На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=БІЛЕНЧУК, П.Д$<.>)
Найдено 4 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 4

1.
343
Б-61


    Біленчук, П.Д..
    Зброєзнавство: правові основи обігу вогнестрільної зброї. Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства: Україна. Європа. Світ. [Текст] : монографія. За ред. проф. Біленчука П.Д. / П.Д. Біленчук, А. В. Кофанов, О. Ф. Сулява. - К. : Міжнародна агенція "BeeZone", 2004. - 464 с. - ISBN 966-8283-07-4 : 40.00 р.
УДК
ББК 67.9(4УКР)301.213

Кл.слова (ненормированные):
Злочинність -- Criminality -- Преступность -- Право кримінальне -- Criminal law -- Право уголовное -- Криміналістика -- Criminal sCence -- Криминалистика -- Кримінологія -- Criminology -- Криминология


Доп.точки доступа:
Кофанов, А.В.; Сулява, О.Ф.
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


2.
343.9
Б-61


    Біленчук, П.Д..
    Балістика: криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство [Текст] : підручник для експертів- криміналістів, слідчих, оперативних працівників, прокурорів, суддів... / П.Д. Біленчук, А. В. Кофанов, О. Ф. Сулява. - К. : Міжнародна агенція "BeeZone", 2003. - 384 с. - ISBN 966-8283-01-5 : 30.00 р.
    Содержание:
Історіографічні і теоретичні основи криміналістичного вогнестрільного зброєзнавства: специфіка, генеза і перспективи розвитку . - С .9
Історико-теоретичні основи криміналістичного вогнестрільного зброєзнавства
Порівняльний аналіз кримінальної статистики обігу вогнестрільної зброї: постановка проблеми . - С .10
Історіографія наукових досліджень в галузі криміналістичного вогнестрільного зброєзнавства . - С .13
Основи порівняльного криміналістичного вогнестрільного зброєзнавства: теорія, методологія і інструментарій дослідження 19 § 1. Становлення та розвиток понятійного апарату галузі криміналістичного вогнестрільного зброєзнавства: порівняльний аналіз 19
Мова і термінологія криміналістичного вогнестрільного зброєзнавства: правові і науковознавчі засади . - С .33
Пріоритетні напрямки розвитку досліджень в галузі криміналістичного вогнестрільного зброєзнавства: гносеологічні та практичні основи . - С .48

Методологія криміналістичного вогнестрільного зброєзнавства . - С .55
Наукові основи криміналістичного вогнестрільного зброєзнавства 56 § 1. Історичні етапи виникнення та становлення криміналістичного вогнестрільного зброєзнавства . - С .56
Поняття, предмет та система криміналістичного вогнестрільного зброєзнавства . - С .60
Криміналістична класифікація і характеристика вогнестрільної зброї і слідів її застосування . - С .75
Поняття, класифікації та будова вогнестрільної зброї . - С .75
Поняття та класифікація гладкоствольної мисливської вогнестрільної зброї . - С .90
Поняття і класифікація бойової та спеціальної гладкоствольної вогнестрільної зброї . - С .98
Криміналістична характеристика слідів вогнестрільної зброї та механізм їх утворення . - С .109

Криміналістичне дослідження вогнестрільної зброї, набоїв та слідів пострілу . - С .117
Експертиза вогнестрільної зброї і боєприпасів . - С .118
Наукові, правові та організаційні основи експертизи вогнестрільної зброї і набоїв . - С .118
Методика криміналістичного дослідження вогнестрільної зброї . - С .119
Г|Іава 6. Неідентифікаційні дослідження вогнестрільної зброї . - С .128
Дослідження набоїв до вогнестрільної зброї . - С .128
Вирішення завдань класифікаційної діагностики в криміналістичному вогнестрільному зброєзнавстві . - С .140
Вирішення ситуаційних питань в криміналістичному вогнестрільному зброєзнавстві . - С .144
Ідентифікація вогнестрільної зброї . - С .160
Ідентифікаційні криміналістичні експертизи . - С .160
Загальні засади ототожнення гладкоствольної вогнестрільної зброї за слідами на снарядах . - С .175
Методика ототожнення гладкоствольної вогнестрільної зброї за слідами на снарядах . - С .180
Загальні засади огляду місця події при розслідуванні злочинів, пов'язаних з застосуванням вогнестрільної зброї . - С .188
Огляд місця події при розслідуванні злочинів, пов'язаних з застосуванням вогнестрільної зброї . - С .188
Огляд вогнестрільної зброї . - С .189
Огляд стріляних гільз на місці події . - С .191
Огляд відстріляних куль на місці події . - С .192
Огляд речових доказів . - С .193
Огляд вогнестрільних ушкоджень . - С .193
Фіксація і направлення на експертизу речових доказів . - С .195
Характеристика експертних помилок в криміналістичному вогнестрільному зброєзнавстві . - С .197
Види експертних помилок в експертизах вогнестрільної зброї і набоїв . - С .197
Характеристика помилкових висновків в експертизах вогнестрільної зброї і набоїв . - С .199

Навчально-методичний і науково-дослідницький комплекс
Криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство" . - С .212
Навчально-методичне забезпечення курсу
Криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство" . - С .213
Навчальна програма підготовки фахівців з курсу
Криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство" . - С .213
Загальні засади підготовки фахівців в галузі криміналістичного вогнестрільного зброєзнавства . - С .213
Структура та зміст спеціального курсу:
Криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство" . - С .217
Орієнтовний тематичний план для підготовки фахівців з курсу "Криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство" . - С .223
Види та форми самостійної роботи і контролю знань та умінь з курсу "Криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство" . - С .224
Контрольні завдання з курсу "Криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство" . - С .224
Комплексні контрольні завдання з криміналістичного вогнестрільного зброєзнавства . - С .225
Екзаменаційні білети до іспитів з курсу
Криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство" . - С .250
Документоведення в галузі криміналістичного вогнестрільного зброєзнавства (зразки процесуальних та криміналістичних документів) . - С .255
Зразок постанови слідчого про призначення експертизи вогнестрільної зброї і набоїв . - С .255
Зразок висновку експерта про дослідження вогнестрільної зброї і набоїв . - С .256
Зразок висновку експерта про дослідження вогнестрільної зброї, набоїв і слідів пострілу на перепонах . - С .262
Наукове забезпечення досліджень в галузі криміналістичного вогнестрільного звроєзнавства . - С .267
Загальна характеристика досліджень в галузі вогнестрільної зброї і набоїв (1939-2003 pp.) . - С .267
Перелік дисертаційних робіт, захищених за спеціальністю 12.00.09, в яких розглядаються проблемні питання вогнестрільного зброєзнавства та балістичних досліджень . - С .267
Актуальні напрямки сучасних наукових досліджень у галузі вогнестрільного зброєзнавства . - С .270
Дисертаційні дослідження в галузі криміналістичного вогнестрільного зброєзнавства . - С .271
Науковий практикум з курсу "Криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство" . - С .276
Практичні завдання для проведення конкурсу-вікторини з криміналістичного вогнестрільного зброєзнавства . - С .276
Тестові завдання по спецкурсу "Криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство" . - С .287
Питання до проведення комплексно-контрольної роботи зі спецкурсу "Криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство" . - С .294
Анкета для проведення соціологічних досліджень в галузі криміналістичного вогнестрільного зброєзнавства . - С .298
Словники термінів з криміналістичного вогнестрільного зброєзнавства . - С .303
Термінологічний словник зброєзнавчих та балістичних досліджень . - С .303
Термінологічний словник судово-медичної балістики вогнестрільного зброєзнавства . - С .322
Список використаних джерел . - С .333
Додатки
Додаток 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення . - С .352
Експертні установи Міністерства юстиції України та інших держав СНД . - С .352
Інші експертні установи . - С .352
Експертні установи Міністерства охорони здоров'я
України . - С .352
Управління та експертні установи МВС України . - С .354
Органи прокуратури України . - С .358
Наукові та науково-дослідні установи України правничої спрямованості . - С .360
Спеціалізовані редакції та видавництва . - С .361
Юридичні наукові фахові видання . - С .363
Додаток 2. Зразки зброї вітчизняного виробництва . - С .365
Тактико-технічні характеристики пістолета
Форт-12" . - С .365
Тактико-технічні характеристики револьвера "РКС-5"
("РИНГ") . - С .366
УДК
ББК 67я73

Кл.слова (ненормированные):
Криміналістика -- Criminal sCence -- Криминалистика


Доп.точки доступа:
Кофанов, А.В.; Сулява, О.Ф.
Экземпляры всего: 3
АБ (3)
Свободны: АБ (3)
Найти похожие


3.
340
Б-61


    Біленчук, П.Д..
    Правова деонтологія: Підручник для вищих навчальних закладів [Текст] : за ред. П.Д.Біленчука. / П.Д. Біленчук, С. С. Сливка. - К. : Атіка, 1999. - 320 с. - ISBN 5-900195-04-Х : 7.50 р.
    Содержание:
Людина. Громадянин. Фахівець . - С
Суспільство. Право. Держава . - С .5
Історія. Політика. Майбутнє . - С .7
Частина перша
ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ
ЗАСАДИ ПРАВОВОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСД
ПРАВОВОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ
Об'єктивні причини виникнення правової деонтології. Характерні ознаки правової деонтології.
Становлення системи деонтологічних знань . - С .
І О
Предмет та принципи правової (юридичної) деонтології. Джерела деонтологічних норм . - С .15
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ПРАВОВОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ
Функції правової деонтології . - С .23
Філософія правової деонтології . - С .43
Частина друга
ДУХОВНІСТЬ, КУЛЬТУРА,
МОРАЛЬ - ОСНОВНІ СКЛАДОВІ
У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
СПЕЦІАЛІСТА-ЮРИСТА
КОМПОНЕНТИ
ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ
Професійні аспекти культури службової діяльності юриста . - С .54
Культурологічна концепція юрцаичної деонтології . - С .55
Культурологія права у юридичній деонтології . - С .58
Професійна культура юриста . - С .72
Іиформаівйна культура юриста . - С .82
Інші субкультури професійного спрямумиця . - С .91
ПСИХОЛОГІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬТУРИ
ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ
Деякі субкультури психологічного напряму . - С .94
Культурологія деонтологічної правосвідомості юрікта . - С .99
Формуваиня та значення деонтологічної правосвщомості юриста . - С .122
ДУХОВНІ НАПРЯМИ
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ
ПРОФЕСІЙНИХ ДІЙ . - С .128
МОРАЛЬНЕ
ОБГРУНТУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ
Поняття моралі та моральної культури . - С .134
Естетична та особиста культура юриста . - С .143
Зовнішня культура юриста . - С .145
Службовий етикет юриста . - С .153
ПРОФЕСІЯ ЮРИСТА.
ОСОБА ЮРИСТА ТА ЙОГО ОБОВ'ЯЗКИ
Формування юриста як професіонала . - С .167
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИ ЮРИСТА
Формування особистості . - С .175
Професійна соціалізація . - С .178
Засоби соціалізації юриста . - С .185
Механізми та принципи соціалізації . - С .189
СЛУЖБОВИЙ
ОБОВ'ЯЗОК ЮРИСТА
Обов'язки судді, адвоката, прокурора, працівника міліції . - С .200
Навчальний обов'язок студента . - С .216
ОБОВ'ЯЗОК ЮРИСТА
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ ВІД ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ
Безпека людний і громадянина . - С .220
Віктимологічні аспекти самозахисту . - С .228
Частина третя
УКРАЇНСЬКЕ ПРАВОЗНАВСТВО
ГАЛУЗІ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО.
ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Поняття цивільного права . - С .240
Право власності . - С .241
Види власності . - С .242
Спадкове право . - С .243
УЧАСНИКИ
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
Громадяни (фізичні особи) . - С .244
Юридичні особи . - С .246
ДОГОВІРНЕ ПРАВО
Угоди, їх види . - С .247
Форми і види угод, їх дійсність і недійсність . - С .248
Зобов'язання . - С .249
Забезпечення виконання зобов'язань . - С .249
Деякі види угод . - С .250
ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО
Поняття підприємницького права . - С .251
2, Організаційні форми пиприсмницькоЇ діяльності . - С .251
Податкова система . - С .253
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Поняття і види цивільно-правової відповідальності . - С .254
Відповідальність за порушення зобов'язань . - С .255
Відповідальність, яка виникає внаслідок заподіяння шкоди . - С .256
Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх . - С .256
ТРУДОВЕ ПРАВО
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
1 Поняття трудового права . - С .257
Укладення трудового договору . - С .257
Порядок розірвання трудового договору . - С .259
Гарантії працівникам, які втратили роботу у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці . - С .260
ПРАВОВІ ОСНОВИ
ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
Робочий час і час відпочинку . - С .261
Внутрішній трудовий розпорядок, трудова дисципліна . - С .262
Охорона праці . - С .263
Деякі питання оплати праці . - С .264
СІМЕЙНЕ ПРАВО
Поняття сімейного права . - С .266
Порядок і умови укладення шлюбу, його припинення . - С .266
Права та обов'язки членів сім'ї . - С .268
Батьки і діти . - С .268
Усиновлення . - С .269
6. Опіка і піклування . - С .270
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО
Земельне право і його завдання . - С .271
Види і призначення земельних угідь . - С .271
Власність на землю, зміна форм власності. . - С .273
Користування землею . - С .274
Права та обов'язки власішків землі та землекористувачів . - С .275
Суть проведення земельної реформи . - С .276
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
Поняття адміністративного права . - С .277
Адміністративне правопорушення . - С .277
Адміністративне стягнення і способи його накладення . - С .278
Встановлення адміністративних стягнень . - С .279
Адміністративна відповідальність неповнолл'тх . - С .280
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. ЗЛОЧИН
1, Поняття кримінального права . - С .281
Злочин — центральне поняття кримінального права . - С .281
Види злочинів . - С .283
Суб'єкти злочину . - С .283
XII. КРИМІНАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
ВПЛИВ ОБСТАВИН
Поняття кримінальної відповідальності . - С .284
Обставини, які виключають кримінальну відповідальність . - С .284
Обставини, які обтяжують кримітльпу виіповідальність або пом'якшують її . - С .285
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх . - С .286
ХНІ. ПОКАРАННЯ І ЙОГО МЕТА
Поняття покарання і його види . - С .287
Смертна кара . - С .287
Виконання покарань . - С .288
XIV. ПОКАРАННЯ ЗА ОКРЕМІ
ВИДИ ЗЛОЧИНІВ
Державні злочини . - С .289
Злочини майнові . - С .290
Злочини проти життя, здоров'я і гідності громадян . - С .290
Посадові злочини . - С .291
СУДОВА ВЛАДА
Органи судової влади . - С .292
Процес судочинства.
Як працюють органи судової влади . - С .293
Проблеми судової реформи . - С .295
XVI. ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
Прокуратура . - С .296
Органи внутрішніх справ . - С .297
Служба безпеки Украім . - С .298
Адвокатура . - С .298
Органи юстиції . - С .299
ВИСНОВКИ . - С .1
Додаток 1. Загальні методичні рекомецдації до семінарських занять . - С .302
Додаток 2. Як написати і оформити реферат . - С .303
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «Юридична деонтологія . - С .305
Методичні вказівки по самостійному вивченню курсу
Юридична деонтологія" . - С .306
Перелік питань для самостійної роботи з дисципліни
Юридична деонтологія . - С .306
ЛІТЕРАТУРА для вивчення питань, що даються на самостійне вивчення . - С .307
Тематика рефератів з курсу «Юридична деонтологія»
(вступ до фаху) для студентів юридичних вузів і факультетів . - С .309
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ
ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ . - С .310
УДК
ББК 67.0(4укр)304:52

Кл.слова (ненормированные):
Право цивільне -- Cvil law -- Право гражданское -- Право підприємницьке -- Enterpreneurial law -- Право предпринимательское -- Право трудове -- Labour law -- Право трудовое -- Право сімейне -- Family law -- Право семейное -- Право земельне -- Land law -- Право земельное -- Право адміністративне -- Administrative law -- Право административное -- Право кримінальне -- Criminal law -- Право уголовное -- Органи правоохоронні -- Law-enforcement authorities -- Органы праовоохранительные -- Влада судова -- JudiCal authorities -- Власть судебная -- Деонтологія юридична -- Law deontology -- Деонтология юридическая
Аннотация: У книзі з позицій новітніх знань і досягнень науки і передового досвіду юридичної практики відображено сучасний стан правової деонтології та показані шляхи її пріоритетного розвитку.
Ця книга написана з урахуванням положень Конституції України (1996), висвітлює оригінальний підхід авторів періоду реформ в Україні.
Для слухачів, студентів юридичних вузів і факультетів, практичних працівників правоохоронних органів та правозахисних організацій, а також усіх тих, хто прагне стати правознавцем, хоче оволодіти професією юриста і базовими знаннями з правознавства.


Доп.точки доступа:
Сливка, С.С.
Экземпляры всего: 45
АБ (45)
Свободны: АБ (45)
Найти похожие


4.
342.25
Б-61


    Біленчук, П.Д..
    Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). [Текст] : навчальний посібник / П.Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний. - К. : Атіка, 2000. - 304 с. - ISBN 966-7714-06-03 : 20.00 р.
    Содержание:
Вступ . - С .3
Частина перша. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
Поняття місцевого самоврядування . - С .8
Теорія місцевого самоврядування . - С .15
Історія становлення і розвитку системи місцевого самоврядування в Україні . - С .17
ПРАВОВІ ОСНОВИ І СИСТЕМА МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
Повноваження місцевого самоврядування . - С .24
Система місцевого самоврядування . - С .25
Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування . - С .39
Гарантії місцевого самоврядування . - С .44
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
І. Перспективи розвитку місцевого самоврядування в ході адміністративної реформи в Україні . - С .46
Концептуальні засади формування муніципальної реформи в Україні (концепція національної програми муніципальної реформи в Україні) . - С .52
Частина друга. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ЄВРОПЕЙСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ МІСТ
Прийнята Постійною Конференцією Місцевих і
Регіональних Органів Влади Європи (СLRАЕ) Ради Європи
березня 1992 року . - С .56
КОНГРЕС МІСЦЕВИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД ЄВРОПИ . - С .57
ХАРТІЯ КОНГРЕСУ МІСЦЕВИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД
ЄВРОПИ (КМРВЄ) (Ухвалена комітетом міністрів 14 січня і994 року на 506-х зборах заступників міністрів) . - С .59
СТАМБУЛЬСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПРОБЛЕМ ПОСЕЛЕНЬ ЛЮДЕЙ (Витяг)
ЧАСТИНА ПЕРША . - С .63
ЕВРОПЕЙСКАЯ ХАРТИЯ ГОРОДОВ (Страсбург, 17-19 марта
92 года) . - С .68
УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ Прийнята на п 'ятій сесії верховної ради України 28 червня 1996 року (Витяг)
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ . - С .113
КОНСТИТУЦІЯ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
Прийнята на другій сесії Верховної Ради Автономної
Республіки Крим 21 жовтня 1998 року (Витяг)
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В АВТОНОМНІЙ
РЕСПУБЛІЦІ КРИМ
Здійснення місцевого самоврядування в
Автономній Республіці Крим . - С .116
ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В
УКРАЇНІ Із змінами і доповненнями, внесеними законами
України від б жовтня 1998 року № 163-ХІУ, від 16 липня ї 999 року №997-XIV
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ . - С .119
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
Повноваження сільських, селищних, міських рад . - С .127
Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад . - С .131
Сільський, селищний, міський голова . - С .145
Повноваження районних і обласних рад . - С .147
Порядок формування, організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування . - С .151
МАТЕРІАЛЬНА 1 ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ . - С .163
ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ . - С .168
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ . - С .172
ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД
ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ
Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 1 б грудня 1999 року №431-XIV, Голос України від
03.99р., Урядовий кур'єр від /3.03.99р . - С .174
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ . - С .174
ВИБОРЧІ ОКРУГИ. ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ . - С .178
ВИБОРЧІ КОМІСІЇ . - С .179
СПИСКИ ВИБОРЦІВ . - С .188
ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ . - С .189
РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ТА НА
ПОСАДИ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ . - С .192
КАНДИДАТИ ТА ЇХ ДОВІРЕНІ ОСОБИ.
УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ МІСЦЕВИХ ОСЕРЕДКІВ ПОЛІТИЧНИХ
ПАРТІЙ (БЛОКІВ), ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ . - С .195
ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ . - С .196
ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ . - С .199
ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ . - С .201
ПОВТОРНІ ВИБОРИ. ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ РАД,
СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ ЗАМІСТЬ ТИХ,
ЯКІ ВИБУЛИ . - С .205
ФІНАНСУВАННЯ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ . - С .206
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ . - С .208
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО
ЗАКОНУ . - С .209
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ . - С .210
ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО СТАТУС ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ
РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 22 грудня 1994 року № 32 5/94-В Р, від 17 грудня
96 року № 607/96-ВР, від ІЗ січня 1998 року №
/98-ВР, рішеннями Конституційного
Суду України від ІЗ травня 1998 року М° б-рп/98. від
грудня 1998 року №312-ХІV . - С .211
ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТА МІСЦЕВІ РЕФЕРЕНДУМИ
Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 19 червня 1992 року № 2481-ХІІ
Загальні положення . - С .228
Порядок призначення референдумів . - С .231
Підготовка проведення референдумів . - С .238
Порядок голосування і визначення підсумків референдуму . - С .245
Опублікування, введення у дію, зміна або скасування законів, інших рішень, прийнятих референдумом . - С .248
Дорадче опитування громадян України . - С .249
ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПЕРЕДАЧУ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ДЕРЖАВНОЇ ТА
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (З березня 1998 року №
1'47/98-ВР) . - С .250
ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОРЕНДУ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО
МАЙНА (назва Закону із змінами, внесеними згідно із
Законами України від
03.95р. № 98/95-ВР, від 23.12.97 р. № 768/97-ВР) /з змінами і доповненнями, внесеними Законами України від
травня 1993 р. № 3171-ХІІ, від 26 січня 1994р. №
75-ХІІ, від14 березня 1995 р. № 98/95-ВР, (Законом
України від 14 березня 1995 року № 98/95ВР цей Закон викладено в новій редакції) від 15 вересня 1995 р. №
6/95-ВР, від 19 листопада 1997 р. № 651/97-ВР, від
грудня 1997 р. № 768/97-ВР, від 14 жовтня 1998 р.
№ 177-XIV, від 20 травня 1999р. № 685-XIV, від 21 вересня
99р. № 1083-XIV,Декретами Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 р. № 9-92, від 20 травня 1993р . - С .254
ХАРТІЯ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ . - С .268
РОЛЬ МІСТА В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ.
МІСЬКА ПОЛІТИКА ТА МІСЬКІ ПРОБЛЕМИ . - С .269
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ПРИНЦИПИ МІСЬКОГО
РОЗВИТКУ . - С .271
ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО СТОЛИЦЮ УКРАЇНИ - МІСТОГЕРОЙ КИЇВ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ . - С .288
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
В МІСТІ КИЄВІ . - С .290
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ, ЇХ
ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ . - С .291
МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ . - С .293
ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МІСТОМ
КИЄВОМ СТОЛИЧНИХ ФУНКЦІЙ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ОРГАНІВ 1 ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА
МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ . - С .294
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У
МІСТІ КИЄВІ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ,
ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ . - С .297
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ . - С .299
УДК
ББК Х99(4УКР)

Кл.слова (ненормированные):
Право муніципальне -- MuniCpal law -- Право муниципальное -- Закони україни -- Laws of ukraine -- Законы украины -- Самоврядування місцеве -- Local government -- Самоуправление местное
Аннотация: Дане видання містить навчальний курс нової галузі українського правознавства - «Місцеве самоврядування в Україні».
Автори розглядають основні засади місцевого самоврядування (муніципального права) на основі аналізу сучасного законодавства, широко використовують історико-правовий і порівняльний методи.


Доп.точки доступа:
Кравченко, В.В.; Підмогильний, М.В.
Экземпляры всего: 3
АБ (3)
Свободны: АБ (3)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017