На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=АЛЕКСЕЕВ, А. А$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
336.144.36
К-72


    Костіна, Н.І..
    Фінансове прогнозування: методи та моделі [Текст] : навчальний посібник / Н.І. Костіна, А. А. Алексеев, О. Д. Василик. - К. : Знання, 1997. - 183 с. - ISBN 966-7131-05-Х : 7.20 р.
    Содержание:
Передмова . - С .5
Базові фінансові моделі . - С .6
Моделі амортизації активів . - С .6
Моделі дисконту часу . - С .9
Вартість капіталу . - С .10
Визначення граничної ефективності проекту . - С .11
Модель капітальних активів . - С .12
Фінансовий ліверідж . - С .13
Оцінка ризику і диверсифікація . - С .14
Моделі обслуговування боргу . - С .16
Базова модель ціноутворення . - С .21
Запитання до глави . - С .26
Макроекономічні аспекти фінансових моделей . - С .28
Національні рахунки . - С .28
Тотожність національних рахунків . - С .34
Кейнсіанський хрест . - С .38
Закономірності інфляції . - С .39
Виробнича функція . - С .40
Модель Солоу . - С .43
Золотий рівень накопичення капіталу . - С .44
Грошова модель попиту та пропозиції . - С .45
Запитання до глави П . - С .50
Моделі податкової політики . - С .52
Інформаційний ефект надмірного оподаткування . - С .56
Модель оподаткування із захистом інтересів підприємств . - С .57
Модель оптимізації ставки податку . - С .59
Модель регулювання фонду споживання . - С .61
Модель регулювання заробітної плати . - С .63
Основні показники соціального захисту населення . - С .64
Пільги та привілеї . - С .66
Запитання до глави III . - С .75
Моделювання діяльності банків, фондових бірж та акціонерних підприємств . - С .76
Принципи та типи банківської комерції . - С .76
Банківський маркетинг . - С .77
Ліквідність та платоспроможність . - С .81
Організація платіжного обігу . - С .90
Ресурси та пасивні операції . - С .93
Оцінка економічного ризику . - С .96
Аналіз показників банківської звітності . - С .97
Особливості функціонування акціонерних підприємств в умовах ринкової економіки . - С .99
Приклад побудови ймовірнісно-автоматної моделі діяльності комерційного банку . - С .106
Моделювання діяльності фондових бірж . - С .108
Сфера кредитно-гроціових відносин . - С .113
Запитання до глави IV . - С .119
Кореляційний аналіз собівартості, прибутку та рентабельності . - С .120
Вільні ціни і заробітна плата . - С .120
Програмно-цільовий метод аналізу собівартості, прибутку, рентабельності . - С .121
Метод аналітичних групувань . - С .126
Запитання до глави V . - С .128
Деякі сучасні моделі . - С .129
Моделювання обмінного курсу валют . - С .129
Модель накопичення від комерційної діяльності . - С .138
Моделювання динаміки місцевих ринків праці . - С .146
Моделювання стабільності у регіоні . - С .150
Проблема формування двосекторної моделі економіки . - С .154
Аналіз споживчого кошика . - С .166
Створення комп'ютерної системи-радника з фінансових питань . - С .173
Запитання до глави VI . - С .178
Література . - С .179
УДК
ББК 65.9(2)26

Кл.слова (ненормированные):
Капітал -- Capital -- Капитал -- Маркетинг -- Marketing -- Маркетинг -- Капітал оборотний -- Working capital -- Капитал оборотный -- Банк -- Bank -- Банк -- Прогнозування -- Forecasting -- Прогнозирование -- Борг державний -- National debt -- Долг государственный -- Ціноутворення -- PriCng -- Ценообразование -- Інфляція -- Inflation -- Инфляция -- Захист соціальний -- SoCal protection -- Защита социальная -- Товариство акціонерне -- Joint stock company -- Общество акционерное -- Біржа фондова -- Stock exchange -- Биржа фондовая -- Рентабельність -- Profitability -- Рентабельность -- Ринок праці -- Labour market -- Рынок труда -- Прибуток -- Profit -- Прибыль -- Валюта -- Currency -- Валюта
Аннотация: Навчальний посібник, підготовлений відомими вченими-економістами, авторами численних праць з теорії фінансів, — одна з перших в Україні робіт, у якій системно викладено питання аналізу та прогнозування фінансових показників в умовах ринкової економіки на основі використання сучасних методів та моделей, із врахуванням кращих досягнень світової практики.


Доп.точки доступа:
Алексеев, А.А.; Василик, О.Д.
Экземпляры всего: 10
АБ (10)
Свободны: АБ (10)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017