На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=ІВАНЮТА, В. Ф$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
334.012.23
І-23


    Іванюта, С.М..
    Підприємництво та бізнес- культура: Навч. посібник [Текст] / С.М. Іванюта, В. Ф. Іванюта. - К. : ЦУЛ, 2007. - 288 с. - ISBN 978-966-364-549-0 : 34.00 р.
    Содержание:
Передмова . - С .5
Предмет та завдання дисципліни . - С .6
Зміст дисципліни за темами . - С .7
Теми контрольних робіт (заочна форма навчання) . - С .11
Оцінювання за кредитно-модульною системою . - С .14
Питання для заліку . - С .23
МОДУЛЬ . - С .27
Економічна основа розвитку підприємництва в
Україні . - С .27
Теоретичні положення розвитку підприємництва . - С .27
Особливість підприємницької діяльності в Україні . - С .35
Суб'єкти та об'єкти підприємницької діяльності . - С .43
Запитання для самоконтролю . - С .49
Механізм створення власної справи . - С .50
Вибір ідеї та визначення раціональної стратегії в підприємництві . - С .50
Засновницькі документи . - С .56
Патентування і передавання права інтелектуальної власності . - С .61
Запитання для самоконтролю . - С .73
Життєвий цикл підприємства та причини виникнення кризових явищ на етапах його розвитку . - С .74
Концепція життєвого циклу підприємства . - С .74
Причини виникнення криз на етапах життєвого циклу підприємства . - С .79
Зовнішні і внутрішні загрози і наслідки кризових явищ 86 Запитання для самоконтролю . - С .93
Витрати виробництва та підприємницький прибуток . - С .94
Економічна сутність операційних та виробничих витрат . - С .94
Бухгалтерський облік витрат . - С .100
Підприємницький прибуток та чинники, що впливають на нього . - С .106
Запитання для самоконтролю . - С .111
Тести до першого модуля . - С .111
МОДУЛЬ . - С .115
Ризики та страхування в підприємницькій діяльності . - С .115
Зміст та функції підприємницького ризику . - С .115
Оцінювання підприємницьких ризиків . - С .124
. - С .128
Страхування у підприємницькій діяльності . - С .134
Запитання для самоконтролю . - С .136
Ринок та конкуренція в підприємництві . - С .137
Ринок як форма організації підприємницької діяльності . - С .137
Зміст та методи конкурентного суперництва . - С .141
Підприємницька таємниця . - С .152
Запитання для самоконтролю . - С .157
Маркетингова орієнтація в підприємництві . - С .159
Особливості маркетингової стратегії в підприємництві . - С .159
Диверсифікація, ЇЇ суть та види . - С .169
Орієнтація на споживача — провідний засіб активізації підприємницької діяльності . - С .174
Реклама . - С .178
Запитання для самоконтролю . - С .186
Тести до другого модуля . - С .186
МОДУЛЬ . - С .190
Планування та звітність підприємств . - С .190
Система планування в підприємництві . - С .190
. - С .202
Запитання для самоконтролю . - С .218
Управління підприємницькою діяльністю . - С .219
Розвиток науки менеджменту та управління . - С .219
Державне регулювання підприємницькою діяль- ністю . - С .220
Особливості підприємницької діяльності . - С .238
Запитання для самоконтролю . - С .248
Бізнес-культура . - С .249
Загальна характеристика культури і етики підприємництва . - С .249
Концептуальні положення етичних норм в підприємництві . - С .262
Стиль підприємця-керівника . - С .272
Запитання для самоконтролю . - С .281
Тести до третього модуля . - С .281
Використана література . - С .284
УДК
ББК 65.050.2я73І-24

Кл.слова (ненормированные):
Діяльність -- Activity -- Деятельность -- Диверсифікація -- Diversification -- Диверсификация -- Звітність -- Reporting -- Отчетность -- Менеджмент -- Management -- Менеджмент -- Облік бухгалтерський -- Accounting -- Учет бухгалтерский -- Підприємництво -- Business undertakings -- Предпринимательство -- Прибуток -- Profit -- Прибыль -- Ризик -- Risk -- Риск -- Бізнес малий -- Small business -- Бизнес малый -- Ризик -- Risk -- Риск -- Конкуренція -- Competition -- Конкуренция -- Страхування -- Insurance -- Страхование


Доп.точки доступа:
Іванюта, В.Ф.
Свободных экз. нет
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017