На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=ІЩУК, С$<.>)
Найдено 15 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 15

1.
Шифр: Е460750/2009/3
   Журнал

Економіка і прогнозування [Текст]. - К. : Інститут економіки і прогноз-я НАН України. - ISSN 1605-7988. - Выходит ежеквартально
2009г. N 3
Содержание:
Федулова, Любов Іванівна . Прогнозування інноваційно-технологічного розвитку економіки як складова вибору стратегії виходу з кризи / Л. І. Федулова. - С.5-17
Кл.слова: ТРАНСФОРМАЦІЇ, КРИЗА ЕКОНОМІЧНА
Шумська, С. С. Банківське кредитування в умовах фінансової нестабільності / С. С. Шумська. - С.18-35
Кл.слова: СИСТЕМА БАНКІВСЬКА, ОПЕРАЦІЇ БАНКІВСЬКІ, КРЕДИТУВАННЯ БАНКІВСЬКЕ
Яременко, О. Л. Іпотечна криза у США та її вплив на економіку України / О. Л. Яременко, Т. В. Мухіна. - С.36-47
Кл.слова: РИНОК НЕРУХОМОСТІ, НЕРУХОМІСТЬ
Фролова, Н. Б. Податкова конкуренція: нові виклики реформі податкової системи України / Н. Б. Фролова. - С.48-60
Кл.слова: СИСТЕМА ПОДАТКОВА, ПОЛІТИКА ПОДАТКОВА, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
Супрун, Н. А. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку / Н. А. Супрун. - С.61-74
Кл.слова: КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНЕ
Саліхова, О. Б. Методологічні підходи до оцінки високотехнологічного сектора економіки України / О. Б. Саліхова. - С.75-85
Кл.слова: ТОРГІВЛЯ МІЖНАРОДНА, ТОВАР, ТЕХНОЛОГІЇ
Лукашина, М. В. Стратегічні напрями розвитку інноваційного підприємництва / М. В. Лукашина. - С.86-98
Кл.слова: ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІЧНЕ, ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ
Шубравська, О. В. Агропродовольчий сектор в умовах кризи: основні тенденції та виклики розвитку / О. В. Шубравська. - С.99-110
Кл.слова: СЕКТОР АГРАРНИЙ, КРИЗА ЕКОНОМІЧНА, АПК
Черняк, О. І. Методологічні засади моделювання індексу цін стабільності / О. І. Черняк, О. В. Баженова. - С.123-133
Кл.слова: БАНК ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ПОЛІТИКА ГРОШОВО-КРЕДИТНА
Іщук, С. О. Модель розрахунку операційного прибутку промислових підприємств / С. О. Іщук. - С.134-143
Кл.слова: МЕНЕДЖМЕНТ ФІНАНСОВИЙ
Скіцько, В. І. Використання ланцюгів Маркова для прогнозної оцінки показників кредитної політики підприємства / В. І. Скіцько. - С.144-155
Кл.слова: ПРОДУКЦІЯ, ЗАБОРГОВАНІСТЬ ДЕБІТОРСЬКА
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ Экз. 1 - (свободен)

Найти похожие


2.


    Іщук, С.
    Новий навчальний посібник з регіональної економіки [Текст] / С. Іщук // Економіка України. - 2001. - N8. - С. 94-95
Рубрики: ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


3.
65.301-57
Z99


    Іщук, С.
    Концептуальні засади формування та розвитку виробничого потенціалу промислових підприємств [Текст] / С. Іщук // Регіональна економіка. - 2005. - N3. - С. 48-56. - Библиогр. в конце ст.: 11 назв.
ББК 65.301-57

Кл.слова (ненормированные):
системи -- ефективність -- розвиток -- механізми -- інвестиції
Аннотация: Обґрунтовано сутність і структуру виробничого потенціалу, принципи його формування і системні характеристики. Запропоновано нові підходи до оцінки ефективності функціонування виробничого потенціалу: промислових підприємств. Обґрунтовано організаційно-фінани механізми вдосконалення управління виробництвом і методологію вибору, інвестиційної стратегії розвитку виробничого потенціалу.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


4.
65.301
Z99


    Іщук, С. О.
    Циклічність економічних процесів: моделювання операційного циклу [Текст] / С.О. Іщук // Регіональна економіка. - 2007. - №3. - С. 211-218. - Бібліогр.: 6 назв.
ББК 65.301
Рубрики: Економіка промислового пдприєства--Організація виробництва--Операційний цикл
Кл.слова (ненормированные):
Виробництво -- Обіг
Аннотация: Висвітлені теоретичні аспекти дослідження циклічності економічних процесів. Розроблена і апрбована на рівні промислового підприємства математична модель розрахунку операційного циклу.Обгрунтовані організаційно-економічні методи скорочення тривалості операційного циклу на регіональному рівні.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


5.
65.301-93
Z99


    Іщук, С. О.
    Моделі інтегрального оцінювання результатів підприємства фінансово-господарської діяльності промислових підприємств регіону [Текст] / С.О. Іщук // Регіональна економіка. - 2008. - №2. - С. 25-34. - Бібліогр.: 5 назв.
ББК 65.301-93
Рубрики: Економіка промислового підприємства--Фінанси--Фінансові результати
   Волинська область--Виробництво
Кл.слова (ненормированные):
Поточні активи -- Оборотні засоби -- Операційний цикл
Аннотация: Обгрунтовані теоретико-методичні рекомендації щодо визначення моделей фінансування поточних активів і показників результату фінансово-господарської діяльності промислових підприємств. Проведені апробаційні розрахунки на підставі даних балансової звітності підприємств машинобудівної, металообробної та харчової промисловості Волинської області.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


6.
65.046.12
Z99


    Іщук, С. О.
    Комплексна оцінка ефективності функціонування промислових територіальних систем регіону [Текст] / С.О. Іщук, С.М. Ткач // Регіональна економіка. - 2009. - N2. - С. 40-48. - Библиогр. в конце ст.: 4 назв.
ББК 65.046.12

Кл.слова (ненормированные):
Показники -- Оцінка -- Волинська область
Аннотация: Сформовано систему показників для оцінювання ефективності функціонування територіально-виробничих систем за трьома напрямами: фінансовий стан, ділова активність і рівень прибутковості. Запропоновано методологічний підхід до вибору основних параметрів диференціації промислових територіальних систем за групами, що характеризують їх виробничо-фінансовий потенціал. Проведено апробаційні розрахунки для промислових територіальних систем Волинської області


Доп.точки доступа:
Ткач, С.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


7.
332.13
І-98


    Іщук, С.І..
    Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика) [Текст] : видання ІІІ, доповнене. / С.І. Іщук. - Ужгород : Європейський університет, 1999. - 185 с. - ISBN 966-7508-31-5 : 6.50 р.
    Содержание:
ПЕРЕДМОВА . - С .5
Теоретико-методологічні основи розміщення продуктивних сил
Предмет, завдання та методологія курсу
Розміщення продуктивних сил . - С .7
Закономірності і принципи розміщення продуктивних сил . - С .13
Фактори розміщення продуктивних сил та їх економічна оцінка . - С .20
Методи економічного обгрунтування розміщення виробництва . - С .33
Територіальний поділ праці — об'єктивний процес розвитку продуктивних сил . - С .40
Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва . - С .46
Територіально-виробниче комплексоутворення — головна умова раціонального розміщення продуктивних сил . - С .50
Розміщення промислового виробництва і територіальна організація промислових комплексів . - С .57
Промисловий вузол — ефективна форма розміщення промислових підприємств . - С .65
Розміщення продуктивних сил України і формування міжгалузевих комплексів
Міжгалузеві комплекси — складні структурні утворення . - С .72
Паливно-енергетичний комплекс . - С .78
Металургійний комплекс . - С .85
Машинобудівний комплекс . - С .93
Комплекс хімічних та нафтохімічних виробництв . - С .101
Лісовиробничий комплекс . - С .108
Будівельний комплекс . - С .111
Агропромисловий комплекс . - С .115
Комплекс по виробництву товарів народного споживання . - С .122
Розміщення продуктивних сил і проблеми регіональної політики
Розміщення продуктивних сил і проблеми економічного районування . - С .127
Регіональні особливості територіальної організації продуктивних сил України . - С .132
Проблеми спеціалізації і комплексно-пропорційоного розвитку економічних регіонів України . - С .140
Регіональна економічна політика України та шляхи
ЇЇ реалізації . - С .147
Передумови формування та перспективи розбудови спеціальних (вільних) економічних зон . - С .151
Розміщення міжгалузевих систем у світовому господарстві
Світове господарство як система та його структура . - С .155
Розміщення промисловості світу . - С .159
Розміщення сільського господарства світу . - С .165
Розміщення транспорту світу. Транспортні системи . - С .169
Основні риси розвитку міжнародних економічних зв'язків . - С .173
ЛІТЕРАТУРА . - С .176
СЛОВНИК ВЖИВАНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ . - С .178
УДК
ББК 65.04я73

Кл.слова (ненормированные):
Сили продуктивні -- Productive forces -- Силы продуктивные -- Політика регіональна -- Regional policy -- Политика региональная -- Господарство всесвітнє -- World economy -- Хозяйство мировое
Аннотация: Розглядаються закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил, розкриваються методи економічного обгрунтування розміщення виробництва. Показана роль територіального поділу праці у формуванні економічних районів і територіально-виробничому комплексоутворенні. Аналізуються умови розвитку міжгалузевих комплексів, напрямки їх реструктуризації в Україні. На основі пізнання закономірностей розміщення виробництва і процесу територіального поділу праці виявлені регіональні особливості територіальної організації продуктивних сил України та основні риси розміщення міжгалузевих систем у світовому господарстві.
Посібник розрахований на студентів, наукових працівників, практиків, що вивчають проблеми розміщення продуктивних сил, територіальної організації виробництва та розвитку господарських районів і країн світу.

Экземпляры всего: 3
АБ (3)
Свободны: АБ (3)
Найти похожие


8.
332.13
І-98


    Іщук, С.І..
    Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика) [Текст] : вид. 4-е, доп. / С.І. Іщук. - Ужгород : Європейський університет, 2001. - 216 с. - ISBN 966-7508-59-5 : 355000 р.
    Содержание:
ПЕРЕДМОВА . - С .5
Теоретико-методологічні основи розміщення продуктивних сил
Предмет, завдання та методологія курсу
Розміщення продуктивних сил . - С .7
Закономірності і принципи розміщення продуктивних сил . - С .13
Фактори розміщення продуктивних сил та їх економічна оцінка . - С .21
Розміщення продуктивних сил і людський фактор . - С .36
Методи економічного обгрунтування розміщення виробництва . - С .42
Територіальний поділ праці— об'єктивний процес розвитку продуктивних сил . - С .50
Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва . - С .56
Територіально-виробниче комплексоутворення — головна умова раціонального розміщення продуктивних сил . - С .60
Розміщення промислового виробництва і територіальна організація промислових комплексів . - С .68
Промисловий вузол — ефективна форма розміщення промислових підприємств . - С .77
Розміщення продуктивних сил України і формування міжгалузевих комплексів
Міжгалузеві комплекси — складні структурні утворення . - С .85
Паливно-енергетичний комплекс . - С .91
Металургійний комплекс . - С .100
Машинобудівний комплекс . - С .109
Хімічний комплекс . - С .118
6- Лісовиробничий комплекс . - С .127
Будівельний комплекс . - С .131
Агропромисловий комплекс . - С .136
Комплекс по виробництву товарів народного споживання . - С .145
Розміщення продуктивних сил і проблеми регіональної політики
Розміщення продуктивних сил і проблеми економічного районування . - С .151
Регіональні особливості територіальної організації продуктивних сил України . - С .157
Проблеми спеціалізації і комплексно-пропорційоного розвитку економічних регіонів України . - С .165
Регіональна економічна політика України та шляхи її реалізації . - С .173
Передумови формування та перспективи розбудови спеціальних (вільних) економічних зон . - С .178
Розміщення міжгалузевих систем у світовому господарстві
Світове господарство як система та його структура . - С .183
Розміщення промисловості світу . - С .188
Розміщення сільського господарства світу . - С .195
Розміщення транспорту світу. Транспортні системи . - С .200
Основні риси розвитку міжнародних економічних зв'язків . - С .205
ЛІТЕРАТУРА . - С .208
СЛОВНИК ВЖИВАНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ . - С .210
УДК
ББК 65.04я73

Кл.слова (ненормированные):
Географія -- Geography -- География -- Сили продуктивні -- Productive forces -- Силы продуктивные -- Політика регіональна -- Regional policy -- Политика региональная -- Господарство всесвітнє -- World economy -- Хозяйство мировое
Аннотация: Розглядаються закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил, розкриваються методи економічного обгрунтування розміщення виробництва. Показана роль територіального поділу праці у формуванні економічних районів і територіально-виробничому комплексоутворенні. Аналізуються умови розвитку міжгалузевих комплексів, напрямки їх реструктуризації в Україні. На основі пізнання закономірностей розміщення виробництва і процесу територіального поділу праці виявлені регіональні особливості територіальної організації продуктивних сил України та основні риси розміщення міжгалузевих систем у світовому господарстві.

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


9.
332.13
І-98


    Іщук, С.І..
    Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва [Текст] : навчальний посібник для студентів економ. та геогр. спец. вищих навч. закладів / С.І. Іщук. - К. : Видавництво Паливода А.В., 2002. - 260 с. - ISBN 966-8037-08-1 : 16.50 р.
    Содержание:
ПЕРЕДМОВА . - С .3

РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
Предмет, завдання та методологія курсу
Розміщення продуктивних сил . - С .6
Територіальний поділ праці-об'єктивний процес розвитку продуктивних сил . - С .11
Закономірності і принципи розміщення продуктивних сил . - С .15
Фактори розміщення продуктивних сил та їх економічна оцінка . - С .23
Розміщення продуктивних сил і людський фактор . - С .36
Природно-ресурсний потенціал і розміщення продуктивних сил . - С .42
Методи економічного обгрунтування розміщення виробництва . - С .45
Взаємозв'язок розміщення продуктивних сил з територіальною організацією виробництва . - С .53
Продуктивні сили спеціальних (вільних) економічних зон . - С .56
Розміщення продуктивних сил і вдосконалення структури міжгалузевих комплексів . - С .61
РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І
ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧІ КОМПЛЕКСИ
Об'єктивні основи територіально-виробничого комплексоутворення . - С .67
Закономірності формування територіально-виробничих комплексів (ТВК) . - С .67
Умови і фактори розвитку територіально-виробничих комплексів . - С .73
Класифікація і типологія територіально-виробничих комплексів . - С .79
Структура і функції територіально-виробничих комплексів . - С .88
Методологічні основи системно-структурного аналізу ТВК . - С .88
Теоретико-методичні основи аналізу галузевої структури ТВК . - С .94
Зміст і завдання дослідження територіальної структури ТВК . - С .97
Наукові основи розміщення і територіальної організації промислових комплексів . - С .105
Промислові комплекси і іх типи . - С .105
Науково-методичні основи промислового районування . - С .114
Методологічні і методичні питання комплексного аналізу промислових вузлів . - С .119
Агропромислова інтеграція - важлива умова формування агропромислових територіальних систем . - С .133
Об'єктивні умови розвитку агропромислової інтеграції . - С .133
Структурні і територіальні особливості агропромислових комплексів (АПК) . - С .137
Систематика і класифікаційні ознаки АПК . - С .142
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
І РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
Розміщення продуктивних сил і економічне районування . - С .148
Сутність завдання економічного районування . - С .148
Види економічного районування . - С .154
Принципи формування економічних районів . - С .163
Територіальний поділ праці і спеціалізація економічних районів . - С .171
Територіальний поділ праці - необхідна умова спеціалізації економічних районів . - С .171
Сутність спеціалізації економічних районів та методики її оцінки . - С .174
Комплексний розвиток економічних районів . - С .181
Сутність комплексного розвитку господарства економічного району . - С .181
Виробничо-територіальний комплекс - матеріальна основа економічного району . - С .186
Метод енерговиробничих циклів у вивченні районних виробничих комплексів . - С .200
Структура і виробничі зв'язки регіональних господарських комплексів . - С .206
Теоретичні основи системно-структурного аналізу господарського комплексу району . - С .206
Аспекти структурного аналізу господарства економічного макрорайону . - С .210
Виробничі зв'язки в господарському комплексі економічного району . - С .221
Регіональні проблеми вдосконалення територіальної організації виробництва . - С .228
Вдосконалення розміщення промисловості, розвиток територіально-виробничих комплексів . - С .228
Обгрунтування внутрірайонного розміщення будівництва нових підприємств . - С .233
Комплексна переробка сировини та виробничих . відходів . - С .236
Основні концептуальні положення регіональної політики України . - С .240
СЛОВНИК ВЖИВАНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ . - С .244
ЛІТЕРАТУРА . - С .252
ЗМІСТ . - С .255
УДК
ББК 65.04(4Укр)я73

Кл.слова (ненормированные):
Сили продуктивні -- Productive forces -- Силы продуктивные -- Географія -- Geography -- География

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


10.
332.13
І-98


    Іщук, С.І..
    Розміщення продуктивних сил (Теорія, методи, практика) [Текст] : вид. 5-те, доп. / С.І. Іщук. - Ужгород : Європейський університет, 2001. - 216 с. - ISBN 966-7508-78-1 : Б. ц.
УДК
ББК 65.04я73

Кл.слова (ненормированные):
Сили продуктивні -- Productive forces -- Силы продуктивные

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


11.


    Іщук, Світлана Олексіївна.
    Удосконалення методології вибору інвестиційної стратегії розвитку виробничого потенціалу регіону [Текст] / С. О. Іщук // Регіональна економіка. - 2004. - 04. - С. 87-94
Кл.слова (ненормированные):
Інвестиції -- Investments -- Инвестиции -- Проект інвестиційний -- Investment project -- Проект инвестиционный -- Менеджмент інвестиційний -- Investment management -- Менеджмент инвестиционный -- Політика регіональна -- Regional policy -- Политика региональная -- Економіка регіональна -- Regional economy -- Экономика региональная


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


12.


    Долішній, Мар'ян Іванович.
    Організаційно-економічні напрямки активізації інноваційної діяльності в Україні: регіональні аспекти [Текст] / М. І. Долішній, Є. І. Бойко, С. О. Іщук // Регіональна економіка. - 2004. - 01. - С. 48-54
Кл.слова (ненормированные):
Інновації -- Innovations -- Инновации -- Підприємництво -- Business undertakings -- Предпринимательство -- Економіка регіональна -- Regional economy -- Экономика региональная


Доп.точки доступа:
Бойко, Є.І.; Іщук, С.О.

Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


13.


    Іщук, Світлана Олексіївна.
    Концептуальні засади формування та розвитку виробничого потенціалу промислових підприємств [Текст] / С. О. Іщук // Регіональна економіка. - 2005. - 03. - С. 48-56
Кл.слова (ненормированные):
Підприємництво -- Business undertakings -- Предпринимательство -- Економіка підприємства -- Enterprise economy -- Экономика предприятия


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


14.


    Іщук, Світлана Олексіївна.
    Методи визначення оптимальних виробничих програм за фінансовими критеріями розвитку підприємства [Текст] / С. О. Іщук // Економіка і прогнозування. - 2006. - 04. - С. 123-132
Кл.слова (ненормированные):
Підприємство -- Enterprise -- Предприятие -- Економіка підприємства -- Enterprise economy -- Экономика предприятия -- Фінанси підприємств -- Enterprise finances -- Финансы предприятий


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


15.


    Іщук, Сергій .
    Структура комерційного (фірмового) найменування [Текст] / С. Іщук // Юридична Україна. - 2008. - 08. - С. 46-50
Кл.слова (ненормированные):
Право приватне -- Private law -- Право частное -- Фірма -- Firm -- Фирма -- Комерція -- Commerce -- Коммерция


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие
 1-10    11-15 
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017