На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=БІЛЕНЧУК, П. Д$<.>)
Найдено 3 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 3

1.


    Біленчук, П. Д.
    Національні інтереси в умовах становлення стратегії національної безпеки України [] / П. Д. Біленчук, Ф. М. Медвідь // Економіка. Фінанси. Право : Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. - 2009. - № 4. - С. 35-39
Рубрики: СТРАТЕГІЯ
   НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКАДоп.точки доступа:
Медвідь, Ф.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


2.


    Біленчук, П. Д.
    Економічна безпека України в контексті небезпек, ризиків і загроз національним інтересам України: політико-правові та соціально-психологічні засади [Текст] / П. Д. Біленчук // Економіка. Фінанси. Право : Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. - 2009. - № 5. - С. 38-40
Рубрики: БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


3.
349.6(477)
Б-12


    Баб'як, О.С..
    Екологічне право України: Навчальний посібник [Текст] / О.С. Баб'як, П. Д. Біленчук, Ю. О. Чирва. - К. : Атіка, 2000. - 216 с. - ISBN 966-7714-04-7 : 7.00 р.
    Содержание:
Вступ . - С .3
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЯК НАУКА, НАВЧАЛЬНА
ДИСЦИПЛІНА І СФЕРА ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ . - С .4
Основні положення екологічного права . - С .6
ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
Наукові засади формування екологічного права . - С .11
Об'єктивні передумови розвитку еколого-правових норм . - С .11
Механізм формування екологічного права . - С .12
Місце екологічного права в системі екологічних і правових наук . - С .13
Роль екологічного права у здійсненні екологічної політики держави . - С .17
Основні напрями державної екологічної політики . - С .17
Реалізація державної політики України в галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки . - С .19
Предмет, джерела і система екологічного права . - С .23
Предмет і методи екологічного права . - С .23
Об'єкти екологічного права . - С .24
Джерела екологічного права . - С .25
Поняття та ознаки екологічного права . - С .26
Мета екологічного права . - С .26
Принципи, функції та норми екологічного права . - С .27
Система екологічного права . - С .29
Екологічні права і обов'язки громадян . - С .30
Поняття екологічних прав громадян . - С .30
Види екологічних прав громадян . - С .31
Гарантії екологічних прав громадян та їх форми захисту . - С .33
Обов'язки громадян у галузі екології . - С .33
Право природокористування . - С .35
Право природокористування . - С .35
Принципи права природокористування . - С .37
Суб'єкти та об'єкти права природокористування . - С .38
Права і обов'язки природокористувачів . - С .40
, 4.5. Особливості орендних правовідносин природокористування . - С .42
Права і обов'язки суб'єктів орендних правовідносин природокористування . - С .43
Підстави виникнення та припинення права природокористування . - С .44
Право власностіна природні ресурси . - С .46
Поняття права власності на природні ресурси . - С .46
форми права власності на природні ресурси . - С .47
Підстави для виникнення відносин права власності на природні ресурси . - С .48
Об'єкти і суб'єкти права власності на природні ресурси . - С .48
Зміст права власності на природні ресурси . - С .50
Форми га методи забезпечення права власності на природні ресурси . - С .51
Припинення права власності на природні ресурси . - С .51
ПРАВОВІ І НАУКОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ
ї. Правові засади управління в галузі екології . - С .53
Поняття управління в галузі екології . - С .53
Функції управління в галузі екології . - С .54
Система органів управління в галузі екології . - С .55
Законодавче та нормативно-правове регулювання та економічний механізм у галузі охорони довкілля . - С .67
Законодавче та нормачивно-правове регулювання в сфері охорони природи, природокористування та екологічної безпеки . - С .67
Стан нормативної бази охорони природи . - С .69
Економічний механізм природокористування та фінансування природоохоронної діяльності . - С .71
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА І ЕКОЛОГО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Екологічна відповідальність за порушення природоохоронного законодавства як засіб реалізація екологічного права . - С .74
Екологічна відповідальність . - С .74
Поняття екологічного правопорушення . - С .75
Об'єкти та суб'єкти правопорушення . - С .76
Цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність за порушення вимог природоохоронного законодавства . - С .77
Адміністративна відповідальність за порушення вимог •природоохоронного законодавства . - С .77
Впровадження справ про притягнення до адміністративної відповідальності . - С .78
Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення . - С .81
Ядерна та радіаційна безпека . - С .81
Загальна характеристика . - С .81
Стан атомної енергетики . - С .83
Джерела іонізуючого випромінювання в народному господарстві . - С .87
Радіоактивні відходи і поводження зними . - С .88
Стан уранодобувної та переробної промисловості . - С .89
Стан нормативної бази з ядерної та радіаційної безпеки . - С .90
Міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля та ядерної безпеки . - С .94
Багатостороннє співробітництво та м іжнародна діяльність . - С .94
Міжнародне співробітництво: програми та проекти . - С .96
Екологічна (природно-техногенна) безпека . - С .99
Загальні засади екологічної безпеки . - С .99
Класифікація надзвичайних ситуацій . - С .100
Надзвичайні ситуації природного характеру . - С .102
Екологічна безпека і правові та соціальні проблеми чорнобильської катастрофи . - С .103
Загальна характеристика . - С .104
Стан правового і законодавчого забезпечення зони
Чорнобильської катастрофи . - С .106
Правові основи постійного проживання населення та праці персоналу у зоні відчуження . - С .109
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Еколого-правовий режим раціонального використання й охорони земель . - С .113
Завдання земельного законодавства . - С .113
Форми та види власності на землю . - С .114
Права та обов'язки власників земель та землекористувачів, захист та гарантія їх прав . - С .115
Використання земель . - С .117
Правова охорона земель . - С .118
Контроль за використанням та охороною земель . - С .119
Відповідальність за порушення земельного законодавства . - С .120
Правовий режим використання, відтворення і охорони надр . - С .121
Правова охорона надр . - С .121
Компетенція органів управління . - С .122
Надання надр у користування . - С .123
Права та обов'язки користувачів надр . - С .125
Плата за користування надрами . - С .126
Охорона надр . - С .127
Державний контроль і нагляд за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням і охороною . - С .128
Відповідальність за порушення законодавства про надра . - С .128
Правовий режим використання, відтворення і охорони вод . - С .129
Характеристика і завдання водного законодавства . - С .129
Водний та земельний фонди України . - С .130
Види права водокористування . - С .131
Охорона вод . - С .133
Права і обов'язки водокористувачів . - С .134
Відповідальність за порушення водного законодавства . - С .136
Правовий режим використання, відтворення і охорони лісів . - С .138
Завдання лісового законодавства України . - С .138
Права та обов'язки лісокористувачів . - С .139
Контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів . - С .139
Право використання лісових ресурсів . - С .140
Плата за використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду . - С .141
Державний облік лісового фонду . - С .142
Відповідальність за порушення лісового законодавства . - С .142
Правовий режим використання, відтворення і охорона тваринного світу . - С .143
Завдання законодавства України про охорону, використання і відтворення тваринного світу . - С .144
Об'єкти тваринного світу . - С .144
Основні вимоги та принципи охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу . - С .145
Права та обов'язки громадян при використанні об'єктів тваринного світу . - С .146
Права та обов'язки користувачів об'єктами тваринного світу . - С .147
Охорона тваринного світу . - С .148
Контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу . - С .149
Відповідальність за порушення законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу . - С .151
Правовий режим охорони і'використання атмосферного повітря . - С .152
Завдання закону про охорону атмосферного повітря . - С .152
Стандартизація і нормування у галузі охорони атмосферного повітря . - С .153
Заходи щодо охорони атмосферного повітря . - С .154
Додержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при проектуванні, будівництві та реконструкції промислових об'єктів . - С .155
Економічний механізм забезпечення охорони атмосферного повітря . - С .156
Контроль по охороні атмосферного повітря . - С .156
Державний облік та моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря . - С .157
Правопорушення в галузі охорони атмосферного повітря та відповідальність за них . - С .157
ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
Правове регулювання екологічної експертизи . - С .159
Завдання і принципи екологічної експертизи . - С .159
Об'єкти і суб'єкти екологічної експертизи . - С .160
Форми екологічної експертизи . - С .162
Поняття і форми екологічної експертизи . - С .163
Державна екологічна експертиза . - С .165
Громадська екологічна експертиза . - С .172
Спеціальні екологічні експертизи . - С .175
Державне регулювання та управління в галузі екологічної експертизи . - С .178
Статус експерта екологічної експертизи . - С .181
Права та обов'язки замовників екологічної експертизи . - С .183
Порядок проведення екологічної експертизи . - С .184
Фінансування екологічної експертизи . - С .189
Відповідальність за порушення законодавства про екологічну експертизу . - С .190
Судова експертологія і судова експертиза . - С .191
Поняття судової експертології і судової експертизи, їхні види і значення . - С .191
Підготовка і призначення судової експертизи . - С .194
МІЖНАРОДНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО
Науково-метологпна основа міжнародного екологічного права . - С .198
Місце міжнародно-правових норм охорони навколишнього природного середовища в загальній системі міжнародного права . - С .198
Поняття міжнародного екологічного права . - С .199
Принципи міжнародного екологічного права . - С .199
Механізм забезпечення міжнародно-правової охорони довкілля . - С .200
Нормативні акти як джерела міжнародного екологічного права . - С .200
Міжнародні об'єкти охорони навколишнього природного середовища . - С .203
Координуюча роль міжнародного права у світовому механізмі охорони навколишнього природного середовища . - С .203
Міжнародне співробітництво в галузі екологічної експертизи . - С .203
Основні поняття і терміни . - С .205
Практикум з екологічного права України . - С .208
Література . - С .210
УДК
ББК Х625

Кл.слова (ненормированные):
Право екологічне -- Ecological law -- Право экологическое -- Безпека екологічна -- Ecological security -- Безопасность экологическая -- Право міжнародне -- International law -- Право международное
Аннотация: Навчальний посібник підготовлений авторами з урахуванням вимог Державного освітянського стандарту на основі програми навчального курсу «Екологічне право України».
Правову і методологічну базу посібника складає українське екологічне законодавство, узагальнений досвід практики, результати наукових досліджень.


Доп.точки доступа:
Біленчук, П.Д.; Чирва, Ю.О.
Экземпляры всего: 8
АБ (8)
Свободны: АБ (8)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017