На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=АДАХОВСЬКИЙ, Д$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
Шифр: П958060/2010/6
   Журнал

Право України [Текст] : юридичний журнал. - К. : Ін Юре. - ISSN 0132-1331. - Выходит ежемесячно
2010г. N 6
Содержание:
Стрижак, А. Конституційний Суд України як гарант дотримання конституційних принципів демократичної, правової держави / А. Стрижак. - С.4-11
Кл.слова: СУД КОНСТИТУЦІЙНИЙ, КОНСТИТУЦІЯ
Тимченко, І. Механізм конституційної юрисдикції в Україні: становлення і розвиток / І. Тимченко. - С.12-25
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Тихий, В. Правова природа, повноваження, рішення та висновки Конституційного Суду України / В. Тихий. - С.26-33
Кл.слова: СУД КОНСТИТУЦІЙНИЙ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Селіванов, А. Конституційне правосуддя і конституційна юрисдикція в Україні (доктринальне визначення) / А. Селіванов. - С.34-44
Кл.слова: СУД КОНСТИТУЦІЙНИЙ
Барабаш, Ю. Преюдиціальність рішень Конституційного Суду України: проблемні питання теорії та практики / Ю. Барабаш. - С.45-53
Кл.слова: СУД КОНСТИТУЦІЙНИЙ
Лемак, В. Конституційне правосуддя в державах Центральної Європи: досвід для України / В. Лемак. - С.54-59
Кл.слова: ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Кампо, В. М. Деякі проблеми розвитку конституційної юстиції в Україні / В. М. Кампо. - С.60-69
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Стецюк, П. Конституційний Суд України як суб'єкт формування сучасного українського конституціоналізму (до постановки проблеми) / П. Стецюк. - С.70-74
Кл.слова: СУД КОНСТИТУЦІЙНИЙ
Бондарь, Н. Конституционный Суд России - генератор "живого" (судебного) конституционализма / Н. Бондарь. - С.75-86
Кл.слова: СУД КОНСТИТУЦІЙНИЙ, ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Тертишник, В. Верховенство права і закону / В. Тертишник. - С.87-92
Кл.слова: ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
Кельман, М. Теоретико-методологічні підходи до аналізу співвідношення громадянського суспільства та держави / М. Кельман. - С.93-100
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Куян, І. До питання про поняття "народний суверенітет" / І. Куян. - С.101-107
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Веніславський, Ф. Правове обмеження державної влади - необхідна передумова стабільності конституційного ладу / Ф. Веніславський. - С.108-116
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Достдар, Р. Рецепція права та правові традиції у сучасному спадковому праві України / Р. Достдар. - С.117-121
Кл.слова: ПРАВО СПАДКОВЕ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Прилуцький, Роман Борисович. Моделі правового регулювання сфери господарювання і фінансово-економічна криза в Україні / Р. Б. Прилуцький. - С.122-127
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ
Майстренко, О. Прийняття Податкового кодексу як шлях до ефективності системи оподаткування Укпаїни / О. Майстренко. - С.128-134
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ, КОДЕКС ПОДАТКОВИЙ
Макаруха, З. Правове регулювання актуальних проблем співробітництва України та ЄС у сфері свободи, безпеки та юстиції / З. Макаруха. - С.135-141
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Синкова, О. До питання уніфікації правового регулювання підзвітності в України та зарубіжних країнах / О. Синкова. - С.142-147
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ
Єрмоленко, В. Теоретичні проблеми розмежування галузей екологічного і природоресурсного права / В. Єрмоленко. - С.148-153
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Гребенюк, М. Правове регулювання фізіологічних норм харчування як основи забезпечення продовольчої безпеки / М. Гребенюк. - С.154-160
Кл.слова: ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, ПРАВО СПОЖИВЧЕ
Бєлєвцева, В. Адміністративно-правові режими у системі забезпечення національної безпеки України: поняття, зміст та значення / В. Бєлєвцева. - С.161-166
Кл.слова: БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Соловйов, О. Реалізація і тлумачення Європейської конвенції з прав людини в Україні: до питання про можливості Конституційного Суду України / О. Соловйов. - С.167-174
Кл.слова: СУД КОНСТИТУЦІЙНИЙ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, ПРАВА ЛЮДИНИ
Лукашенко, А. Органи самоорганізації населення як форма впровадження місцевої демократії в Україні / А. Лукашенко. - С.175-181
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ, ПРАВО ПУБЛІЧНЕ
Красовська, Вікторія Геннадіївна. Ефективність дії правових стимулів та обмежень у механізмі правового регулювання / В. Г. Красовська. - С.182-188
Кл.слова: РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ, НОРМИ ПРАВА
Джолос, С. Етатистська держава як вид сучасної держави / С. Джолос. - С.189-194
Мачуський, В. Теоретичні проблеми законодавчого визначення поняття страхування / В. Мачуський. - С.195-199
Кл.слова: ПРАВО СТРАХОВЕ, СПРАВА СТРАХОВА
Німак, М. Особливості порушення справ, що виникають із шлюбних правовідносин / М. Німак. - С.200-207
Кл.слова: ПРАВО СІМЕЙНЕ, КОДЕКС ЦИВІЛЬНО- ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ, КОДЕКС СІМЕЙНИЙ
Шиян, О. До питання встановлення вини у справах з відшкодування шкоди, завданої джерелами підвищеної небезпеки / О. Шиян. - С.208-213
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Замудрякова, О. В. Теоретичні проблеми і шляхи вдосконалення реалізації кримінально-правових норм у просторі / О. В. Замудрякова. - С.214-219
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРАВО ДИПЛОМАТИЧНЕ
Адаховський, Д. Поняття, сутність і види кримінально-процесуальних функцій / Д. Адаховський. - С.220-225
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, НАГЛЯД ПРОКУРОРСЬКИЙ
Дмитрук, М. "Мертві норми" КК України: спроба наукового пояснення поняття та причин виникнення / М. Дмитрук. - С.226-232
Кл.слова: КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ, НОРМИ ПРАВА
Солдатенко, О. Історія становлення медичного страхування як одного із джерел фінансування охорони здоров'я / О. Солдатенко. - С.233-239
Кл.слова: СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНЕ, ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ Экз. 1 (свободен)

Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017