На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=БІГДАШ, В.Д$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
368
Б-59


    Бігдаш, В.Д..
    Страхування: Навч. посібник [Текст] / В.Д. Бігдаш. - К. : МАУП, 2006. - 448 с. - ISBN 966-608-568-2 : 40.00 р.
    Содержание:
ВСТУП . - С .3
Сутність, принципи й роль страхування . - С .5
Економічна сутність, необхідність і функції страхування . - С .5
Основні терміни і поняття страхування . - С .7
Страховий фонд і розвиток форм його організації . - С .22
Принципи страхування . - С .27
Роль страхування в розвитку сучасних соціально-економічних відносин . - С .36
Питання і завдання для самоконтролю . - С .38
Список використаної та рекомендованої літератури . - С .39
Класифікація страхування . - С .41
Поняття про класифікацію, значення і критерії класифікації страхування . - С .41
Класифікація страхування за юридичною ознакою.
Обов'язкове і добровільне страхування . - С .42
Класифікація страхування за об'єктами . - С .50
Класифікація страхування за статусом страхувальника, страховика та його спеціалізацією . - С .54
Класифікація страхування за способом розрахунку страхової виплати.Системи страхової відповідальності . - С .56
Питання і завдання для самоконтролю . - С .63
Список використаної та рекомендованої літератури . - С .63
Страхові ризики і їх оцінювання . - С .66
Поняття про ризик. Основні групи страхових ризиків . - С .66
Актуарні розрахунки і їх призначення . - С .78
Основні принципи розрахунку страхових тарифів . - С .81
Принципи розрахунку страхових тарифів щодо загальних видів страхування . - С .81
Принципи розрахунку страхових тарифів при страхуванні життя . - С .85
Показники страхової статистики . - С .89
Страхові платежі, їх види і принципи розрахунку для різних видів страхування . - С .93
Управління ризиками . - С .96
Питання і завдання для самоконтролю . - С .105
Список використаної та рекомендованої літератури . - С .105
Страховий ринок . - С .109
Поняття про страховий ринок і його складові . - С .109
Страхова послуга й особливості її продажу . - С .112
Договір страхування як умова реалізації страхової послуги . - С .123
Комплексний страховий ринок . - С .132
Страховий ринок України . - С .139
Тенденції розвитку страхових ринків країн світу . - С .151
Питання і завдання для самоконтролю . - С .154
Список використаної та рекомендованої літератури . - С .154
Страхова організація . - С .157
Організаційно-правові форми здійснення страхової діяльності . - С .157
Порядок створення, функціонування та ліквідації страхової організації . - С .163
Структура і ресурси страхової організації . - С .170
Управління страховою організацією . - С .177
Об'єднання страхових організацій . - С .187
Питання і завдання для самоконтролю . - С .192
Список використаної та рекомендованої літератури . - С .193
Державне регулювання страхової діяльності . - С .197
Необхідність і призначення державного регулювання страхової діяльності . - С .197
Страхове законодавство як інструмент регулювання страхової діяльності . - С .200
Орган нагляду за страховою діяльністю і його функції . - С .205
Вплив норм міжнародного права на формування законодавчої і нормативної бази регулювання страхової діяльності в Україні . - С .211
Питання і завдання для самоконтролю . - С .218
Список використаної та рекомендованої літератури . - С .219
Особисте страхування . - С .221
Основні положення особистого страхування . - С .221
Страхування життя . - С .227
Страхування від нещасних випадків . - С .232
Страхування на випадок хвороби . - С .234
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) . - С .236
Питання і завдання для самоконтролю . - С .238
Список використаної та рекомендованої літератури . - С .239
Майнове страхування . - С .242
Поняття про майнове страхування . - С .242
Страхування майна від вогню і ризиків стихійних явищ . - С .249
Страхування майна від інших (невогневих) ризиків . - С .251
Страхування в сільському господарстві . - С .254
Страхування технічних ризиків . - С .256
Страхування транспортних засобів . - С .259
Страхування майна громадян . - С .264
Страхування фінансово-кредитних ризиків . - С .265
Питання і завдання для самоконтролю . - С .268
Список використаної та рекомендованої літератури . - С .268
Страхування відповідальності . - С .271
Поняття про страхування відповідальності . - С .271
Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів . - С .281
Страхування відповідальності перевізника . - С .286
Страхування професійної відповідальності . - С .288
Страхування відповідальності виробника товарів, виконавця робіт (послуг) . - С .290
Страхування відповідальності роботодавця . - С .293
Страхування екологічної відповідальності підприємств . - С .294
Питання і завдання для самоконтролю . - С .298
Список використаної та рекомендованої літератури . - С .299
Перестрахування і співстрахування . - С .302
Сутність, роль і основні поняття перестрахування . - С .302
Методи перестрахування . - С .307
Пропорційне перестрахування . - С .309
Непропорційне перестрахування . - С .311
Регулювання процедури перестрахування . - С .314
Співстрахування. Страхові пули . - С .322
Питання і завдання для самоконтролю . - С .325
Список використаної та рекомендованої літератури . - С .326
Доходи, витрати і прибуток страховика . - С .328
Особливості грошового обігу страхової компанії . - С .328
Доходи страховика . - С .329
Доходи від страхової діяльності . - С .329
Доходи від інвестиційної діяльності . - С .331
Інші доходи страховика . - С .334
Витрати страховика . - С .336
Прибуток страховика . - С .338
Особливості оподаткування страхової діяльності . - С .342
Показники фінансових результатів діяльності страхової організації . - С .348
Питання і завдання для самоконтролю . - С .353
Список використаної та рекомендованої літератури . - С .353
Фінансова надійність страхової компанії і страхові резерви страховика . - С .357
Поняття про фінансову надійність страховика й умови її забезпечення . - С .357
Платоспроможність страховика й умови її досягнення . - С .360
Власні кошти страхової організації, їх склад і джерела формування . - С .362
Страхові резерви, умови їх формування і розміщення . - С .364
Технічні резерви . - С .365
Резерви із страхування життя . - С .370
Принципи розміщення страхових резервів . - С .373
Фактичний і нормативний запас платоспроможності та інші показники платоспроможності страховика . - С .379
Питання і завдання для самоконтролю . - С .382
Список використаної та рекомендованої літератури . - С .383
ДОДАТКИ . - С .386
Додаток 1.
Цивільний кодекс України. 67. Страхування . - С .386
Додаток 2.
Закон України "Про страхування" . - С .394
УДК
ББК 65.271я73

Кл.слова (ненормированные):
Страхування -- Insurance -- Страхование -- Перестрахування -- Reinsurance -- Перестрахование -- Організації страхові -- Insurance companies -- Организации страховые -- Ринок послуг -- Services market -- Рынок услуг -- Ризик -- Risk -- Риск

Свободных экз. нет
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017