На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=ІШМУРАТОВ, А.Т$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
16
І-97


    Ішмуратов, А.Т..
    Вступ до філософської логіки: Підручник. [Текст] / А.Т. Ішмуратов. - К. : Абрис, 1997. - 350 с. - ISBN 966-531006-2 : Б. ц.
    Содержание:
ПЕРЕДМОВА . - С .5
ВСТУП. ФІЛОСОФІЯ І ЛОГІКА . - С .8
ЧАСТИНА І
КЛАСИЧНА ЛОГІКА . - С .17

Мова і радіональна діяльнісіь . - С .17
Мова як семіотична система . - С .20
Категорії мови логіки . - С .23
Логічні схеми . - С .25
Логічний аналіз природної мови
Логічне випливання та формальна вивідність . - С .27
Змінні та константи . - С .28
Логічна семантика . - С .ЗО

Висловлювання . - С .32
Логічні сполучники
Заперечення . - С .33
Кон'юнкція . - С .35
Диз'юнкція . - С .38
Виключна диз'юнкція . - С .40
Імплікація . - С .42
Еквіваленція . - С .44
Пропозиційні функції . - С .45
Мова логіки висловлювань . - С .46
Алфавіт . - С .47
Формула . - С .48
Інтерпретація . - С .48
Логічний закон і логічне випливання . - С .49

Логічний аналіз простого речення
Категоричне судження . - С .50
Предикатний аналіз простого речення . - С .52
Предикатна функція . - С .54
Квантори . - С .54
Мова логіки предикатів
Алфавіт . - С .56
Формули . - С .56
Інтерпретація . - С .57
Прикладна логіка предикатів . - С .59
Розширене числення предикатів
Пропозиціональнаквантифікація . - С .63
Квантифікація предикатних змінних . - С .66
Логіка предикатів вищого порядку . - С .66

Логіка властивостей . - С .67
Клас і множина . - С .67
Алгебра класів . - С .70
Силогістика і логіка класів . - С .73
. - С .5
ЛОПКА ВІДНОШЕНЬ
Відношення і множина . - С .74
Прикладна теорія відношень . - С .78

Причини появи девіантних логік . - С .80
Багатозначна логіка . - С .82
Тризначна логіка Лукасевича . - С .83
Тризначна логіка Бочвара (логіка абсурду) . - С .85
Чотиризначна логіка Белнапа . - С .88
Логіка Поста . - С .93
ЧАСТИНА II
МОДАЛЬНА ЛОПКА

Семантика модальної логіки
Загальні положення . - С .97
Алфавіт . - С .98
Інтерпретація . - С .99
Алгебраїчна семантика . - С .100
Семантика можливих світів . - С .101
Філософська оцінка модальної логіки
Філософія і модальна логіка . - С .103
Модальна логіка і гносеологія . - С .104
Модальна логіка і онтологія . - С .105
Модальна логіка і методологія . - С .107
. - С .8
ЧАСОВА ЛОГІКА
Предмет часової логіки . - С .108
8,2. Мінімальне часове числення . - С .110
Розширення Кі-числення . - С .111
Часове числення предикатів . - С .1ІЗ
Метричне часове числення . - С .1ІЗ
Бінарні часові зв'язки . - С .115
Часові модальності . - С .115

Предмет деонтичної логіки . - С .117
Філософські засади деонтичної логіки . - С .118
Семантика деонтичної логіки . - С .120
Парадокси" деонгичних систем . - С .123
Логіка санкцій Андерсона . - С .124
Деонтична логіка предикатів . - С .124
ЕПІСТЕМІЧНА ЛОГІКА
Знання та опінія . - С .126
Епістемічний світ . - С .127
Альтернатива . - С .128
Епістемічні модальності . - С .129
Немонотонна логіка . - С .131
Пропозиційні установки . - С .132
Інтенційний аналіз знання і незнання
Знання як інтенційний стан . - С .135
Незнання . - С .136
ПРАКСЕОЛОПКА
Предмет праксеологіки . - С .137
2" Телеологічна модальність" . - С .138
Праксеологічні опреатори . - С .139
ЧАСТИНА Ш
ЛОГІКА ДІЯЛЬНОСТІ . - С .141
МІРКУВАННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ (ПРАКТИЧНІ МІРКУВАННЯ)
Поміркованість . - С .142
Раціональність . - С .146
Доцільність . - С .151
Логічність . - С .157
ЛОГІКА ДІЇ
Предмет логіки дії . - С .161
Дескриптивні елементи дії . - С .165
Подія . - С .166
Ситуація . - С .170
Зміна . - С .171
Альтернатива . - С .173
ЛОГІКА ЛЮДСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ . - С .174
Вплив та інтеракції . - С .175
Мотивадія повідомлення . - С .178
Схема інтеракції . - С .178
Залежність . - С .181
Імператив . - С .184
Запитання і відповідь . - С .186
ЛОГІКА ПРАКТИЧНИХ МІРКУВАНЬ
Базисна логіка . - С .195
Логіка змін . - С .200
Когнітивна логіка . - С .205
Практична логіка . - С .209
Особливі" логіки . - С .211
ЧАСТИНА IV
ДЕДУКЦІЯ І АНАЛІЗ
СИЛОГІСТИКА І СУЧАСНА ЛОГІКА . - С .217
Силогістика Лукасевича . - С .218
Часова інтерпретація силогістики . - С .220
Дедуктивний принцип силогістики . - С .223
. 17
ЛОГІКА ПРЕСУПОЗИЦІЙ . - С .224
1, Логічне випливання і пресупозиція . - С .225
Часткові інтерпретації . - С .227
Логіки з частковими інтерпретаціями . - С .233
Логіка епістемічних переходів . - С .246
ЧАСОВА ТРИЗНАЧНА ЛОГІКА
Семантика . - С .256
Аналітично-табличне числення ТБ . - С .259
Часова логіка Бочвара
Висловлювання про перехідні стани та третє істиннісне значення . - С .262
Стандартна (СБ-)семантика . - С .265
Інтерпретаційна (ІСБІ-)семантика . - С .265
ІБї-семангика . - С .266
МБІ-семантика . - С .266
ЛОГІЧНА ТЕОРІЯ ІГОР
Гра як схема соціальної взаємодії . - С .267
Гра як феномен культури . - С .268
Ігрової імітація як модельний експеримент . - С .270
Ігрові схеми раціональності . - С .273
Гра як формальний об'єкт . - С .277
Логічний аналіз ігор . - С .279
Логіка відношень та теорія ігрових моделей . - С .280
Логічні моделі рольових ігор . - С .291
ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДИСКУРСУ
Раціональність та логічність . - С .296
Лінійна схема раціональності . - С .298
Сітьова схема раціональності . - С .298
Ігрова схема раціональності . - С .300
Ірраціональність та алогічність . - С .302
Раціональність дискурсу . - С .309
Онтологія дискурсу . - С .320
ЛІТЕРАТУРА . - С .333
УДК
ББК 87.4я73

Кл.слова (ненормированные):
Логіка -- Logic -- Логика

Экземпляры всего: 3
АБ (3)
Свободны: АБ (3)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017