На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=АЗАРЕНКОВА, Г.М$<.>)
Найдено 2 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 2

1.
657
А-35


    Азаренкова, Г.М..
    Бухгалтерський облік: Збірник ситуаційних задач і завдань для самостійної роботи студентів: Навч.посіб. [Текст] / Г.М. Азаренкова, Н. М. Самородова. - К. : Знання, 2005. - 243 с. - ISBN 966-346-031-8 : 25.00 р.
    Содержание:
Передмова . - С .9
Бухгалтерський облік . - С .11
Бухгалтерський баланс . - С .12
Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис . - С .20
Облік господарських процесів . - С .32
Документація, техніка і форми бухгалтерського обліку . - С .39
Фінансовий облік . - С .55
Облік грошових коштів. Облік розрахункових та кредитних операцій . - С .56
Облік валютних операцій . - С .87
Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування . - С .90
Облік виробничих запасів . - С .97
Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Облік нематеріальних активів . - С .107
Облік готової продукції та її реалізації . - С .116
Облік факторингових операцій . - С .116
Облік розрахункових операцій з використанням векселів . - С .117
Облік розрахункових операцій з угод переказу боргу . - С .117
Облік податку на додану вартість . - С .122
Облік коротко- та довгострокових фінансових інвестицій . - С .125
Облік формування і змін власного капіталу: статутного, резервного, вилученого, неоплаченого капіталу та нерозподіленого прибутку . - С .127
Облік статутного капіталу акціонерного товариства . - С .127
Облік статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю . - С .129
Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства. Облік використання прибутку . - С .131
Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції . - С .138
Позамовний метод обліку витрат . - С .138
Нормативний метод обліку витрат . - С .140
Облік за неповними витратами . - С .142
Особливості бухгалтерського обліку в різних галузях економіки України . - С .154
Бухгалтерський облік у сільському господарстві . - С .155
Облік формування основного стада . - С .155
Облік і розподіл непрямих витрат . - С .156
Облік витрат на виробництво продукції . - С .158
Калькуляція собівартості продукції . - С .161
Бухгалтерський облік у торгівлі . - С .169
Облік наявності та руху товарів . - С .169
Облік оптового товарообороту . - С .170
Облік роздрібного товарообороту . - С .172
Особливості обліку на підприємствах громадського харчування . - С .173
Міжнародна практика організації бухгалтерського обліку . - С .178
Додатки . - С .187
УДК
ББК 65.052я73

Кл.слова (ненормированные):
Облік бухгалтерський -- Accounting -- Учет бухгалтерский -- Облік фінансовий -- FinanCal accounting -- Учет финансовый


Доп.точки доступа:
Самородова, Н.М.
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


2.
658.1
А-35


    Азаренкова, Г.М..
    Фінанси підприємств: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни [Текст] / Г.М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. - К. : Знання-Прес, 2004. - 291 с. - ISBN 966-311-005-8 : 25.00 р.
    Содержание:
Передмова . - С .11
Основи фінансів підприємств . - С .13
Поняття і сутність фінансів підприємств . - С .13
Функції фінансів підприємств . - С .16
Грошові доходи, грошові фонди, фінансові ресурси підприємств . - С .17
Основи організації фінансів підприємств . - С .21
Фінансова діяльність підприємства. Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємствах . - С .25
Управління фінансами підприємств . - С .28
Контрольні запитання і завдання . - С .32
Тести до теми . - С .33
Організація грошових розрахунків підприємств . - С .36
Сутність і значення грошових розрахунків, принципи організації розрахунків підприємств.
Готівкові і безготівкові розрахунки . - С .36
Види банківських рахунків та порядок їх відкриття . - С .40
Форми безготівкових розрахунків . - С .42
Готівково-грошові розрахунки на підприємстві та сфера їх застосування. Організація грошово-готівкових розрахунків . - С .54
Розрахунково-платіжна дисципліна . - С .57
Контрольні запитання і завдання . - С .59
Тести до теми . - С .60
Грошові надходження підприємств . - С .62
Характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств . - С .62
Доходи (виручка) від реалізації продукції . - С .66
Доходи від фінансово-інвестиційної діяльності та іншої діяльності . - С .74
Контрольні запитання і завдання . - С .75
Тести до теми . - С .75
Практичні завдання . - С .77
Формування і розподіл прибутку . - С .79
Економічний зміст прибутку та його склад . - С .79
Прибуток від реалізації продукції . - С .83
Розподіл і використання чистого прибутку . - С .87
Сутність і методи обчислення рентабельності . - С .90
Контрольні запитання і завдання . - С .91
Тести до теми . - С .92
Практичні завдання . - С .95
Оподаткування підприємств . - С .97
Система оподаткування підприємств, її функції та призначення . - С .97
Непрямі податки та особливості їх впливу на фінансово-господарську діяльність підприємств . - С .99
Акцизнийзбір . - С .101
Податок на додану вартість . - С .104
Податок на прибуток підприємств . - С .107
Платежі за ресурси . - С .111
Відрахування у цільові державні фонди . - С .114
Місцеві податки і збори . - С .116
Контрольні запитання і завдання . - С .118
Тести до теми . - С .118
Практичні завдання . - С .124
Оборотнікошти . - С .126
Сутність оборотних коштів та їх організація . - С .126
Необхідність і методи обчислення оборотних коштів. Поняття норм і нормативів оборотних коштів, їх розрахунок . - С .130
Джерела формування оборотних коштів . - С .139
Показники стану оборотних коштів . - С .140
Показники ефективності використання оборотних коштів . - С .141
Контрольні запитання і завдання . - С .144
Тести до теми . - С .144
Практичні завдання . - С .150
Кредитування підприємств . - С .152
Індивідуальний кругообіг коштів підприємств та необхідність залучення кредитів . - С .152
Класифікація та форми кредитів, що надаються підприємствам . - С .154
Різновиди банківських кредитів . - С .158
Принципи кредитування . - С .161
Способи отримання кредиту . - С .164
Кредитний договір . - С .166
Оцінювання кредитоспроможності підприємства . - С .167
Порядок погашення кредиту . - С .171
Контрольні запитання і завдання . - С .172
Тести до теми . - С .173
Практичні завдання . - С .178
Фінансове забезпечення відтворення основних фондів . - С .79
Склад і структура основних фондів підприємства.
Показники стану й ефективності використання основних виробничих фондів . - С .179
Знос і амортизація основних фондів . - С .184
Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела фінансування капітальних вкладень . - С .88
Ремонт основних фондів і його фінансове забезпечення . - С .193
Контрольні запитання і завдання . - С .195
Тести до теми . - С .195
Практичні завдання . - С .200
Оцінювання фінансового стану підприємств . - С .203
Оцінювання фінансового стану підприємств, його необхідність і значення. Показники фінансового стану підприємств . - С .203
?Ліквідність підприємства . - С .210
?Платоспроможність підприємства . - С .211
?Фінансова стійкість підприємства . - С .211
Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства . - С .218
Контрольні запитання і завдання . - С .222
Тести до теми . - С .222
Практичні завдання . - С .226
Фінансове планування на підприємствах . - С .227
Зміст, завдання та методи фінансового планування . - С .227
Зміст і структура фінансового плану підприємства . - С .230
Зміст оперативного фінансового плану надходження коштів і здіснення платежів . - С .234
Контрольні запитання і завдання . - С .240
Тести до теми . - С .241
Фінансова санація підприємств . - С .244
Фінансова санація підприємств . - С .244
Фінансова криза на підприємстві . - С .247
Санаційний аудит . - С .248
Розробка програми санації . - С .251
Санація шляхом реорганізації
(реструктуризації) . - С .255
Контрольні запитання і завдання . - С .259
Тести до теми . - С .259
Розв'язання практичних завдань . - С .266
Критерії оцінювання знань студентів із дисципліни
Фінанси підприємств" . - С .280
Типова програма дисципліни "Фінанси підприємств" . - С .282
Рекомендована література . - С .289
УДК
ББК 65.9(2)26я7

Кл.слова (ненормированные):
Фінанси підприємств -- Enterprise finances -- Финансы предприятий -- Оподаткування -- Taxation -- Налогообложение -- Прибуток -- Profit -- Прибыль -- Планування -- Planning -- Планирование -- Кредитування банківське -- Bank credit -- Кредитирование банковское -- Санація фінансова -- FinanCal readjustment -- Санация финансовая


Доп.точки доступа:
Журавель, Т.М.; Михайленко, Р.М.
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017