На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=ІВАШИНА, Г. М$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
330.322
Д-17


    Данілов, О.Д..
    Інвестування: Навчальний посібник [Текст] / О.Д. Данілов, Г. М. Івашина, О. Г. Чумаченко. - К. : Видавничий дім "Комп'ютерпрес", 2001. - 364 с. - ISBN 966-7257-34-7 : 12.00 р.
    Содержание:
Вступ . - С .3
Організаційно-економічні засади інвестування . - С .6
Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності . - С .6
/. Сутність інвестицій. Структура цінностей, що відносяться до інвестицій . - С .6
Класифікація інвестицій. Інвестиційна діяльність . - С .9
Ринкова модель інвестиційного процесу. Механізм ціноутворення на інвестиційному ринку . - С .12
Інвестиційний клімат та фактори, що його утворюють . - С .22
Інвестиційна сфера України . - С .23
Суб'єкти інвестиційної діяльності . - С .27
Класифікація суб'єктів інвестиційної діяльності . - С .27
Економічні засади взаємодії різних груп інвесторів . - С .29
Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності . - С .33
Державне регулювання інвестиційного процесу . - С .36
Організаційна структура та форми діяльності інвестиційних компаній . - С .43
Розвиток інвестиційних компаній в Україні . - С .46
Іноземні інвестиції . - С .54
Сутність Іноземних інвестиції та їх класифікація . - С .54
Проблеми іноземного Інвестування в Україні . - С .59
Державна політика заохочення Іноземних інвестицій . - С .63
Інститути міжнародної інвестиційної діяльності . - С .67
Вільні економічні зони . - С .86
Історичні аспекти створення вільних економічних зон . - С .86
Сутність вільних економічних зон та їх роль у залученні іноземних Інвестицій . - С .93
Нормативна база створення та діяльності ВЕЗ в
Україні . - С .96
Сучасний стан ВЕЗ в Україні . - С .99
Фінансові інвестиції . - С .114
Цінні папери, порядок їх випуску та обігу . - С .114
Характеристика цінних паперів, їх класифікація та взаємозв'язок . - С .114
Документарна та бездокументарна форма ЦП . - С .122
Первинний та вторинний ринок цінних паперів . - С .126
Моделі ринку цінних паперів . - С .129
Учасники ринку цінних паперів . - С .130
Інститути ринку цінних паперів . - С .134
Біржі в сучасній ринковій інфраструктурі . - С .134
Функціонування бірж в Україні . - С .144
Депозитарії та зберІгачІ, реєстратори . - С .150
Національна депозитарна система . - С .153
Клірингова система . - С .157
Позабіржова фондова торгова система . - С .160
Фондові та біржові індекси . - С .163
Біржові індекси . - С .163
Індекси, що розраховуються на фондовому ринку
України . - С .165
Рейтингова оцінка акцій та облігацій . - С .169
Незалежні рейтингові агентства . - С .171
Управління портфелем цінних паперів . - С .175
Поняття та типи інвестиційного портфеля . - С .175
Сучасна портфельна теорія . - С .176
Методики оцінки вартості фінансових інструментів . - С .178
Сучасні методики оцінки ефективності портфеля цінних паперів . - С .189
Реальні інвестиції . - С .199
Характеристика та обгрунтування реальних
Інвестиції . - С .199
Класифікація реальних інвестицій . - С .199
Життєвий цикл проекту . - С .202
Склад технІко-економічного обгрунтування інвестицій . - С .207
Бізнес-план інвестиційного проекту . - С .209
Маркетингове планування . - С .227
Діагностика прийняття інвестиційних рішень . - С .235
Фінансово-математичні основи інвестиційного проектування . - С .235
Загальна характеристика критеріїв та методів оцінки реальних інвестиційних проектів . - С .241
Період окупності проекту . - С .245
Облікова норма доходності . - С .247
Чиста теперішня вартість . - С .248
Внутрішня норма рентабельності . - С .250
Індекс прибутковості . - С .253
Фінансове планування реальних інвестицій . - С .256
Загальні основи планування капітальних вкладень . - С .256
Фінансування реальних інвестицій . - С .258
Оцінка вартості капіталу інвестиційного проекту . - С .263
Аналіз беззбитковості капіталовкладень та цільове планування прибутку . - С .272
Управління витратами інвестиційного проекту.
Операційний важіль . - С .276
Визначення оптимального бюджету капіталовкладень . - С .279
Аналіз фінансових коефіцієнтів . - С .285
Оцінка і страхування ризиків проекту . - С .296
Поняття та види проектних ризиків . - С .296
Співвідношення ризику і доходу . - С .298
Аналіз чутливості проекту . - С .298
Аналіз сценаріїв проекту . - С .300
Метод імітаційного моделювання Монте-Карло . - С .301
Модель оцінки капітальних активів (МОКА) в оцінці поцільност! інвестицій . - С .305
Механізми нейтралізації інвестиційних ризиків . - С .306
Додатки . - С .307
Фінансові таблиці . - С .315
Фонди, які надають гранти та кредити . - С .331
Нормативні акти, що регулюють інвестиційні/ діяльність . - С .358
Список літератури . - С .360
УДК
ББК 65.01я73

Кл.слова (ненормированные):
Інвестиції -- Investments -- Инвестиции -- Ризик -- Risk -- Риск -- Проект інвестиційний -- Investment project -- Проект инвестиционный
Аннотация: У навчальному посібнику викладені теоретичні позиції щодо фінансових інструментів інвестиційної діяльності, охарактеризовані окремі фінансові інструменти, особливості їх випуску, обігу та методи оцінки вартості, розрахунку фондових індексів, формування та управління інвестиційним портфелем, оцінки ефективності і ризику портфелю. Висвітлюються питання управління реальними інвестиціями, розглядається порядок обгрунтування, методи експертної діагностики інвестиційних рішень та управління інвестиційним проектом.


Доп.точки доступа:
Івашина, Г.М.; Чумаченко, О.Г.
Экземпляры всего: 6
АБ (6)
Свободны: АБ (6)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017