінансові й кредитні установи як суб'єкти грошово-кредитної системи . - С .504
Зміст та теоретичні концепції грошово-кредитної
(монетарної) політики . - С .508
Центральний банк та його роль у здійсненні грошово-кредитної політики . - С .511
Засоби прямого впливу центрального банку на пропозицію грошей. Емісійна політика держави. Рівень монетизації. Мультивалютність економіки . - С .514
Опосередковані засоби грошово-кредитної політики . - С .519
Передавальний механізм грошово-кредитної політики . - С .526
Грошово-кредитна політика в Україні: проблеми і перспективи . - С .537
Фіскальна політика держави . - С .547
Зміст, види та завдання фіскальної політики . - С .547
Бюджетна система. Державний бюджет. Вплив засобів фіскальної політики на макроекономічну ситуацію . - С .553
Стан державного бюджету. Бюджетне обмеження.
Концепції балансування державного бюджету . - С .575
Державний борг та його вплив на національну економіку . - С .585
Взаємозв'язок грошово-кредитних та фіскальних методів політики держави . - С .588
Макроекономічна політика у відкритій економіці . - С .594
Рівноважний обсяг виробництва і доходу у відкритій економіці . - С .594
Рівновага товарного, грошового та зовнішнього ринків. Модель Манделла — Флемінга для малої відкритої економіки . - С .606
Порівняльний аналіз грошово-кредитної, фіскальної та зовнішньоторговельної політики при плаваючому і фіксованому обмінному курсах . - С .611
УДК
ББК 65.05я73

Кл.слова (ненормированные):
Макроекономіка -- Macroeconomics -- Макроэкономика -- Попит -- Demand -- Спрос -- Пропозиція -- Supply -- Предложение -- Інфляція -- Inflation -- Инфляция -- Безробіття -- Unemployment -- Безработица -- Політика фіскальна -- Fiscal policy -- Политика фискальная -- Політика державна -- State policy -- Политика государственная -- Зростання економічне -- Economic growth -- Рост экономический


Доп.точки доступа:
Базилевич, К.С.; Баластрик, Л.О.
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


5.
330.101.541
Б-17


    Базилевич, В.Д..
    Макроекономіка: Підручник [Текст] : за ред. Базилевича В.Д. / В.Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик. - К. : Знання, 2004. - 851 с. - ISBN 966-8148-05-3 : 45.00 р.
    Содержание:
Передмова . - С .13
Предмет, методи та функції макроекономіки . - С .17
Рівні господарської системи та їх взаємозв'язок.
Предмет, функції та місце макро-економіки в системі економічних наук . - С .18
Методологія та методи макроекономічних досліджень. Макроекономічне моделювання . - С .32
Навчальний тренінг . - С .45
Макроекономічна модель кругообороту ресурсів, продуктів і доходів . - С .48
Економічний кругооборот у закритій приватній економіці: проста та ускладнена моделі. Роль посередників у кругооборот! . - С .49
Модель кругообороту закритої економіки з участю держави . - С .59
Модель кругообороту відкритої економіки — 62
Навчальний тренінг . - С .67
Макроекономічні показники в системі національних рахунків . - С .69
Зміст та значення системи національних рахунків
(СНР) для макроекономічного аналізу . - С .70
Теоретичні засади та принципи побудови СНР.
Класифікація видів економічної діяльності . - С .72
Порівняльний аналіз балансів народного господарства (БНГ) та системи національних рахунків
(СНР) . - С .79
Етапи розвитку СНР. Стан та проблеми запровадження СНР-93 в Україні . - С .84
Основні макроекономічні показники: потокові, запасів та економічної кон'юнктури . - С .91
Номінальні та реальні макроекономічні показники . - С .109
Суспільний добробут та проблеми його кількісного визначення . - С .113
Нові макроекономічні показники: індекс людського розвитку (ІЛР), індекс економічної свободи (ІЕС) та рівень глобалізації (РГ) . - С .118
Навчальний тренінг . - С .126
Сукупний попит та сукупна пропозиція . - С .130
Сукупний попит: зміст, структура, фактори, що на нього впливають. Крива AD . - С .131
Сукупна пропозиція: зміст, фактори, що її визначають. Короткострокова та довгострокова криві сукупної пропозиції (AS) . - С .145
Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Модель AD — AS. Ефект храповика . - С .158
Навчальний тренінг . - С .167
Споживання, заощадження та інвестиції . - С .169
Загальна характеристика споживання і заощаджень . - С .170
Теорії споживання . - С .177
Інвестиції та заощадження . - С .193
Споживання, заощадження, інвестиції та умови рівноважного рівня виробництва . - С .201
Навчальний тренінг . - С .208
Модель мультиплікатора-акселератора . - С .211
Автономні інвестиції. Кейнсіанська та неокласична функції автономних інвестицій . - С .212
Мультиплікатор інвестицій . - С .219
Індуційовані інвестиції. Модель акселератора . - С .238
Навчальний тренінг . - С .245
Національний ринок благ та його рівновага . - С .247
Зміст та структура національного ринку. Загальна економічна рівновага Л. Вальраса . - С .248
Ринок благ (товарів та послуг) та його рівновага: кейнсіанські та класична моделі . - С .254
Навчальний тренінг . - С .279
Ринок грошей і проблеми його рівноваги . - С .281
Зміст та елементи (структура) грошової маси
. - С .282
Грошовий ринок: зміст, об'єкти, суб'єкти, функції . - С .288
Попит на гроші: класична, кейнсіанська та сучасні теорії . - С .290
Пропозиція грошей та чинники, що її визначають.
Мультиплікація депозитів та банківських кредитів . - С .303
Рівновага на грошовому ринку . - С .316
Макроекономічна рівновага на товарному і грошовому ринках . - С .323
Навчальний тренінг . - С .328
Національний ринок праці та його взаємодія з товарним та грошовим ринками . - С .331
Зайнятість і безробіття як макроекономічні явища ринкової економіки . - С .332
Ринок праці та його рівновага . - С .340
Умови рівноваги трьох ринків. Модель Хікса —
Хансена . - С .354
Моделі загальної макроекономічної рівноваги: неокласична, кейнсіанська та синтезована . - С .358
Навчальний тренінг . - С .384
Макроекономічна нестабільність: циклічність економічного розвитку . - С .387
Макроекономічна нестабільність: зміст, форми вияву та головні макроекономічні суперечності . - С .388
Циклічні коливання та їх різновиди . - С .391
Класичний та сучасний економічні цикли.
Трендові тенденції в економіці . - С .396
Теорії циклічного розвитку та їх класифікація . - С .405
Нециклічні коливання економіки. Системні кризи . - С .418
Механізм поширення циклічних коливань. Моделі економічних циклів . - С .430
Адаптація економічної системи до циклічних коливань. Державне антициклічне регулювання . - С .448
Навчальний тренінг . - С .453
Макроекономічна нестабільність: інфляція та безробіття . - С .457
Інфляція: сутність, причини та види.
Вимірювання інфляції . - С .458
Соціально-економічні наслідки інфляції . - С .479
Безробіття як вияв макроекономічної нестабільності. Закон А. Оукена . - С .491
Зв'язок інфляції та безробіття. Крива
Філіпса . - С .505
Антиінфляційна політика держави та політика зайнятості . - С .520
Навчальний тренінг . - С .528
Економічне зростання . - С .532
Зміст, джерела, типи та фактори економічного зростання . - С .533
Кейнсіанські моделі економічного зростання без урахування технічного прогресу Є. Домара та Р.
Харрода . - С .539
Неокласична модель економічного зростання Р.
Солоу . - С .549
Навчальний тренінг . - С .567
Держава в системі макроекономічного регулювання . - С .571
Об'єктивна необхідність державного вручання в економіку. Відмови ринку та відмови держави . - С .572
Теорія суспільного вибору . - С .586
Зміст, цілі та засоби (інструменти) макро-економічної політики. Теорії економічної політики Я. Тінбергена та Р. Манделла . - С .595
Ефективність економічної політики. Закон
Вагнера. Ефективність В. Парето . - С .612
Навчальний тренінг . - С .619
Грошово-кредитна політика . - С .623
Грошово-кредитна система: зміст, структура, об'єкти, суб'єкти. Риси сучасної грошово-кредитної системи . - С .624
Небанківські фінансові й кредитні установи як суб'єкти грошово-кредитної системи . - С .635
Зміст та теоретичні концепції грошово-кредитної
(монетарної) політики . - С .639
Центральний банк та його роль у здійсненні грошово-кредитної політики . - С .643
Засоби прямого впливу центрального банку на пропозицію грошей. Емісійна політика держави. Рівень монетизації. Мультивалютність економіки . - С .648
Опосередковані засоби грошово-кредитної політики . - С .654
Передавальний механізм грошово-кредитної політики . - С .662
Грошово-кредитна політика в Україні: проблеми і перспективи . - С .674
Навчальний тренінг . - С .685
Фіскальна політика держави . - С .689
Зміст, види та завдання фіскальної політики . - С .690
Бюджетна система. Державний бюджет. Вплив засобів фіскальної політики на макроекономічну ситуацію . - С .697
Стан державного бюджету. Бюджетне обмеження.
Концепції балансування державного бюджету . - С .722
Державний борг та його вплив на національну економіку . - С .733
Взаємозв'язок грошово-кредитних та фіскальних методів політики держави . - С .737
Навчальний тренінг . - С .743
Макроекономічна політика у відкритій економіці . - С .747
Рівноважний обсяг виробництва і доходу у відкритій економіці . - С .748
Рівновага товарного, грошового та зовнішнього ринків. Модель Манделла — Фле-мінга для малої відкритої економіки . - С .761
Порівняльний аналіз грошово-кредитної, фіскальної та зовнішньоторговельної політики при плаваючому і фіксованому обмінному курсах . - С .767
Навчальний тренінг . - С .781
Глосарій . - С .785
Додатки . - С .829
УДК
ББК 65.05я73

Кл.слова (ненормированные):
Макроекономіка -- Macroeconomics -- Макроэкономика


Доп.точки доступа:
Базилевич, К.С.; Баластрик, Л.О.
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


6.
330.342
Б-17


    Базилевич, В.Д..
    Ринкова економіка: Основні поняття і категорії: Навч.посіб. [Текст] / В.Д. Базилевич, К. С. Базилевич. - К. : Знання, 2006. - 263 с. - ISBN 966-346-159-4 : 18.00 р.
    Содержание:
Вступ . - С .7
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ
СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ . - С .11
Предмет економічної теорії . - С .11
Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси . - С .20
Економічна система суспільства. Відносини власності . - С .24
Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція . - С .36
Теорія грошей і грошового обігу . - С .44
Ринкова економіка: суть, функції і структура.
Суб'єкти ринкової економіки . - С .51
Попит і пропозиція. Теорія ринкової рівноваги . - С .60
Конкуренція і монополія у ринковій економіці . - С .63
Підприємництво в ринковій економіці . - С .69
Капітал. Витрати виробництва і прибуток . - С .73
Ринкові відносини в аграрному секторі економіки . - С .86
Доходи. Джерела та розподіл доходів . - С .90
Економіка невизначеності, ризику і страхування . - С .97
Суспільне відтворення і циклічні коливання в економіці . - С .99
Зайнятість та відтворення робочої сили . - С .104
Фінансова система . - С .106
Кредитна система . - С .112
Теоретичні аспекти ринкової трансформації економіки
України . - С .118
Інтернаціоналізація господарського життя і світовий ринок . - С .119
Глобалізація світогосподарських зв'язків та загальноцивілізаційні проблеми людства . - С .126
MAKPOEKOHOMIKA . - С .128
Предмет, методи та функції макроекономіки . - С .128
Макроекономічна модель кругообороту ресурсів, продуктів і доходів . - С .131
Макроекономічні показники в СНР . - С .133
Сукупний попит та сукупна пропозиція . - С .140
Споживання, заощадження та інвестиції . - С .141
Модель мультиплікатора-акселератора . - С .142
Ринок грошей і проблеми його рівноваги . - С .146
Національний ринок праці та його взаємодія з товарним та грошовим ринками . - С .151
Макроекономічна нестабільність: циклічність економічного розвитку . - С .153
Макроекономічна нестабільність: інфляція і безробіття . - С .156
Економічне зростання . - С .162
Держава в системі макроекономічного регулювання . - С .163
Грошово-кредитна політика . - С .165
Фіскальна політика держави . - С .170
Макроекономічна політика у відкритій економіці . - С .180
МІКРОЕКОНОМІКА . - С .186
Основи мікроекономічного аналізу . - С .186
Основи мікроекономічної теорії попиту і пропозиції . - С .192
Часткова рівновага . - С .197
Модель поведінки споживача . - С .201
Досконала конкуренція . - С .207
Чиста монополія . - С .213
Монополістична конкуренція . - С .221
Ринок олігополії . - С .222
Попит підприємства на ресурси . - С .223
Пропозиція та рівновага на ринку праці . - С .233
Ринок фізичного капіталу та його рівновага . - С .239
Ринки природних ресурсів . - С .253
Загальна ринкова рівновага . - С .260
Зовнішні ефекти . - С .261
Суспільні блага . - С .262
УДК
ББК 65я2

Кл.слова (ненормированные):
Економіка ринкова -- Market economy -- Экономика рыночная -- Економіка -- Economics -- Экономика -- Теорія економічна -- Economic theory -- Теория экономическая -- Макроекономіка -- Macroeconomics -- Макроэкономика -- Мікроекономіка -- Microeconomics -- Микроэкономика -- Зростання економічне -- Economic growth -- Рост экономический -- Рівновага ринкова -- Market equilibrium -- Равновесие рыночное -- Капітал -- Capital -- Капитал -- Підприємництво -- Business undertakings -- Предпринимательство -- Політика економічна -- Economic policy -- Политика экономическая -- Політика фіскальна -- Fiscal policy -- Политика фискальная -- Політика фінансова -- FinanCal policy -- Политика финансовая -- Конкуренція -- Competition -- Конкуренция


Доп.точки доступа:
Базилевич, К.С.
Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


7.


    Базилевич, Катерина .
    Моделювання взаємозв''язків дефіциту державного бюджету України з показниками макроекономічної динаміки [Текст] / К. Базилевич, О. Царук // Банківська справа. - 2002. - 03. - С. 24-29
Кл.слова (ненормированные):
Макроекономіка -- Macroeconomics -- Макроэкономика -- Бюджет -- Budget -- Бюджет


Доп.точки доступа:
Царук, О.

Нет сведений об экземплярах
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017