На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=БІГУН, В'ЯЧЕСЛАВ$<.>)
Найдено 7 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 7

1.
Шифр: Ю461505/2009/11/12
   Журнал

Юридична Україна [Текст] : щомісячний науковий журнал. - К. : Юрінком Інтер. - Выходит ежемесячно
2009г. N 11/12
Содержание:
Бігун, В'ячеслав. Філософія правосуддя як критерій розмежування неправового та правового законодавства: (прикладна філософія Г.Радбруха) / В. Бігун. - С.4-9
Кл.слова: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Жукевич, Ігор. Явні та неявні принципи права: поняття, ознаки та особливості / І. Жукевич. - С.10-16
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Почтовий, Максим. Про співвідношення понять "правова свідомість" та "правова культура" / М. Почтовий. - С.17-20
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, КУЛЬТУРА ПРАВОВА
Редько, Андрій Григорович. Номенклатурний принцип організації сталінської системи влади та управління на прикладі Станіславської області УРСР / А. Г. Редько. - С.21-25
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Процишен, Марія. Гарантії реалізації права на страйк та можливості їх удосконалення / М. Процишен. - С.26-31
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, ПРАВО ТРУДОВЕ
Костюк, Юлія. Окремі питання законодавчого регулювання виконання постнов про накладення адміністративних стягнень / Ю. Костюк. - С.32-36
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Перепелюк, Володимир. Ефективність способів захисту прав особи як показник якості матеріального закону / В. Перепелюк. - С.37-40
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕС, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ
Пасічник, Андрій. Щодо визначення поняття адміністративної деліктоздатності / А. Пасічник. - С.41-46
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА
Майданик, Роман. Принцип пропорційності (співрозмірності) в цивільному праві України: поняття, межі, умови застосування / Р. Майданик. - С.47-55
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Нижний, Андрій. Правове регулювання конклюдентних дій за законодавством України / А. Нижний. - С.56-61
Кл.слова: ПРАВО ПРИВАТНЕ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Носік, Юрій Володимирович. Проблеми адміністративної відповідальності за порушення прав на комерційну таємницю за КУпАП: процесуально-павовий аспект / Ю. В. Носік. - С.62-65
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА, ПРАВОПОРУШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВ
Панталієнко, Ярослава Петрівна. Процесуальні особливості оголошення секретного заповіту / Я. П. Панталієнко. - С.66-70
Кл.слова: ПРАВО ПРИВАТНЕ, ПРАВО СПАДКОВЕ
Барабаш, Наталія. Землі, надані для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, як об'єкт правового регулювання / Н. Барабаш. - С.71-76
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Матвійчук, Олександр. Підвищення частки нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в енергетичному балансі країни - важливий фактор зниження антропогенного впливу на навколишнє середовище: (законодавчі аспекти) / О. Матвійчук. - С.77-83
Кл.слова: ПЕК, БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА, ЕНЕРГЕТИКА
Щербина, Валентин Степанович. Державний нагляд (контроль) у сфері господарювання: удосконалення правового регулювання / В. С. Щербина. - С.84-87
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ
Семенова, Марина. Господарсько-правове регулювання діяльності суб'єктів, що надають екскурсійні послуги / М. Семенова. - С.88-93
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ТУРИЗМ
Батиргареєва, Владислава. Соціальна адаптація осіб, звільнених із місць позбавлення волі, - найважливіша умова запобігання рецидивній злочинності / В. Батиргареєва. - С.94-101
Кл.слова: СИСТЕМА ПЕНІТЕНЦІАРНА, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ
Гумін, Олексій. Особливості кримінологічної характеристики особи у злочинах насильницького характеру / О. Гумін. - С.102-108
Кл.слова: КРИМІНОЛОГІЯ, ЗЛОЧИННІСТЬ
Митрофанов, Ігор. Сучасні підходи до розв'язання проблем реалізації кримінальної відповідальності / І. Митрофанов. - С.109-115
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА
Яцишин, Михайло Михайлович. Теоретико-методологічні проблеми сучасного кримінально-виконавчого процесу / М. М. Яцишин. - С.116-121
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ
Брацук, Іван. Дія директив ЄС у національних правопорядках держав-членів: (концепції прямої та непрямої дії) / І. Брацук. - С.122-126
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Король, Володимир. Застосування правових механізмів СОТ та acquis communautaire у сфері захисту економічних інтересів Європейського Союзу / В. Король. - С.127-132
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ, ТОРГІВЛЯ МІЖНАРОДНА
Скрипнюк, Олександр. Адміністративно-територіальна реформа та проблеми вдосконалення державного управління / О. Скрипнюк. - С.136-
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ
Бистрик, Ганна. Поняття правових форм діяльності держави: теоретико-методологічні аспекти аналізу / Г. Бистрик. - С.142-149
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Бутенко, Вадим. Правовий статус висновку правової експертизи юридичних документів / В. Бутенко. - С.150-155
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Глущенко, Світлана Василівна. Становлення касації в Україні під владою двох імперій (XVIII - XIX століття) / C. В. Глущенко. - С.156-160
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Гребенюк, Максим. Правове регулювання створення та діяльності оптових продовольчих ринків як елемент системи забезпечення продовольчої безпеки держави / М. Гребенюк. - С.161-166
Кл.слова: БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНА, БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА, РИНОК ТОВАРНИЙ
Євграфова, Єлизавета. Питання сучасного розуміння права і держави / Є. Євграфова. - С.167-173
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Тарнавська, Мар'яна. До питання про класифікацію морально-оцінювальних понять українського законодавства / М. Тарнавська. - С.174-179
Кл.слова: ЕТИКА ПРАВА, ТЕОРІЯ ПРАВА
Демський, Едуард Францович. Методологія формування адміністративного процесуального права як галузі науки: теорія конфліктів / Е. Ф. Демський. - С.180-185
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕС, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ
Мацелик, Тетяна. Адміністративно-договірні форми в діяльності органів державної податкової служби: питання теорії / Т. Мацелик, В. Біла. - С.186-189
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРАВО ПОДАТКОВЕ
Бурлака, Ірина. Деякі питання відшкодування шкоди, завданої актами органів публічної влади, за відсутності їхньої вини / І. Бурлака. - С.190-195
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Пікалюк, Світлана. Теоретико-правові основи соціального партнерства / С. Пікалюк. - С.196-199
Кл.слова: ПАРТНЕРСТВО СОЦІАЛЬНЕ, ПРАВО ТРУДОВЕ
Бевз, Олена. Юридична природа поняття "історичні ареали населених місць" та їх значення у складі земель історико-культурного призначення / О. Бевз. - С.200-207
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Позняк, Еліна. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) та припинення екологічно небезпечної діяльності в Україні: (соціально-правовий аспект) / Е. Позняк. - С.208-215
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Вінник, Оксана Мар'янівна. Договори акціонерного товариства / О. М. Вінник. - С.216-227
Кл.слова: ПРАВО АКЦІОНЕРНЕ, ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНЕ
Буткевич, Сергій Анатолійович. Запобігання та протидія використанню коштів, здобутих від наркобізнесу / С. А. Буткевич. - С.228-233
Кл.слова: ЛЕГАЛІЗАЦІЯ, ВІДМИВАННЯ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Яновська, Олександра. Окремі питання доказування в змагальному кримінальному процесі / О. Яновська. - С.234-240
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


2.
Шифр: Ю461505/2009/10
   Журнал

Юридична Україна [Текст] : щомісячний науковий журнал. - К. : Юрінком Інтер. - Выходит ежемесячно
2009г. N 10
Содержание:
Бігун, В'ячеслав. Правосуддя і самосуд: філософсько-правовий аналіз понять / В. Бігун. - С.4-9
Кл.слова: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА, ТЕОРІЯ ПРАВА
Луцький, Іван. Християнська етика як методологічний фундамент права в період відродження української державності / І. Луцький. - С.10-13
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Мацькевич, Микола. Національне відродження Галичини в контексті боротьби українців за національно-культурні права / М. Мацькевич. - С.14-20
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Гладкий, Сергій Олександрович. Кодифікація кооперативного законодавства в УСРР 1920-х років / С. О. Гладкий. - С.21-27
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ПРАВО КООПЕРАТИВНЕ
Бондарчук, Ілля. Особливості конституційно-правової відповідальності громадських організацій та політичних партій в Україні / І. Бондарчук. - С.28-34
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА
Бевзенко, Володимир. Загальнотеоретичні засади здійснення в адміністративному судочинстві України адміністративної процесуальної правосуб'єктності органів влади Автономної Республіки Крим / В. М. Бевзенко. - С.35-39
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕС, СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ
Шемелинець, Іван. Адміністративна відповідальність за вчинення проступків у сфері соціального партнерства / І. Шемелинець. - С.40-46
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПАРТНЕРСТВО СОЦІАЛЬНЕ, ПРАВОПОРУШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВ
Дорохін, Дмитро. Правові основи участі місцевих громад у бюджетному процесі: (порівняльно-правовий аспект на прикладі Федеративної Республіки Німеччина) / Д. Дорохін. - С.47-53
Кл.слова: КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ, ПРАВО БЮДЖЕТНЕ, ФІНАНСИ МІСЦЕВІ
Майданик, Роман. Київська цивілістична школа сучасного періоду: (До 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка) / Р. Майданик. - С.54-59
Кл.слова: ПРАВО ПРИВАТНЕ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Отраднова, Олеся Олександрівна. Реалізація принципу свободи договору у цивільно-правових деліктних відносинах / О. О. Отраднова. - С.60-64
Кл.слова: ПРАВО ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Бурлака, Ірина. Деякі особливості виникнення зобов'язання з відшкодування шкоди, завданої фізичній особі джерелом підвищеної небезпеки без вини / І. Бурлака. - С.65-69
Кл.слова: ПРАВО ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ
Носік, Юрій Володимирович. Проблеми адміністративної відповідальності за порушення прав на комерційну таємницю за КУпАП: матеріально-правовий аспект / Ю. В. Носік. - С.70-76
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРАВОПОРУШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВ
Пилипюк, Ліна. Суб'єкти підприємництва недержавного сектору економіки, їх створення та реєстрація / Л. Пилипюк. - С.77-82
Кл.слова: ПРАВО ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ
Солтис, Ніна. Вплив юридичної класифікації речей на особливості спадкування житла / Н. Солтис. - С.83-88
Кл.слова: ПРАВО СПАДКОВЕ
Стасів, Оксана. Конституційні положення, що визначають засади регулювання трудових відносин / О. Стасів. - С.89-93
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Вівчаренко, Олег Антонович. Окремі аспекти правової охорони земель в Україні / О. А. Вівчаренко. - С.94-102
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Сушик, Ольга. Система органів державної влади у сфері забезпечення радіаційної безпеки за законодавством України / О. Сушик. - С.103-111
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Крижанівська, Тетяна. Суб'єктивна сторона незаконного виготовлення, підроблення, використання або збуту марок акцизного збору, контрольних марок чи голографічних захисних елементів (ст. 216 КК України) / Т. Крижанівська. - С.112-118
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ, ЗЛОЧИН
Письменний, Євген. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання: проблеми тлумачення і вдосконалення законодавства / Є. Письменний, А. Ряжський. - С.119-126
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ, СИСТЕМА ПЕНІТЕНЦІАРНА
Калакура, Віктор. Колізійне регулювання укладення шлюбу з участю іноземного елемента / В. Калакура. - С.127-134
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, ПРАВО СІМЕЙНЕ
Нестеренко, Світлана. Судовий розгляд справ in absentia та захист прав особи в механізмі екстрадиції / С. Нестеренко. - С.135-139
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


3.
Шифр: Д223323/2009/46
   Продолжающееся издание

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.
Держава і право [Текст] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки/ Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України : Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - ISSN 1563-3349
2009г. N 46
Содержание:
Тарахонич, Тетяна Іванівна. Загальнотеоретичні засади дії права в аспекті його співвідношення з суміжними правовими категоріями / Т. І. Тарахонич. - С.3-8
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, СИСТЕМА ПРАВОВА
Бігун, В'ячеслав Степанович. Правосуддя як мета та мета правосуддя: (до питання про філософію правосуддя) / В. С. Бігун. - С.9-13
Кл.слова: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Богініч, Олег Леонідович. Генеза права як права сили / О. Л. Богініч. - С.14-18
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Дручек, Олена Василівна. Правовий нігілізм сучасної молоді: причини та форми прояву / О. В. Дручек. - С.18-25
Кл.слова: КУЛЬТУРА ПРАВОВА, ТЕОРІЯ ПРАВА
Павлусів, Надія Михайлівна. Юридична психологія та художня література у контексті феноменологічної інтерпретації права / Н. М. Павлусів. - С.26-30
Кл.слова: ПСИХОЛОГІЯ ЮРИДИЧНА
Гордимов, Анатолій Володимирович. Університетська юстиція як складова доктринальних джерел права романо-германської правової ситеми / А. В. Гордимов. - С.30-35
Кл.слова: СИСТЕМА ПРАВОВА, ПРАВО РИМСЬКЕ, ТЕОРІЯ ПРАВА
Мохонько, Аліса В'ячеславівна. Соціальні норми: сутнісні характеристики / А. В. Мохонько. - С.35-40
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, НОРМИ ПРАВА
Свиридюк, Наталія Петрівна. Класифікація конфліктів у професійній діяльності юриста / Н. П. Свиридюк. - С.40-46
Кл.слова: ДЕОНТОЛОГІЯ ЮРИДИЧНА
Кравченко, Михайло Георгійович. Поняття та елементи національного законодавства України / М. Г. Кравченко. - С.46-52
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Комарницький, Денис Сергійович. Функціональна особливість сучасної держави: захист прав, свобод та законних інтересів людини / Д. С. Комарницький. - С.52-57
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ТЕОРІЯ ПРАВА
Старик, Анатолій Михайлович. Ідеологія й практика лібералізму в другій половині ХХ століття / А. М. Старик. - С.57-63
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРАВА ЛЮДИНИ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Волковицька, Наталія Олександрівна. Проблеми деформації правової свідомості і розвиток демократії в Україні / Н. О. Волковицька. - С.63-70
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Опольська, Наталя Михайлівна. Критерії ефективності механізму забезпечення прав та свобод дитини / Н. М. Опольська. - С.70-76
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА, ЮСТИЦІЯ ЮВЕНАЛЬНА
Дроботова, Тетяна Борисівна. Забезпечення принципів правової держави і розвиток державно-правового режиму в Україні / Т. Б. Дроботова. - С.77-82
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, РЕЖИМ ПРАВОВИЙ, ТЕОРІЯ ПРАВА
Зінченко, Юлія Олегівна. Історія становлення принципу пропорційності / Ю. О. Зінченко. - С.83-89
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, СУД ЄВРОПЕЙСЬКИЙ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Осташова, Валерія Олександрівна. До дефініції правового самовиховання молоді / В. О. Осташова. - С.89-94
Кл.слова: СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА
Стащенко, Альона Сергіївна. До питання вдосконалення шляхів підвищення ефективності сучасного законодавства / А. С. Стащенко. - С.94-99
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Софінська, Ірина Дмитрівна. Місце принципу субсидіарності у соціальній доктрині католицької церкви / І. Д. Софінська. - С.99-106
Стащенко, Олеся Сергіївна. До питання про природу соціального механізму дії права / О. С. Стащенко. - С.106-111
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Зуєва, Аліна Миколаївна. Справедливість як принцип українського звичаєвого права: (філософсько-правовий аналіз) / А. М. Зуєва. - С.111-114
Кл.слова: ПРАВО ЗВИЧАЄВЕ
Бистрик, Ганна Миколаївна. Контрольно-наглядова діяльність як форма правової діяльності органів державної влади / Г. М. Бистрик. - С.115-123
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ
Прокопов, Денис Євгенович. Вчення Й.Михайловського про функції природного права та його співвідношення з позитивним правом / Д. Є. Прокопов. - С.124-132
Кл.слова: ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І
Польовий, Олександр Леонідович. Генеза юридичної відповідальності суддів в Україні / О. Л. Польовий. - С.133-138
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА
Грицаєнко, Леонід Романович. Прокуратура повинна очолити боротьбу з корупцією / Л. Р. Грицаєнко. - С.139-145
Кафарський, Володимир Іванович. Двопалатний парламент і механізми оптимізації діяльності політичних партій / В. І. Кафарський. - С.145-150
Кл.слова: ПАРТІЯ ПОЛІТИЧНА, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Снігур, Ірина Йосипівна. Типові помилки розробників законопроектів / І. Й. Снігур. - С.150-155
Кл.слова: ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
Дем'яненко, Тетяна Миколаївна. Правове регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування / Т. М. Дем'яненко. - С.156-163
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ, ФІНАНСИ МІСЦЕВІ, ПРАВО ФІНАНСОВЕ
Данильченко, Євген Сергійович. Теоретичний аспект використання терміну "свобода світогляду" у конституційно-правовому регулюванні / Є. С. Данильченко. - С.163-169
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Костишин, Руслан Васильович. Відкриті партійні списки: доцільність впровадження та проблеми їх реалізації / Р. В. Костишин. - С.169-176
Кл.слова: ВИБОРИ, ПАРЛАМЕНТ
Севрюков, Валерій Вікторович. Форми реалізації прав корінних народів та національних меншин / В. В. Севрюков. - С.176-181
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Богословська, Жанна Михайлівна. Зміст конституційного права людини і громадянина України на соціальний захист / Ж. М. Богословська. - С.181-188
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИЙ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНЕ
Потьомкін, Андрій Олександрович. Вирішення Конституційним Судом України публічно-правових спорів про компетенцію: (в аспекті національної безпеки) / А. О. Потьомкін. - С.188-195
Кл.слова: СУД КОНСТИТУЦІЙНИЙ
Припхан, Ірина Ігорівна. Моральні основи сучасного українського законодавства / І. І. Припхан. - С.195-200
Кл.слова: КОНСТИТУЦІЯ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ
Плахотнік, Олег Віталійович. Забезпечення в Україні конституційного права громадян брати участь у місцевих референдумах / О. В. Плахотнік. - С.200-206
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Коваль, Микола Васильович. Адміністративно-господарський штраф як один із видів адміністративно-господарських санкцій щодо порушень законодавства про захист прав споживачів / М. В. Коваль, І. С. Войтенко. - С.207-212
Кл.слова: ПРАВА СПОЖИВАЧІВ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Кравчук, Олексій Олегович. Організація утримання майна на балансах державних і комунальних підприємств: проблеми адміністративно-правового забезпечення / О. О. Кравчук
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Сінєльнік, Руслан Васильович. Аналіз досвіду країн СНД у сфері нормативного визначення правового статусу захисника в адміністративно-деліктному процесі та основні пріоритети його запозичення в Україні / Р. В. Сінєльнік. - С.219-225
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕС, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ
Берлач, Наталя Анатоліївна. Правове визначення органічного сільського господарства в Україні / Н. А. Берлач. - С.225-230
Кл.слова: ПРАВО АГРАРНЕ
Білик, Василь Вікторович. До питання про категорію "форма (джерело) бюджетного права" / В. В. Білик. - С.230-236
Кл.слова: ПРАВО БЮДЖЕТНЕ
Кукурудз, Роман Орестович. Особливості інституту апеляції в адміністративно-деліктному процесі / Р. О. Кукурудз. - С.236-243
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕС, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ
Ніколаєв, Олександр Анатолійович. Організаційно-правові механізми регулювання в Україні міжнаціональних відносин на регіональному рівні / О. А. Ніколаєв. - С.243-250
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Шаталова, Лариса Миколаївна. Адміністративно-правове регулювання відносин щодо захисту національного товаровиробника / Л. М. Шаталова. - С.250-256
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Скуляк, Марина Валентинівна. Сучасні проблеми дослідження бюджетного процесу на місцевому рівні / М. В. Скуляк. - С.257-260
Кл.слова: ПРАВО БЮДЖЕТНЕ, ФІНАНСИ МІСЦЕВІ
Чернецький, Євген Євгенович. Характеристика заслуги як основної підстави адміністративно-правового заохочення / Є. Є. Чернецький. - С.261-267
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Насушна, Оксана Володимирівна. Земельне правопорушення як підстава притягнення до адміністративної відповідальності / О. В. Насушна. - С.267-272
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРАВОПОРУШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВ, ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Матвієнко, Поліна Євгенівна. Доцільність боротьби засобами адміністративного примусу з посяганнями на встановлений порядок обігу інформації, що становить комерційну таємницю / П. Є. Матвієнко. - С.273-277
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Собовий, Олександр Михайлович. Особливості діяльності судді у провадженні в справах про адміністративні проступки / О. М. Собовий. - С.277-283
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ
Шепєта, Олена Василівна. Нормативне регулювання технічного захисту інформації в Україні / О. В. Шепєта. - С.283-288
Кл.слова: ПРАВО ІНФОРМАЦІЙНЕ
Детюк, Андрій Миколайович. Організаційно-правові аспекти протидії сучасній економічній злочинності / А. М. Детюк. - С.288-292
Кл.слова: ЗЛОЧИНИ ЕКОНОМІЧНІ, ЕКОНОМІКА ТІНЬОВА
Огаренко, Євген Анатолійович. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері діяльності вищих навчальних закладів / Є. А. Огаренко. - С.292-299
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ, ОСВІТА
Менів, Любов Дмитрівна. Адміністративний проступок: поняття, ознаки та особливості прояву в законодавстві про захист прав споживачів / Л. Д. Менів. - С.299-305
Кл.слова: ПРАВА СПОЖИВАЧІВ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Чемерис, Іван Вікторович. Особливості інституту відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційного правопорушення в Україні / І. В. Чемерис. - С.305-310
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, КОРУПЦІЯ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Грабовська, Оксана Олександрівна. Провадження у справі до судового розгляду: проблеми теорії та судової практики / О. О. Грабовська. - С.311-315
Кл.слова: ПРОЦЕС ЦИВІЛЬНИЙ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ
Шимон, Світлана Іванівна. Особливості правочину як юридичного факту в цивільному праві / С. І. Шимон. - С.315-321
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Костюк, Віктор Леонтійович. Теоретико-правові проблеми обмеження трудової правосуб'єктності роботодавця / В. Л. Костюк. - С.321-326
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Хорт, Юлія Валеріївна. Функції статутного капіталу за законодавством України / Ю. В. Хорт. - С.326-332
Кл.слова: ПРАВО АКЦІОНЕРНЕ, ПРАВО КОРПОРАТИВНЕ, ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНЕ
Василенко, М. Д. "Система" в господарському праві: технологічні парки та інші інноваційні структури / М. Д. Василенко. - С.332-337
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ
Лазур, Ярослав Володимирович. Деякі аспекти класифікації прав громадян у сфері державного управління / Я. В. Лазур. - С.338-342
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ
Слюсар, Андрій Миколайович. Державний нагляд і контроль у сфері захисту трудових прав працівників / А. М. Слюсар. - С.343-347
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Боднарчук, Олег Григорович. Роль суб'єктів господарювання у забезпеченні працею засуджених у державній кримінально-виконавчій системі України / О. Боднарчук. - С.348-354
Кл.слова: СИСТЕМА ПЕНІТЕНЦІАРНА, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ
Гоголь, Юлія Володимирівна. Щодо визначення поняття переведення працівників на іншу роботу / Ю. В. Гоголь. - С.354-358
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Гапало, Світлана Юріївна. Види санкцій за контрактним правом англо-саксонської правової сім'ї / С. Ю. Гапало. - С.358-364
Кл.слова: СИСТЕМА ПРАВОВА, ПРАВО ДОГОВІРНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Каплюк, Марина Володимирівна. Зміст господарських зобов'язань та підстави їх припинення / М. В. Каплюк. - С.364-370
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ПРАВО ДОГОВІРНЕ
Козачук, Юрій Сергійович. Уніфікація норм про міжнародний вексельний обіг в Конвенції ООН 1988 року про міжнародні переказні та міжнародні прості векселі / Ю. С. Козачук. - С.370-376
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ, ТОРГІВЛЯ МІЖНАРОДНА, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Панталієнко, Ярослава Петрівна. Нотаріальна форма та процедура / Я. П. Панталієнко. - С.376-382
Кл.слова: НОТАРІАТ
Сокол, Марія Василівна. Правовий статус національної служби посередництва і примирення / М. В. Сокол. - С.382-388
Кл.слова: СПОРИ ТРУДОВІ
Негода, Олена Анатоліївна. Самозахист прав та інтересів дитини за цивільним та сімейним правом / О. А. Негода. - С.388-393
Кл.слова: ПРАВО СІМЕЙНЕ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ, ЮСТИЦІЯ ЮВЕНАЛЬНА
Сипленко, Олександр Володимирович. Взаємозв'язок приватноправової і публічно-правової складових у правовому регулюванні біржової діяльності / О. В. Сипленко. - С.394-397
Кл.слова: ПРАВО БІРЖОВЕ
Кузьменко, Олена Анатоліївна. Визначення та класифікація об'єктів міжбюджетних правовідносин / О. А. Кузьменко. - С.398-403
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ
Семчик, Ольга Олександрівна. Функції держави у сфері фінансової діяльності в умовах сьогодення / О. О. Семчик. - С.403-410
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ
Якубовський, Роман Володимирович. Фінансування освіти: правовий зміст, поняття та види / Р. В. Якубовський. - С.410-415
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ, ПРАВО БЮДЖЕТНЕ
Бухтіяров, Олексій Анатолійович. Правові проблеми розмежування видатків між ланками бюджетної системи у сфері фінансування міліції України / О. А. Бухтіяров. - С.416-420
Кл.слова: ПРАВО БЮДЖЕТНЕ, ПРАВО ФІНАНСОВЕ
Вівчаренко, Олег Антонович. Контроль за охороною земель в Україні / О. А. Вівчаренко. - С.421-426
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Мендик, Людмила Володимирівна. Принципи юридичної відповідальності за порушення вимог лісового законодавства України: поняття і види / Л. В. Мендик. - С.426-431
Кл.слова: ПРАВО ЛІСОВЕ
Бондарчук, Наталя Валеріївна. Поняття і характеристика земель авіаційного транспорту та їх правового режиму / Н. В. Бондарчук. - С.431-436
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Крамаренко, О. В. Поняття земель для будівництва багатоквартирних житлових будинків у містах / О. В. Крамаренко. - С.436-443
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Грущинський, Ярослав Миколайович. Сутність інвестиційних правовідносин у сільському господарстві / Я. М. Грущинський. - С.444-449
Кл.слова: ПРАВО АГРАРНЕ
Олійник, Ольга Борисівна. Застосування прокурором тактико-риторичних прийомів під час допиту обвинуваченого / О. Б. Олійник. - С.450-457
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Радутний, Олександр Едуардович. Інформація як універсальний предмет злочинів / О. Е. Радутний. - С.458-462
Кл.слова: ПРАВО ІНФОРМАЦІЙНЕ
Соловйова, Аліна Миколаївна. Місце злочинів проти інтелектуальної власності у Кримінальному кодексі України / А. М. Соловйова. - С.462-466
Кл.слова: ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНО, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Проценко, Микола Вікторович. Ознаки організованості злочинів: вплив на методику розслідування / М. В. Проценко. - С.466-473
Кл.слова: КРИМІНОЛОГІЯ, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Геселев, Олексій Валерійович. Проблеми взаємодії праворозуміння та розсуду правозастосувача при обгрунтуванні процесуальних рішень у кримінальному судочинстві. Філософсько-правовий аналіз / О. В. Геселев. - С.473-479
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, ТЕОРІЯ ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Рогатинська, Ніна Зіновіївна. Значення висновку експерта як джерела доказів у кримінальному процесі України / Н. З. Рогатинська. - С.479-484
Кл.слова: ЕКСПЕРТИЗА СУДОВА, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Форостяний, Андрій Володимирович. Судовий контроль за виконанням міліцією як органом дізнання профілактичної функції / А. В. Форостяний. - С.484-490
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ
Коваленко, Інна Анатоліївна. Деякі особливості цивільного позову в кримінальному процесі / І. А. Коваленко. - С.490-495
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ
Присяжнюк, Іван Іванович. Про окремі проблеми кваліфікації злочинів за ст. 162 КК України "порушення недоторканності житла або іншого володіння особи" / І. І. Присяжнюк. - С.495-502
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Гаюр, Ігор Йосипович. Підстави накладення арешту на майно обвинуваченого / І. Й. Гаюр. - С.502-505
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Андрусяк, Володимир Богданович. Поняття та зміст правозахисної функції слідчого / В. Б. Андрусяк. - С.506-508
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Кравченко, Ольга Олександрівна. Суб'єкт злочину та суб'єктивна сторона складу злочину, передбаченого Ч.1 ст. 201 КК України / О. О. Кравченко. - С.509-512
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Золотова, Ольга Іванівна. Корисливий мотив як кваліфікуюча ознака умисного вбивства / О. І. Золотова. - С.513-518
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ
Бабін, Борис Володимирович. Передумови використання програмного регулювання у сучасному міжнародному праві / Б. В. Бабін. - С.519-527
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Чернявська, Ольга Леонідівна. Режим ріки Дніпро в контексті гармонізації водного законодавства України із законодавством Європейського Союзу / О. Л. Чернявська. - С.527-532
Кл.слова: ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА, ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Толкачова, Наталія Богданівна. Принцип захисту основних прав людини у практиці Суду Європейських Співтовариств / Н. Б. Толкачова. - С.532-537
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, СУД ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
Культенко, Олександр Володимирович. Працівники РА НЦБ Інтерполу в Україні у протидії злочинам, пов'язаним з транспортними засобами / О. В. Культенко. - С.538-543
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Лініченко, Денис Володимирович. Правове регулювання вирішення міжнародних торговельних спорів у рамках діяльності СОТ / Д. В. Лініченко. - С.543-549
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ, ТОРГІВЛЯ МІЖНАРОДНА
Поєдинок, Ольга Романівна. Принцип заборони дискримінації в міжнародному праві захисту прав людини та в міжнародному праві захисту біженців / О. Р. Поєдинок. - С.549-555
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Хоббі, Юлія Сергіївна. Вплив наднаціональності на суверенітет держав-членів Європейського Союзу / Ю. С. Хоббі. - С.555-559
Кл.слова: ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ, ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Юхао, Лі. Правове регулювання торговельних відносин Європейського Союзу та Китаю / Л. Юхао. - С.560-564
Кл.слова: ТОРГІВЛЯ МІЖНАРОДНА, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ, ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Лікарчук, Наталія Василівна. Базові принципи маркетингових досліджень в політичній сфері / Н. В. Лікарчук. - С.592-598
Кл.слова: ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВІ
Співак, Віктор Миколайович. Глобальна криза: економічні причини і політичні наслідки / В. М. Співак. - С.598-605
Корж, Антоніна Василівна. Проблеми вдосконалення юридичної термінології в українському законодавстві / А. В. Корж, Н. М. Фонтош. - С.610-616
Лойко, Лариса Іванівна. Забезпечення прав національних меншин у контексті президенських виборів / Л. І. Лойко. - С.617-620
Пахолок, Василь Миколайович. Місцеве самоврядування у регіональних державах / В. М. Пахолок. - С.620-626
Кл.слова: КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ, САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ
Курбан, Олександр Васильович. Правові основи функціонування соціальних комунікацій в Україні / О. В. Курбан. - С.627-631
Кл.слова: ЗМІ
Жовківська, Ганна Андріївна. Реформа Закону про громадянство в Німеччині - крок до лібералізації політики щодо іноземців / Г. А. Жовківська. - С.637-645
Кл.слова: КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Петренко, Богдан Миколайович. Політичний екстремізм в системі прав і свобод людини і громадянина / Б. М. Петренко. - С.646-650
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ
Матвієнко, Анатолій Сергійович. Досвід децентралізаційних реформ в країнах Європи для України / А. С. Матвієнко. - С.651-653
Кл.слова: КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ, САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ
Сікач, Ярослава Віталіївна. Корпоративна культура організації та держави як стратегічний інструмент управління / Я. В. Сікач. - С.654-658
Кл.слова: КУЛЬТУРА КОРПОРАТИВНА
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (08.02.2010г. Экз. 1 - ) (свободен)

Найти похожие


4.
Шифр: Ю461505/2010/3
   Журнал

Юридична Україна [Текст] : щомісячний науковий журнал. - К. : Юрінком Інтер. - Выходит ежемесячно
2010г. N 3
Содержание:
Авер’янов, Вадим. Оновлення доктринальних засад українського адміністративного права у світлі євроінтеграційних вимог / В. Б. Авер’янов. - С.4-10
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Майданик, Роман. Юридичні особи публічного права в Україні: поняття, моделі регулювання / Р. Майданик. - С.11-16
Кл.слова: ПРАВО ПУБЛІЧНЕ
Прокопов, Денис Євгенович. Деонтологічні системи природного права у європейській правовій думці XVII - середини XVIII століть / Д. Є. Прокопов. - С.17-24
Кл.слова: ПРАВО ПРИРОДНЕ, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Бігун, В'ячеслав. Правосуддя та режими здійснення судової влади: судова аристократія, судова олігархія та судова демократія / В. Бігун. - С.25-31
Волковицька, Наталія Олександрівна. Онтологічний та аксіологічний елементи у сучасній правовій свідомості / Н. О. Волковицька. - С.32-38
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Дроботова, Тетяна. Інститути народовладдя і забезпечення демократизму державно-правового режиму сучасної України / Т. Б. Дроботова. - С.39-45
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Усенко, Володимир. Правові проблеми застосування статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення / В. Усенко, І. Шемелинець. - С.46-51
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Буткевич, Сергій Анатолійович. Національний банк України як суб'єкт державного фінансового моніторингу / С. А. Буткевич. - С.52-57
Кл.слова: МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВИЙ, ЛЕГАЛІЗАЦІЯ, ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ
Пасічна, Ірина. Проблема визначення об'єкта у структурі податкових зобов'язальних правовідносин / І. Пасічна. - С.58-62
Кл.слова: ПРАВО ПОДАТКОВЕ
Солдатенко, Оксана. Цільові грошові фонди як одне із джерел фінансування охорони здоров'я: досвід Російської Федерації / О. Солдатенко. - С.63-67
Кл.слова: СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНЕ, ПРАВО МЕДИЧНЕ, ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
Ментух, Наталія. Правовий статус лізингових компаній та їх особливості / Н. Ментух. - С.68-73
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ПРАВО ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ
Пешкова, Анжеліка. Договірні відносини операторів, провайдерів телекомунікацій з третіми особами при наданні телекомунікаційних послуг / А. Пешкова. - С.74-78
Кл.слова: ПРАВО ДОГОВІРНЕ
Мельник, Костянтин. Щодо розуміння єдності трудового права / К. Мельник. - С.79-83
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Гафурова, Олена. Правовий механізм передачі об'єктів соціальної інфраструктури села у комунальну власність / О. Гафурова. - С.84-87
Кл.слова: ПРАВО АГРАРНЕ
Грабовець, Наталія. Визначення об'єкта державної реєстрації земельних ділянок / Н. Грабовець. - С.88-92
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Назимко, Єгор. Матеріальний елемент підстави застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання: порівняльно-правовий аналіз / Є. Назимко. - С.93-98
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ, СИСТЕМА ПЕНІТЕНЦІАРНА
Самойленко, Олена. Характеристика технологій вчинення викрадення безготівкових коштів службовою особою банку або іншої фінансової установи / О. Самойленко. - С.99-104
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНІ
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


5.
Шифр: Д223323/2010/47
   Продолжающееся издание

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.
Держава і право [Текст] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки/ Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України : Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - ISSN 1563-3349
2010г. N 47
Содержание:
Оніщенко, Наталія Миколаївна. Монізм у праві в контексті сучасного праворозуміння / Н. М. Оніщенко. - С.3-9
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Дудченко, Валентина Віталіївна. Природне право та історія: (За вченням Лео Штрауса) / В. В. Дудченко. - С.9-14
Кл.слова: ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І, ПРАВО ПРИРОДНЕ, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Тимошенко, Віра Іванівна. Суб'єктивний фактор громадянського суспільства / В. І. Тимошенко. - С.14-21
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, ПРАВОСВІДОМІСТЬ
Богініч, Олег Леонідович. Релігійні норми в системі нормативного регулювання суспільних відносин / О. Л. Богініч. - С.21-26
Кл.слова: РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ
Бігун, В'ячеслав Степанович. Правосуддя як форма здійснення судової влади народом. Анулювання закону судом присяжних / В. С. Бігун. - С.26-33
Кл.слова: СУД ПРИСЯЖНИХ
Ткаченко, Олександр Валерійович. Проблема порівняльно-правового неофункціоналізму. Підхід "порівняльне правознавство і економіка" / О. В. Ткаченко. - С.33-41
Кл.слова: ПРАВОЗНАВСТВО ПОРІВНЯЛЬНЕ
Лазур, Ярослав Володимирович. Деякі аспекти розвитку правосвідомості в контексті забезпечення реалізації прав і свобод громадян в публічному управлінні / Я. В. Лазур. - С.41-45
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ
Заморська, Любов Ігорівна. Загальнонаукова концепція категорії "система права" / Л. І. Заморська. - С.46-50
Кл.слова: СИСТЕМА ПРАВА, ТЕОРІЯ ПРАВА
Зварич, Роман Васильович. Національний суверенітет як ознака національної держави / Р. В. Зварич. - С.50-55
Петлевич, Наталія Степанівна. "Особистість" - основоположне поняття філософії права / Н. С. Петлевич. - С.55-61
Кл.слова: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Максимюк, Олександр Дмитрович. Гуманізм як складова принципу невідворотності юридичної відповідальності / О. Д. Максимюк. - С.61-66
Кл.слова: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА
Жукевич, Ігор Васильович. механізм взаємодії явних та неявних принципів права / І. В. Жукевич. - С.66-71
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Соловйов, Олексій Володимирович. Відсилка та трансформація як основні юридичні інструменти національної імплементації норм міжнародного права / О. В. Соловйов. - С.72-77
Кл.слова: НОРМИ ПРАВА, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Дзевелюк, Андрій Володимирович. Праворозуміння М.Ю.Чижова / А. В. Дзевелюк. - С.77-81
Кл.слова: ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І
Шев'як, Оксана Василівна. Проблема дихотомії приватного і публічного права в сучасній юриспруденції: теоретико-методологічні аспекти / О. В. Шев'як. - С.81-88
Кл.слова: ПРАВО ПРИВАТНЕ, ПРАВО ПУБЛІЧНЕ, СИСТЕМА ПРАВА
Луцький, Іван Михайлович. Вплив християнської етики на перший і другий Литовські статути / І. М. Луцький. - С.89-94
Кл.слова: ПРАВО ЗВИЧАЄВЕ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Гладкий, Сергій Олександрович. Правовий статус кредитних кооперативів в УСРР 1920-років / С. О. Гладкий. - С.94-100
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ПРАВО КООПЕРАТИВНЕ
Кармаліта, Марія Володимирівна. Теоретичні аспекти правової доктрини в історії римського права / М. В. Кармаліта. - С.100-107
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ПРАВО РИМСЬКЕ
Бедрій, Мар'ян Миронович. Нормативно-правові акти як джерела правового регулювання діяльності копних судів на українських землях у XIV - XVIII ст. / М. М. Бедрій. - С.107-112
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ПРАВО ЗВИЧАЄВЕ
Костецька, Тетяна Анатоліївна. Інформаційна функція держави: конституційні та інституційні аспекти / Т. А. Костецька. - С.113-119
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Куян, Ірина Анатоліївна. Регіоналізація і проблема забезпечення державного суверенітету / І. А. Куян. - С.120-126
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Делія, Юрій Володимирович. Участь органів державної влади у зебезпеченні реалізації актів місцевого самоврядування в Україні / Ю. В. Делія. - С.126-132
Кл.слова: ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ, САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ
Книш, Віталій Васильович. Проблеми формування юридичних дефініцій у процесі дослідження конституційно-правової відповідальності суб'єктів державно-політичних відносин / В. В. Книш. - С.132-138
Кл.слова: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА, ТЕОРІЯ ПРАВА
Ковальчук, Віталій Богданович . До легітимації державної влади через демократичні вибори: досвід вітчизняного конституціоналізму / В. Б. Ковальчук. - С.138-143
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Вітик, Ігор Романович. Неурядові організації: прихована загроза національній безпеці України / І. Р. Вітик. - С.143-148
Авдюгін, Руслан Григорович. Конституційно-правові засоби забезпечення прав людини в Україні / Р. Г. Авдюгін. - С.148-152
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Грідін, Олександр Володимирович. Становлення та розвиток органів Служби безпеки України: (Історико-правовий аналіз) / О. В. Грідін. - С.152-158
Кл.слова: ОРГАНИ ПРАВООХОРОННІ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Гайовий, Василь Іванович. Проблеми правового регулювання інституту державних нагород / В. І. Гайовий. - С.158-163
Кл.слова: ПРАВО НАГОРОДНЕ
Алданова, Катерина Юріївна. Деякі питання правосуб'єктності суб'єктів права законодавчої ініціативи / К. Ю. Алданова. - С.163-170
Куненко, Ірина Сергіївна. Процедура внесення змін до Конституції: порівняльно-правовий аспект / І. С. Куненко. - С.170-176
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Беззубов, Дмитро Олександрович. Парадигма юридичного ризику в системі національної безпеки України: (прикладний аспект) / Д. О. Беззубов. - С.176-182
Кл.слова: БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА
Бойко, Юлія Вікторівна. Реформування місцевого самоврядування в Україні в контексті європейської інтеграції: теоретичні та прагматичні питання / Ю. В. Бойко. - С.182-188
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ, ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ
Курінний, Володимир Костянтинович. Політичні партії та їх роль у становленні та розвитку місцевого самоврядування: (питання аксіології) / В. К. Курінний. - С.188-193
Мурадян, Рафаель Маратович. Становлення локальної системи торгівлі та побутового обслуговування в територіалній громаді / Р. М. Мурадян. - С.193-197
Провізіон, Тетяна Олександрівна. Конституційна юстиція в Україні: до визначення змісту поняття / Т. О. Провізіон. - С.198-204
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Тиріна, Марина Петрівна. Конституційно-правова природа біологічних прав людини: онтологічна характеристика / М. П. Тиріна. - С.205-209
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Пальчук, Петро Миколайович. Проблеми анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності за законодавством України / П. М. Пальчук. - С.210-216
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ПРАВО ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ
Зьолка, Валентин Леонідович. Сучасні підходи до розуміння адміністративно-юрисдикційної діяльності органів Державної прикордонної служби України / В. Л. Зьолка. - С.216-222
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Бевзенко, Володимир Михайлович. Інститут процесуальної співучасті в адміністративному судочинстві України: сутність та правове регулювання / В. М. Бевзенко. - С.222-227
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Гречанюк, Сергій Костянтинович. Основні методи реалізації управлінської діяльності начальника територіального органу Державної кримінально-виконавчої служби України / С. К. Гречанюк. - С.228-232
Кл.слова: СИСТЕМА ПЕНІТЕНЦІАРНА, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Галунько, Валентин Васильович. Генеза адміністративного права України / В. В. Галунько. - С.232-238
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Шахман, Наталія Володимирівна. Проблема проведення експертизи у справах про адміністративні правопорушення / Н. В. Шахман. - С.238-243
Кл.слова: ЕКСПЕРТИЗА СУДОВА
Риженко, Ірина Миколаївна. Форми адміністративно-правового захисту права власності суб'єктів господарювання / І. М. Риженко. - С.243-246
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Черниш, Інна Анатоліївна. Внутрішня торгівля як об'єкт адміністративно-правового регулювання / І. А. Черниш. - С.246-250
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Юркова, Євгенія Валеріївна. Структура адміністративно-правової охорони інтелектуальної власності в Україні / Є. В. Юркова. - С.250-255
Кл.слова: ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНО, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Єщук, Ольга Михайлівна. Механізм адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності / О. М. Єщук. - С.255-258
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Пуданс-Шушлебіна, Крістіна Юрісівна. Посадова особа як суб'єкт владних повноважень за Кодексом адміністративного судочинства України / К. Ю. Пуданс-Шушлебіна. - С.258-265
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ
Дьоміна, Світлана Юріївна. Уточнення понятійного апарату митного законодавства / С. Ю. Дьоміна. - С.265-268
Кл.слова: ПРАВО МИТНЕ
Ніколаєнко, Катерина Володимирівна. Адміністративні послуги як різновид публічних послуг / К. В. Ніколаєнко. - С.269-274
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Лафазан, Юлія Олександрівна. Актуальні питання ефективного функціонування підрозділів зв'язків із громадськістю МВС України / Ю. О. Лафазан. - С.274-279
Дем'янчук, Юрій Григорович. Поняття та ознаки подвійного оподаткування / Ю. Г. Дем'янчук. - С.279-284
Кл.слова: ПРАВО ПОДАТКОВЕ
Біла, Вікторія Русланівна. Особливості адміністративно-договірних відносин за участю Державної податкової служби / В. Р. Біла. - С.285-290
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Войтенко, Ірина Сергіївна. Співвідношення адміністративних та адміністративно-господарських санкцій / І. С. Войтенко. - С.290-295
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Микитенко, Євген Вікторович. Еволюційний розвиток захисту громадян українськими правоохоронними органами в процесі імміграційної діяльності / Є. В. Микитенко. - С.295-301
Кл.слова: МІГРАЦІЯ
Дьомін, Ігор Анатолійович. Адміністративна відповідальність як засіб адміністративної діяльності міліції щодо запобігання та протидії корупції / І. А. Дьомін. - С.301-304
Стадник, Микола Петрович. Теоретичні проблеми вдосконалення колективно-договірного регулювання трудових відносин при проведенні кодифікації трудового законодавства України / М. П. Стадник. - С.305-311
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ, ДОГОВІР КОЛЕКТИВНИЙ
Тимченко, Геннадій Петрович. Проблеми реалізації принципів судочинства на стадії перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами / Г. П. Тимченко. - С.312-318
Яцюк, Ольга Віталіївна. Статуси податкового боргу: теоретичне та практичне значення / О. В. Яцюк, М. П. Міщук. - С.318-323
Кл.слова: ПРАВО ПОДАТКОВЕ
Чутчева, Ольга Геннадіївна. Дія соціально-забезпечувального законодавства: проблеми теорії та практики / О. Г. Чутчева. - С.323-330
Кл.слова: ПРАВО СОЦІАЛЬНЕ, ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИЙ
Лошицький, Михайло Васильович. Процесуальне оформлення результатів попереднього судового засідання в цивільному процесі: ухвала попереднього судового засідання / М. В. Лошицький, С. О. Короєд. - С.330-337
Кл.слова: ПРОЦЕС ЦИВІЛЬНИЙ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ, СУДОЧИНСТВО ЦИВІЛЬНЕ
Звєрєва, Олена Володимирівна. Споживчий ринок: поняття та учасники / О. В. Звєрєва. - С.338-343
Кл.слова: РИНОК СПОЖИВЧИЙ, ПРАВА СПОЖИВАЧІВ
Мирославський, Сергій Володимирович. Генеза векселя як боргового цінного папера / С. В. Мирославський. - С.343-347
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ, ПАПЕРИ ЦІННІ
Шамшина, Ірина Іванівна. Місце суб'єкта в структурі правовідносин у трудовому праві / І. І. Шамшина. - С.347-354
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Ізарова, Ірина Олександрівна. До питання кодифікації законодавства в сфері містобудування / І. О. Ізарова. - С.354-360
Логвинчук, Роман Петрович. Стадії укладення договору лізингу / Р. П. Логвинчук. - С.360-364
Кл.слова: ПРАВО ДОГОВІРНЕ
Нечипорук, Світлана Володимирівна. До питання про сутність і значення принципів змагальності та рівноправності сторін / С. В. Нечипорук. - С.365-372
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО
Кизименко, Катерина Олегівна. Підстави виникнення трудових відносин в органах прокуратури / К. О. Кизименко. - С.372-377
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Кернична, Софія Ярославівна. Правове регулювання спадкування та заповітів в європейському законодавстві / С. Я. Кернична. - С.378-382
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ПРАВО СПАДКОВЕ
Беседіна, Тетяна Ігорівна. Проблема визначення сторін у договорі (контракті) поставки в зовнішньоекономічній діяльності / Т. І. Беседіна. - С.383-388
Кл.слова: ПРАВО ДОГОВІРНЕ
Піляй, Альона Олександрівна. Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів та виписок з них підприємствами, установами та організаціями / А. О. Піляй. - С.388-395
Демиденко, Вікторія Петрівна. Щодо визначення поняття "залучення інвестицій в об'єкти нерухомості" / В. П. Демиденко. - С.395-400
Кл.слова: ПРАВО ІНВЕСТИЦІЙНЕ, ІНВЕСТУВАННЯ
Трач, Юрій Юрійович. Окремі аспекти доказування в груповому позові / Ю. Ю. Трач. - С.400-406
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО ЦИВІЛЬНЕ, ПРОЦЕС ЦИВІЛЬНИЙ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ
Пархоменко, Марина Миколаївна. Історія розвитку правового регулювання якості в колишньому СРСР / М. М. Пархоменко. - С.406-412
Власюк, Ірина Іванівна. Інститут безвісної відсутності та визнання особи померлою в законодавстві зарубіжних країн / І. І. Власюк. - С.412-417
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Волохов, Олексій Сергійович. Аліментні обов'язки інших членів сім'ї та родичів / О. С. Волохов. - С.418-424
Кл.слова: ПРАВО СІМЕЙНЕ
Кириченко, Володимир Євгенович. Влаштування державного кредиту для дворянства в Російській імперії: (пореформений законотворчий досвід) / В. Є. Кириченко. - С.425-434
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІПОТЕКА
Корж, Тетяна Ігорівна. Кошти роботодавців - один із шляхів вирішення житлової проблеми молоді / Т. І. Корж. - С.434-440
Кл.слова: ПРАВО ЖИТЛОВЕ
Зискінд, Ігор Олександрович. Вимоги до капіталу як основа пруденційного нагляду за страховиком / І. О. Зискінд. - С.440-445
Кл.слова: СТРАХУВАННЯ, ПРАВО СТРАХОВЕ
Златіна, Ніна Едуардівна. Конституційне закріплення правового статусу центральних банків у країнах-членах Європейського Союзу та Україні / Н. Е. Златіна. - С.446-452
Кл.слова: ПРАВО БАНКІВСЬКЕ
Басай, Віктор Давидович. Окремі питання правового регулювання відшкодування моральної шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав / В. Д. Басай, В. О. Джуган. - С.453-458
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ, ШКОДА МОРАЛЬНА
Антонюк, Уляна Василівна. Етапи формування законодавства щодо охорони довкілля на залізничному транспорті на території України / У. В. Антонюк. - С.459-463
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Вівчаренко, Олег Антонович. Окремі проблеми захисту суб'єктивних прав на землю в світлі законодавчих новел примусового відчуження земель приватної власності / О. А. Вівчаренко. - С.464-468
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Малий, Валерій Юрійович. Іпотека землі за законодавством Російської Федерації: можливості застосування досвіду Україною / В. Ю. Малий, І. О. Панна. - С.468-474
Кл.слова: ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Кафарський, Олег Володимирович. Правове регулювання відносин власності в сільському туризмі України / О. В. Кафарський. - С.475-480
Ріпенко, Артем Ігорович. Правове регулювання зонування земель (територій) в сучасних умовах / А. І. Ріпенко. - С.480-486
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Полянський, Євген Юрійович. Доктрина призначення кримінальних покарань у США: імплементація провідного досвіду у вітчизняне законодавство / Є. Ю. Полянський. - С.487-492
Кл.слова: ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Рогатинська, Ніна Зіновіївна. Особливості кримінально-процесуального провадження в справах про злочини неповнолітніх / Н. З. Рогатинська. - С.492-498
Кл.слова: ЮСТИЦІЯ ЮВЕНАЛЬНА, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ
Старко, Оксана Леонтіївна. Деякі питання кваліфікації вбивств, учинених на грунті ревнощів / О. Л. Старко. - С.498-503
Кл.слова: КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Присяжнюк, Іван Іванович. Кримінально-правові санкції за порушення недоторканності житла (стаття 162 КК України) / І. І. Присяжнюк. - С.503-509
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ
Щасний, Андрій Володимирович. Поняття та ознаки завідомо неправосудного вироку як предмета злочину, передбаченого ст. 375 Кримінального кодексу України / А. В. Щасний. - С.509-515
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Пастернак, Юрій Богданович. Логіко-правові основи кримінально-процесуального доказування / Ю. Б. Пастернак. - С.515-521
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Культенко, Олександр Володимирович. Історичні та соціально-правові витоки заснування Інтерполу / О. В. Культенко. - С.521-527
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Бердник, Інна Володимирівна. Особливості предмета фальсифікації виборчих документів та документів референдуму / І. В. Бердник. - С.527-533
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Логвиненко, Альона Миколаївна. Причинний комплекс вчинення розбійних нападів на банківські установи / А. М. Логвиненко. - С.534-539
Кл.слова: КРИМІНОЛОГІЯ
Аніщук, Вікторія Василівна. Розвиток законодавства про уявну оборону: історико-правовий аналіз / В. В. Аніщук. - С.539-544
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Цимбал, Микола Миколайович. Типова особа злочинця у структурі криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних з посяганням на життя та здоров'я людей під приводом виконання релігійних обрядів / М. М. Цимбал. - С.544-547
Кл.слова: ПСИХОЛОГІЯ ЮРИДИЧНА
Макаруха, Зоряна Мар'янівна. Компетенція Європейського Союзу щодо забезпечення високого рівня безпеки громадян ЄС / З. М. Макаруха. - С.548-554
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Назаров, Віктор Володимирович. Судові системи європейських країн: історичні аспекти формування / В. В. Назаров. - С.555-560
Кл.слова: СУДОУСТРІЙ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ, ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Товт, Михайло Михайлович. Конституційний устрій Угорської Республіки - засоби і механізми формування та функціонування органів влади / М. М. Товт. - С.560-577
Кл.слова: ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Гіждіван, Любомир Юзефович. Про статус транскордонних природних ресурсів / Л. Ю. Гіждіван. - С.578-582
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Бурлак, Оксана Василівна. Специфіка співробітництва міжнародних неурядових організацій з національними установами із захисту і заохочення прав людини / О. В. Бурлак. - С.583-589
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Хоббі, Юлія Сергіївна. Правова природа Європейського Союзу: проблема визначення / Ю. С. Хоббі. - С.590-595
Кл.слова: СОЮЗ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ, ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Лініченко, Денис Володимирович. Особливості врегулювання міжнародно-торговельних спорів у окремих секторах міжнародної торгівлі на прикладі СОТ / Д. В. Лініченко. - С.595-601
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ, ТОРГІВЛЯ МІЖНАРОДНА, ПРАВО ТОРГОВЕЛЬНЕ
Кубієвич, Сергій Петрович. Правове положення Організації з безпеки і співробітництва в Європі як суб'єкта міжнародного права / С. П. Кубієвич. - С.601-611
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, ОБСЄ, ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ
Водянніков, Олександр Юрійович. Заборона дискримінаційного оподаткування торгівлі в договорі про функціонування Європейського Союзу: поняття, цілі та зміст в світлі практики Суду ЄС / О. Ю. Водянніков. - С.611-622
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, СУД ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
Аликадзе, Ильгар. Общий концептуальный подход к правам человека / И. Аликадзе. - С.623-628
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ
Гарат, Роман Михайлович. Основні підходи до визначення міжнародно-правового статусу Співдружності Незалежних Держав / Р. М. Гарат. - С.702-708
Кл.слова: СНД, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Пахолок, Василь Миколайович. Місцеве самоврядування у централізованій державі (на прикладі Франції) / В. М. Пахолок. - С.716-721
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ, ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ
Цирфа, Юлія Анатоліївна. Досвід регулювання міграційних процесів у межах ЄС: концептуальна основа / Ю. А. Цирфа. - С.721-726
Ціцуашвілі, Нодарі Ісакович. Етнотериторіальні претензії Румунії як загроза етнополітичній безпеці України / Н. І. Ціцуашвілі. - С.726-733
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА
Куціпак, Ольга Вікторівна. Правове життя та правова активність: співвідношення понять / О. В. Куціпак. - С.734-738
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


6.


    Бігун, В'ячеслав Степанович.
    Проблематика "людина в праві" в працях сучасних німецьких дослідників філософії права [Текст] / В. С. Бігун // Держава і право: Зб. наук.праць. Юридичні і політичні науки. - 2002. - 15. - С. 27-35
Кл.слова (ненормированные):
Теорія права -- Legal theory -- Теория права -- Право -- Law(science) -- Право -- Філософія права -- Legal philosophy -- Философия права


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


7.


    Бігун, В'ячеслав Степанович.
    Філософія права в Україні: 1990-2005 рр.: (Дисциплінарний огляд) [Текст] / В. С. Бігун // Юридический вестник. - 2006. - 01. - С. 56-63
Кл.слова (ненормированные):
Філософія права -- Legal philosophy -- Философия права


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017