На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=ІЛЬЧЕНКО-СЮЙВА, Л. В$<.>)
Найдено 8 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 8

1.
Шифр: Е071603/2009/1
   Журнал

Економіка та держава [Текст] : міжнародний науково-практичний журнал. - К. : ІПКДСЗУ. - Выходит ежемесячно
2009г. N 1
Содержание:
Федоренко, Валентин Григорович. Ринок праці в Україні та економічні тенденції в умовах світової економічної кризи / В. Г. Федоренко. - С.4-5
Кл.слова: РИНОК ПРАЦІ, КРИЗА ЕКОНОМІЧНА
Денисенко, Микола Павлович. Глобальна велика депресія - криза неоліберальної системи господарювання / М. П. Денисенко. - С.6-8
Кл.слова: КРИЗА ЕКОНОМІЧНА, ЕКОНОМІКА СВІТОВА
Галушка, З. І. Нова роль держави в сучасній економіці: соціосинергетичний погляд / З. І. Галушка. - С.9-12
Кл.слова: ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНА, ПОЛІТЕКОНОМІЯ
Кириченко, Олександр Анатолійович. Вплив інфляційних процесів на фінансову безпеку підприємства / О. А. Кириченко. - С.13-16
Кл.слова: БЕЗПЕКА ФІНАНСОВА
Ігнатенко, Аркадій Володимирович. Формування фінансових потоків реструктуризації міжнародних холдингів / А. В. Ігнатенко, В. Г. КабановО. І. Харченко. - С.17-20
Кл.слова: ПОТІК ФІНАНСОВИЙ
Скулиш, Ю. І. Бюджетне забезпечення соціальної сфери в Україні: оцінка ефективності та підходи до обгрунтування / Ю. І. Скулиш. - С.21-23
Кл.слова: СФЕРА СОЦІАЛЬНА
Костюкевич, Ольга Іванівна. Теоретичні аспекти функціонування іпотечного ринку / О. І. Костюкевич. - С.24-26
Кл.слова: РИНОК ІПОТЕЧНИЙ, РИНОК ФІНАНСОВИЙ
Тригуб, Олена Володимирівна. Сек'юритизація іпотечних активів: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні / О. В. Тригуб. - С.27-30
Кл.слова: РИНОК ІПОТЕЧНИЙ
Детюк, Т. Г. Інвестиційний клімат в Україні / Т. Г. Детюк. - С.31-33
Винницька, М. Я. Економічні флуктуації в ендогенних моделях економічного зростання / М. Я. Винницька. - С.34-37
Кл.слова: ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІЧНЕ, ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНА
Чорна, Л. О. Місце системи реалізації продукції в маркетинговій діяльності підприємств / Л. О. Чорна. - С.38-40
Кл.слова: ДІЯЛЬНІСТЬ МАРКЕТИНГОВА
Антошко, Т. Р. Інсайдерська та аутсайдерська складові сучасного корпоративного управління: системний підхід / Т. Р. Антошко. - С.41-43
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНЕ
Жалніна, Ірина Олексіївна. Застосування інструменту "золотої акції" при приватизації стратегічно важливих підприємств / І. О. Жалніна. - С.44-45
Панасюк, Л. В. Удосконалення механізму формування фінансових ресурсів місцевих органів влади з урахуванням світового досвіду / Л. В. Панасюк. - С.46-50
Кл.слова: ФІНАНСИ МІСЦЕВІ, БЮДЖЕТ МІСЦЕВИЙ
Шашина, М. В. Управління державним сектором економіки України в сучасних умовах / М. В. Шашина. - С.51-52
Кл.слова: СЕКТОР ДЕРЖАВНИЙ
Редькіна, Вероніка Анатоліївна . Зовнішньо-торговельна політика держави та теорія міжнародної торгівлі / В. А. Редькіна. - С.53-55
Кл.слова: ТОРГІВЛЯ МІЖНАРОДНА
Чорнодон, В. І. Роль економічних факторів у розвитку садівництва / В. І. Чорнодон. - С.56-57
Кл.слова: СЕКТОР АГРАРНИЙ, АПК
Пащенко, Н. В. Теоретичні засади обліку основних засобів / Н. В. Пащенко. - С.58-59
Кл.слова: ОБЛІК БУХГАЛТЕРСЬКИЙ, ЗАСОБИ ОСНОВНІ
Ядранська, О. В. Оцінка персоналу в системі ефективного управління / О. В. Ядранська. - С.60-63
Кл.слова: МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ
Радиш, Я. Ф. До історії символіки села Рожнів: (До проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування на Гуцульщині) / Я. Ф. Радиш, В. В. Ропар. - С.64-65
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Ільченко-Сюйва, Л. В. До проблеми використання потенціалу кредитних спілок у забезпеченні економічного зростання: сучасна практика і реалії / Л. В. Ільченко-Сюйва. - С.66-69
Кл.слова: РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Гаман, П. І. Інструменти екологічної політики та їх вплив на рекреаційне природокористування / П. І. Гаман. - С.70-72
Клюй, О. В. Система показників оцінювання відповідності політики забезпечення питною водою потребам населених пунктів / О. В. Клюй. - С.73-75
Франчук, І. А. Аналіз структури ринків електроенергії, диференційованих за видами діяльності і напрямами розвитку їх державного регулювання / І. А. Франчук. - С.76-79
Білюк, А. В. Пріоритети державного податкового стимулювання інноваційної діяльності в Україні / А. В. Білюк. - С.80-83
Кл.слова: СИСТЕМА ПОДАТКОВА, ОПОДАТКУВАННЯ
Алексєєва, К. А. Оцінка інтелектуального капіталу в соціально орієнтованій ринковій економіці / К. А. Алексєєва. - С.84-87
Кл.слова: КАПІТАЛ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ
Коврига, О. С. Державна підтримка інститутів соціальнї політики в регіонах / О. С. Коврига. - С.88-89
Кл.слова: ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНА
Кошева, А. М. Удосконалення ролі української держави щодо розв'язання житлових проблем громадян, які потребують соціального захисту / А. М. Кошева. - С.90-94
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИЙ
Плеханов, Д. О. Реалізація державних соціальних гарантій щодо задоволення життєвих потреб сільського населення / Д. О. Плеханов. - С.95-97
Кл.слова: ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИЙ
Халецька, А. А. Формування та реалізація соціальної політики держави по підвищенню доходів, рівня життя та захисту населення / А. А. Халецька. - С.98-99
Кл.слова: ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНА, ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИЙ
Казюк, Я. М. Проблеми формування ефективного механізму міжбюджетного регулювання в Україні та шляхи їх вирішення / Я. М. Казюк. - С.100-102
Кл.слова: СИСТЕМА БЮДЖЕТНА, ФІНАНСИ ДЕРЖАВНІ
Бухаріна, Л. М. Розробка стратегії розвитку сфери туризму в Україні / Л. М. Бухаріна. - С.103-105
Бріт, О. В. Сучасний зареєстрований ринок праці як інструмент державного регулювання забезпечення роботою фахівців з вищою освітою / О. В. Бріт. - С.106-108
Кл.слова: РИНОК ПРАЦІ
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ Экз. 1 - (свободен)

Найти похожие


2.
Шифр: Е071603/2009/6
   Журнал

Економіка та держава [Текст] : міжнародний науково-практичний журнал. - К. : ІПКДСЗУ. - Выходит ежемесячно
2009г. N 6
Содержание:
Криклій, А. С. Банківський капітал: соціально-економічна сутність, склад та призначення / А. С. Криклій, М. О. Боровікова. - С.8-9
Кл.слова: КАПІТАЛ БАНКІВСЬКИЙ
Крейдич, І. М. Державна політика управління економічним зростанням / І. М. Крейдич. - С.10-14
Кл.слова: РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИЙ, ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІЧНЕ, ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНА
Круш, П. В. Антикризова політика національних держав: загальне і особливе / П. В. Круш. - С.15-17
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ АНТИКРИЗОВЕ, КРИЗА ЕКОНОМІЧНА, КРИЗА ФІНАНСОВА
Орлова, Н. С. Стратегічне управління розвитком економіки України / Н. С. Орлова, А. І. Іващенко. - С.18-20
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНЕ, ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ
Лабурцева, О. І. Обгрунтування цін на продукцію в умовах ризику змін споживчого попиту / О. І. Лабурцева. - С.21-23
Кл.слова: ПОЛІТИКА ЦІНОВА, МЕНЕДЖМЕНТ МАРКЕТИНГОВИЙ, МАРКЕТИНГ
Кузьмін, О. Є. Методологічні підходи до оцінювання інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств / О. Є. Кузьмін, В. Й. Жежуха. - С.24-29
Бугрова, О. О. Інноваційні принципи інтегрованої логістики / О. О. Бугрова, О. В. Бугров. - С.30-32
Марченко, О. І. Податкові пільги інвестиційного характеру як засіб стимулювання інноваційної діяльності / О. І. Марченко. - С.33-36
Кл.слова: ОПОДАТКУВАННЯ, СИСТЕМА ПОДАТКОВА
Лихолет, С. І. Трансфер технологій у системі інноваційної діяльності / С. І. Лихолет. - С.37-38
Кудря, Я. В. Нова наукова парадигма управління корпораціями в машинобудуванні України / Я. В. Кудря. - С.39-44
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНЕ
Шевченко, Н. В. Роль IPO у підвищенні рівня капіталізації промислових підприємств / Н. В. Шевченко. - С.45-46
Кл.слова: РИНОК ФОНДОВИЙ, РИНОК СВІТОВИЙ, ІНВЕСТИЦІЇ ІНОЗЕМНІ
Бондаренко, В. М. Моніторинг та діагностика життєздатності підприємства з використанням зарубіжних моделей / В. М. Бондаренко. - С.47-50
Кл.слова: АНАЛІЗ ФІНАНСОВИЙ, ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Манів, С. З. Інтелектуальний потенціал: його суть та складові / С. З. Манів. - С.51-55
Кл.слова: КАПІТАЛ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ, ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНА
Боднарчук, В. В. Енергозбереження - основна стратегія розвитку теплоелектроцентралей України в умовах сучасної економіки / В. В. Боднарчук. - С.56-58
Ворсовський, О. Л. Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств України / О. Л. Ворсовський. - С.59-62
Кл.слова: РИНОК ФІНАНСОВИЙ, РИНОК ФОНДОВИЙ
Лівшиц, В. Я. Головні аспекти маркетингу на ринку комерційної нерухомості України / В. Я. Лівшиц. - С.63-65
Кл.слова: РИНОК НЕРУХОМОСТІ
Михайловська, О. В. Український інтернет-сегмент в глобальному інформаційному середовищі інвестиційної діяльності / О. В. Михайловська. - С.66-70
Костенко, О. М. Облікова політика як внутрішньогосподарський інструмент впливу на формування прибутковості підприємства / О. М. Костенко. - С.71-72
Кл.слова: ОБЛІК БУХГАЛТЕРСЬКИЙ
Крічка, Н. М. Методика та організація обліку і аналізу основних засобів / Н. М. Крічка. - С.73-75
Кл.слова: ОБЛІК БУХГАЛТЕРСЬКИЙ, АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИЙ, ЗАСОБИ ОСНОВНІ
Дінєв, Йордан Дімітров. Економічні перспективи України та Болгарії на світовому ринку туристичних послуг / Й. Д. Дінєв. - С.76-78
Кл.слова: ЕКОНОМІКА МІЖНАРОДНА, ЕКОНОМІКА СВІТОВА
Балашов, А. М. Особливості муніципального управління з використанням показників сталого розвитку / А. М. Балашов. - С.79-82
Кл.слова: МЕНЕДЖМЕНТ МУНІЦИПАЛЬНИЙ
Ільченко-Сюйва, Л. В. До проблеми формування державної економічної політики співпраці України з міжнародними економічними організаціями в системі ООН / Л. В. Ільченко-Сюйва, Л. В. Бабій. - С.83-86
Кл.слова: ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ, ЕКОНОМІКА МІЖНАРОДНА
Паращич, І. М. Проблеми реалізації прав пацієнтів в Російській Федерації, Латвії, Естонії та Грузії: (досвід для України) / І. М. Паращич. - С.87-89
Кл.слова: ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, ПРАВА ДИТИНИ, ПРАВО МЕДИЧНЕ
Халецька, А. А. Державна політика регулювання розвитку економічної бази установ соціального захисту населення / А. А. Халецька. - С.90-92
Кл.слова: ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНА, ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИЙ
Клименко, І. В. Основні підходи до визначення понять "електронний уряд"№ та "електронне урядування" / І. В. Клименко. - С.93-96
Кл.слова: ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНІ
Плющ, В. О. Теоретичні підходи до дослідження державних послуг в Україні / В. О. Плющ. - С.97-99
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ
Яценко, О. А. Удосконалення механізмів державного контролю за соціально-економічною діяльністю іноземних військових формувань в Україні / О. А. Яценко. - С.100-102
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ
Драган, І. О. Напрями науково-технічного розвитку житлово-комунального господарства / І. О. Драган. - С.103-105
Кл.слова: ГОСПОДАРСТВО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛ
Скрипничук, Т. В. Вітчизняна практика дозвільної діяльності в умовах впливу світової фінансової кризи на будівельну галузь / Т. В. Скрипничук. - С.106-109
Кл.слова: КРИЗА ЕКОНОМІЧНА
Гаврилов, А. О. Державне регулювання будівельної діяльності на стадії проектування / А. О. Гаврилов. - С.110-112
Краюшкін, В. А. Дослідження сутності поняття "місія" для систем із соціальною складовою / В. А. Краюшкін. - С.113-115
Кл.слова: ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИЙ, ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНА, СФЕРА СОЦІАЛЬНА
Губар, О. В. Аналіз забезпечення державної санітарно-епідеміологічної служби України професіоналами у галузі медицини / О. В. Губар. - С.116-119
Кл.слова: МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ, ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


3.
Шифр: Е071603/2009/7
   Журнал

Економіка та держава [Текст] : міжнародний науково-практичний журнал. - К. : ІПКДСЗУ. - Выходит ежемесячно
2009г. N 7
Содержание:
Кривобороденко, Г. П. Технологический способ производства / Г. П. Кривобороденко. - С.10-13
Кл.слова: ВИРОБНИЦТВО, ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНА
Федорченко, А. В. Маркетингові інформаційні потоки та напрями оптимізації прийняття управлінських рішень / А. В. Федорченко, А. Л. Лапшин. - С.14-17
Кл.слова: ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНІ, ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВІ
Максименко, І. А. Діяльність суб’єктів національного підприємництва в умовах фінансової кризи / І. А. Максименко. - С.18-20
Кл.слова: КРИЗА ФІНАНСОВА, БІЗНЕС МАЛИЙ, БІЗНЕС СЕРЕДНІЙ
Тимошенко, О. П. Проблеми банківської системи України: шляхи вирішення / О. П. Тимошенко. - С.21-25
Кл.слова: СПРАВА БАНКІВСЬКА, СИСТЕМА БАНКІВСЬКА
Баженова, Ю. В. Моделювання впливів монетарної та фіскальної політики на економіку України за допомогою відкритої динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги / Ю. В. Баженова. - С.33-36
Кл.слова: ПОЛІТИКА МОНЕТАРНА, ПОЛІТИКА ФІСКАЛЬНА, МАКРОЕКОНОМІКА
Лівшиц, В. Я. Маркетингова діяльність девелопера на ринку комерційної нерухомості України / В. Я. Лівшиц. - С.37-42
Кл.слова: ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВІ, РИНОК НЕРУХОМОСТІ, ДІЯЛЬНІСТЬ МАРКЕТИНГОВА
Гусєв, В. В. Вартість бізнесу як системний критерій якості стратегічного управління компанією / В. В. Гусєв. - С.43-47
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНЕ
Єгорченко, Н. О. Перспективність поширення спільного підприємництва у міжнародних економічних відносинах / Н. О. Єгорченко. - С.48-51
Кл.слова: ЕКОНОМІКА МІЖНАРОДНА, ДІЯЛЬНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧ
Михайленко, О. В. Економічний зміст податкового обліку у системі бухгалтерського обліку / О. В. Михайленко. - С.52-54
Кл.слова: ОБЛІК БУХГАЛТЕРСЬКИЙ, ОБЛІК ПОДАТКОВИЙ
Філатова, О. В. Теоретичні та прикладні аспекти державного управління грошово-кредитною політикою / О. В. Філатова. - С.63-68
Кл.слова: ПОЛІТИКА ГРОШОВО-КРЕДИТНА
Шапуров, О. О. Формування ефективних механізмів господарювання в ринкових умовах / О. О. Шапуров. - С.69-72
Розпутенко, І. В. Російсько-українські геоінвестиційні відносини в контексті євроінтеграції / І. В. Розпутенко, А. І. Куліков. - С.73-75
Кл.слова: ІНВЕСТИЦІЇ ІНОЗЕМНІ, ІНВЕСТУВАННЯ
Дмитренко, Г. В. Проблеми удосконалення державного фінансового контролю в контексті зарубіжного досвіду / Г. В. Дмитренко. - С.76-79
Кл.слова: КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВИЙ
Халецька, А. А. Розвиток системи державних і недержавних соціальних служб: проблеми соціальної політики / А. А. Халецька. - С.80-82
Кл.слова: ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНА, СФЕРА СОЦІАЛЬНА
Ільченко-Сюйва, Л. В. Нормативно-правові засади організації податкового контролю у сфері грального бізнесу в Укракїні / Л. В. Ільченко-Сюйва, Ю. М. Васюк. - С.85-88
Кл.слова: СИСТЕМА ПОДАТКОВА, ПРАВО ПОДАТКОВЕ
Бражко, О. В. Вплив людського потенціалу на соціально-економічний розвиток України / О. В. Бражко. - С.97-99
Кл.слова: РЕСУРСИ ТРУДОВІ, КАПІТАЛ ЛЮДСЬКИЙ
Найда, І. В. Державне регулювання працевлаштування молодих спеціалістів національним і міжнародним законодавством: порівняльно-правовий аналіз / І. В. Найда. - С.103-105
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Захарія, С. Я. Політико-адміністративна дихотомія у дослідженнях українських та зарубіжних вчених: історичний аспект / С. Я. Захарія. - С.116-118
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Руликівський, В. П. Узагальнена структурна схема динамічної моделі процесу забезпечення продовольчої безпеки держави / В. П. Руликівський. - С.122-124
Кл.слова: БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНА
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


4.
Шифр: Е071603/2009/8
   Журнал

Економіка та держава [Текст] : міжнародний науково-практичний журнал. - К. : ІПКДСЗУ. - Выходит ежемесячно
2009г. N 8
Содержание:
Зборовська, О. М. Теоретичні концепції матеріальної основи державного регулювання економіки / О. М. Зборовська. - С.5-7
Кл.слова: РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНЕ
Дорошенко, І. В. Програми державного розвитку як фактор подолання економічної кризи в світовому масштабі: (американський та європейський досвід) / І. В. Дорошенко. - С.8-10
Кл.слова: КРИЗА ЕКОНОМІЧНА, ЕКОНОМІКА МІЖНАРОДНА, РИНОК ФІНАНСОВИЙ
Конопльова, І. О. Зовнішня торгівля Закарпатської області та України: (До проблем управління економічними процесами регіону у контексті вступу України в ЄС) / І. О. Конопльова. - С.11-16
Кл.слова: ТОРГІВЛЯ МІЖНАРОДНА, ДІЯЛЬНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧ
Гончарова, Н. П. Роль держави у формуванні "нової економіки" / Н. П. Гончарова. - С.17-19
Кл.слова: РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНЕ
Кириченко, Олександр Анатолійович. Управління ризиками при кредитуванні малих та середніх підприємств аграрного сектору економіки / О. А. Кириченко, І. В. Кудря. - С.20-24
Кл.слова: АПК, СЕКТОР АГРАРНИЙ
Кузнецова, Т. К. Вплив трансакційних витрат на прибутковість підприємств / Т. К. Кузнецова. - С.25-26
Кл.слова: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА, ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
Онищенко, О. А. Сучасна парадигма регулювання зовнішньої торгівлі / О. А. Онищенко. - С.27-29
Кл.слова: ТОРГІВЛЯ МІЖНАРОДНА, ЕКОНОМІКА МІЖНАРОДНА
Вітковський, О. С. Ефективність стратегії диверсифікації діяльності в умовах нестабільного зовнішнього середовища / О. С. Вітковський. - С.30-32
Кл.слова: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Бєлєйченко, О. Г. Чинники впливу на конкурентоспроможність економіки / О. Г. Бєлєйченко. - С.33-35
Кл.слова: КЛАСТЕР
Немодрук, Н. М. Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці / Н. М. Немодрук. - С.36-38
Кл.слова: ОБЛІК БУХГАЛТЕРСЬКИЙ, ОПЛАТА ПРАЦІ
Пантюхін, В. О. Адаптація світового досвіду організації місцевого управління в Україні / В. О. Пантюхін. - С.39-42
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ, МЕНЕДЖМЕНТ МУНІЦИПАЛЬНИЙ, ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ
Авраменко, Н. В. Аналіз тенденцій розвитку системи охорони здоров'я в Україні / Н. В. Авраменко. - С.45-47
Кл.слова: ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
Ільченко-Сюйва, Л. В. Наднаціональність міжнародних економічних організацій як фактор творення державної економічної політики / Л. В. Ільченко-Сюйва, Л. В. Бабій. - С.48-51
Кл.слова: ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ
Кондратюк, Т. В. Характеристика сфери сімейних відносин суспільств сучасного типу як об'єкта державного управління / Т. В. Кондратюк. - С.52-55
Кл.слова: ПРАВО СІМЕЙНЕ
Кривко, Н. І. Аналіз нормативно-законодавчої бази України щодо використання інформації з обмеженим доступом в органах виконавчої влади / Н. І. Кривко. - С.59-61
Кл.слова: ПРАВО ІНФОРМАЦІЙНЕ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Кризська, Р. Ю. Специфіка та пріоритетні напрями впровадження кластерної моделі регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в Україні / Р. Ю. Кризська. - С.62-64
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНЕ
Лобас, І. В. Порівняльна характеристика інноваційно-інвестиційних підходів до реалізації економічної політики в зарубіжних країнах / І. В. Лобас. - С.65-67
Лисенко, Б. В. Залучення інвестицій у будівництво соціального житла в малих містах України / Б. В. Лисенко. - С.68-70
Кл.слова: ІПОТЕКА
Мелешко, М. І. Проблеми і шляхи удосконалення зерно-продуктового підкомплексу та формування його інвестиційної привабливості / М. І. Мелешко. - С.71-73
Кл.слова: АПК, СЕКТОР АГРАРНИЙ
Бабець, І. Г. Вплив державного регулювання економіки на міжнародне співробітництво регіонів: (на прикладі Львівської обл.) / І. Г. Бабець. - С.74-77
Кл.слова: ДІЯЛЬНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧ, СЕЗ
Плющ, В. О. Державні послуги: теоретичні аспекти та практика нормативного закріплення / В. О. Плющ. - С.87-88
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Шпак, Ю. В. Державне регулювання аграрного сектору національної економіки в системі макроекономічних пропорцій за сучасних умов глобалізації ринків / Ю. В. Шпак. - С.95-98
Кл.слова: АПК, СЕКТОР АГРАРНИЙ
Рябко, І. В. Механізми державного управління в контексті законодавчого забезпечення відносин держави і православної церкви в Україні / І. В. Рябко. - С.106-108, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


5.


    Ільченко-Сюйва, Л. В.
    Роль банківської системи у проектному фінансуванні: світовий досвід та українські реалії [] / Л. В. Ільченко-Сюйва, М. С. Шпак // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. - 2008. - № 8. - С. 26-30
Рубрики: БАНКІВСЬКА СИСТЕМА
   ФІНАНСУВАННЯ

   СВІТОВИЙ ДОСВІДДоп.точки доступа:
Шпак, М.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


6.


    Ільченко-Сюйва, Л. В.
    Небанківські фінансові установи: досвід Європейського Союзу та можливості України [Текст] / Л. В. Ільченко-Сюйва // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. - 2008. - № 11. - С. 76-79
Рубрики: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
   ФІНАНСИ


Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


7.


    Ільченко-Сюйва, Л. В.
    До проблеми формування державної економічної політики співпраці України з міжнародними економічними організаціями в системі ООН [Текст] / Л. В. Ільченко-Сюйва, Л. В. Бабій // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. - 2009. - № 6. - С. 83-87
Рубрики: ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА


Доп.точки доступа:
Бабій, Л.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


8.


    Ільченко-Сюйва, Л. В.
    Роль банківської системи у проектному фінансуванні: світовий досвід та українські реалії [Текст] / Л. В. Ільченко-Сюйва, М. С. Шпак // Економіка та держава. - 2008. - 08. - С. 26-29
Кл.слова (ненормированные):
Справа банківська -- Banking -- Дело банковское -- Фінансування проектне -- Project financing -- Финансирование проектное -- Проект інвестиційний -- Investment project -- Проект инвестиционный -- Кредит -- Credit -- Кредит -- Кредитування банківське -- Bank credit -- Кредитирование банковское


Доп.точки доступа:
Шпак, М.С.

Нет сведений об экземплярах
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017