На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=АНДРУСЯК, ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
Шифр: Д223323/2009/46
   Продолжающееся издание

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.
Держава і право [Текст] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки/ Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України : Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - ISSN 1563-3349
2009г. N 46
Содержание:
Тарахонич, Тетяна Іванівна. Загальнотеоретичні засади дії права в аспекті його співвідношення з суміжними правовими категоріями / Т. І. Тарахонич. - С.3-8
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, СИСТЕМА ПРАВОВА
Бігун, В'ячеслав Степанович. Правосуддя як мета та мета правосуддя: (до питання про філософію правосуддя) / В. С. Бігун. - С.9-13
Кл.слова: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Богініч, Олег Леонідович. Генеза права як права сили / О. Л. Богініч. - С.14-18
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Дручек, Олена Василівна. Правовий нігілізм сучасної молоді: причини та форми прояву / О. В. Дручек. - С.18-25
Кл.слова: КУЛЬТУРА ПРАВОВА, ТЕОРІЯ ПРАВА
Павлусів, Надія Михайлівна. Юридична психологія та художня література у контексті феноменологічної інтерпретації права / Н. М. Павлусів. - С.26-30
Кл.слова: ПСИХОЛОГІЯ ЮРИДИЧНА
Гордимов, Анатолій Володимирович. Університетська юстиція як складова доктринальних джерел права романо-германської правової ситеми / А. В. Гордимов. - С.30-35
Кл.слова: СИСТЕМА ПРАВОВА, ПРАВО РИМСЬКЕ, ТЕОРІЯ ПРАВА
Мохонько, Аліса В'ячеславівна. Соціальні норми: сутнісні характеристики / А. В. Мохонько. - С.35-40
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, НОРМИ ПРАВА
Свиридюк, Наталія Петрівна. Класифікація конфліктів у професійній діяльності юриста / Н. П. Свиридюк. - С.40-46
Кл.слова: ДЕОНТОЛОГІЯ ЮРИДИЧНА
Кравченко, Михайло Георгійович. Поняття та елементи національного законодавства України / М. Г. Кравченко. - С.46-52
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Комарницький, Денис Сергійович. Функціональна особливість сучасної держави: захист прав, свобод та законних інтересів людини / Д. С. Комарницький. - С.52-57
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ТЕОРІЯ ПРАВА
Старик, Анатолій Михайлович. Ідеологія й практика лібералізму в другій половині ХХ століття / А. М. Старик. - С.57-63
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРАВА ЛЮДИНИ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Волковицька, Наталія Олександрівна. Проблеми деформації правової свідомості і розвиток демократії в Україні / Н. О. Волковицька. - С.63-70
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Опольська, Наталя Михайлівна. Критерії ефективності механізму забезпечення прав та свобод дитини / Н. М. Опольська. - С.70-76
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА, ЮСТИЦІЯ ЮВЕНАЛЬНА
Дроботова, Тетяна Борисівна. Забезпечення принципів правової держави і розвиток державно-правового режиму в Україні / Т. Б. Дроботова. - С.77-82
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, РЕЖИМ ПРАВОВИЙ, ТЕОРІЯ ПРАВА
Зінченко, Юлія Олегівна. Історія становлення принципу пропорційності / Ю. О. Зінченко. - С.83-89
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, СУД ЄВРОПЕЙСЬКИЙ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Осташова, Валерія Олександрівна. До дефініції правового самовиховання молоді / В. О. Осташова. - С.89-94
Кл.слова: СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА
Стащенко, Альона Сергіївна. До питання вдосконалення шляхів підвищення ефективності сучасного законодавства / А. С. Стащенко. - С.94-99
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Софінська, Ірина Дмитрівна. Місце принципу субсидіарності у соціальній доктрині католицької церкви / І. Д. Софінська. - С.99-106
Стащенко, Олеся Сергіївна. До питання про природу соціального механізму дії права / О. С. Стащенко. - С.106-111
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Зуєва, Аліна Миколаївна. Справедливість як принцип українського звичаєвого права: (філософсько-правовий аналіз) / А. М. Зуєва. - С.111-114
Кл.слова: ПРАВО ЗВИЧАЄВЕ
Бистрик, Ганна Миколаївна. Контрольно-наглядова діяльність як форма правової діяльності органів державної влади / Г. М. Бистрик. - С.115-123
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ
Прокопов, Денис Євгенович. Вчення Й.Михайловського про функції природного права та його співвідношення з позитивним правом / Д. Є. Прокопов. - С.124-132
Кл.слова: ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І
Польовий, Олександр Леонідович. Генеза юридичної відповідальності суддів в Україні / О. Л. Польовий. - С.133-138
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА
Грицаєнко, Леонід Романович. Прокуратура повинна очолити боротьбу з корупцією / Л. Р. Грицаєнко. - С.139-145
Кафарський, Володимир Іванович. Двопалатний парламент і механізми оптимізації діяльності політичних партій / В. І. Кафарський. - С.145-150
Кл.слова: ПАРТІЯ ПОЛІТИЧНА, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Снігур, Ірина Йосипівна. Типові помилки розробників законопроектів / І. Й. Снігур. - С.150-155
Кл.слова: ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
Дем'яненко, Тетяна Миколаївна. Правове регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування / Т. М. Дем'яненко. - С.156-163
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ, ФІНАНСИ МІСЦЕВІ, ПРАВО ФІНАНСОВЕ
Данильченко, Євген Сергійович. Теоретичний аспект використання терміну "свобода світогляду" у конституційно-правовому регулюванні / Є. С. Данильченко. - С.163-169
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Костишин, Руслан Васильович. Відкриті партійні списки: доцільність впровадження та проблеми їх реалізації / Р. В. Костишин. - С.169-176
Кл.слова: ВИБОРИ, ПАРЛАМЕНТ
Севрюков, Валерій Вікторович. Форми реалізації прав корінних народів та національних меншин / В. В. Севрюков. - С.176-181
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Богословська, Жанна Михайлівна. Зміст конституційного права людини і громадянина України на соціальний захист / Ж. М. Богословська. - С.181-188
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИЙ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНЕ
Потьомкін, Андрій Олександрович. Вирішення Конституційним Судом України публічно-правових спорів про компетенцію: (в аспекті національної безпеки) / А. О. Потьомкін. - С.188-195
Кл.слова: СУД КОНСТИТУЦІЙНИЙ
Припхан, Ірина Ігорівна. Моральні основи сучасного українського законодавства / І. І. Припхан. - С.195-200
Кл.слова: КОНСТИТУЦІЯ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ
Плахотнік, Олег Віталійович. Забезпечення в Україні конституційного права громадян брати участь у місцевих референдумах / О. В. Плахотнік. - С.200-206
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Коваль, Микола Васильович. Адміністративно-господарський штраф як один із видів адміністративно-господарських санкцій щодо порушень законодавства про захист прав споживачів / М. В. Коваль, І. С. Войтенко. - С.207-212
Кл.слова: ПРАВА СПОЖИВАЧІВ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Кравчук, Олексій Олегович. Організація утримання майна на балансах державних і комунальних підприємств: проблеми адміністративно-правового забезпечення / О. О. Кравчук
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Сінєльнік, Руслан Васильович. Аналіз досвіду країн СНД у сфері нормативного визначення правового статусу захисника в адміністративно-деліктному процесі та основні пріоритети його запозичення в Україні / Р. В. Сінєльнік. - С.219-225
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕС, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ
Берлач, Наталя Анатоліївна. Правове визначення органічного сільського господарства в Україні / Н. А. Берлач. - С.225-230
Кл.слова: ПРАВО АГРАРНЕ
Білик, Василь Вікторович. До питання про категорію "форма (джерело) бюджетного права" / В. В. Білик. - С.230-236
Кл.слова: ПРАВО БЮДЖЕТНЕ
Кукурудз, Роман Орестович. Особливості інституту апеляції в адміністративно-деліктному процесі / Р. О. Кукурудз. - С.236-243
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕС, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ
Ніколаєв, Олександр Анатолійович. Організаційно-правові механізми регулювання в Україні міжнаціональних відносин на регіональному рівні / О. А. Ніколаєв. - С.243-250
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Шаталова, Лариса Миколаївна. Адміністративно-правове регулювання відносин щодо захисту національного товаровиробника / Л. М. Шаталова. - С.250-256
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Скуляк, Марина Валентинівна. Сучасні проблеми дослідження бюджетного процесу на місцевому рівні / М. В. Скуляк. - С.257-260
Кл.слова: ПРАВО БЮДЖЕТНЕ, ФІНАНСИ МІСЦЕВІ
Чернецький, Євген Євгенович. Характеристика заслуги як основної підстави адміністративно-правового заохочення / Є. Є. Чернецький. - С.261-267
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Насушна, Оксана Володимирівна. Земельне правопорушення як підстава притягнення до адміністративної відповідальності / О. В. Насушна. - С.267-272
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРАВОПОРУШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВ, ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Матвієнко, Поліна Євгенівна. Доцільність боротьби засобами адміністративного примусу з посяганнями на встановлений порядок обігу інформації, що становить комерційну таємницю / П. Є. Матвієнко. - С.273-277
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Собовий, Олександр Михайлович. Особливості діяльності судді у провадженні в справах про адміністративні проступки / О. М. Собовий. - С.277-283
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ
Шепєта, Олена Василівна. Нормативне регулювання технічного захисту інформації в Україні / О. В. Шепєта. - С.283-288
Кл.слова: ПРАВО ІНФОРМАЦІЙНЕ
Детюк, Андрій Миколайович. Організаційно-правові аспекти протидії сучасній економічній злочинності / А. М. Детюк. - С.288-292
Кл.слова: ЗЛОЧИНИ ЕКОНОМІЧНІ, ЕКОНОМІКА ТІНЬОВА
Огаренко, Євген Анатолійович. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері діяльності вищих навчальних закладів / Є. А. Огаренко. - С.292-299
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ, ОСВІТА
Менів, Любов Дмитрівна. Адміністративний проступок: поняття, ознаки та особливості прояву в законодавстві про захист прав споживачів / Л. Д. Менів. - С.299-305
Кл.слова: ПРАВА СПОЖИВАЧІВ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Чемерис, Іван Вікторович. Особливості інституту відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційного правопорушення в Україні / І. В. Чемерис. - С.305-310
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, КОРУПЦІЯ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Грабовська, Оксана Олександрівна. Провадження у справі до судового розгляду: проблеми теорії та судової практики / О. О. Грабовська. - С.311-315
Кл.слова: ПРОЦЕС ЦИВІЛЬНИЙ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ
Шимон, Світлана Іванівна. Особливості правочину як юридичного факту в цивільному праві / С. І. Шимон. - С.315-321
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Костюк, Віктор Леонтійович. Теоретико-правові проблеми обмеження трудової правосуб'єктності роботодавця / В. Л. Костюк. - С.321-326
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Хорт, Юлія Валеріївна. Функції статутного капіталу за законодавством України / Ю. В. Хорт. - С.326-332
Кл.слова: ПРАВО АКЦІОНЕРНЕ, ПРАВО КОРПОРАТИВНЕ, ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНЕ
Василенко, М. Д. "Система" в господарському праві: технологічні парки та інші інноваційні структури / М. Д. Василенко. - С.332-337
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ
Лазур, Ярослав Володимирович. Деякі аспекти класифікації прав громадян у сфері державного управління / Я. В. Лазур. - С.338-342
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ
Слюсар, Андрій Миколайович. Державний нагляд і контроль у сфері захисту трудових прав працівників / А. М. Слюсар. - С.343-347
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Боднарчук, Олег Григорович. Роль суб'єктів господарювання у забезпеченні працею засуджених у державній кримінально-виконавчій системі України / О. Боднарчук. - С.348-354
Кл.слова: СИСТЕМА ПЕНІТЕНЦІАРНА, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ
Гоголь, Юлія Володимирівна. Щодо визначення поняття переведення працівників на іншу роботу / Ю. В. Гоголь. - С.354-358
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Гапало, Світлана Юріївна. Види санкцій за контрактним правом англо-саксонської правової сім'ї / С. Ю. Гапало. - С.358-364
Кл.слова: СИСТЕМА ПРАВОВА, ПРАВО ДОГОВІРНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Каплюк, Марина Володимирівна. Зміст господарських зобов'язань та підстави їх припинення / М. В. Каплюк. - С.364-370
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ПРАВО ДОГОВІРНЕ
Козачук, Юрій Сергійович. Уніфікація норм про міжнародний вексельний обіг в Конвенції ООН 1988 року про міжнародні переказні та міжнародні прості векселі / Ю. С. Козачук. - С.370-376
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ, ТОРГІВЛЯ МІЖНАРОДНА, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Панталієнко, Ярослава Петрівна. Нотаріальна форма та процедура / Я. П. Панталієнко. - С.376-382
Кл.слова: НОТАРІАТ
Сокол, Марія Василівна. Правовий статус національної служби посередництва і примирення / М. В. Сокол. - С.382-388
Кл.слова: СПОРИ ТРУДОВІ
Негода, Олена Анатоліївна. Самозахист прав та інтересів дитини за цивільним та сімейним правом / О. А. Негода. - С.388-393
Кл.слова: ПРАВО СІМЕЙНЕ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ, ЮСТИЦІЯ ЮВЕНАЛЬНА
Сипленко, Олександр Володимирович. Взаємозв'язок приватноправової і публічно-правової складових у правовому регулюванні біржової діяльності / О. В. Сипленко. - С.394-397
Кл.слова: ПРАВО БІРЖОВЕ
Кузьменко, Олена Анатоліївна. Визначення та класифікація об'єктів міжбюджетних правовідносин / О. А. Кузьменко. - С.398-403
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ
Семчик, Ольга Олександрівна. Функції держави у сфері фінансової діяльності в умовах сьогодення / О. О. Семчик. - С.403-410
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ
Якубовський, Роман Володимирович. Фінансування освіти: правовий зміст, поняття та види / Р. В. Якубовський. - С.410-415
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ, ПРАВО БЮДЖЕТНЕ
Бухтіяров, Олексій Анатолійович. Правові проблеми розмежування видатків між ланками бюджетної системи у сфері фінансування міліції України / О. А. Бухтіяров. - С.416-420
Кл.слова: ПРАВО БЮДЖЕТНЕ, ПРАВО ФІНАНСОВЕ
Вівчаренко, Олег Антонович. Контроль за охороною земель в Україні / О. А. Вівчаренко. - С.421-426
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Мендик, Людмила Володимирівна. Принципи юридичної відповідальності за порушення вимог лісового законодавства України: поняття і види / Л. В. Мендик. - С.426-431
Кл.слова: ПРАВО ЛІСОВЕ
Бондарчук, Наталя Валеріївна. Поняття і характеристика земель авіаційного транспорту та їх правового режиму / Н. В. Бондарчук. - С.431-436
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Крамаренко, О. В. Поняття земель для будівництва багатоквартирних житлових будинків у містах / О. В. Крамаренко. - С.436-443
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Грущинський, Ярослав Миколайович. Сутність інвестиційних правовідносин у сільському господарстві / Я. М. Грущинський. - С.444-449
Кл.слова: ПРАВО АГРАРНЕ
Олійник, Ольга Борисівна. Застосування прокурором тактико-риторичних прийомів під час допиту обвинуваченого / О. Б. Олійник. - С.450-457
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Радутний, Олександр Едуардович. Інформація як універсальний предмет злочинів / О. Е. Радутний. - С.458-462
Кл.слова: ПРАВО ІНФОРМАЦІЙНЕ
Соловйова, Аліна Миколаївна. Місце злочинів проти інтелектуальної власності у Кримінальному кодексі України / А. М. Соловйова. - С.462-466
Кл.слова: ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНО, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Проценко, Микола Вікторович. Ознаки організованості злочинів: вплив на методику розслідування / М. В. Проценко. - С.466-473
Кл.слова: КРИМІНОЛОГІЯ, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Геселев, Олексій Валерійович. Проблеми взаємодії праворозуміння та розсуду правозастосувача при обгрунтуванні процесуальних рішень у кримінальному судочинстві. Філософсько-правовий аналіз / О. В. Геселев. - С.473-479
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, ТЕОРІЯ ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Рогатинська, Ніна Зіновіївна. Значення висновку експерта як джерела доказів у кримінальному процесі України / Н. З. Рогатинська. - С.479-484
Кл.слова: ЕКСПЕРТИЗА СУДОВА, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Форостяний, Андрій Володимирович. Судовий контроль за виконанням міліцією як органом дізнання профілактичної функції / А. В. Форостяний. - С.484-490
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ
Коваленко, Інна Анатоліївна. Деякі особливості цивільного позову в кримінальному процесі / І. А. Коваленко. - С.490-495
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ
Присяжнюк, Іван Іванович. Про окремі проблеми кваліфікації злочинів за ст. 162 КК України "порушення недоторканності житла або іншого володіння особи" / І. І. Присяжнюк. - С.495-502
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Гаюр, Ігор Йосипович. Підстави накладення арешту на майно обвинуваченого / І. Й. Гаюр. - С.502-505
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Андрусяк, Володимир Богданович. Поняття та зміст правозахисної функції слідчого / В. Б. Андрусяк. - С.506-508
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Кравченко, Ольга Олександрівна. Суб'єкт злочину та суб'єктивна сторона складу злочину, передбаченого Ч.1 ст. 201 КК України / О. О. Кравченко. - С.509-512
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Золотова, Ольга Іванівна. Корисливий мотив як кваліфікуюча ознака умисного вбивства / О. І. Золотова. - С.513-518
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ
Бабін, Борис Володимирович. Передумови використання програмного регулювання у сучасному міжнародному праві / Б. В. Бабін. - С.519-527
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Чернявська, Ольга Леонідівна. Режим ріки Дніпро в контексті гармонізації водного законодавства України із законодавством Європейського Союзу / О. Л. Чернявська. - С.527-532
Кл.слова: ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА, ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Толкачова, Наталія Богданівна. Принцип захисту основних прав людини у практиці Суду Європейських Співтовариств / Н. Б. Толкачова. - С.532-537
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, СУД ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
Культенко, Олександр Володимирович. Працівники РА НЦБ Інтерполу в Україні у протидії злочинам, пов'язаним з транспортними засобами / О. В. Культенко. - С.538-543
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Лініченко, Денис Володимирович. Правове регулювання вирішення міжнародних торговельних спорів у рамках діяльності СОТ / Д. В. Лініченко. - С.543-549
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ, ТОРГІВЛЯ МІЖНАРОДНА
Поєдинок, Ольга Романівна. Принцип заборони дискримінації в міжнародному праві захисту прав людини та в міжнародному праві захисту біженців / О. Р. Поєдинок. - С.549-555
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Хоббі, Юлія Сергіївна. Вплив наднаціональності на суверенітет держав-членів Європейського Союзу / Ю. С. Хоббі. - С.555-559
Кл.слова: ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ, ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Юхао, Лі. Правове регулювання торговельних відносин Європейського Союзу та Китаю / Л. Юхао. - С.560-564
Кл.слова: ТОРГІВЛЯ МІЖНАРОДНА, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ, ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Лікарчук, Наталія Василівна. Базові принципи маркетингових досліджень в політичній сфері / Н. В. Лікарчук. - С.592-598
Кл.слова: ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВІ
Співак, Віктор Миколайович. Глобальна криза: економічні причини і політичні наслідки / В. М. Співак. - С.598-605
Корж, Антоніна Василівна. Проблеми вдосконалення юридичної термінології в українському законодавстві / А. В. Корж, Н. М. Фонтош. - С.610-616
Лойко, Лариса Іванівна. Забезпечення прав національних меншин у контексті президенських виборів / Л. І. Лойко. - С.617-620
Пахолок, Василь Миколайович. Місцеве самоврядування у регіональних державах / В. М. Пахолок. - С.620-626
Кл.слова: КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ, САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ
Курбан, Олександр Васильович. Правові основи функціонування соціальних комунікацій в Україні / О. В. Курбан. - С.627-631
Кл.слова: ЗМІ
Жовківська, Ганна Андріївна. Реформа Закону про громадянство в Німеччині - крок до лібералізації політики щодо іноземців / Г. А. Жовківська. - С.637-645
Кл.слова: КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Петренко, Богдан Миколайович. Політичний екстремізм в системі прав і свобод людини і громадянина / Б. М. Петренко. - С.646-650
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ
Матвієнко, Анатолій Сергійович. Досвід децентралізаційних реформ в країнах Європи для України / А. С. Матвієнко. - С.651-653
Кл.слова: КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ, САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ
Сікач, Ярослава Віталіївна. Корпоративна культура організації та держави як стратегічний інструмент управління / Я. В. Сікач. - С.654-658
Кл.слова: КУЛЬТУРА КОРПОРАТИВНА
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (08.02.2010г. Экз. 1 - ) (свободен)

Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017