На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=БІЛЕЦЬКА, Л$<.>)
Найдено 9 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 9

1.
   330.1
   Б 61


    Білецька, Людмила Василівна.
    Економічна теорія ( Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка ) [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. - К. : ЦУЛ, 2009. - 688 с. - ISBN 978-966-364-932-0 : 085.00 р.
УДК
ББК 65.01я73
Рубрики: Політекономія
Кл.слова (ненормированные):
ВИРОБНИЦТВО -- ГРОШІ -- РИНОК -- інфляція
Аннотация: Посібник містить системний виклад концептуальних положень економічної теорії у контексті сучасних вимог економічної освіти. З'ясовується сутність і специфіка основних механізмів ринкової економіки, а також фактори, які впливають на мікро- і макроекономіку, методи та засоби економічного регулювання. Посібник включає окрім основного викладу теоретичних положень економічної теорії та їх графічно-математичної інтерпретації також розгорнуту довідково-допоміжну частину (економічний словник, іменний покажчик, лауреати Нобелівської премії з економіки за 1968-2008 роки, список англійських скорочень, покажчик англійських термінів). Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковців, бізнесменів, всіх тих, хто цікавиться економічною теорією.??


Доп.точки доступа:
Білецький, О.В.; Савич, В.І.
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


2.


    Білецька, Л.
    Предмет доказування у кримінальних справах про контрабанду [] / Л. Білецька // Вісник Академії правових наук України. - 2003. - №1. - С. 161-170
Рубрики: КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
   ЗЛОЧИННІСТЬ


Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


3.
Шифр: В962218/2010/3
   Журнал

Вісник Верховного Суду України [Текст] : офіційне науково-практичне видання. - К. : Істина. - Выходит ежемесячно
2010г. N 3
Содержание:
Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. - С.14-25
Кл.слова: ПРАКТИКА СУДОВА, СУДОЧИНСТВО ЦИВІЛЬНЕ
Лужанський, А. В. Доступ до правосуддя: окремі проблеми законодавчого врегулювання / А. В. Лужанський. - С.26-29
Томкіна, О. О. Про потребу наукового обгрунтування концепції судово-правової реформи в Україні / О. О. Томкіна. - С.29-34
Кл.слова: ВЛАДА СУДОВА
Білецька, Л. М. Митна вартість - terra incognita в українському законодавстві / Л. М. Білецька. - С.35-38
Кл.слова: ПРАВО МИТНЕ
Нестерович, В. Ф. Органи судової влади як об'єкти лобіювання в Україні - виклик національній правовій системі / В. Ф. Нестерович. - С.39-43
Кл.слова: ВЛАДА СУДОВА
Яворський, Б. І. Сприяння захисту в доказуванні у суді першої інстанції / Б. І. Яворський. - С.44-48
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


4.
330.1
Б-61


    Білецька, Л.В..
    Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навч. посіб. [Текст] / Л.В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 652 с. - ISBN 966-364-149-5 : 32.00 р.
    Содержание:
Передмова . - С .9
ЧАСТИНА І . - С .12
ПОЛІТЕКОНОМІЯ . - С .12
Методологічні підходи розуміння світового розвитку . - С .12
Найпростіше розуміння економіки. Основні етапи розвитку економічної теорії . - С .22
Предмет, метод і функції економічної теорії . - С .29
Економічні системи. Продукт. Потреби і економічний вибір . - С .39
Сутність грошей, грошових систем та їх еволюція . - С .52
Закономірності виникнення і суть грошей . - С .52
Функції грошей . - С .55
Теорії грошей . - С .58
Грошова маса та її агрегати . - С .63
Закон грошового обігу . - С .66
Система грошового обігу та її типи . - С .68
Інфляція і дефляція . - С .72
Суспільне виробництво. Еволюція товарного виробництва . - С .76
Натуральне виробництво . - С .76
Причини виникнення та суть товарного виробництва . - С .77
Товар та його властивості . - С .81
Світова економіка. Загальна характеристика світового співтовариства . - С .85
Міжнародний поділ праці . - С .88
Економічна інтеграція та інтернаціоналізація . - С .91
Світовий ринок. Міжнародна торгівля . - С .93
Ефективність зовнішньоекономічних відносин . - С .97
Регулювання зовнішньоекономічних зв'язків . - С .100
Міжнародний рух капіталу. Суть, причини і форми вивезення капіталу . - С .103
Міжнародна міграція робочої сили . - С .107
Україна і світове господарство . - С .108
Світова валютна система . - С .113
Валютні відносини і валютна система . - С .113
Визначення курсу національної валюти . - С .114
Основні етапи розвитку світової валютної системи . - С .115
Валютні ринки і валютні операції . - С .120
Питання для самоконтролю і завдання . - С .125
MIKPOEKOHOMIKA . - С .127
Ринок, його функції і структура . - С .128
Система і структура ринків. Ринковий механізм і його елементи. Попит, пропозиція і ціна . - С .132
Поведінка споживача в ринковій економіці . - С .134
Концепція корисності і споживацький вибір . - С .134
Виробництво і фірма. Підприємницька діяльність . - С .137
Підприємницька діяльність . - С .148
Менеджмент фірми . - С .155
Форми і методи наукового управління підприємством . - С .158
Сутність та основи маркетингу . - С .159
Витрати. Прибуток. Дохід . - С .162
Конкуренція і ринкова влада. Антимонопольне регулювання . - С .169
Монополістична конкуренція і олігополія . - С .174
Антимонопольне регулювання . - С .177
Функціонування найважливіших ринків факторів виробництва . - С .180
Ринок праці. Проблема зайнятості . - С .180
Форми безробіття. Закон Оукена . - С .185
Методи досліджень та способи регулювання зайнятості.
Крива Філліпса. Мультиплікатор зайнятості
Р.Кана та Дж.М.Кейнса . - С .187
Заробітна плата . - С .190
Рівні заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата . - С .197
Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції . - С .200
Капітал: сутність і форми. Кругообіг і оборот капіталу . - С .200
Кредит та його форми . - С .204
Банки, їх види і функції. Кредитно-банківська система . - С .206
Позичковий процент і його норма . - С .213
Ринок цінних паперів як особлива форма руху капіталів . - С .216
Фондові біржі та їх функції . - С .221
Ринок землі. Рента . - С .224
Земля як специфічний господарський ресурс. Особливості пропозиції землі . - С .224
Ринок природних ресурсів та його рівновага . - С .225
Економічна природа рентних відносин . - С .227
Питання для самоконтролю і завдання . - С .232
MAKPOEKOHOMIKA . - С .234
Національна економіка та її найважливіші показники . - С .235
Суспільний продукт та його структура . - С .235
Національний продукт . - С .240
Національний дохід . - С .242
Національне багатство . - С .247
Ефективність суспільного виробництва та її визначення . - С .251
Економічне зростання і розвиток . - С .255
Сутність, цілі, фактори та основні показники економічного зростання . - С .255
Типи економічного зростання . - С .259
Економічна стагнація . - С .261
Сучасні моделі економічного зростання . - С .263
Неокласична модель економічного зростання . - С .263
Кейнсіанська теорія мультиплікатора економічного зростання . - С .268
Принципи акселерації економічного зростання . - С .272
Циклічність економічного розвитку . - С .276
Циклічність як форма розвитку національної економіки.
Теорії циклів . - С .276
Фази економічного циклу . - С .281
Макроекономічна рівновага . - С .284
Рівноважне функціонування національної економіки.
Поняття рівноваги . - С .284
Відтворення і пропорційність суспільного виробництва . - С .288
Концепції загальної економічної рівноваги . - С .290
Кейнсіанська модель рівноваги: базовий варіант . - С .291
Кейнсіанська модель рівноваги: розширений варіант . - С .293
Економічна рівновага і повна зайнятість . - С .295
Роль держави у ринковій економіці. Державне регулювання економіки . - С .297
Необхідність державного втручання в економіку . - С .297
Основні функції сучасної держави . - С .303
Фінансові форми макроекономічного регулювання . - С .307
Грошово-кредитне регулювання . - С .314
Соціальна політика держави і розподіл доходів . - С .319
Питання для самоконтролю і завдання . - С .329
ЧАСТИНА II . - С .331
ГРАФІКИ ТА ФОРМУЛИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ . - С .331
Крива попиту . - С .331
Цінова еластичність попиту . - С .332
Еластичність попиту. Графічне подання . - С .333
Перехресна еластичність . - С .334
Еластичність попиту від доходу . - С .335
Крива пропозиції . - С .335
Еластичність пропозиції . - С .337
Рівновага попиту і пропозиції . - С .338
Миттєва, короткострокова і тривала рівновага . - С .340
Стійкість ринкової рівноваги. Концепція типу
Л.Вальраса . - С .341
Стійкість ринкової рівноваги. Концепція типу
А.Маршала . - С .342
Загальна економічна рівновага . - С .344
Загальна рівновага. Закон Вальраса . - С .345
Оптимум В.Парето . - С .346
Поняття корисності . - С .349
Крива граничної корисності . - С .350
Гранична корисність продукту, коли споживач має деяку його кількість . - С .351
Еластичність кривої граничної корисності . - С .352
Криві байдужості . - С .352
Бюджетні лінії, або що доступне покупцю . - С .355
Рівновага споживача на ринку . - С .358
Рівновага за умов державних (монопольних) обмежень ринкового ціноутворення . - С .359
Вплив податків на ціну ринкової рівноваги . - С .361
Криві постійних, змінних і валових витрат . - С .363
Криві середніх постійних, середніх змінних і середніх повних витрат . - С .365
Крива граничних витрат . - С .367
Крива виробничих можливостей, або крива трансформації . - С .367
Крива довгострокових середніх витрат . - С .369
Віддача від масштабу та прибутковість фірми . - С .371
Крива валового доходу . - С .372
Граничний (додатковий) дохід MR . - С .373
Середній і граничний продукти. Продуктивність праці . - С .374
Максимізація прибутку. Точка оптимального прибутку фірми . - С .375
Рівновага фірми в довгостроковому періоді в умовах чистої конкуренції . - С .376
Ціна в умовах недосконалої конкуренції . - С .377
Олігополія. Ламана крива попиту . - С .378
Правило «Великого пальця» при ціноутворенні для монополіста . - С .380
Показник монопольної влади. Індекс Лернера. Індекс
Гарфінделя
Хіршмана . - С .381
Олігополія. Модель Курно. Ламана крива попиту Суїзі . - С .383
Розширене, просте і звужене відтворення суспільного виробництва . - С .387
Схема економічного кругообігу Ф.Кене . - С .388
Марксистські схеми суспільного відтворення . - С .390
Валовий національний продукт. Національний дохід . - С .393
Індекс цін . - С .395
Вимірювання інфляції . - С .395
Індекс фізичного обсягу продукту . - С .396
Схильність до споживання . - С .397
Схильність до заощадження . - С .398
Мультиплікатор. Історичне походження . - С .399
Акселератор . - С .399
Взаємозв'язок рівноваги та повної зайнятості в моделі
Кейнса . - С .400
Кейнсіанська модель рівноваги: базовий варіант . - С .403
Кейнсіанська модель рівноваги: розширений варіант . - С .405
Роль держави у стимулюванні сукупного попиту за рахунок власних витрат і регулювання чистого експорту . - С .407
Сучасні схеми економічного кругообігу . - С .407
Макроекономічна рівновага товарного і грошового ринку . - С .410
Кейнсіанська перевага ліквідності . - С .412
Попит на гроші . - С .413
Перевага ліквідності. Рівноважний рівень процента . - С .414
Норма процента та інвестиції . - С .415
Процес зростання суми грошей, покладених у банк . - С .417
Крива Філліпса . - С .417
Криві Е.Енгеля . - С .418
Крива В.Парето. Закон розподілу доходів . - С .420
Крива Лоренца . - С .422
Крива Лаффера . - С .423
Модель економічного циклу (Самуельсона-Хікса) . - С .424
Сучасна періодизація довгих хвиль . - С .426
Економічний цикл . - С .426
Основні етапи розвитку економічної теорії . - С .427
Структура продуктивних сил . - С .428
Взаємозв'язок економічних наук . - С .429
Лінійні залежності: обернена і пряма . - С .430
Грошова маса та її агрегати . - С .430
Структура грошової маси . - С .431
Система грошового обігу . - С .431
Загальна структура ринку . - С .432
Характерні риси основних моделей ринку . - С .432
Рівновага ринку послуг природних ресурсів . - С .433
Структура ринку капіталів . - С .434
Структура кредитно-банківської системи країни за ринкових умов . - С .435
Найважливіші функції ринку . - С .435
Лінійна структура управління . - С .436
Функціональна структура управління . - С .436
Матрична система управління . - С .437
Регіональна структура управління . - С .437
Структура національного багатства . - С .438
ЧАСТИНА III . - С .439
ЕКОНОМІЧНИЙ СЛОВНИК . - С .439
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК . - С .526
ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ . - С .559
НАЗВИ ДЕРЖАВ, ЇХНІХ СТОЛИЦЬ ТА ОФІЦІЙНІ НАЗВИ ВАЛЮТ . - С .562
СПИСОК АНГЛІЙСЬКИХ СКОРОЧЕНЬ . - С .585
ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ . - С .587
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ . - С .648
УДК
ББК 65.01я73

Кл.слова (ненормированные):
Теорія економічна -- Economic theory -- Теория экономическая -- Економія політична -- Political economy -- Экономия политическая -- Мікроекономіка -- Microeconomics -- Микроэкономика -- Макроекономіка -- Macroeconomics -- Макроэкономика -- Гроші -- Money -- Деньги -- Економіка світова -- World economy -- Экономика мировая -- Валюта -- Currency -- Валюта -- Ринок -- Market -- Рынок -- Зростання економічне -- Economic growth -- Рост экономический -- Регулювання державне -- State regulation -- Регулирование государственное -- Рівновага макроекономічна -- Macroequilibrium -- Равновесие макроэкономическое -- Розвиток економічний -- Economic development -- Развитие экономическое -- Споживач -- Consumer -- Потребитель


Доп.точки доступа:
Білецький, О.В.; Савич, В.І.
Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


5.


    Білецька, Людмила .
    Обгрунтованість вироку в кримінальних справах про контрабанду [Текст] / Л. М. Білецька // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - 10. - С. 74-81
Кл.слова (ненормированные):
Злочин -- Crime -- Преступление -- Право кримінальне -- Criminal law -- Право уголовное -- Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный -- Кодекс кримінальний -- Criminal code -- Кодекс уголовный -- Кодекс кримінально-процес. -- Criminal procedure code -- Кодекс уголовно-процессуальный


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


6.


    Білецька, Людмила .
    Особливості питань, які вирішуються у вироку в кримінальних справах про контрабанду [Текст] / Л. М. Білецька // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - 11. - С. 34-41
Кл.слова (ненормированные):
Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный -- Судочинство кримінальне -- Criminal process -- Судопроизводство уголовное -- Злочин -- Crime -- Преступление


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


7.


    Білецька, Людмила .
    Предмети контрабанди як елемент предмета доказування у кримінальних справах [Текст] / Л. М. Білецька // Вісник Верховного Суду України. - 2003. - 02. - С. 44-47
Кл.слова (ненормированные):
Справа митна -- Customs -- Дело таможенное -- Право митне -- Law of customs -- Право таможенное -- Злочин -- Crime -- Преступление -- Правопорушення -- Offence -- Правонарушение -- Право кримінальне -- Criminal law -- Право уголовное


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


8.


    Білецька, Людмила .
    Законність вироку у кримінальних справах про контрабанду [Текст] / Л. М. Білецька // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - 09. - С. 69-73
Кл.слова (ненормированные):
Право кримінальне -- Criminal law -- Право уголовное -- Кодекс кримінальний -- Criminal code -- Кодекс уголовный -- Злочин -- Crime -- Преступление -- Контроль митний -- Customs control -- Контроль таможенный -- Митниця -- Customs house -- Таможня -- Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


9.


    Білецька, Людмила .
    Предмет доказування у кримінальних справах про контрабанду [Текст] / Л. М. Білецька // Вісник Академії правових наук України. - 2003. - 01. - С. 161-169
Кл.слова (ненормированные):
Злочин -- Crime -- Преступление -- Процес кримінальний -- Criminal process -- Процесс криминальный


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017