На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=АНДРУСЕВИЧ, А. О$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
349.6
К-77


    Кравченко, С.М..
    Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища [Текст] : підручник. Під заг. ред. Кравченко С.М. / С.М. Кравченко, А. О. Андрусевич, Дж. Бонайн. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. - 336 с. - ISBN 966-613-203-6 : Б. ц.
    Содержание:
Зміст Передмова . - С .7
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Предмет міжнародного права навколишнього середовища
Історія виникнення і формування міжнародного права навколишнього середовища . - С .8
Предмет міжнародного права навколишнього середовища . - С .18
Стокгольмская декларация (извлечение) . - С .21
Принципи міжнародного права навколишнього середовища
Загальні принципи . - С .27
Спеціальні принципи . - С .27
Oposa et al. v. FungenCo S. Factoran, Jr. et.al.
(Philippines) . - С .40
GabCkovo — Nagymaros Case. Separate opinion of Judge
Weeramantry, Vice President of International Court of
Justice (витяг) . - С .45
Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию . - С .49
Джерела міжнародного права навколишнього середовища
Договори . - С .55
Рішення міжнародних організацій . - С .57
Декларації, хартії . - С .58
Судові рішення (прецеденти) . - С .60
Місце міжнародно-правових актів в системі національного законодавства . - С .60
Trail Smelter Case (витяг) . - С .63
Екологічні права людини в міжнародному праві
Формування екологічних прав у міжнародному праві . - С .67
Право на сприятливе навколишнє середовище . - С .70
Процесуальні екологічні права . - С .75
Право на доступ до інформації . - С .79
Право на участь у прийнятті рішень . - С .80
Доступ до правосуддя . - С .83
Міжнародно-правові механізми захисту екологічних прав людини . - С .84
Case ofGuerra and others v. Italy . - С .92
Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля . - С .116
Міжнародні організації, що діють у сфері охорони довкілля
Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) . - С .129
Інші міжнародні міжурядові організації . - С .135
Міжнародні неурядові організації . - С .145
Оцінка впливу на навколишнє середовище і міжнародне право
Походження та історія ОВНС на національному рівні . - С .154
ОВНС в міжнародному праві . - С .170
ОВНС на вищому рівні . - С .178
Виконання міжнародних договорів у галузі охорони навколишнього середовища
Чому держави дотримуються міжнародних договорів? . - С .188
Поняття реалізації та виконання міжнародних договорів . - С .190
Позитивні заходи реалізації міжнародних договорів . - С .194
Механізм забезпечення виконання міжнародних договорів . - С .197
Санкції за недотримання міжнародних договорів . - С .205
GabCkovo -Nagymaros Case. International Court of
Justice (витяг) . - С .207
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
I.Міжнародно-правові заходи з попередження зміни клімату
Які прояви і наслідки зміни клімату? . - С .224
Як вплине глобальне потепління на зміну клімату? . - С .225
Як зупинити чи пом'якшити зміну клімату?
Як адаптуватися до неї? . - С .226
Рамкова конвенція ООН про зміну клімату . - С .227
Кіотський протокол . - С .233
Роль лісів у Кіотському протоколі . - С .241
Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (витяг) . - С .244
Киотский протокол к Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата . - С .259
Міжнародно-правова охорона біологічного різноманіття
Що таке біологічне різноманіття? . - С .272
Конвенція ООН про біологічне різноманіття: загальна характеристика . - С .274
Принцип національного суверенітету . - С .276
Охорона біорізноманіття і сталий розвиток . - С .277
Доступ до генетичних ресурсів . - С .280
Передача технологій . - С .281
Застосування біотехнологій і справедливий розподіл вигод . - С .283
Забезпечення безпеки діяльності, пов'язаної з використанням ЖВО . - С .285
Спеціальні заходи . - С .286
Механізм фінансування . - С .287
Типа Dolphin GATT case (excerpts) . - С .289
Конвенція про охорону біологічного різноманіття
(витяг) . - С .294
Міжнародно-правове регулювання небезпечних і радіоактивних відходів
Небезпечні відходи . - С .309
Радіоактивні відходи . - С .316
Об'єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами (витяг) . - С .324
УДК

Кл.слова (ненормированные):
Право екологічне -- Ecological law -- Право экологическое -- Право міжнародне -- International law -- Право международное -- Права людини -- Human rights -- Права человека


Доп.точки доступа:
Андрусевич, А.О.; Бонайн, Дж.
Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017