На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=ІВАХНЕНКО, В.М$<.>)
Найдено 5 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 5

1.
65.012.12
І-23


    Івахненко, В.М..
    Курс економічного аналізу: Навч.посіб.- 5-те вид., випр. і доп. [Текст] / В.М. Івахненко. - К. : Знання, 2006. - 261 с. - ISBN 966-346-136-5 : 24.00 р.
    Содержание:
Передмова . - С .9
Частина перша. МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО
АНАЛІЗУ . - С .13
Теоретичні основи економічного аналізу . - С .13
Предмет і види економічного аналізу . - С .13
Економічний аналіз як галузь економічної науки . - С .13
Предмет і завдання економічного аналізу . - С .16
Основні категорії економічного аналізу . - С .17
Види економічного аналізу . - С .20
Зв'язок економічного аналізу з іншими науками і дисциплінами . - С .27
Метод економічного аналізу . - С .29
Аналітичний метод . - С .29
Деталізація . - С .31
Порівняння і моделювання . - С .32
Балансовий метод . - С .34
Елімінування . - С .35
Статистичні методи . - С .41
Економіко-математичні та інші методи . - С .42
Інформаційна база економічного аналізу . - С .44
Організація економічного аналізу на підприємстві . - С .49
Управлінський аналіз . - С .54
Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг . - С .54
Значення і завдання аналізу виробництва продукції . - С .54
Аналіз обсягів виробництва та асортименту продукції . - С .55
Аналіз якості продукції . - С .60
Аналіз ритмічності та рівня організації виробництва . - С .64
Аналіз попиту, стану ринку та обсягу реалізації продукції . - С .69
Аналіз виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства . - С .76
Аналіз використання трудових ресурсів . - С .76
Аналіз стану і використання основних фондів підприємства . - С .83
Аналіз забезпеченості й використання матеріальних ресурсів на підприємстві . - С .91
Аналіз собівартості продукції . - С .101
Показники, завдання й джерела інформації . - С .101
Оцінка виконання плану собівартості . - С .102
Аналіз витрат за елементами і статтями . - С .104
Аналіз матеріальних витрат . - С .106
Аналіз витрат на оплату праці . - С .109
Аналіз витрат на обслуговування виробництва . - С .111
Аналіз собівартості окремих видів продукції . - С .113
Фінансовий аналіз . - С .120
Аналіз фінансових результатів і рентабельності . - С .120
Значення, завдання та інформація для проведення аналізу . - С .120
Аналіз чистого прибутку . - С .121
Аналіз валового прибутку . - С .124
Аналіз інших доходів і витрат . - С .127
Аналіз рентабельності продукції . - С .131
Аналіз рентабельності підприємства . - С .136
Резерви збільшення чистого прибутку підприємства . - С .137
Аналіз фінансового стану . - С .139
Головні завдання і джерела інформації . - С .139
Загальна оцінка фінансового стану підприємства . - С .140
Аналіз обігових коштів і джерел їх формування . - С .148
Аналіз оборотності обігових коштів . - С .156
Частина друга. ПРАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ
ДЛЯ АНАЛІЗУ . - С .162
Завдання для аналізу в аудиторіях . - С .162
Теоретичні основи економічного аналізу . - С .162
Предмет, види, методика та організація економічного аналізу . - С .162
Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг . - С .164
Аналіз попиту, стану ринку та обсягу реалізації підприємства . - С .168
Аналіз виробничих ресурсів . - С .169
Аналіз витрат на виробництво продукції . - С .175
Аналіз фінансових результатів і рентабельності . - С .179
Аналіз фінансового стану . - С .184
Звітні форми підприємства . - С .191
Ділова гра на тему: Аналіз виконання плану виробництва та якості продукції . - С .197
Завдання для перевірки знань . - С .203
Індивідуальна робота . - С .228
Відповіді на завдання . - С .252
Результати основних розрахунків у діловій грі . - С .252
Відповіді на завдання для перевірки знань . - С .253
Список рекомендованої літератури . - С .257
УДК
ББК 65.053я73

Кл.слова (ненормированные):
Аналіз економічний -- Economic analysis -- Анализ экономический -- Аналіз фінансовий -- FinanCal analysis -- Анализ финансовый -- Аналіз управлінський -- Management analysis -- Анализ управленческий -- Стан фінансовий -- FinanCal state -- Состояние финансовое

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


2.
65.012.12
І-23


    Івахненко, В.М..
    Курс економічного аналізу: Навчальний посібник [Текст] : 3-тє вид., перероб. і доп. / В.М. Івахненко. - К. : Знання-Прес, 2002. - 190 с. - ISBN 966-7767-54-Х : 10.50 р.
    Содержание:
Передмова . - С .7
Частина перша. МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ . - С .9
Теоретичні основи економічного аналізу . - С .9
Предмет і види економічного аналізу . - С .9
Економічний аналіз як галузь економічної науки . - С .9
Предмет і завдання економічного аналізу . - С .11
Основні категорії економічного аналізу . - С .12
Види економічного аналізу . - С .14
Зв'язок економічного аналізу з іншими науками і дисциплінами . - С .19
Метод економічного аналізу . - С .21
Аналітичний метод . - С .21
Деталізація . - С .23
Порівняння і моделювання . - С .23
Балансовий метод . - С .24
Елімінування . - С .25
Статистичні методи . - С .30
Економіко-математичні та інші методи . - С .31
Інформаційна база економічного аналізу . - С .32
Організація економічного аналізу на підприємстві . - С .36
Управлінський аналіз . - С .40
Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг . - С .40
Значення і завдання аналізу виробництва продукції . - С .40
Аналіз обсягів виробництва та асортименту продукції . - С .41
Аналіз якості продукції . - С .44
Аналіз ритмічності та рівня організації виробництва . - С .48
Аналіз попиту, стану ринку та обсягу реалізації продукції . - С .52
Аналіз виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства . - С .57
Аналіз використання трудових ресурсів . - С .57
Аналіз стану і використання основних фондів підприємства . - С .63
Аналіз забезпеченості й використання матеріальних ресурсів на підприємстві . - С .69
Аналіз собівартості продукції . - С .76
Показники, завдання й джерела інформації . - С .76
Оцінка виконання плану собівартості . - С .76
Аналіз витрат за елементами і статтями . - С .78
Аналіз матеріальних витрат . - С .80
Аналіз витрат на оплату праці . - С .82
Аналіз витрат на обслуговування виробництва . - С .83
Аналіз собівартості окремих видів продукції . - С .85
Фінансовий аналіз . - С .91
Аналіз фінансових результатів і рентабельності . - С .91
Значення, завдання та інформація для проведення аналізу . - С .91
Аналіз чистого прибутку . - С .92
Аналіз валового прибутку . - С .94
Аналіз інших доходів і витрат . - С .97
Аналіз рентабельності продукції . - С .99
Аналіз рентабельності підприємства . - С .104
Резерви збільшення чистого прибутку підприємства . - С .105
Аналіз фінансового стану . - С .106
Головні завдання і джерела інформації . - С .106
Загальна оцінка фінансового стану підприємства . - С .107
Аналіз обігових коштів і джерел їх формування . - С .111
Аналіз оборотності обігових коштів . - С .120
Частина друга. ПРАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ АНАЛІЗУ . - С .124
Завдання для аналізу в аудиторіях . - С .124
Теоретичні основи економічного аналізу . - С .124
Предмет, види, методика та організація економічного аналізу . - С .124
Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг . - С .126
Аналіз попиту, стану ринку та обсягу реалізації підприємства . - С .130
Аналіз виробничих ресурсів . - С .130
Аналіз витрат на виробництво продукції . - С .136
Аналіз фінансових результатів і рентабельності . - С .139
Аналіз фінансового стану . - С .144
Звітні форми підприємства . - С .150
Ділова гра на тему: Аналіз виконання плану виробництва та якості продукції . - С .156
Завдання для перевірки знань . - С .162
Відповіді на завдання . - С .185
Результати основних розрахунків у діловій грі . - С .185
Відповіді на завдання для перевірки знань . - С .186
Список рекомендованої літератури . - С .189
УДК
ББК 65.053я73

Кл.слова (ненормированные):
Аналіз економічний -- Economic analysis -- Анализ экономический -- Аналіз управлінський -- Management analysis -- Анализ управленческий -- Аналіз фінансовий -- FinanCal analysis -- Анализ финансовый -- Собівартість -- First cost -- Себестоимость

Экземпляры всего: 5
АБ (5)
Свободны: АБ (5)
Найти похожие


3.
65.012.12
І-23


    Івахненко, В.М..
    Курс економічного аналізу: Навчальний посібник [Текст] / В.М. Івахненко. - К. : Знання-Прес, 2000. - 207 с. - ISBN 966-620-019-8 : 9.50 р.
    Содержание:
Передмова . - С .9
МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ . - С .11
Теоретичні основи економічного аналізу . - С .11
Предмет і види економічного аналізу . - С .11
Економічний аналіз як галузь економічної науки . - С .11
Предмет і завдання економічного аналізу . - С .13
Основні категорії економічного аналізу . - С .15
Види економічного аналізу . - С .18
Зв'язок економічного аналізу з іншими науками і дисциплінами . - С .22
Метод економічного аналізу . - С .24
Аналітичний метод . - С .24
Деталізація . - С .26
Порівняння і моделювання . - С .26
Балансовий метод . - С .28
Елімінування . - С .28
Статистичні методи . - С .34
Економіко-математичні та інші методи . - С .35
Інформаційна база економічного аналізу . - С .37
Організація економічного аналізу на підприємстві . - С .41
Техніко-економічний аналіз . - С .45
Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг . - С .45
Значення і завдання аналізу виробництва продукції . - С .5
Аналіз якості продукції . - С .49
Аналіз ритмічності та якості організації виробництва . - С .53
Аналіз попиту, стану ринку й обсягу реалізації продукції . - С .57
Аналіз виробничих ресурсів і організаційнотехнічного рівня підприємства . - С .64
Аналіз використання трудових ресурсів . - С .64
Аналіз стану і використання основних фондів підприємства . - С .71
Аналіз забезпеченості і використання матеріальних ресурсів на підприємстві . - С .78
Аналіз собівартості продукції . - С .87
Показники, завдання й джерела інформації . - С .87
Оцінка виконання плану собівартості . - С .88
Аналіз витрат за елементами і статтями . - С .89
Аналіз матеріальних витрат . - С .92
Аналіз витрат на оплату праці . - С .94
Витрати на обслуговування виробництва та управління . - С .95
Аналіз собівартості окремих видів продукції . - С .97
Аналіз фінансових результатів і рентабельності . - С .103
Значення, завдання та інформація для проведення аналізу . - С .103
Аналіз балансового прибутку . - С .104
Аналіз прибутку від реалізації товарної продукції . - С .106
Аналіз інших прибутків і збитків . - С .109
Аналіз рентабельності . - С .110
Аналіз рентабельності підприємства . - С .114
Резерви зростання прибутку підприємства . - С .115
Аналіз фінансового стану . - С .117
Головні завдання і джерела інформації . - С .117
Загальна оцінка фінансового стану підприємства . - С .118
Аналіз обігових коштів-і джерел їх формування . - С .125
Аналіз оборотності обігових коштів . - С .134
ПРАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ АНАЛІЗУ . - С .137
Завдання для аналізу в аудиторіях . - С .137
Теоретичні основи економічного аналізу . - С .137
Предмет, види, методика та організація економічного аналізу . - С .137
Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг . - С .139
Аналіз попиту, стану ринку та обсягу реалізації підприємства . - С .143
Аналіз виробничих ресурсів . - С .144
Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції . - С .149
Аналіз фінансових результатів і рентабельності . - С .153
Аналіз фінансового стану . - С .158
Ділова гра на тему: Аналіз виконання плану виробництва та якості продукції . - С .171
Завдання для перевірки знань . - С .177
Відповіді на завдання для перевірки знань (І варіант) . - С .202
Список рекомендованої літератури . - С .207
УДК
ББК 65.053я73

Кл.слова (ненормированные):
Аналіз економічний -- Economic analysis -- Анализ экономический
Аннотация: У навчальному посібнику розкриваються найважливіші проблеми сучасного економічного аналізу. З метою кращого засвоєння матеріалу посібник устатковано комплексом завдань для самостійної роботи студентів, необхідними для аналізу економічних процесів вихідними даними, таблицями, графіками, схемами тощо. Для перевірки знань та аналітичних навичок студентів наводяться завдання для контрольних робіт і опитування. Посібник відповідає програмі курсу "Економічний аналіз" для вищих навчальних закладів. Такий навчальний посібник українською мовою видається вперше.

Экземпляры всего: 11
АБ (11)
Свободны: АБ (11)
Найти похожие


4.
65.012.12
І-23


    Івахненко, В.М..
    Курс економічного аналізу: Навчально- методичний посібник для самост. вивч. дисципліни [Текст] / В.М. Івахненко. - К. : КНЕУ, 2000. - 263 с. - ISBN 966-574-024-5 : 14.00 р.
    Содержание:
Вступ . - С .3
Програма курсу . - С .5
Методичні матеріали до вивчення лекційного курсу . - С .15
Частина І. Теоретичні основи економічного аналізу . - С .15
Предмет і види економічного аналізу . - С .15
Економічний аналіз як галузь економічної науки . - С .15
Предмет і завдання економічного аналізу . - С .17
Основні категорії економічного аналізу . - С .18
Види економічного аналізу . - С .21
Зв'язок економічного аналізу з іншими науками і дисциплінами . - С .24
Метод і методика економічного аналізу . - С .25
Аналітичний метод . - С .25
Деталізація . - С .27
Порівняння . - С .27
Моделювання . - С .28
Балансовий метод . - С .28
Елімінування . - С .29
Статистичні методи . - С .36
Економіко-математичні методи . - С .38
Інші методи . - С .38
Інформаційна база економічного аналізу . - С .39
Організація та етапи економічного аналізу . - С .42
Частина II. Техніко-економічний аналіз . - С .45
Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг . - С .45
Значення та завдання аналізу виробництва продукції . - С .45
Аналіз обсягів виробництва продукції . - С .46
Аналіз асортименту і структури продукції . - С .47
Аналіз якості продукції . - С .49
Аналіз ритмічності та якості виробництва . - С .52
Аналіз попиту, стану ринку та обсягу реалізації продукції (послуг) підприємства . - С .55
Аналіз виробничих ресурсів та організаційно-технічного рівня підприємства . - С .60
Аналіз використання трудових ресурсів . - С .60
Аналіз стану трудових ресурсів і забезпеченості ними підприємства . - С .60
Аналіз використання робочого часу . - С .62
Аналіз продуктивності праці . - С .63
Аналіз впливу трудових факторів на продуктивність праці та обсяг товарної продукції . - С .65
Аналіз стану і використання основних фондів . - С .66
Аналіз складу, структури і технічного стану основних фондів . - С .66
Аналіз виробничих потужностей . - С .67
Аналіз використання основних фондів і устаткування . - С .69
Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та їх використання . - С .72
Загальна оцінка виконання плану матеріально-технічного постачання . - С .72
Аналіз складських запасів матеріальних ресурсів . - С .73
Аналіз використання матеріальних ресурсів і розрахунок впливу факторів на обсяг випуску продукції . - С .74
Аналіз витрат на виробництво продукції . - С .79
Оцінка виконання плану із собівартості продукції . - С .80
Аналіз витрат за елементами і статтями витрат . - С .81
Аналіз матеріальних витрат . - С .83
Аналіз витрат на оплату праці . - С .85
Загальновиробничі витрати . - С .86
Аналіз собівартості окремих видів продукції . - С .87
Частина III. Фінансово-економічний аналіз . - С .92
Аналіз фінансових результатів і рентабельності . - С .92
Значення, завдання та інформація для проведення аналізу . - С .92
Аналіз чистого прибутку . - С .94
Аналіз валового прибутку . - С .94
Аналіз інших доходів і витрат . - С .97
Аналіз рентабельності . - С .98
Аналіз рентабельності підприємства . - С .102
Аналіз фінансового стану підприємства . - С .105
Задачі аналізу і характеристика джерел інформації . - С .105
Аналіз структури балансу. Аналіз порівняльного аналітичного балансу . - С .111
Аналіз фінансової стійкості підприємства . - С .117
Аналіз ліквідності та платоспроможності балансу . - С .121
Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості . - С .124
Аналіз оборотності оборотних активів . - С .129
Аналіз фінансових коефіцієнтів . - С .129
Аналіз рентабельності та ділової активності . - С .131
Навчальні завдання (задачі) . - С .135
Завдання для перевірки знань (І комплекс) . - С .176
Завдання для перевірки знань (II комплекс) . - С .202
Ділова гра на тему «Аналіз виконання плану виробництва та якості продукції . - С .221
Тематика випускних, контрольних і курсових робіт . - С .227
Тематика випускних робіт і методичні вказівки до їх написання . - С .227
Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з курсу «Економічний аналіз . - С .244
Тематика курсових робіт з курсу «Економічний аналіз . - С .253
Додаток. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №
З «Звіт про фінансові результати . - С .257
УДК
ББК 65.053

Кл.слова (ненормированные):
Аналіз економічний -- Economic analysis -- Анализ экономический -- Аналіз фінансово-економічний -- FinanCal-economic analysis -- Анализ финансово-экономический
Аннотация: Посібник підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни «Економічний аналіз», яка входить до обов'язкового переліку курсів бакалаврського рівня навчання студентів усіх економічних спеціальностей. У ньому висвітлені методичні питання сутності та практика аналізу діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання; враховані вимоги нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


5.
65.012.12
І-23


    Івахненко, В.М..
    Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посіб.для самост.вивч.дисц.-Вид. 2-ге, переробл. і доп. [Текст] / В.М. Івахненко, М. І. Горбаток. - К. : КНЕУ, 2005. - 302 с. - ISBN 966-574-698-7 : 16.00 р.
    Содержание:
Вступ . - С .3
Програма курсу . - С .4
Методичні матеріали до вивчення курсу . - С .17
Теоретичні основи економічного аналізу . - С .17
Економічний аналіз та управління підприємством . - С .17
Види економічного аналізу . - С .23
Методи і прийоми економічного аналізу . - С .28
Інформаційна база економічного аналізу . - С .48
Організація та етапи економічного аналізу . - С .50
Фінансово-економічний аналіз . - С .54
Аналіз фінансових результатів і рентабельності . - С .54
Аналіз фінансового стану підприємства . - С .67
Аналіз інвестиційної діяльності підприємства . - С .106
Управлінський економічний аналіз . - С .110
Аналіз обсягу реалізації продукції і маркетингової діяльності підприємства . - С .110
Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг . - С .115
Аналіз використання основних фондів . - С .127
Аналіз використання матеріальних ресурсів . - С .133
Аналіз використання трудових ресурсів . - С .140
Аналіз собівартості продукції підприємства . - С .147
Особливості аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства . - С .160
Навчальні завдання (задачі) . - С .163
Завдання для перевірки знань (І комплекс) . - С .215
Завдання для перевірки знань (II комплекс) . - С .240
Ситуаційні задачі . - С .259
Тематика контрольних робіт з курсу «Економічний аналіз . - С .272
Тематика курсових робіт з курсу «Економічний аналіз . - С .281
Система поточного і підсумкового контролю . - С .289
Література . - С .298
УДК
ББК 65.053

Кл.слова (ненормированные):
Аналіз економічний -- Economic analysis -- Анализ экономический -- Аналіз управлінський -- Management analysis -- Анализ управленческий -- Аналіз фінансовий -- FinanCal analysis -- Анализ финансовый -- Аналіз фінансово-економічний -- FinanCal-economic analysis -- Анализ финансово-экономический


Доп.точки доступа:
Горбаток, М.І.
Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017