На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=АЛЯМКІНА, Р. В$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
311:33
Б-83


    Борух, В.О..
    Економічна статистика: Навч.посібник [Текст] / В.О. Борух, Р. В. Алямкіна. - [Б. м. : б. и.], 2006. - 318 с. - ISBN 966-351-063-3 : 28.00 р.
    Содержание:
Передмова . - С .7
Предмет і метод соціально-економічної статистики . - С .9
Значення економічної статистики . - С .9
Предмет економічної статистики . - С .10
Метод економічної статистики . - С .12
Завдання економічної статистики . - С .14
Групування та класифікації в економічній статистиці . - С .16
Система показників економічної статистики . - С .23
Система національних рахунків — методологічна основа статистики . - С .25
Становлення системи національних рахунків в
Україні . - С .25
Уніфікація статистичної звітності в системі національних рахунків . - С .28
Групування і класифікація у системі національних рахунків . - С .30
Основні принципи побудови рахунків у системі національних рахунків . - С .33
Рахунок виробництва . - С .35
Рахунки доходів . - С .37
Рахунки нагромадження . - С .43
Рахунки зовнішнього світу . - С .45
Аналіз макроекономічних показників системи національних рахунків . - С .47
Міжгалузевий баланс . - С .54
Сутність міжгалузевого балансу . - С .54
Загальна схема міжгалузевого балансу . - С .57
Основні розділи міжгалузевого балансу . - С .59
Удосконалення побудови міжгалузевого балансу . - С .72
Статистика населення і трудових ресурсів . - С .74
Завдання статистики населення . - С .74
Показники чисельності та складу населення . - С .75
Показники руху та відтворення населення . - С .82
Статистика трудових ресурсів . - С .86
Показники руху та відтворення трудових ресурсів . - С .88
Джерела інформації про чисельність населення та трудових ресурсів . - С .91
Статистика ринку праці . - С .101
Предмет і завдання статистики ринку праці . - С .101
Класифікаціїтагрупуванняринківпрацііробочоїсили . - С .103
Зайнятість населення в Україні . - С .107
Ціна і вартість робочої сили . - С .109
Безробіття і його види . - С .112
Статистичні показники безробіття та методика їх розрахунку . - С .116
Сучасні моделі ринку праці . - С .117
Статистика національного багатства . - С .123
Значення національного багатства для розвитку національної економіки . - С .123
Завдання статистики національного багатства . - С .124
Склад і структура національного багатства . - С .126
Показники національного майна . - С .133
Статистико-економічний аналіз національного багатства . - С .136
Джерела інформації про наявність та використання національного багатства . - С .142
Статистика науково-технічної та інноваційної діяльності . - С .148
Сутність та проблеми інноваційної діяльності . - С .148
Завдання статистики інновацій . - С .151
Групування та класифікація інноваційної діяльності . - С .153
Міжнародні класифікації за галузями науки, техніки та за джерелами фінансування . - С .156
Статистичний облік та аналіз інновацій . - С .158
Аналіз ефективності інноваційної діяльності . - С .162
Статистика інвестицій . - С .169
Сутність інвестицій . - С .169
Предмет і завдання статистики інвестицій . - С .170
Статистика формування основних джерел фінансування інвестицій . - С .172
Групування та класифікації інвестицій . - С .175
Статистика іноземного інвестування . - С .180
Статистико-економічний аналіз інвестицій . - С .185
Показники ефективності інвестицій . - С .193
Статистичні показники результатів економічної діяльності . - С .199
Сутність виробництва продукції товарів та послуг . - С .199
Відмінність послуг від матеріальної продукції . - С .200
Групування та класифікації галузей національної економіки і підприємств з виробництва продукції та послуг . - С .202
Джерела інформації про виробництво продукції товарів та послуг . - С .206
Сутність макроекономічних показників результатів виробництва і методика їх розрахунку . - С .209
Аналіз факторів впливу на обсяги виробництва суспільного продукту . - С .213
Статистика цін і тарифів . - С .226
Поняття та сутність цін і тарифів . - С .226
Завдання статистики цін і тарифів . - С .228
Організація статистичного спостереження за цінами і тарифами . - С .229
Показники статистики цін . - С .233
Статистико-економічний аналіз цін . - С .235
Статистика доходів суб'єктів економічної діяльності . - С .254
Сутність і значення доходів . - С .254
Види доходів . - С .255
Статистика доходів сектора нефінансових корпорацій . - С .259
Статистика доходів сектора фінансових корпорацій . - С .262
Статистика доходів сектора державного управління . - С .263
Статистика доходів секторадомашніх господарств . - С .265
Особливості визначення доходів від тіньової економіки . - С .269
Статистика споживання матеріальних благ та послуг . - С .275
Завдання статистики споживання матеріальних благ та послуг . - С .275
Показники споживання продукції населенням . - С .276
Показники структури доходів і витрат населення . - С .283
Узагальнюючі показники споживання населенням . - С .287
Джерела інформації про споживання населенням . - С .290
Статистичне оцінювання зовнішньоекономічної діяльності . - С .296
Предмет, метод і завдання статистики зовнішньоекономічної діяльності . - С .296
Класифікації і групування зовнішньоекономічної діяльності . - С .299
Вартісний та кількісний облік товарів зовнішньоекономічної діяльності . - С .302
Показники ефективності зовнішньоекономічної діяльності . - С .306
Список літератури . - С .313
УДК
ББК 65.240

Кл.слова (ненормированные):
Статистика економічна -- Economical statistics -- Статистика экономическая


Доп.точки доступа:
Алямкіна, Р.В.
Свободных экз. нет
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017