На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=ІЗМАЙЛОВА, К.В$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
657.6
І-37


    Ізмайлова, К.В..
    Фінансовий аналіз: Навчальний посібник [Текст] / К.В. Ізмайлова. - К. : МАУП, 2000. - 152 с. - ISBN 966-608-067-2 : 8.00 р.
    Содержание:
Роздіч 1. Мета, зміст і завдання фінансового аналізу . - С .3
Поняття і мета фінансового аналізу . - С .3
Зміст фінансового аналізу . - С .4
Завдання фінансового аналізу . - С .6
Організація аналітичної роботи на підприємстві . - С .6
Інформаційна база фінансового аналізу . - С .8
Фінансова звітність . - С .8
Статистична звітність . - С .12
Дані внутрішньогосподарського (управлінського) бухгалтерського обліку . - С .13
Дані з первинної облікової документації
(вибіркові дані) . - С .14
Експертні оцінки . - С .15
Методи фінансового аналізу . - С .16
Методи економічних досліджень . - С .16
Методи та прийоми фінансового аналізу . - С .17
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства . - С .21
Формування чистого прибутку . - С .21
Аналіз рівнів, динаміки і структури фінансових результатів . - С .24
Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності . - С .26
Аналіз взаємозв'язку обсягів виробництва, собівартості та прибутку . - С .33
Аналіз грошових потоків за напрямками діяльності підприємства . - С .40
Аналіз рентабельності . - С .42
Показники рентабельності . - С .42
Факторний аналіз рентабельності реалізованої продукції . - С .42
Аналіз рентабельності капіталу (активів) . - С .46
Аналіз рентабельності власного капіталу . - С .48
Аналіз рентабельності виробничих фондів . - С .54
Аналіз собівартості продукції . - С .57
Поняття і складові собівартості . - С .57
Аналіз динаміки операційних витрат на 1 грн вартості реалізованої продукції . - С .60
Аналіз впливу чинників зміни витрат на 1 грн вартості реалізованої продукції . - С .62
Аналіз впливу складу продукції за віком її випуску на зміни витрат на 1 грн вартості реалізованої продукції . - С .65
Аналіз впливу на собівартість окремих груп продукції за рівнем їх рентабельності . - С .66
Аналіз структури операційних витрат за економічними елементами . - С .67
Аналіз собівартості за калькуляційними статтями витрат . - С .69
Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства . - С .73
Інформаційна база аналізу . - С .73
Порівняльний аналітичний баланс . - С .74
Аналіз якісних зрушень у майновому стані підприємства . - С .76
Аналітичні показники . - С .77
Застосування матричного балансу для аналізу складу і джерел формування майна підприємства . - С .78
Аналіз фінансової стійкості підприємства . - С .83
Поняття фінансової стійкості . - С .83
Фінансова стійкість за критерієм стабільності джерел покриття запасів . - С .83
Показники платоспроможності (ліквідності) . - С .86
Оцінка ринкової стійкості підприємства . - С .88
Аналіз ліквідності балансу . - С .95
Поняття ліквідності балансу . - С .95
Класифікація активів за ознакою ліквідності і пасивів за ознакою терміновості погашення . - С .95
Баланс ліквідності . - С .97
Узагальнюючий показник ліквідності балансу . - С .97
Комплексний аналіз і рейтингове оцінювання фінансового стану підприємства . - С .101
Завдання і вимоги до рейтингового оцінювання . - С .101
Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств та організацій . - С .102
Визначення узагальнюючого показника фінансового стану підприємств . - С .104
Рейтинг підприємств за критерієм "суми місць" . - С .105
Тестування підприємств як позичальників . - С .106
Діагностика банкрутства підприємств . - С .108
Додатки . - С .116
Додаток 1. Форми фінансової звітності . - С .116
Баланс . - С .116
Звіт про фінансові результати . - С .119
Звіт про рух грошових коштів . - С .121
Звіт про власний капітал . - С .123
Додаток 2. Основні аналітичні показники фінансового стану підприємства . - С .126
Список використаної та рекомендованої літератури . - С .142
УДК
ББК 65.053я7

Кл.слова (ненормированные):
Аналіз фінансовий -- FinanCal analysis -- Анализ финансовый -- Рентабельність -- Profitability -- Рентабельность -- Собівартість -- First cost -- Себестоимость -- Ліквідність -- Liquidity -- Ликвидность
Аннотация: У пропонованому посібнику подається система методичних і прикладних відомостей з фінансового аналізу як складової сучасного менеджменту.
Посібник базується на чинних в Україні законодавчих і нормативних актах, методичних та інструктивних документах з питань фінансового аналізу.

Экземпляры всего: 55
АБ (55)
Свободны: АБ (55)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017