На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=АНТОНОВ, В.М$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
347.78
А-72


    Антонов, В.М..
    Інтелектуальна власність і комп''ютерне авторське право [Текст] / В.М. Антонов. - К. : КНТ, 2005. - 520 с. - ISBN 966-373-000-5 : 38.00 р.
    Содержание:
Вступ . - С .8
Інтелект, інтелектуальна творчість та інтелектуальна власність . - С .10
Характеристика основних понять . - С .10
Поняття інтелектуальної власності та система її правової охорони . - С .16
Історія та еволюція авторського права . - С .25
Основні функції та принципи авторського права . - С .28
Об'єкти авторського права . - С .47
Нормативно-правова база . - С .51
Загальна характеристика . - С .51
nternet-доступ до нормативно-правової бази . - С .53
Конституція України, Кримінальний кодекс та
Кодекс України про адміністративні правопорушення стосовно питань захисту інтелектуальної власності . - С .56
Правова база в сфері охорони використання комп'ютерних програм та баз даних . - С .58
Організації, які захищають авторські і суміжні права . - С .67
Організації У країни . - С .67
Міжнародні організації . - С .76
Концепція розвитку стосунків з Європейським
Союзом у галузі авторського права і суміжних прав . - С .76
Програма інтеграції України до Європейського
Союзу у галузі авторського права і суміжних прав . - С .78
Міжнародна система охорони інтелектуальної власності . - С .90
Значення міжнародної співпраці у сфері охорони інтелектуальної власності для України . - С .90
Основні завдання і напрями діяльності міжнародної системи охорони інтелектуальної власності . - С .92
Всесвітня організація інтелектуальної власності . - С .94
Міжнародні договори та угоди у сфері охорони промислової власності ВОІВ . - С .103
Міжнародні конвенції і договори з охорони авторського права і суміжних прав . - С .114
Регіональні міжнародні організації з питань охорони інтелектуальної власності . - С .125
Участь України у створенні та діяльності
Міждержавної ради з питань охорони промислової власності країн Співдружності Незалежних Держав
(СНД) . - С .128
Євразійська патентна конвенція, її мета і завдання.
Євразійська патентна організація . - С .131
Багатосторонні і двостороння міжнародна співпраця у сфері охорони інтелектуальної власності . - С .133
Міжнародна співпраця у створенні, удосконаленні та розвитку національної законодавчо-нормативної бази у сфері охорони інтелектуальної власності в Україні . - С .137
Участь України в міжнародній співпраці з питань стандартизації у сфері охорони промислової власності . - С .139
Міжнародна співпраця у створенні та вдосконаленні національного патентно-інформаційного фонду та довідково-пошукового апарату . - С .140
Участь України в міжнародних програмах підготовки і підвищення кваліфікації фахівців з охорони інтелектуальної власності . - С .142
Участь неурядових і громадських організацій
України в міжнародній співпраці у сфері охорони інтелектуальної власності . - С .144
Співпраця з Всесвітньою торговельною організацією . - С .145
Захист інтелектуальної власності і комп'ютерного авторського права . - С .147
Основні охоронні документи . - С .147
Авторський договір . - С .148
Державна реєстрація прав автора на твори науки, літератури і мистецтва . - С .161
Судовий порядок захисту прав на об'єкт інтелектуальної власності . - С .173
Методи оцінки інтелектуальної власності . - С .188
Фактор часу при оцінці . - С .188
Оцінка ризику . - С .205
Метод аналізу чутливості . - С .211
Основи методології вартісної оцінки інтелектуальної власності . - С .216
Сучасні інформаційні технології та комп'ютерне авторське право . - С .230
Поняття, завдання та напрямки правового регулювання у сфері інформаційних відносин . - С .232
Теоретична концепція розвитку інформаційного законодавства . - С .236
Правовий статус учасників у сфері інформаційних відносин . - С .241
Права та обов'язки учасників інформаційних відносин . - С .251
Дослідження проблем глобальної інформаційної мережі Internet у США та країнах Європи, формування законодавства у цій сфері . - С .265
Шляхи формування і розвитку законодавства
України у сфері інформаційних відносин . - С .269
Інтернет і питання права . - С .279
Загальні положення . - С .279
Право та Інтернет . - С .281
Доступ до Інтернет . - С .284
Проблема відповідальності інформаційних провайдерів . - С .286
Захист сайтів в Інтернет . - С .289
Іменне право . - С .298
Література . - С .307
Тезаурус . - С .313
АнтоновоЛОГІЯ — Закони автора книги стосовно інтелектуальної власності і комп'ютерного авторського права . - С .370
Додатки . - С .387
Закон України «Про авторське право і суміжні права . - С .387
Концепція правової охорони комп'ютерних програм в
Україні . - С .405
Закон України «Про науково-технічну інформацію . - С .412
Положення про дистанційну освіту (ДО) в Україні . - С .423
Положення про дистанційну освіту . - С .426
Закон України «Про інформацію . - С .462
Закон України «Про видавничу справу . - С .481
Постанова Кабінету Міністрів України «Про державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції . - С .496
Положення про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції . - С .497
Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах . - С .498
Примірне тимчасове положення про фонд навчальних комп'ютерних програм . - С .505
Примірне тимчасове положення про реєстр навчальних комп'ютерних програм . - С .507
Заява про внесення до Реєстру навчальних комп'ютерних програм . - С .510
Свідоцтво про внесення навчальної комп'ютерної програми до реєстру навчальних комп'ютерної програм . - С .511
Плагіат в Інтернет . - С .512
Коротка історія копірайта . - С .513
Диктатура копірайта . - С .515
УДК
ББК 67.9(4Ук)304.3

Кл.слова (ненормированные):
Право інтелектуальної власн. -- Intelectual property law -- Право интеллектуальной собств. -- Власність інтелектуальна -- Intelectual property -- Собственность интеллектуальная -- Право авторське -- Copyright -- Право авторское -- Комп'ютер -- Computer -- Компьютер -- Права суміжні -- Allied rights -- Права смежные -- Технології інформаційні -- Information technologies -- Технологии информационные -- Internet -- Internet -- Internet

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017