На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=АЗАРОВ, МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
Шифр: Д223323/2009/43
   Продолжающееся издание

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.
Держава і право [Текст] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки/ Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України : Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - ISSN 1563-3349
2009г. N 43
Содержание:
Оніщенко, Наталія Миколаївна. Права і свободи людини у контексті дії та дієвості права / Н. М. Оніщенко. - С.3-9
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Тимошенко, Віра Іванівна. Сутність права у вченні В.С.Соловйова / В. І. Тимошенко. - С.9-13
Кл.слова: ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І
Плавич, Володимир Петрович. Сучасне праворозуміння: філософсько-правовий аналіз / В. П. Плавич. - С.14-19
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Кельман, Михайло Степанович. Філософсько-методологічні засади юридичної науки / М. С. Кельман. - С.19-24
Кл.слова: філософія права
Лобода, Юрій Петрович. Методологія дослідження правової традиції як об'єкт методологічної рефлексії / Ю. П. Лобода. - С.30-34
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Шульгін, Володимир Вікторович. Принципи реалізації військового законодавства України / В. В. Шульгін. - С.34-41
Кл.слова: ЗАКОНОДАВСТВО військове
Чепульченко, Тетяна Олексіївна. Деякі проблеми розуміння права в умовах демократичного розвитку суспільства / Т. О. Чепульченко. - С.41-46
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Мірошниченко, Марія Іванівна. Категоріальний статус поняття "правова система" та його пізнавальний і методологічний потенціал у дослідженні генезису правової системи України / М. І. Мірошниченко. - С.46-52
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Полянський, Тарас Тарасович. Особливості інтерпретації феномена зла та її методологічне значення для дослідження зловживання правом / Т. Т. Полянський. - С.52-57
Кл.слова: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Гордимов, Анатолій Володимирович. Місце і роль доктрини у загальній системі джерел права / А. В. Гордимов. - С.57-63
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Кондратюк, Ольга Анатоліївна. Методологічні аспекти дослідження прогностичної функції права / О. А. Кондратюк. - С.63-68
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Дзюбенко, Олена Леонідівна. Види юридичної техніки / О. Л. Дзюбенко. - С.69-73
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Шакірзянова, Ілона Віталіївна. Форма держави і державна влада: взаємовплив та взаємозумовленість категорій / І. В. Шакірзянова. - С.73-79
Кл.слова: ВЛАДА державна, ТЕОРІЯ ПРАВА
Зуєва, Аліна Миколаївна. Правові цінності в українській звичаєво-правовій культурі / А. М. Зуєва. - С.79-81
Кл.слова: КУЛЬТУРА ПРАВОВА
Красовська, Вікторія Геннадіївна. Механізм правового регулювання як система правових засобів / В. Г. Красовська. - С.81-87
Кл.слова: РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ, ТЕОРІЯ ПРАВА
Іщук, Інна Василівна. Правовий нігілізм як явище правової дійсності: природа, сутність та шляхи подолання / І. В. Іщук. - С.87-92
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Ященко, Роман Юрійович. Пряма правотворчість як вид правотворчості в сучасній Україні: поняття, ознаки, проблеми забезпечення / Р. Ю. Ященко. - С.92-100
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Кирилюк, Тетяна Юріївна. Правова поведінка як юридична категорія та явище правової дійсності / Т. Ю. Кирилюк. - С.100-105
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Чечило, Марія Володимирівна. Історичний генезис прав людини / М. В. Чечило. - С.106-111
Кл.слова: ПРАВА людини
Осинська, Олена Валеріївна. Загальні принципи встановлення обмежень прав людини / О. В. Осинська. - С.116-121
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ
Бурдоносова, Марина Анатоліївна. Структура та види правового нігілізму / М. А. Бурдоносова. - С.122-127
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Сунєгін, Сергій Олександрович. Правовідносини як динамічний елемент романо-германської правової сім'ї / С. О. Сунєгін. - С.127-133
Кл.слова: ПРАВОЗНАВСТВО ПОРІВНЯЛЬНЕ
Макарова, Олена Василівна. Низька правосвідомість і правова культура молоді як віддзеркалення недоліків сімейного та шкільного виховання / О. В. Макарова. - С.139-144
Кл.слова: КУЛЬТУРА ПРАВОВА
Штанько, Артем Олександрович. Правосвідомість та її роль у формуванні правової поведінки / А. О. Штанько. - С.144-152
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Ковальова, Світлана Григорівна. Інститут заповіту в руському праві Х - першої половини XIV ст. / С. Г. Ковальова. - С.153-159
Кл.слова: ІСТОРІЯ держави і права
Бойко, Ігор Йосипович. Органи міського самоврядування у Галичині у складі Польського королівства (1349-1569 рр.) / І. Й. Бойко. - С.159-163
Кл.слова: ПРАВО магдебурзьке, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Журавель, Микола Володимирович. Порядок обрання гетьмана на Україні у XVII-XVIII ст. / М. В. Журавель. - С.168-173
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІСТОРІЯ України
Бедрій, Мар'ян Миронович. Рішення українських копних судів: порядок прийняття, зміст, оскарження та виконання (XIV-XVIII ст.) / М. М. Бедрій. - С.173-179
Кл.слова: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Кафарський, Володимир Іванович. Політичні партії та органи правосуддя: проблеми конституційно-правового регулювання / В. І. Кафарський. - С.180-185
Кл.слова: партія політична, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Приходько, Христина Вікторівна. Конституційний процес і політичний процес: діалектика взаємозв'язку / Х. В. Приходько. - С.185-191
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Севрюков, Валерій Вікторович. Міжнародні нормативно-правові гарантії забезпечення прав і свобод національних меншин і корінних народів в Україні / В. В. Севрюков. - С.192-198
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Галигіна, Жанна Валеріївна. Передумови та особливості конституційного переходу політичних систем країн Центральної та Східної Європи (1989 - 2000 рр.) / Ж. В. Галигіна. - С.198-204
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Котляревська, Ганна Мартіновна. Становлення законодавства України про звернення громадян до органів влади / Г. М. Котляревська. - С.205-210
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Потьомкін, Андрій Олександрович. Забезпечення стабільності конституційного ладу України в конституційному правосудді / А. О. Потьомкін. - С.216-222
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, СУД конституційний
Зезека, Наталія Олексіївна. Шляхи вдосконалення державного регулювання зайнятості населення / Н. О. Зезека. - С.222-227
Дерець, Вікторія Анатоліївна. Центральні органи виконавчої влади: сучасний стан та напрями реформування / В. А. Дерець. - С.228-234
Кл.слова: ВЛАДА виконавча, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Снігур, Ірина Йосипівна. Проблеми правового забезпечення адміністративної процедури в проекті Адміністративно-процедурного кодексу України / І. Й. Снігур. - С.234-240
Кл.слова: КОДЕКС адміністративно-процедурний
Синкова, Олена Михайлівна. Щодо вдосконалення правового забезпечення підзвітності в органах виконавчої влади / О. М. Синкова. - С.240-245
Кл.слова: ВЛАДА ВИКОНАВЧА, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Строцький, Руслан Євгенович. Адміністративно-правовий примус в юрисдикційній діяльності державних структур / Р. Є. Строцький. - С.255-259
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Бурда, Станіслав Ярославович. Проблеми адміністративної відповідальності за порушення виборчих прав громадян / С. Я. Бурда. - С.263-269
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Ніколаєнко, Катерина Володимирівна. Сутність та ознаки адміністративних послуг / К. В. Ніколаєнко. - С.269-276
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ВЛАДА ВИКОНАВЧА
Іванов, Андрій Валерійович. Права та обов'язки експерта як основні елементи правового статусу в провадженні у справах про адміністративні правопорушення: сучасний правовий аналіз / А. В. Іванов. - С.276-281
Кл.слова: ПРАВОПОРУШЕННЯ адміністративні, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА
Городецька, Ірина Альбінівна. Щодо поняття адміністративної діяльності державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель / І. А. Городецька. - С.281-286
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Троханенко, Інна Іванівна. Сутність і призначення державного контролю у демократичному суспільстві / І. І. Троханенко. - С.286-290
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Убогий, Сергій Анатолійович. Проблеми захисту прав і свобод людини у сфері оподаткування та роль громадських організацій у цій діяльності / С. А. Убогий. - С.295-300
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ
Прилипко, Сергій Миколайович. Деякі питання управління у сфері соціального забезпечення / С. М. Прилипко. - С.307-313
Кл.слова: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ соціальне, ПРАВО СОЦІАЛЬНЕ, ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИЙ
Пазенок, Анна Сергіївна. Реалізація права на працю в умовах глобальної економічної кризи / А. С. Пазенок. - С.313-318
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО ТРУДОВЕ
Єфремова, Катерина Вікторівна. Господарсько-правові засоби регулювання діяльності у сфері виробництва виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння / К. В. Єфремова. - С.318-324
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ПРАВО ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ
Кошелев, Денис Костянтинович. Правові проблеми набуття права власності на земельну ділянку багатоквартирного житлового будинку / Д. К. Кошелев. - С.324-328
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Негода, Олена Анатоліївна. Право дитини на проживання у сім'ї: сутність, реалізація, захист / О. А. Негода. - С.328-334
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО СІМЕЙНЕ
Трач, Юрій Юрійович. Деякі аспекти порівняння групового позову та позову на захист невизначеного кола осіб / Ю. Ю. Трач. - С.334-339
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ, ПРОЦЕС ЦИВІЛЬНИЙ
Піцик, Христина Зіновіївна. Принципи спадкового права / Х. З. Піцик. - С.339-344
Кл.слова: ПРАВО СПАДКОВЕ
Зубков, Сергій Олександрович. Виникнення права власності на новостворені об'єкти нерухомості у вигодонабувача за договорами, укладеними учасниками фонду фінансування будівництва / С. О. Зубков. - С.344-349
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Менджул, Марія Василівна. Поняття та ознаки громадської організації: цивільно-правовий аспект / М. В. Менджул. - С.349-355
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ, ПРАВО ПРИВАТНЕ
Сокол, Марія Василівна. Вирішення колективного трудового спору за допомогою трудового арбітражу / М. В. Сокол. - С.359-365
Кл.слова: СУД ТРЕТЕЙСЬКИЙ, ПРАВО ТРУДОВЕ, СПОРИ ТРУДОВІ
Підлубна, Тетяна Миколаївна . Самозахист як форма захисту суб'єктивних цивільних прав та інтересів / Т. М. Підлубна. - С.365-372
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Корякіна, Ірина Ігорівна. Адаптація законодавства України з охорони праці до окремих директив Європейського Союзу / І. І. Корякіна. - С.372-378
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА, ОХОРОНА праці
Простибоженко, Тетяна Василівна. Добросовісність як умова набуття права власності за набувальною давністю / Т. В. Простибоженко. - С.385-391
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Зоріна, Ольга Ігорівна. Поняття та дефінітивне визначення офшору як фінансово-правової (податкової) категорії / О. І. Зоріна. - С.392-398
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ
Свириденко, Ганна Вікторівна. Правовий статус акціонерного товариства як суб'єкта фінансових правовідносин / Г. В. Свириденко. - С.398-404
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ, ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНЕ
Вівчаренко, Олег Антонович. Правова охорона земель: окремі проблеми нормативного визначення / О. А. Вівчаренко. - С.405-409
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Киндюк, Борис Володимирович. Історія розвитку джерел лісового права / Б. В. Киндюк, К. Б. Киндюк. - С.410-413
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРАВО лісове, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Кулинич, Павло Федотович. Виробництво органічної та екологічно чистої сільськогосподарської продукції: земельно-правові аспекти / П. Ф. Кулинич. - С.414-420
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ, ПРАВО АГРАРНЕ
Джуган, Вікторія Олегівна. Екологічний контроль як функція управління використанням та охороною вод в Україні / В. О. Джуган. - С.420-426
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Подоляк, Світлана Анатоліївна. Недійсність господарського договору в Україні: причини та правові підстави / С. А. Подоляк. - С.426-431
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ПРАВО ДОГОВІРНЕ
Гурська, Галина Анатоліївна. Інститут екологічного аудиту в країнах СНД / Г. А. Гурська. - С.432-436
Кл.слова: АУДИТ екологічний, ЕКОЛОГІЯ
Литвинець, В'ячеслав Михайлович. Підстави набуття територіальною громадою села права власності на землю / В. М. Литвинець. - С.436-442
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Тарасюк, Валерій Михайлович. Принципи земельного аукціону / В. М. Тарасюк. - С.442-447
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Шахман, Наталія Володимирівна. Розвиток функцій криміналістики в умовах демократичної, правової держави / Н. В. Шахман. - С.459-464
Кл.слова: криміналістика
Берзін, Павло Сергійович. Особливості врахування наслідків поведінки людини у механізмі кримінально-правового регулювання, що "працює" в режимі дотримання певних кримінально-правових заборон / П. С. Берзін. - С.448-453
Кл.слова: РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Чернявський, Сергій Сергійович. Характеристика окремих способів учинення страхового шахрайства / С. С. Чернявський, І. В. Іщук. - С.453-459
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ЗЛОЧИНИ економічні, СТРАХУВАННЯ
Сидоренко, Микола Йосипович. Судимість як набутий довічний спеціальний правовий статус особи / М. Й. Сидоренко. - С.464-469
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Стеценко, Юрій Володимирович. Психолог у кримінальному судочинстві: погляд зі сторони захисту / Ю. В. Стеценко. - С.469-474
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПСИХОЛОГІЯ юридична
Чеботарьова, Галина Валентинівна. Історичний аспект кримінально-правової охорони правопорядку в сфері медичної діяльності / Г. В. Чеботарьова. - С.482-488
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРАВО Медичне
Рогатинська, Ніна Зіновіївна. Предмет доказування при закритті кримінальної справи внаслідок амністії / Н. З. Рогатинська. - С.488-494
Кл.слова: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ
Анчукова, Марина Вікторівна. Кримінально-правовий захист таємниці голосування (ст. 159 КК України) / М. В. Анчукова. - С.494-500
Кл.слова: вибори, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Красницька, Анжела Віталіївна. Типові помилки процесуального характеру, яких припускаються у процесуальних актах судового провадження / А. В. Красницька. - С.500-505
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ
Харченко, Вадим Борисович. Про впорядкування кримінальної відповідальності за злочини у сфері інтелектуальної власності (зауваження до одного законопроекту) / В. Б. Харченко. - С.506-511
Кл.слова: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА, ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНО
Коваленко, Інна Анатоліївна. Порядок забезпечення слідчим цивільного позову у кримінальному процесі / І. А. Коваленко. - С.517-523
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, позов цивільний
Чайка, Олександра Всеволодівна. Особливості кваліфікації ст. 136 КК України / О. В. Чайка. - С.523-529
Кл.слова: КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ, ЗЛОЧИН, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Азаров, Максим Юрійович. Щодо визначення поняття "регіональна організована злочинність" / М. Ю. Азаров. - С.530-536
Гахраманов, Шахтин Мамед оглы. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений и ее основные особенности / Ш.М. оглы Гахраманов. - С.536-541
Кл.слова: ЗЛОЧИНИ ЕКОНОМІЧНІ, КРИМІНАЛІСТИКА
Струць, Олена Анатоліївна. Фактичні підстави для провадження слідчих дій / О. А. Струць. - С.548-554
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ
Пукач, Ірина Богданівна. Проблеми досудового слідства у справах обмежено осудних осіб / І. Б. Пукач. - С.555-558
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Кончаковська, Валентина Василівна. Гуманізація кримінального законодавства у контексті концепції реформування кримінальної юстиції України / В. В. Кончаковська. - С.558-563
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ЗАКОНОДАВСТВО
Калюга, Каріна Вікторівна. Роль слідчого під час проведення огляду місця події з метою отримання інформації щодо встановлення особи, яка вчинила злочин: історичний аспект і сучасність / К. В. Калюга. - С.564-569
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Йосипів, Алла Олексіївна. Причини насильства та умови його попередження / А. О. Йосипів. - С.569-574
Кл.слова: ЗЛОЧИН, КРИМІНОЛОГІЯ
Шабанли, Расім Шагінович. Реальність погрози як обов'язкова ознака складу злочину, передбаченого ст. 129 КК України / Р. Ш. Шабанли. - С.574-580
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Ганова, Ганна Олександрівна. Відповідальність співучасників умисного вбивства у кримінальному законодавстві Великобританії, США, Франції і Німеччини / Г. О. Ганова. - С.580-585
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ, ЗЛОЧИН
Дубіцька, Тетяна Вікторівна. Витоки та історія розвитку документів-доказів у кримінальному процесі / Т. В. Дубіцька. - С.586-591
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ
Дырдин, Максим Евгеньевич. Особенности повторного следственного осмотра / М. Е. Дырдин. - С.591-596
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ, КРИМІНАЛІСТИКА
Клян, Федір Геннадійович. Проблемні питання адаптації митного законодавства України до європейських норм і стандартів / Ф. Г. Клян. - С.597-602
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ПРАВО МИТНЕ
Мельник, Оксана Зіновіївна. Значення універсального міжнародно-правового регулювання ненавігаційного використання водних ресурсів / О. З. Мельник. - С.602-608
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Синчанський, Станіслав Олександрович. Інституційний механізм забезпечення взаємозв'язку торгівлі й охорони навколишнього середовища у системі Світової організації торгівлі (СОТ) / С. О. Синчанський. - С.608-614
Кл.слова: ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ
Кубієвич, Сергій Петрович. Привілеї та імунітети Організації з безпеки і співробітництва в Європі / С. П. Кубієвич. - С.614-620
Кл.слова: ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Волошко, Юлія Анатоліївна. Класифікація міжнародних організацій зі співробітництва держав у сфері супутникових телекомунікацій / Ю. А. Волошко. - С.620-625
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, ПРАВО КОСМІЧНЕ, ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ
Кресіна, Ірина Олексіївна. Безальтернативна міграційна політика / І. О. Кресіна, О. М. Стойко. - С.626-629
Кл.слова: МІГРАЦІЯ
Нельма, Олександр В'ячеславович. Проблема прийнятної для України моделі нації: компаративні пошуки / О. В. Нельма. - С.637-643
Кл.слова: ДЕРЖАВА
Грищук, Микола Володимирович. Формування теоретичних концепцій розвитку місцевого самоврядування на українських землях: політико-правова ретроспекція проблеми / М. В. Грищук. - С.715-719
Кл.слова: ПРАВО МАГДЕБУРЗЬКЕ, САМОВРЯДУВАННЯ місцеве, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Оніщенко, Катерина Олександрівна. Класифікація та особливості політико-правового статусу територіальних автономій / К. О. Оніщенко. - С.755-763
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ Экз. 1 - (свободен)

Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017