На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=ІВЧЕНКО, ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
Шифр: Д223323/2008/42
   Продолжающееся издание

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.
Держава і право [Текст] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки/ Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України : Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - ISSN 1563-3349
2008г. N 42
Содержание:
Оніщенко, Наталія Миколаївна. Юридична відповідальність: теоретичний аналіз та практичні виміри / Н. М. Оніщенко. - С.3-11
Кл.слова: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА, ТЕОРІЯ ПРАВА
Куян, Ірина Анатоліївна. Проблема суверенітету в школі природного права / І. А. Куян. - С.27-34
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, ПРАВО ПРИРОДНЕ
Толстенко, Володимир Леонідович. Проблеми впливу правової ідеології на правове регулювання і розвиток правової системи / В. Л. Толстенко. - С.11-19
Кл.слова: РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ, СИСТЕМА ПРАВОВА
Дмитрієнко, Юрій Миколайович. Національна правосвідомість у структурі етновідносин ( за сторінками зарубіжних досліджень) / Ю. М. Дмитрієнко. - С.20-27
Лобода, Юрій Петрович. Етнічність права та правова традиція (теоретико-методологічні зауваги) / Ю. П. Лобода. - С.35-38
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Галунько, Валентин Васильович. Приватна власність як невід'ємне природне право людини / В. В. Галунько. - С.38-43
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Іваненко, Олена Володимирівна. Теоретико-правові аспекти визначення поняття та сутності позитивної юридичної відповідальності / О. В. Іваненко. - С.44-49
Кл.слова: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА, ТЕОРІЯ ПРАВА
Сердюк, Олександр Васильович. Соціологічні методи оцінки ефективності діяльності органів кримінального переслідування (методологічні аспекти) / О. В. Сердюк. - С.49-55
Кл.слова: СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА
Шульгін, Володимир Вікторович. Поняття, сутність та структура військового законодавства України у контексті процесу його реалізації / В. В. Шульгін. - С.55-61
Кл.слова: ЗАКОНОДАВСТВО ВІЙСЬКОВЕ
Подорожна, Тетяна Станіславівна. Юридична галузева специфіка законодавчих дефініцій / Т. С. Подорожна. - С.62-66
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Дмитрієнко, Ірина Володимирівна. Правова свідомість та культура "Руської правди" у світлі актуальних підходів до їх вивчення / І. В. Дмитрієнко, Ю. М. Дмитрієнко. - С.67-77
Кл.слова: КУЛЬТУРА ПРАВОВА, ТЕОРІЯ ПРАВА
Бєлая, Лариса Валентинівна. Культура правової діяльності та правова культура: юридичність понять та співвідношення правових категорій / Л. В. Бєлая. - С.77-80
Кл.слова: КУЛЬТУРА ПРАВОВА, ТЕОРІЯ ПРАВА
Кондратюк, Ольга Анатоліївна. Правове прогнозування як засіб соціального управління / О. А. Кондратюк. - С.81-85
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Лебедєва, Олена В'ячеславівна. Історія розвитку та ознаки правової держави / О. В. Лебедєва. - С.85-90
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Минькович-Слободяник, Олена Василівна. Загальна концепція правової політики України / О. В. Минькович-Слободяник. - С.90-97
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, КУЛЬТУРА ПРАВОВА
Ященко, Роман Юрійович. Поняття правотворчості: теоретико-методологічні проблеми аналізу / Р. Ю. Ященко. - С.97-105
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Дородний, Пилип Геннадійович. Проблема поняття "парламентаризм" та його співвідношення з поняттям "парламентська форма державного правління" (теоретико-прикладний аспект) / П. Г. Дородний. - С.105-111
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ
Кирилюк, Тетяна Юріївна. Правомірна поведінка як форма реалізації суб'єктивних прав та юридичних обов'язків / Т. Ю. Кирилюк. - С.111-118
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Біушкін, Олексій Ігорович. Деякі аспекти проекту Закону України "Про закони та законодавчу діяльність" / О. І. Біушкін. - С.118-122
Риженко, Юрій Миколайович. Система права та система законодавства: проблеми співвідношення / Ю. М. Риженко. - С.129-135
Кл.слова: СИСТЕМА ПРАВОВА, ТЕОРІЯ ПРАВА
Кравченко, Михайло Георгійович. Роль та призначення держави у процесі реалізації законодавства (загальні риси) / М. Г. Кравченко. - С.135-141
Подковенко, Тетяна Олександрівна. Правове регулювання організації та діяльності збройних сил у період гетьманату Павла Скоропадського / Т. О. Подковенко. - С.142-147
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Грін, Олександр Олексійович. Правове регулювання діяльності спеціального суду Закарпатської України (1944 - 1945 рр.) / О. О. Грін. - С.148-151
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Алещенко, Ірина Олександрівна. Становлення інституту опіки і піклування над неповнолітніми дітьми в Україні (кінець XVIII - ХІХ ст., за матеріалами сирітських судів та дворянських опік Сумщини) / І. О. Алещенко. - С.152-157
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Настюк, Андрій Анатолійович. Система організації і функціонування давньоруського війська / А. А. Настюк. - С.157-163
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Лаврук, Тарас Петрович. Історичні особливості формування конституційно-правових механізмів зовнішньої політики / Т. П. Лаврук. - С.163-171
Кл.слова: ПОЛІТИКА ЗОВНІШНЯ
Грицаєнко, Леонід Романович. Конституційно-правові засади організації і діяльності органів прокуратури Словаччини / Л. Р. Грицаєнко. - С.172-181
Кл.слова: КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Мішина, Наталя Вікторівна. Регулювання діяльності органів самоорганізації населення законами України: пропозиції з урахуванням досвіду РФ / Н. В. Мішина. - С.181-185
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Букач, Володимир Володимирович. Верховна Рада та Президент України у механізмі забезпечення конституційних політичних прав і свобод людини і громадянина в Україні / В. В. Букач. - С.185-190
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Матвієнко, Анатолій Сергійович. Місцеве самоврядування у зарубіжних країнах: досвід для України / А. С. Матвієнко. - С.190-194
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ, ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Анохін, Олександр Миколайович. Коран і хадіси імама Аль-Бухарі про ставлення до сиріт та опіку / О. М. Анохін. - С.194-198
Кл.слова: ПРАВО МУСУЛЬМАНСЬКЕ
Крусян, Анжеліка Романівна. Науково-практична парадигма сучасного українського конституціоналізму / А. Р. Крусян. - С.208-214
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Шахман, Наталія Володимирівна. Конституційно-правові проблеми забезпечення гендерної рівності в Україні / Н. В. Шахман. - С.214-217
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Сотнікова, Ксенія Владиславівна. Роль референдумів у розбудові інтеграційних процесів / К. В. Сотнікова. - С.218-226
Кл.слова: ЄС, ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Суржинський, Максим Ігорович. Теоретико-правові питання набуття громадянства / М. І. Суржинський. - С.227-233
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Чудик, Наталія Олегівна. Акти суб'єктів місцевого самоврядування, деякі теоретичні та практичні проблеми муніципальної правотворчості в Україні / Н. О. Чудик. - С.239-246
Кл.слова: ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ, САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ
Щербанюк, Людмила Михайлівна. До проблеми суб'єктів права депутатського запиту в Україні / Л. М. Щербанюк. - С.246-253
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, ПАРЛАМЕНТ
Проскуров, Максим Володимирович. Депутатський мандат. Проблематика регулювання в законодавстві України / М. В. Проскуров. - С.253-259
Кл.слова: ПАРЛАМЕНТ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Коссе, Дмитро Дмитрович. Місце правового режиму в правовій системі (теоретичний підхід) / Д. Д. Коссе. - С.260-266
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, СИСТЕМА ПРАВОВА
Пирожкова, Юлія Володимирівна. Система суб'єктів адміністративно-правового регулювання у сфері автомобілебудування: сучасний правовий аналіз / Ю. В. Пирожкова. - С.266-271
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Синкова, Олена Михайлівна. До проблеми правового регулювання механізму підзвітності в органах виконавчої влади / О. М. Синкова. - С.271-276
Кл.слова: ВЛАДА ВИКОНАВЧА, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Литвин, Наталія Анатоліївна. До питання про склад третейського суду / Н. А. Литвин. - С.283-288
Кл.слова: СУД ТРЕТЕЙСЬКИЙ
Кришталь, Даниїл Олегович. Розвиток адміністративно-правової думки у сфері інформаційної безпеки України / Д. О. Кришталь. - С.289-294
Кл.слова: БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА, ДУМКА ПРАВОВА
Муза, Олег Валентинович. Гарантії розвитку адміністративної юстиції в Україні / О. В. Муза. - С.294-300
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Омельянчик, Сергій Володимирович. Класифікація і типологія особи адміністративного правопорушника / С. В. Омельянчик. - С.300-305
Кл.слова: КРИМІНОЛОГІЯ
Короєд, Сергій Олександрович. Адміністративно-деліктні повноваження судів: перспективи розвитку / С. О. Короєд. - С.305-310
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ
Климков, Володимир Олександрович. Законодавче регулювання процедури банкрутства: сучасний стан та тенденції / В. О. Климков. - С.310-316
Кл.слова: ІНСТИТУТ НЕСПРОМОЖНОСТІ
Мілімко, Лариса Василівна. Суб'єкт адміністративного проступку у сфері земельних відносин / Л. В. Мілімко. - С.316-322
Кл.слова: ПРАВОПОРУШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Сеньків, Остап Ігорович. Плюралізм наукових поглядів на проблематику юридичної природи судового розсуду в адміністративному судочинстві / О. І. Сеньків. - С.322-330
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Прилипко, Сергій Миколайович. Значення колективних договорів у регулюванні соціальної сфери / С. М. Прилипко. - С.331-336
Кл.слова: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНЕ, ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИЙ, ПРАВО СОЦІАЛЬНЕ
Бірюков, Олександр Миколайович. Банкрутство у глобальному світі / О. М. Бірюков. - С.336-341
Кл.слова: ІНСТИТУТ НЕСПРОМОЖНОСТІ
Тульчевська, Наталя Володимирівна. Здійснення судового захисту права громадян України на житло / Н. В. Тульчевська. - С.341-349
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО ЦИВІЛЬНЕ, ПРАВО ЖИТЛОВЕ
Звєрєва, Олена Володимирівна. Захист інтересів споживачів та товаровиробників у світлі вступу до СОТ / О. В. Звєрєва. - С.349-355
Кл.слова: ПРАВА СПОЖИВАЧІВ, ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ
Семенова, Катерина Геннадіївна. Предмет договору перестрахування / К. Г. Семенова. - С.355-359
Кл.слова: ПРАВО СТРАХОВЕ
Ярешко, Оксана Володимирівна. Особливості відшкодування моральної (немайнової) шкоди у справах про захист права на недоторканність ділової репутації / О. В. Ярешко. - С.359-364
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ, ШКОДА МОРАЛЬНА
Демиденко, Катерина Євгенівна. Характеристика сімейних правовідносин та їх встановлення між батьками і дітьми / К. Є. Демиденко. - С.364-369
Кл.слова: ПРАВО СІМЕЙНЕ
Островерх, Аліна Миколаївна. Деякі аспекти зарубіжного досвіду гарантійних і компенсаційних виплат / А. М. Островерх. - С.369-275
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Луценко, Лідія Анатоліївна. Суб'єкти договору подружжя про надання утримання / Л. А. Луценко. - С.375-380
Кл.слова: ПРАВО СІМЕЙНЕ
Нагорна, Анна Олександрівна. Проблема забезпечення прав осіб на заповіт, які перебувають на лікуванні у лікарні / А. О. Нагорна. - С.380-386
Кл.слова: ПРАВО СПАДКОВЕ
Плахіна, Ірина Вікторівна. Правовий статус аграрної біржі / І. В. Плахіна. - С.386-390
Кл.слова: БІРЖА ТОВАРНА, ПРАВО БІРЖОВЕ
Шабалін, Андрій Валерійович. Стадії наказного провадження: поняття, класифікація та характеристика / А. В. Шабалін. - С.391-395
Кл.слова: ПРОЦЕС ЦИВІЛЬНИЙ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ
Воронін, Яків Геннадійович. Місце та роль права попереднього користувача у системі охорони прав інтелектуальної власності на винахід / Я. Г. Воронін. - С.395-401
Кл.слова: ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНО, ПРАВО ПАТЕНТНЕ, ПАТЕНТУВАННЯ
Івченко, Тетяна Володимирівна. Цивільно-правова охорона комерційної таємниці як об'єкта права інтелектуальної власності в Україні / Т. В. Івченко. - С.401-408
Кл.слова: ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНО
Негода, Олена Анатоліївна. Поняття інтересу дитини за цивільним та сімейним законодавством / О. А. Негода. - С.408-416
Кл.слова: ПРАВО СІМЕЙНЕ
Шаперенков, Кирило Володимирович. Договір простого товариства як підстава виникнення права власності на новостворене нерухоме майно / К. В. Шаперенков. - С.416-422
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Монаєнко, Антон Олексійович. Сутність та особливості правового регулювання видаткової частини державного бюджету / А. О. Монаєнко. - С.423-430
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ, КОДЕКС БЮДЖЕТНИЙ
Марченко, Віктор Борисович. Функції та повноваження органів Державної податковї служби України: нормативно-правове співвідношення / В. Б. Марченко. - С.430-435
Кл.слова: СИСТЕМА ПОДАТКОВА, ПРАВО ПОДАТКОВЕ
Семчик, Ольга Олександрівна. Теоретичні аспекти визначення держави як суб'єкта фінансового права / О. О. Семчик. - С.435-442
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ
Свириденко, Ганна Вікторівна. Корпоративні цінні папери як інструмент залучення фінансових ресурсів акціонерних товариств: правовий аспект / Г. В. Свириденко. - С.443-449
Кл.слова: ПАПЕРИ ЦІННІ, РИНОК ФОНДОВИЙ
Працовнік, Тетяна Романівна. Правове регулювання реалізації спеціальних функцій Європейського Центрального Банку / Т. Р. Працовнік. - С.449-456
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ПРАВО БАНКІВСЬКЕ
Пилипишин, Станіслав Станіславович. Правове регулювання розрахунків між фінансовими установами / С. С. Пилипишин. - С.456-461
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ, РОЗРАХУНКИ БЕЗГОТІВКОВІ
Большаков, Вадим Натанович. Типи бенчмаркинга та їх правове забезпечення / В. Н. Большаков. - С.462-466
Розновська, Софія Богданівна. Особливості набуття земельних ділянок у правовідносинах, що виникають з договору застави (іпотеки) / С. Б. Розновська. - С.466-471
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Нагребельний, Андрій Володимирович. Правовий режим водоохоронних зон: проблеми вдосконалення / А. В. Нагребельний. - С.472-477
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Олійник, Олександр Миколайович. Проблемні питання юридичного визначення поняття "надра" / О. М. Олійник. - С.477-483
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Литвинець, В'ячеслав Михайлович. Поняття територіальної громади села як суб'єкта права на землю / В. М. Литвинець. - С.483-490
Кл.слова: ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ, ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Подоляк, Світлана Анатоліївна. Порівняльний аналіз господарського та цивільно-правового договору та проблеми їх юридичних конструкцій / С. А. Подоляк. - С.495-499
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Гурджи, Юлия Алексеевна. Обеспечение правовой защищенности в уголовном процессе: вопросы теории и методологии / Ю. А. Гурджи. - С.500-507
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Нікітін, Юрій Вікторович. Осмислення феномена злочинності як фундаментального поняття профілактичних заходів / Ю. В. Нікітін. - С.508-513
Кл.слова: КРИМІНОЛОГІЯ
Берзін, Павло Сергійович. Врахування наслідків у механізмі кримінально-правового регулювання, який функціонує в режимі дотримання певних норм-заборон: загальні підходи / П. С. Берзін. - С.514-519
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Анчукова, Марина Вікторівна. Кримінально-правова охорона таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи і іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер / М. В. Анчукова. - С.519-526
Кл.слова: КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРАВА ЛЮДИНИ
Шеховцова, Лілія Ігорівна. Розмежування злочинів, вчинених у стані сильного душевного хвилювання, від деяких сумжних складів злочинів / Л. І. Шеховцова. - С.526-529
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Рогатинська, Ніна Зіновіївна. Предмет доказування при закритті кримінальної справи внаслідок зміни обстановки / Н. З. Рогатинська. - С.535-540
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Бердник, Інна Володимирівна. Питання кримінальної відповідальності за фальсифікацію виборчих документів, документів референдуму, фальсифікацію підсумків голосування та порушення законодавства про референдум / І. В. Бердник. - С.540-545
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ЗЛОЧИНИ
Струць, Олена Анатоліївна. Правові підстави для провадження слідчих дій / О. А. Струць. - С.546-552
Кл.слова: КОДЕКС КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛ, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Козлюк, Людмила Григорівна. Загальносоціальні детермінанти злочинної поведінки осіб, які вчинили статеві злочини щодо неповнолітніх / Л. Г. Козлюк. - С.552-557
Кл.слова: КРИМІНОЛОГІЯ
Оробець, Костянтин Миколайович. Щодо визначення об'єкта незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (ст. 249 КК України) / К. М. Оробець. - С.557-565
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ЗЛОЧИНИ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Скільська, Любов Дмитрівна. Криміналістичні аспекти розширення методів та об'єктів фіксації результатів підприємства слідчої дії / Л. Д. Скільська. - С.565-569
Кл.слова: КРИМІНАЛІСТИКА
Копилян, Вадим Анатолійович. Іноземний досвід правового регулювання кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами / В. А. Копилян. - С.569-575
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Яворський, Богдан Іванович. Правила сприяння захисту на досудовому розслідуванні: до постановки проблеми / Б. І. Яворський. - С.575-579
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Бодаєвський, Віктор Петрович. Проблемні аспекти суб'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 410 КК України / В. П. Бодаєвський. - С.580-586
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Остапенко, Станіслав Іванович. Реституція як форма відшкодування майнової шкоди, завданої злочином / С. І. Остапенко. - С.586-590
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Малярчук, Назар Вікторович. Рішення Конституційного Суду України: правова природа і кримінально-процесуальне значення / Н. В. Малярчук. - С.591-597
Кл.слова: СУД КОНСТИТУЦІЙНИЙ, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Малярчук, Тетяна Володимирівна. До питання про доцільність використання оціночних понять і термінів у кримінально-процесуальному законі України / Т. В. Малярчук. - С.597-602
Кл.слова: КОДЕКС КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛ
Клименко, Юлія Сергіївна. Співвідношення міжнародно-правового статусу геостаціонарної орбіти та концепції загальної спадщини людства / Ю. С. Клименко. - С.603-608
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Культенко, Олександр Володимирович. Правові та організаційні засади діяльності працівників робочого апарату НЦБ Інтерполу в Україні / О. В. Культенко. - С.608-615
Кл.слова: ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Пшевлоцька, Тетяна Олександрівна. Правові механізми співпраці держав-членів Європейського Союзу у сфері протидії злочинності, передбачені в Прюмському договорі / Т. О. Пшевлоцька. - С.615-621
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Кубієвич, Сергій Петрович. Співвідношення національного та міжнародного права з питань екстрадиції / С. П. Кубієвич. - С.621-627
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Плавич, Володимир Петрович. Проблеми вироблення оптимальних моделей сучасного праворозуміння / В. П. Плавич. - С.628-638
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Дунаєва, Лариса Миколаївна. Принцип поділу влади як основа співіснування державної влади та місцевого самоврядування у політичній системі сучасних країн / Л. М. Дунаєва. - С.648-654
Кл.слова: ВЛАДА ДЕРЖАВНА, САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ
Дідич, Тарас Олегович. Теоретико-правові аспекти розвитку правоутворення / Т. О. Дідич. - С.694-696
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Гарат, Роман Михайлович. Основні підходи до визначення міжнародно-правового статусу Співдружності Незалежних Держав / Р. М. Гарат. - С.726-731
Кл.слова: ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Окунєв, Ігор Сергійович. Деякі питання дієздатності суб'єктів права / І. С. Окунєв. - С.731-737
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Ангеліна, Кристина Георгіївна. Імперативний мандат у контексті реалізації моделей політичного представництва / К. Г. Ангеліна. - С.738-746
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, ПАРЛАМЕНТ
Сікач, Ярослава Віталіївна. До питання про визначення поняття корпоративної культури у сучасній політичній думці / Я. В. Сікач. - С.746-751
Кл.слова: КУЛЬТУРА КОРПОРАТИВНА
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017