На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=АНТОЩИШИНА, НАТАЛЯ ІВАНІВНА$<.>)
Найдено 4 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 4

1.
Шифр: А335329/2009/8
   Журнал

Актуальні проблеми економіки [Текст]. - К. : Національна академія управління. - ISSN 1993-6788. - Выходит ежемесячно
2009г. N 8
Содержание:
Косарєв, Олександр Йосипович. Шляхи і проблеми розвитку та інтеграції української авіатранспортної системи до європейської / О. Й. Косарєв, Ю. С. Герасимчук. - С.5-11
Кл.слова: транспорт, євроінтеграція
Харчук, Тетяна Валеріївна . Шляхи виходу підприємств на зовнішні ринки / Т. В. Харчук. - С.12-16
Кл.слова: РИНОК СВІТОВИЙ, діяльність зовнішньоекономічна
Любенок, Наталія Олександрівна . Інтелектуальна власність та її роль у сучасних умовах господарювання / Н. О. Любенок. - С.33-38
Кл.слова: власність інтелектуальна
Савчук, Сергей Иванович. Технологические сдвиги в черной металлургии России и Украины как индикатор уровня конкурентоспособности предприятий отрасли / С. И. Савчук. - С.39-52
Кл.слова: промисловість, конкурентоспроможність
Антощишина, Наталя Іванівна . Особливості функціонування малобюджетних авіакомпаній в Україні / Н. І. Антощишина. - С.53-57
Кл.слова: транспорт, бізнес
Гойко, Анатолій Францович. Оптимізація управління бізнес-процесами будівельних підприємств в умовах економічної кризи / А. Ф. Гойко, В. А. СкакунЛ. В. Сорокіна. - С.58-66
Кл.слова: управління підприємством
Живко, Михайло Олександрович . Основні чинники інформаційної безпеки підприємства / М. О. Живко, Х. З. Босак. - С.67-74
Кл.слова: безпека інформаційна, безпека економічна
Заюкова, Марина Сергіївна . Методичні основи оцінки рівня розвитку переробних підприємств / М. С. Заюкова. - С.75-78
Кл.слова: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА, промисловість
Костюк, Роман Валентинович . Розвиток інноваційної діяльності біотехнологічних підприємств у сучасних умовах / Р. В. Костюк. - С.79-84
Кл.слова: інновації, ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Кошеленко, Валерий Олегович. Дифференциация факторов конкурентоспособности предприятия на основе временного фактора / В. О. Кошеленко. - С.85-96
Кл.слова: економіка підприємства, конкурентоспроможність
Кужільна, Леся Костянтинівна . Підходи до управління комерційним ризиком на підприємствах легкої промисловості / Л. К. Кужільна. - С.103-107
Кл.слова: ризик, управління підприємством
Мельник, Олександр Григорович . Інноваційний прибуток як джерело фінансування інновацій / О. Г. Мельник. - С.108-115
Кл.слова: інновації, ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Мозенков, Олег Володимирович . Управління реалізацією стратегії розвитку на підприємствах з корпоративними правами в режимі онлайн / О. В. Мозенков. - С.116-123
Кл.слова: управління стратегічне, підприємство акціонерне
Парій, Валентина Миколаївна . Шляхи подолання авіаційними підприємствами фінансової кризи / В. М. Парій. - С.124-128
Кл.слова: транспорт, криза
Різніченко, Людмила Василівна . Формування інноваційної складової в енергоефективній діяльності підприємства / Л. В. Різніченко, О. С. Хома. - С.129-135
Кл.слова: інновації, ПЕК, економіка підприємства
Сметанюк, Олена Анатоліївна . Етимологія категорії "ефективність управління організацією" / О. А. Сметанюк, О. П. Сочівець. - С.136-140
Кл.слова: управління підприємством
Харченко, Світлана Вікторівна . Управлінські аспекти забезпечення результативності використання потенціалу підприємства / С. В. Харченко. - С.141-149
Кл.слова: управління підприємством
Цогла, Олена Орестівна . Теоретичні основи управління диверсифікацією діяльності машинобудівного підприємства / О. О. Цогла. - С.150-155
Кл.слова: управління підприємством , диверсифікація
Ярмолка, Вікторія Михайлівна . Організаційні структури управління маркетингом на посередницьких підприємствах туристичної індустрії / В. М. Ярмолка. - С.156-161
Кл.слова: менеджмент маркетинговий, туризм , управління підприємством
Клебанова, Тамара Семеновна. Оценка и анализ неравномерности развития регионов Украины / Т. С. Клебанова [и др.]. - С.162-167
Другие авторы: Гурьянова Л.С., Трунова Т.Н., Смирнова А.Ю.
Кл.слова: економіка регіональна
Базилюк, Антоніна Василівна . Фінансова криза у США: економічна закономірність, цілеспрямована акція чи похибки в управлінні кредитним портфелем / А. В. Базилюк, І. М. Дугін. - С.184-192
Кл.слова: криза фінансова, іпотека, кредит
Барановська, Ірина Володимирівна . Проблеми реформування податкової системи в умовах кризи / І. В. Барановська, Т. А. Варварич. - С.193-199
Кл.слова: криза, податки, система податкова
Белінська, Яніна Василівна. Проблеми валютно-курсової стабільності в Україні / Я. В. Белінська. - С.200-208
Кл.слова: валюта, гроші, криза
Береславська, Олена Іванівна . Курсова політика та її вплив на конкурентоспроможність економіки України / О. І. Береславська, Д. М. Серебрянський. - С.209-214
Кл.слова: девальвація, ревальвація
Єрмошенко, Анастасія Миколаївна . Види державної політики та їхній вплив на банківський і страховий сектори / А. М. Єрмошенко. - С.215-222
Кл.слова: РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНЕ, криза фінансова, банк
Кириченко, Олександр Анатолійович. Економічна безпека банківської системи України в умовах глобальної фінансової кризи / О. А. Кириченко, С. В. Мелесик. - С.223-232
Кл.слова: БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНА, КРИЗА ФІНАНСОВА
Корнєва, Ірина Володимирівна . Регулювання валютного курсу в умовах світової фінансової кризи / І. В. Корнєва. - С.233-237
Кл.слова: валюта, РИНОК ВАЛЮТНИЙ, КРИЗА ФІНАНСОВА
Сосєдова, Віолетта Сергіївна . Державне фінансування діяльності громадських організацій в Україні / В. С. Сосєдова. - С.238-241
Кл.слова: фінансування державне, бюджет
Олійничук, Олександра Іванівна . Концепція обліку витрат і доходів у менеджменті лісогосподарських підприємств / О. І. Олійничук. - С.242-249
Кл.слова: облік, витрати, дохід
Заяць, Василь Михайлович. Структура системи автоматизованого захисту комп'ютерної інформації від стороннього доступу / В. М. Заяць, М. М. Заяць. - С.250-258
Кл.слова: ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНІ, ІНФОРМАЦІЯ
Костяник, Наталія Василівна . Розвиток форм обліку з використанням інформаційних комп'ютерних технологій / Н. В. Костяник. - С.259-265
Кл.слова: ОБЛІК БУХГАЛТЕРСЬКИЙ, ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНІ
Матвійчук-Соскіна, Надія Олегівна. Аналіз сучасних підходів до створення маркетингових інформаційних систем / Н. О. Матвійчук-Соскіна. - С.266-272
Кл.слова: СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНА, МАРКЕТИНГ, МЕНЕДЖМЕНТ МАРКЕТИНГОВИЙ
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (3)
Свободны: ЧЗ (3)

Найти похожие


2.
Шифр: А335329/2009/10
   Журнал

Актуальні проблеми економіки [Текст]. - К. : Національна академія управління. - ISSN 1993-6788. - Выходит ежемесячно
2009г. N 10
Содержание:
Гончарова, Наталия Петровна . Инновационная парадигма формирования "новой экономики" / Н. П. Гончарова. - С.4-12
Кл.слова: інновації, економіка, ресурси
Сальник, Оксана Миколаївна . Використання досвіду функціонування технологічних парків країн-членів ЄС в Україні / О. М. Сальник. - С.20-28
Кл.слова: технопарк, інновації
Семенчук, Аліна Олександрівна . Умови розвитку ринку продукції легкої промисловості / А. О. Семенчук. - С.29-35
Кл.слова: РИНОК ТОВАРНИЙ, промисловість, конкурентоспроможність
Шкарлет, Сергій Миколайович . Тенденції і перспективи розвитку туристичної галузі України у складі національної та світової економіки / С. М. Шкарлет, О. М. Кальченко. - С.36-43
Кл.слова: туризм
Бондаренко, Сергій Сергійович. Застосування системи " бережливе виробництво" на вітчизняних підприємствах: доцільність та передумови / С. С. Бондаренко. - С.44-50
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Погорелов, Юрій Сергійович. Моделювання розвитку підприємства / Ю. С. Погорелов. - С.51-59
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Бандирська, Ореста Володимирівна . Соціальна відповідальність бізнесу в Україні / О. В. Бандирська. - С.60-64
Кл.слова: БІЗНЕС
Живко, Зінаїда Богданівна . Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу як чинника безпеки / З. Б. Живко. - С.65-73
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Колосок, Андрій Мирославович . Інституційне забезпечення соціального партнерства / А. М. Колосок. - С.74-79
Кл.слова: партнерство соціальне
Гаманкова, Ольга Олексіївна. Інформаційні вади дослідження ступеня монополізації ринку страхових послуг України / О. О. Гаманкова. - С.80-87
Кл.слова: ПОСЛУГИ СТРАХОВІ, КОНКУРЕНЦІЯ, СТРАХУВАННЯ
Єрмошенко, Анастасія Миколаївна . Аналіз сценаріїв як інструмент протидії ризикам взаємодії страховиків і комерційних банків / А. М. Єрмошенко. - С.88-96
Кл.слова: РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТ, СТРАХУВАННЯ, БАНК КОМЕРЦІЙНИЙ
Клюско, Лідія Антонівна . Забезпечення фінансової стабільності банків в умовах фінансової кризи / Л. А. Клюско. - С.97-106
Кл.слова: БАНК КОМЕРЦІЙНИЙ, КРИЗА ФІНАНСОВА, РИЗИКИ
Лунякова, Наталия Автандиловна . Оценка депозитных рисков в банковской деятельности / Н. А. Лунякова. - С.107-116
Кл.слова: РИЗИКИ
Москаленко, Наталія Віталіївна . Проблеми, зумовлені функціонуванням офшорних юрисдикцій, та шляхи їх розв'язання / Н. В. Москаленко. - С.117-121
Кл.слова: офшори, ЮРИСДИКЦІЯ
Перехрест, Лілія Миколаївна . Банківський ризик-менеджмент / Л. М. Перехрест. - С.122-128
Кл.слова: КРИЗА, ризик менеджмент
Антощишина, Наталя Іванівна . Інформаційне забезпечення процесу формування цінності авіатранспортних послуг / Н. І. Антощишина. - С.129-135
Кл.слова: транспорт, забезпечення інформаційне
Бандирський, Богдан Йосипович. Застосування чисельних методів для оптимального розв'язування задач менеджменту / Б. Й. Бандирський. - С.136-140
Кл.слова: менеджмент
Бондаренко, Тетяна Миколаївна . Інформаційно-аналітична система маркетингового дослідження з використанням GRID-системи жорстких та експертних оцінок / Т. М. Бондаренко. - С.141-149
Кл.слова: МАРКЕТИНГ, ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНІ, РИНОК ТОВАРНИЙ
Ганущак-Єфіменко, Людмила Михайлівна . Інформаційне забезпечення управління інноваційним розвитком підприємств, об'єднаних у кластер / Л. М. Ганущак-Єфіменко. - С.161-165
Кл.слова: ІННОВАЦІЇ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНЕ
Живко, Михайло Олександрович . Особливості управління захистом інформації в процесі експертно-криміналістичних досліджень / М. О. Живко, Х. З. Босак. - С.184-190
Кл.слова: БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНА, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Жовтанецький, Мстислав Іванович. Інформаційне моделювання життєвого циклу третього технологічного укладу економіки України / М. І. Жовтанецький, М. І. Твердохліб. - С.191-202
Кл.слова: ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ, ІНФОРМАЦІЯ, моделювання екон.-математичне
Захаров, Петро Олексійович . Методика статистичного моделювання ресурсів і дохідності підприємств малого та середнього бізнесу / П. О. Захаров, І. П. Милько. - С.203-211
Кл.слова: статистика, БІЗНЕС МАЛИЙ, БІЗНЕС СЕРЕДНІЙ
Козлянченко, Олена Михайлівна. Інформаційне забезпечення процедури банкрутства / О. М. Козлянченко. - С.220-226
Кл.слова: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНЕ, БАНКРУТСТВО
Корінько, Микола Данилович. Формування корпоративної інформаційної системи у процесі реінжинірингу бізнес-процесів під час реструктуризації транснаціональних корпорацій / М. Д. Корінько, Г. Б. Тітаренко. - С.227-232
Кл.слова: СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНА, корпорації транснаціональні, реінжиніринг
Левицька, Тетяна Володимирівна . Особливості використання сучасних інформаційних технологій і платіжних пластикових карток у банківській системі / Т. В. Левицька, О. М. КамецьВ. В. Живко. - С.233-238
Кл.слова: КАРТКА ПЛАТІЖНА, РОЗРАХУНКИ БЕЗГОТІВКОВІ, ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНІ
Мойсеєнко, Ірина Павлівна . Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання / І. П. Мойсеєнко, М. Я. Демчишин. - С.239-244
Кл.слова: БЕЗПЕКА ФІНАНСОВА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНЕ
Положенцева, Катерина Леонідівна . Удосконалення інформаційного забезпечення системи стратегічного управління регіональним АПК / К. Л. Положенцева. - С.255-259
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНЕ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНЕ
Талан, Марта Володимирівна . Логістична інформаційна система на торговельному підприємстві / М. В. Талан. - С.266-272
Кл.слова: ЛОГІСТИКА, ТОРГІВЛЯ, ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНІ
Твердохліб, іван Петрович. Формування досье типових корупційних діянь в Україні на підставі нейромережевих технологій / І. П. Твердохліб, Є. І. Беген. - С.273-282
Кл.слова: КОРУПЦІЯ
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (3)
Свободны: ЧЗ (3)

Найти похожие


3.
Шифр: А335329/2009/12
   Журнал

Актуальні проблеми економіки [Текст]. - К. : Національна академія управління. - ISSN 1993-6788. - Выходит ежемесячно
2009г. N 12
Содержание:
Лиходій, Валентин Григорович . Сучасна концепція маркетингу та економічна криза / В. Г. Лиходій. - С.6-12
Кл.слова: ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНА
Мамонтова, Наталія Анатоліївна . Управління вартістю інтелектуального капіталу: теорія і практика / Н. А. Мамонтова. - С.13-18
Кл.слова: КАПІТАЛ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ, МЕНЕДЖМЕНТ ФІНАНСОВИЙ
Марко, Євген Іванович. Необхідність і проблеми формування інформаційного ринку: глобалізаційний вимір / Є. І. Марко. - С.19-25
Кл.слова: ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ
Андрусяк, Оксана Ігорівна . Особливості бізнес-комунікацій у системі міжнародних економічних відносин / О. І. Андрусяк. - С.26-35
Кл.слова: ВІДНОСИНИ МІЖНАРОДНІ
Михайловська, Оксана Володимирівна. Місце України у світовому процесі розбудови інформаційного суспільства / О. В. Михайловська. - С.36-44
Кл.слова: ІНДЕКС, ГОСПОДАРСТВО СВІТОВЕ
Волошенко, Антоніна Віталіївна . Визначення та принципи цінової політики України / А. В. Волошенко. - С.45-50
Кл.слова: ПОЛІТИКА ЦІНОВА, ЦІНОУТВОРЕННЯ
Грущинська, Наталія Миколаївна . Оптимізація державної політики стандартизації як умова конкурентоспроможного національного виробництва / Н. М. Грущинська. - С.51-60
Кл.слова: СЕРТИФІКАЦІЯ, ЯКІСТЬ, ІНТЕГРАЦІЯ
Антощишина, Наталя Іванівна . Формування ланцюга цінності авіатранспортних послуг малобюджетними авіакомпаніями / Н. І. Антощишина. - С.72-78
Кл.слова: ТРАНСПОРТ
Бадзим, Олександр Сергійович. Удосконалення методів розробки фінансової складової бізнес-плану / О. С. Бадзим. - С.79-86
Кл.слова: ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВЕ, ВИДАТКИ, ДОХІД
Камышникова, Эвелина Викторовна. Методы формирования комплексной оценки уровня экономической безопасности предприятия / Э. В. Камышникова. - С.87-92
Кл.слова: БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНА, ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Маргасова, Вікторія Геннадіївна . Оцінка ефективності фінансового планування акціонерного товариства в ринкових умовах господарювання / В. Г. Маргасова, А. В. Роговий. - С.93-97
Кл.слова: ПОЛІТИКА ФІНАНСОВА, УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВЕ, ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВА
Радзівілл, Вікторія Юріївна . Критерії вибору показників фінансових планів для основних видів фінансового планування / В. Ю. Радзівілл. - С.98-105
Кл.слова: ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВЕ, УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Сіменко, Інна Віталіївна . Якість організаційної структури управління суб'єктом господарювання: аспекти і параметри оцінки / І. В. Сіменко. - С.106-113
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Сорокіна, Ірина Володимирівна . Теоретико-методологічні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства / І. В. Сорокіна. - С.114-122
Кл.слова: БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНА, УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Хоменко, Павліна Григорівна. Сучасні тенденції розвитку маркетингу / П. Г. Хоменко. - С.123-133
Кл.слова: ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВІ
Шелест, Вікторія Володимирівна . Методичний підхід до оцінки і забезпечення належного рівня фінансової безпеки довірчих товариств / В. В. Шелест. - С.134-140
Кл.слова: БЕЗПЕКА ФІНАНСОВА
Товканець, Сергій Антонович. Проблеми управління виробничим потенціалом прикордонного регіону в сучасних умовах / С. А. Товканець. - С.141-146
Кл.слова: ДІЯЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНА, ДІЯЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙНА, ЕКОНОМІКА РЕГІОНАЛЬНА
Ареф'єва, Олена Володимирівна . Перспективні напрями розвитку трудового потенціалу в системі споживчої кооперації / О. В. Ареф'єва, І. М. Мягких. - С.147-153
Кл.слова: РЕСУРСИ ТРУДОВІ, ПОЛІТИКА КАДРОВА
Іванишина, Ольга Степанівна . Концептуальні засади реформування системи прямого оподаткування / О. С. Іванишина. - С.154-159
Кл.слова: ПОДАТКИ
Лук'янов, Володимир Сергійович. Національна платіжна система: поняття, ключові принципи організації і базові функції / В. С. Лук'янов. - С.160-168
Кл.слова: СИСТЕМА ПЛАТІЖНА
Пурденко, Олена Анатоліївна . Нормативно-правова база і особливості адміністрування податків електроенергетичної галузі / О. А. Пурденко. - С.169-174
Кл.слова: ПЕК, ОПОДАТКУВАННЯ, РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ
Юркевич, Оксана Миколаївна. Кредитні компанії: сутність, правові засади і механізм функціонування / О. М. Юркевич. - С.175-181
Кл.слова: РИНОК ФІНАНСОВИЙ, СПІЛКА КРЕДИТНА
Кот, Олександр Станіславович. Економіко-правове регулювання аудиту грошового обігу банків / О. С. Кот. - С.182-187
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНЕ, ОБІГ ГРОШОВИЙ
Курташова, Ірина Валеріївна . Управління витратами та доходами Інтернет-представництв в контексті обліку за центрами відповідальності / І. В. Курташова. - С.188-193
Кл.слова: ПРИБУТОК, ІНВЕСТИЦІЇ
Лопатін, Олексій Костянтинович. Система випереджаючих показників для виявлення закономірностей функціонування економіки України напередодні криз ділових циклів / О. К. Лопатін, Т. С. Обухівська. - С.210-217
Кл.слова: ІНДИКАТОРИ, ВВП, ІНДЕКС
Товканець, Ганна Василівна . Інформаційно-комунікаційне забезпечення освітнього процесу / Г. В. Товканець. - С.225-231
Кл.слова: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНЕ, БАР’ЄРИ
Харламова, Ганна Олексіївна . Макроеконометричні моделі інвестиційного потенціалу України / Г. О. Харламова. - С.232-239
Кл.слова: МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОН.-МАТЕМАТИЧНЕ, ІНВЕСТИЦІЇ ІНОЗЕМНІ
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ Экз. 1 - (свободен)
ЧЗ Экз. 2 - (свободен)
ЧЗ Экз. 3 - (свободен)

Найти похожие


4.
Шифр: А335329/2010/2
   Журнал

Актуальні проблеми економіки [Текст]. - К. : Національна академія управління. - ISSN 1993-6788. - Выходит ежемесячно
2010г. N 2
Содержание:
Горчаківська, Галина Володимирівна . Гармонійне підприємство і дія принципу "золотого перетину" в економічних системах / Г. В. Горчаківська. - С.4-8
Кл.слова: СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНА, УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНА
Мамонтова, Наталія Анатоліївна . Особливості оцінки вартості компаній в умовах переходу до постіндустріальної економіки / Н. А. Мамонтова. - С.9-15
Кл.слова: ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНА
Соскін, Олег Ігорович. Механізми адаптації економічної моделі України до сучасних цивілізаційно-глобалізаційних зсувів / О. І. Соскін. - С.16-27
Кл.слова: ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНА, ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ЦИВІЛІЗАЦІЯ
Селіверстова, Людмила Сергіївна . Методологічні основи оцінки ефективності корпоративних структур / Л. С. Селіверстова. - С.28-32
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНЕ, КОРПОРАЦІЇ
Шаповалова, Анна Сергіївна . Характеристика методів удосконалення бізнес-процесів / А. С. Шаповалова, О. М. ЛяшенкоС. М. Шаповалова. - С.33-39
Кл.слова: МЕНЕДЖМЕНТ
Перфілова, Олександра Євгенівна . Проблеми диверсифікації видів і ринків енергоносіїв в контексті забезпечення енергетичної безпеки України / О. Є. Перфілова. - С.40-47
Кл.слова: ПЕК
Репида, Вячеслав Борисович. Из опыта вхождения Молдовы в Болонский процесс: на примере Славянского университета / В. Б. Репида. - С.48-60
Кл.слова: ПРОЦЕС БОЛОНСЬКИЙ
Шендерівська, Ліна Петрівна. Диверсифікація каналів збуту поліграфічних матеріалів як ринковий механізм / Л. П. Шендерівська. - С.61-66
Кл.слова: ПОРТАЛИ, ІНТЕРНЕТ
Аніщенко, Вікторія Олександрівна . Особливості стратегічного розвитку компанії з метою збільшення її вартості / В. О. Аніщенко, В. Г. МаргасоваН. В. Ткаленко. - С.67-75
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНЕ, СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТИВНІ, БІЗНЕС
Антощишина, Наталя Іванівна . Теоретичні аспекти систем дистрибуції авіатранспортного продукту / Н. І. Антощишина. - С.76-81
Кл.слова: АВІАКОМПАНІЇ, УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Белошапка, Владислав Анатолиевич. Создание культуры результативности: компетенции "неручного" управления бизнесом / В. А. Белошапка. - С.82-93
Кл.слова: КУЛЬТУРА КОРПОРАТИВНА, УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Варава, Лариса Миколаївна . Інструменти управління інноваційною діяльністю на підприємствах гірничодобувної промисловості / Л. М. Варава, В. А. Ковальчук. - С.94-100
Кл.слова: МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНИЙ, БЕНЧМАРКІНГ, ДІЯЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙНА
Ващук, Ольга Володимирівна . Агропродовольчі гуртівні: перспективи розвитку / О. В. Ващук. - С.108-113
Кл.слова: РИНОК АГРАРНИЙ, ІНФРАСТРУКТУРА, АПК
Ганущак-Єфіменко, Людмила Михайлівна . Network-модель об'єднання підприємств як ефективний напрям розвитку інтеграційних процесів / Л. М. Ганущак-Єфіменко. - С.114-119
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Коцеруба, Наталія Василівна . Оцінка операційних і фінансових ризиків у системі антикризового управління підприємством роздрібної торгівлі / Н. В. Коцеруба. - С.120-128
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ АНТИКРИЗОВЕ, РИЗИКИ ФІНАНСОВІ, ОБЛІК УПРАВЛІНСЬКИЙ
Куликов, Сергей Геннадьевич . Прогнозирование доходной части бюджета производственных единиц ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" / С. Г. Куликов. - С.129-140
Кл.слова: ГОСПОДАРСТВО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ, БЮДЖЕТУВАННЯ, ТАРИФ
Мельник, Олександр Григорович. Модель фінансування інноваційного розвитку промислового підприємства / О. Г. Мельник. - С.141-155
Кл.слова: ДІЯЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙНА, УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Турило, Анатолій Михайлович . Теоретико-методологічні засади визначення сутності і оцінки категорії "економічний стан підприємства" / А. М. Турило, А. В. Агапова. - С.156-160
Кл.слова: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Чайковська, Вікторія Петрівна . Планування ресурсного забезпечення як важливий елемент бізнес-плану промислового підприємства / В. П. Чайковська. - С.161-166
Кл.слова: БІЗНЕС ПЛАН, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНЕ
Янковець, Тетяна Миколаївна . Інноваційні стратегії підприємства легкої промисловості як засіб реалізації його інноваційного потенціалу / Т. М. Янковець. - С.167-174
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНЕ, УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Січко, Світлана Миколаївна . Нормативно-правове та економічне забезпечення використання й охорони земель рекреаційного призначення / С. М. Січко. - С.175-179
Кл.слова: ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, ПОЛІТИКА РЕГУЛЯТОРНА, РЕСУРСИ ЗЕМЕЛЬНІ
Бочко, Олена Юріївна . Розвиток ринку праці Закарпатської області в умовах кризової ситуації / О. Ю. Бочко. - С.180-185
Кл.слова: РИНОК ПРАЦІ, ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, БЕЗРОБІТТЯ
Левандовська, Наталія Іванівна . Методичний підхід до оцінки кінцевого трудового внеску працівників у сфері виробництва будівельних матеріалів / Н. І. Левандовська. - С.186-195
Кл.слова: ОПЛАТА ПРАЦІ, ОЦІНКА ПРАЦІ
Майсюра, Олена Миколаївна . Про ефективність використання особистого часу (до питання тайм-менеджменту) / О. М. Майсюра. - С.196-200
Кл.слова: ЕКОНОМІКА ПРАЦІ
Смоляр, Любов Гаврилівна . Роль соціального капіталу у стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства / Л. Г. Смоляр, А. А. Халімон. - С.201-209
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНЕ, ДІЯЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙНА, КАПІТАЛ СОЦІАЛЬНИЙ
Дмитренко, Надія Миколаївна . Пріоритетність непрямого оподаткування підприємств АПК у контексті європейської інтеграції / Н. М. Дмитренко. - С.210-213
Кл.слова: ПОДАТКИ
Лесик, Леся Миколаївна . Тенденції та проблеми розвитку ринку обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в умовах економічної кризи / Л. М. Лесик. - С.214-219
Кл.слова: РИНОК СТРАХОВИЙ, БЕЗРОБІТТЯ, КРИЗА ЕКОНОМІЧНА
Ходжаян, Аліна Олександрівна . Боргова політика та її роль у забезпеченні макроекономічної стабільності / А. О. Ходжаян. - С.220-228
Кл.слова: БОРГ ДЕРЖАВНИЙ, БОРГ ЗОВНІШНІЙ
Дяків, Володимир Васильович. Оцінка відхилень витрат виробництва на основі їх оперативного аналізу в управлінському обліку / В. В. Дяків. - С.229-233
Кл.слова: ОБЛІК УПРАВЛІНСЬКИЙ, ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНІ, ДИСКРЕЦІЯ
Матвієнко, Тетяна Олександрівна . Проблеми бухгалтерського обліку зобов'язань за податками і зборами / Т. О. Матвієнко. - С.234-240
Кл.слова: ОБЛІК БУХГАЛТЕРСЬКИЙ
Козик, Василь Васильович. Застосування моделі Лоткі-Вольтерра для опису дуопольно-дуопсонієвої конкуренції / В. В. Козик [и др.]. - С.252-260
Другие авторы: Сидоров Ю.І., Скворцов І.Б., Тарасовська О.Б.
Кл.слова: МОДЕЛЬ ЛОТКІ-ВОЛЬТЕРРА
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ Экз. 1 - (свободен)
ЧЗ Экз. 2 - (свободен)
ЧЗ Экз. 3 - Б.ц. (свободен)

Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017