На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=БІЛИК, М$<.>)
Найдено 32 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.


    Білик, М.
    Сутність та класифікація реструктуризації державних підприємств [Текст] / М. Білик // Економіст. - 2000. - N1. - С. 96-99
Рубрики: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


2.


    Білик, М.
    Фінансова реструктуризація підприємств, яким загрожує банкрутство [Текст] / М. Білик // Економіст. - 1999. - N10. - С. 64-70
Рубрики: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ
   БАНКРУТСТВО


Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


3.


    Білик, М.
    Удосконалення методичних підходів до аналізу фінансового стану підприємства [Текст] / М. Білик // Економіст. - 2001. - N11. - С. 40-42
Рубрики: ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
   ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ


Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


4.


    Білик, М.
    Державні підприємства як об’єкт фінансового управління в умовах переходу до ринкової економіки [Текст] / М. Білик // Економіст. - 1999. - N1. - С. 62-68
Рубрики: ПІДПРИЄМСТВА
   РИНКОВА ЕКОНОМІКА


Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


5.


    Білик, М.
    Необхідність реструктуризації державних підприємств на сучасному етапі [Текст] / М. Білик // Економіст. - 2000. - N2. - С. 46-49
Рубрики: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


6.


    Білик, М.
    Оптимальне оподаткування в умовах дефіциту державного бюджету [Текст] / М. Білик // Економіст. - 2002. - N5. - С. 36-39
Рубрики: ОПОДАТКУВАННЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


7.


    Білик, М. Д.
    Управління дебіторською заборгованістю підприємств [Текст] / М.Д. Білик // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2003. - N12. - С. 24-37
Рубрики: БОРГ
   ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ


Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


8.


    Білик, М. Д.
    Фінансові проблеми державних підприємств [Текст] / М.Д. Білик // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2004. - N3. - С. 70-83
Рубрики: ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


9.


    Білик, М. Д.
    Суть і оцінка фінансового стану підприємств [Текст] / М.Д. Білик // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2005. - N3. - С. 117-129
Рубрики: ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


10.


    Білик, М. Д.
    Фінансове планування на підприємств в сучасних умовах [Текст] / М.Д. Білик // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2006. - N4. - С. 133-142
Рубрики: ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


11.


    Білик, М. Д.
    Фінансові результати підприємств державного сектору економіки в умовах планування [Текст] / М. Д. Білик // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2006. - N9. - С. 128-143
Рубрики: ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
   ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ


Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


12.


    Білик, М. Д.
    Грошові потоки підприємств у мікро- та макроекономічному аспекті [Текст] / М. Д. Білик, С. І. Надточій // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2007. - N 6. - С. 133-148
Рубрики: ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ


Доп.точки доступа:
Надточій, С.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


13.
   65.012.12
   К 46


    Кіндрацька, Галина Іванівна.
    Економічний аналіз: теорія і практика [Текст] : підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній ; за ред. А. Г. Загороднього. - 2-е вид., переробл. і доп. - Л. : Магнолія 2006, 2008. - 440 с. - ISBN 978-966-2025-08-8 : 070.00 р.
УДК
ББК 65.05я75
Рубрики: Економічний аналіз
Аннотация: У підручнику викладено теоретичні основи та методику проведення економічного аналізу. Розглянуто методичні підходи до аналізу ресурсів та ефективності їх використання, виробничого процесу, фінансових результатів і фінансового стану підприємства.??Основні теоретичні положення супроводжуються прикладами розрахунків з відповідними аналітичними висновками. Для оцінки та практичної апробації отриманих теоретичних знань подано тести для самоконтролю, контрольні запитання та завдання.??Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний спеціалістами, викладачами, всіма, хто бажає поповнити свої знання з даної дисципліни.??


Доп.точки доступа:
Білик, Микола Сергійович; Загородній, Анатолій Григорович; Загороднього, А.Г. \за ред.\
Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


14.
65:336
Б-61


    Білик, М.Д..
    Управління фінансами державних підприємств. [Текст] / М.Д. Білик. - К. : Т-во "Знання", КОО, 1999. - 312 с. - ISBN 966-620-001-5 : 18.00 р.
    Содержание:
Вступ . - С .7
Теоретичні засади управління фінансами державних підприємств в умовах переходу до ринкової економію! . - С .9
Характеристика державних підприємств як об'єкта управління фінансами . - С .9
Сутність та особливості управління фінансами державних підприємсгв . - С .24
Методологічні принципи оцінки результативності управління фінансами державних підприємств . - С .39
Дослідження сучасних тенденцій фінансового розвитку державних підприємств в Україні . - С .57
Характеристика економічного розвитку державних підприємств і його забезпеченість фінансовими ресурсами . - С .57
2* Оцінка фінансового стану державних підприємств . - С .86
Ефективність фінансової діяльності державних підприємств . - С .112
Актуальні проблеми управління прибутком підприємств . - С .129
Теоретичні засади управління прибутком підприємств . - С .129
Планування формування прибутку підприємства . - С .139
Підвищення ефективності розподілу прибутку . - С .150
Вдосконалення управління оборотними активами державного підприємства . - С .159
Економічна сутність оборотних активів виробничого підприємства та механізм їх функціонування . - С .159
Розробка політики формування оборотним активів . - С .173
Розробка політики фінансування оборотних активів . - С .188
Підвищення ефективності управління інвестиціями державних підприємств . - С .199
Форми інвестицій державних виробничих підприємств та їх розвиток у сучасних умовах . - С .199
Види інвестиційних проектів виробничих підприємств та їх обґрунтування . - С .208
Фінансовий аналіз та оцінка інвестиційних проектів . - С .217
Сучасні форми фінансування інвестицій державних виробничих підприємств . - С .227
Фінансові аспекти реструктуризації державних підприємств . - С .239
06 Активна зумовленість реструктуризації державних підприємств . - С .239
Реструктуризація вітчизняних державних підприємств та її оцінка . - С .249
Фінансова реструктуризація як спосіб попередження банкрутства підприємств . - С .275
Література . - С .301
УДК
ББК 65.9.26

Кл.слова (ненормированные):
Фінанси підприємств -- Enterprise finances -- Финансы предприятий -- Фінанси державні -- State finances -- Финансы государственные -- Підприємство державне -- Public enterprise -- Предприятие государственное -- Менеджмент фінансовий -- FinanCal management -- Менеджмент финансовый -- Розвиток економічний -- Economic development -- Развитие экономическое -- Ресурси фінансові -- FinanCal resources -- Ресурсы финансовые -- Прибуток -- Profit -- Прибыль -- Активи -- Assets -- Активы -- Інвестиції -- Investments -- Инвестиции -- Проект інвестиційний -- Investment project -- Проект инвестиционный -- Санація фінансова -- FinanCal readjustment -- Санация финансовая -- Банкрутство -- Bankruptcy -- Банкротство
Аннотация: Ця книга є першим в Україні науковим дослідженням теоретичним засад управління фінансами державних підприємств в умовах переходу до ринкової економіки, особливостей фінансів як об'єкта управління те методологічних принципів оцінки його результативності, фінансової реструктуризації цих підприємств з метою попередження банкрутства. Запропоновано практичні рекомендації щодо планування, формування та роз поділу прибутку державних підприємств, політики формування і фінансування їхніх оборотних активів, обґрунтування та оцінки інвестиційних проектів, використання сучасних форм фінансування розвитку державним підприємств.

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


15.


    Білик, Марія .
    Фінансові аспекти реорганізації державних підприємств [Текст] / М. Д. Білик // Фінанси України. - 2001. - 11. - NULL
Кл.слова (ненормированные):
Підприємство державне -- Public enterprise -- Предприятие государственное -- Фінанси підприємств -- Enterprise finances -- Финансы предприятий


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


16.


    Білик, Марія .
    Оптимальне оподаткування в умовах дефіциту державного бюжету [Текст] / М. Д. Білик // Економіст. - 2002. - 05. - NULL
Кл.слова (ненормированные):
Оподаткування -- Taxation -- Налогообложение -- Бюджет -- Budget -- Бюджет


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


17.


    Білик, Марія .
    Обгрунтування методичних підходів до визначення екон. інтересів працівників та власників підприємств [Текст] / М. Д. Білик, У. Ковальова // Економіст. - 2001. - 07. - NULL
Кл.слова (ненормированные):
Реформи -- Reforms -- Реформы -- Власність -- Property -- Собственность -- Підприємство -- Enterprise -- Предприятие


Доп.точки доступа:
Ковальова, У.

Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


18.


    Білик, Марія .
    Удосконалення методичних підходів до аналізу фінансового стану підприємства [Текст] / М. Д. Білик // Економіст. - 2001. - 11. - NULL
Кл.слова (ненормированные):
Аналіз фінансовий -- Financial analysis -- Анализ финансовый -- Підприємство -- Enterprise -- Предприятие


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


19.


    Білик, Марія .
    Фінансові проблеми державних підприємств [Текст] / М. Д. Білик // Фінанси України. - 2004. - 03. - С. 70-82
Кл.слова (ненормированные):
Фінанси підприємств -- Enterprise finances -- Финансы предприятий -- Підприємство державне -- Public enterprise -- Предприятие государственное


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


20.


    Білик, Марія .
    Бюджетування у системі фінансового планування [Текст] / М. Д. Білик // Фінанси України. - 2003. - 03. - С. 97-109
Кл.слова (ненормированные):
Бюджет -- Budget -- Бюджет -- Планування -- Planning -- Планирование -- Фінанси підприємств -- Enterprise finances -- Финансы предприятий


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-32 
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017