На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=БЄЛЄЙЧЕНКО, ОЛЬГА ГРИГОРІВНА$<.>)
Найдено 2 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 2

1.
Шифр: А335329/2009/5
   Журнал

Актуальні проблеми економіки [Текст]. - К. : Національна академія управління. - ISSN 1993-6788. - Выходит ежемесячно
2009г. N 5
Содержание:
Возьний, Казимир Зіновійович. Економічна поведінка людини та її ментальні мотиви / К. З. Возьний. - С.3-15
Кл.слова: поведінка економічна
Івашина, Олександр Фролович. Інституціоналізація інноваційного розвитку / О. Ф. Івашина. - С.16-21
Кл.слова: інновації
Подолян, Іван Сергійович. Еволюційний підхід у теорії ринкового попиту / І. С. Подолян. - С.22-31
Кл.слова: теорія економічна, споживач, попит
Кремень, Вікторія Михайлівна . Виникнення і особливості діяльності фінансових конгломератів на світовому фінансовому ринку / В. М. Кремень. - С.32-38
Кл.слова: ринок фінансовий, ринок світовий
Федулова, Любов Іванівна . Україна в міжнародних рейтингових оцінках: чинник інноваційно-технологічного розвитку / Л. І. Федулова. - С.39-53
Кл.слова: інновації, конкурентоспроможність, конкуренція
Шихизаде, Интигам Алисахиб огли. Актуальные аспекты современного состояния и функционирования мирового рынка газа / И. А. Шихизаде. - С.54-61
Кл.слова: РИНОК СВІТОВИЙ, ПЕК
Бєлєйченко, Ольга Григорівна. Перспективи галузевої конкурентоспроможності національного господарства в умовах глобалізації / О. Г. Бєлєйченко. - С.62-68
Кл.слова: господарство національне, глобалізація, конкуренція
Гречко, Алла Володимирівна. Особливості реалізації трансформаційних процесів в системі залізничного транспорту / А. В. Гречко. - С.69-75
Кл.слова: транспорт, трансформація
Засанська, Оксана Василівна . Теоретичні основи боротьби з тіньовою економікою / О. В. Засанська. - С.76-84
Кл.слова: економіка тіньова, злочини економічні
Покатаєва, Ольга Вікторівна. Інституціональні пастки внутрішньої торгівлі і шляхи їх подолання / О. В. Покатаєва. - С.85-93
Кл.слова: торгівля
Третяк, Вікторія Павлівна. Вплив соціальної сфери на соціалізацію трансформації економіки України / В. П. Третяк. - С.94-98
Кл.слова: сфера соціальна, політика соціальна
Чубукова, Ольга Юріївна . Кібернетичні засади управління об'єктами державної власності / О. Ю. Чубукова, О. І. Синенко. - С.99-109
Шевченко, Олена Олександрівна. Вплив евроінтеграційного курсу України на стан і перспективи інноваційного розвитку національної економіки / О. О. Шевченко. - С.110-119
Кл.слова: інновації, економіка України, інтеграція
Валуев, Юрий Борисович. Предпосылки управления внешнеэкономической деятельностью промышленного предприятия / Ю. Б. Валуев. - С.120-129
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, діяльність зовнішньоекономічна
Горяинова, Светлана Борисовна. Роль стратегического управления в повышении конкурентоспособности металлургических предприятий / С. Б. Горяинова. - С.130-135
Кл.слова: управління стратегічне , промисловість
Ігнатенко, Аркадій Володимирович. Механізми нейтралізації фінансових ризиків українських підприємств в умовах глобалізації / А. В. Ігнатенко, В. Г. КабановО. І. Харченко. - С.136-144
Кл.слова: злочини економічні, безпека економічна, ризик
Ковалевська, Катерина Анатоліївна . Сучасні форми інтегрованих підприємств в умовах глобалізації / К. А. Ковалевська. - С.145-148
Кл.слова: інтеграція, глобалізація, корпорації
Корінько, Микола Данилович. Інновації у діяльності суб'єктів господарювання / М. Д. Корінько. - С.149-154
Кл.слова: проект інноваційний, ресурси природні
Степова, Світлана Володимирівна. Інновації у діяльності суб'єктів господарювання як основа відтворення природних ресурсів / С. В. Степова. - С.160-165
Кл.слова: проект інноваційний, ресурси природні
Хвостенко, Оксана Анатоліївна . Концептуальні засади класифікації середовища підприємства / О. А. Хвостенко. - С.166-174
Кл.слова: конкуренція, підприємство
Шухевич, Микола Пилипович. Зниження собівартості машинобудівної продукціі як спосіб додаткового фінансування інноваційної діяльності підприємства / М. П. Шухевич. - С.175-184
Кл.слова: собівартість, інновації, фінансування
Веселовська, Олена Євгенівна. Стратегічні орієнтири інвестиційного розвитку старопромислових регіонів / О. Є. Веселовська. - С.185-189
Кл.слова: інвестиції, економіка регіональна
Буй, Тетяна Григорівна. Розширення можливостей фінансування розвитку корпорацій шляхом випуску боргових цінних паперів / Т. Г. Буй. - С.190-197
Кл.слова: папери цінні, облігації
Карлова, Ірина Олександрівна . Розвиток споживчого кредитування в сучасних умовах функціонування кредитно-банківської системи України / І. О. Карлова, В. А. Стефанова. - С.198-206
Кл.слова: кредит, кредитоспроможність
Кириченко, Олександр Анатолійович. Кредитування аграрного сектору економіки в умовах глобальної фінансової кризи / О. А. Кириченко, В. Д. Кудрицький. - С.207-222
Кл.слова: сектор аграрний, криза
Мацюра, Світлана Іванівна . Трансферти в системі міжбюджетних відносин / С. І. Мацюра. - С.223-229
Кл.слова: бюджет
Ярова, Наталя Володимирівна . Вплив ПДВ на фінансово-господарську діяльність підприємств / Н. В. Ярова. - С.230-236
Кл.слова: податки
Шалімова, Наталія Станіславівна. Концептуальні підходи до визначення якості аудиту / Н. С. Шалімова. - С.237-248
Кл.слова: аудит
Шевчук, Людмила Петрівна. Ринкові підходи до формування і використання коштів на оплату праці та нова парадигма їх аналізу і контролю / Л. П. Шевчук, А. А. Шевчук. - С.249-255
Кл.слова: оплата праці
Гриценко, Лариса Леонідівна . Дискримінантна модель діагностики банкрутства малих підприємств / Л. Л. Гриценко, І. М. БояркоА. А. Губар. - С.256-262
Кл.слова: ПІДПРИЄМСТВО, банкрутство
Кобець, Віталій Миколайович . Тарифна політика транспортної компанії-монополіста при доставці продукції m виробників на n ринків / В. М. Кобець. - С.263-271
Кл.слова: тариф, корпорації, продукція
Сєріков, Анатолій Васильович. Управління ризиками в проектному фінансуванні на основі обернених розрахунків / А. В. Сєріков, О. В. Марченко. - С.272-277
Кл.слова: фінансування проектне, ризик
Шерстенников, Юрий Всеволодович . Модель малого предприятия в структуре промышленного комплекса / Ю. В. Шерстенников. - С.278-287
Кл.слова: підприємство мале, моделювання екон.-математичне
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (3)
Свободны: ЧЗ (3)

Найти похожие


2.
Шифр: А335329/2009/11
   Журнал

Актуальні проблеми економіки [Текст]. - К. : Національна академія управління. - ISSN 1993-6788. - Выходит ежемесячно
2009г. N 11
Содержание:
Засанська, Оксана Василівна . Організаційно-управлінські засади боротьби з легалізацією тіньових капіталів у країнах-членах FATF / О. В. Засанська. - С.3-11
Кл.слова: ЕКОНОМІКА ТІНЬОВА, КРИЗА ЕКОНОМІЧНА, ВЛАСНІСТЬ
Щербата, Зоряна Ярославівна . Порівняльний аналіз впливу світової фінансової кризи на динаміку зовнішньої торгівлі між Україною, Китаєм і Польщею / З. Я. Щербата. - С.12-21
Кл.слова: КРИЗА ФІНАНСОВА, ІМПОРТ, ЕКСПОРТ
Бєлєйченко, Ольга Григорівна. Теоретико-методологічні основи конкурентоспроможності національної економіки / О. Г. Бєлєйченко. - С.22-29
Кл.слова: КОНКУРЕНЦІЯ, ТОВАР, ЕКОНОМІКА НАЦІОНАЛЬНА
Перфілова, Олександра Євгенівна . Проблеми та перспективи відродження вітчизняної електроенергетики в контексті реалізації енергетичної стратегії України на період до 2030 року / О. Є. Перфілова. - С.30-39
Кл.слова: ПЕК, ІНВЕСТИЦІЇ, ПРИВАТИЗАЦІЯ
Чорна, Неля Петрівна . Розвиток аграрного бізнесу в Україні в контексті впливу світової фінансово-економічної кризи / Н. П. Чорна. - С.40-48
Кл.слова: АПК, ГОСПОДАРСТВО СІЛЬСЬКЕ, СЕКТОР АГРАРНИЙ
Возіянова, Наталя Юріївна . Цілепокладання у розвитку торговельних структур / Н. Ю. Возіянова. - С.49-62
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, РИТЕЙЛ
Гуткевич, Світлана Олександрівна. Проблеми діяльності підприємств туристичної сфери і шляхи їх розв'язання / С. О. Гуткевич, Л. А. Дяченко. - С.63-70
Кл.слова: ТУРИЗМ
Дубовик, Олександр Віталійович . Концептуальні засади Інтернет-реклами торговельного підприємства / О. В. Дубовик. - С.71-76
Кл.слова: ІНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ, УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Камишникова, Евеліна Вікторівна . Методика оцінки рівня економічної безпеки металургійного підприємства / Е. В. Камишникова. - С.77-82
Кл.слова: ПРОМИСЛОВІСТЬ, БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНА
Кириченко, Олександр Анатолійович. Економічна безпека суб'єктів господарювання в умовах довгострокового кредитування / О. А. Кириченко, М. В. Коніжай. - С.83-99
Кл.слова: БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНА, РИЗИКИ, УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Колесов, Сергій Володимирович. Кластерна модель розвитку інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств на основі венчурного фінансування / С. В. Колесов. - С.100-108
Кл.слова: ПРОЕКТ ІННОВАЦІЙНИЙ, ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Мица, Віктор Павлович. Мотиваційний механізм розвитку будівельного холдингу / В. П. Мица, Є. В. Мица. - С.109-117
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, інжиніринг
Никончук, Вікторія Миколаївна . Економічна сталість сільськогосподарських підприємств (на прикладі Рівненської області) / В. М. Никончук. - С.118-122
Кл.слова: ПІДПРИЄМСТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ
Ребенок, Аліна Володимирівна. Вибір стратегії конкуренції промислового підприємства / А. В. Ребенок. - С.123-130
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНЕ
Рязанов, Антон Володимирович. Організація системи управління матеріальними потоками промислового підприємства / А. В. Рязанов. - С.131-136
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, УПРАВЛІННЯ АНТИКРИЗОВЕ, ЛОГІСТИКА
Фоміна, Олена Володимирівна . Особливості обліку операцій зі стимулювання продажу товарів / О. В. Фоміна. - С.137-144
Кл.слова: РЕКЛАМА, ТОРГІВЛЯ
Франчук, Василь Іванович . Корпоративні відносини в системі безпеки акціонерних товариств / В. І. Франчук. - С.145-150
Кл.слова: ПРАВО КОРПОРАТИВНЕ, ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНЕ
Ганущак-Єфіменко, Людмила Михайлівна . Формування промислових кластерів як ефективний напрям розвитку економіки регіону / Л. М. Ганущак-Єфіменко. - С.151-158
Кл.слова: ІННОВАЦІЇ, ДІЯЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙНА
Марцин, В. С. Координація інвестиційної діяльності в регіонах в умовах глобалізації / В. С. Марцин. - С.159-167
Кл.слова: ДІЯЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНА, ЕКОНОМІКА РЕГІОНАЛЬНА
Поліщук, Вадим Григорович. Понятійно-категоріальний апарат політики стимулювання сталого розвитку регіону / В. Г. Поліщук. - С.168-174
Кл.слова: ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНА
Головіна, Світлана Валеріївна . Регулювання українського ринку робочої сили відповідно до циклічності економіки / С. В. Головіна. - С.175-180
Кл.слова: РИНОК ПРАЦІ, КРИЗА ФІНАНСОВА
Жуковська, Аліна Юріївна . Соціальні стандарти у сфері доходів населення та проблематика їх запровадження в Україні / А. Ю. Жуковська. - С.181-189
Кл.слова: ОПЛАТА ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНЕ, ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИЙ
Скібіна, Світлана Олександрівна . Динаміка, тенденції й системність формування доходів домашніх господарств в умовах трансформації економіки в Україні / С. О. Скібіна. - С.190-199
Кл.слова: ГОСПОДАРСТВО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ, ОПЛАТА ПРАЦІ
Медвідь, Тетяна Володимирівна . Теоретичні підходи до визначення сутності і структури передавального механізму монетарної політики / Т. В. Медвідь. - С.200-207
Кл.слова: ПОЛІТИКА ГРОШОВО-КРЕДИТНА, ПОЛІТИКА МОНЕТАРНА
Мельничук, Володимир Олександрович . Мінімальна рента та її використання при проведенні експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення / В. О. Мельничук. - С.208-213
Кл.слова: ОЦІНКА ЕКСПЕРТНА, АПК
Мещеряков, Андрій Адольфович. Новий підхід до визначення економічної сутності діяльності кредитної системи в умовах ринкової економіки / А. А. Мещеряков, Л. Ф. Новікова. - С.214-220
Кл.слова: КРЕДИТУВАННЯ БАНКІВСЬКЕ, РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ПОСЕРЕДНИЦТВО
Шкварчук, Людмила Олександрівна. Ф'ючерсні контракти в системі управління грошовими потоками підприємств / Л. О. Шкварчук. - С.221-228
Кл.слова: ПІДПРИЄМСТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ, ПОТІК ГРОШОВИЙ
Кот, Олександр Станіславович. Імплементація міжнародної обліково-економічної інформації як прозоре джерело аналізу грошового обігу банків / О. С. Кот. - С.229-238
Кл.слова: ОБІГ ГРОШОВИЙ, МЕНЕДЖМЕНТ БАНКІВСЬКИЙ
Соловйова, Ніна Ігорівна. Системне планування і прогнозування: гносеологічне осмислення / Н. І. Соловйова. - С.239-250
Кл.слова: МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОН.-МАТЕМАТИЧНЕ
Ширягіна, Олена Євгеніївна . Автоматизація моделей прогнозування прибутку / О. Є. Ширягіна. - С.251-263
Кл.слова: МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОН.-МАТЕМАТИЧНЕ
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ Экз. 1 - (свободен)
ЧЗ Экз. 2 - (свободен)
ЧЗ Экз. 3 - (свободен)

Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017