На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=ІВАНОВ, В.М$<.>)
Найдено 3 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 3

1.
340(477)
І-20


    Іванов, В.М..
    Історія держави і права України: Навч. посібник [Текст] / В.М. Іванов. - К. : Атіка, 2007. - 728 с. - ISBN 978-966-326-242-0 : 60.00 р.
    Содержание:
Передмова . - С .3
Модуль І
ВСТУП ДО КУРСУ. ПОЧАТОК ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ НА
ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ
Предмет, періодизація, історіографія курсу
Історія держави і права України . - С .6
Предмет та завдання курсу . - С .6
Періодизація курсу . - С .10
Історіографія курсу . - С .13
Завдання для самостійної роботи . - С .20
Стародавні держави і право на території
Північного
Причорномор'я і Приазов'я . - С .21
Скіфія: держава рабовласницького типу та її право . - С .21
Рабовласницькі міста-держави Північного Причорномор'я та їх право . - С .24
Боспорське царство та його право . - С .29
Завдання для самостійної роботи . - С .32
Першоджерела . - С .34
Модуль II
ДАВНЬОРУСЬКА ДЕРЖАВА І ПРАВО
Ранньофеодальна держава Київська Русь . - С .36
Формування та розвиток Давньоруської держави . - С .36
Суспільний лад . - С .42
Державний устрій . - С .45
Завдання для самостійної роботи . - С .51
Першоджерела . - С .53
Право Київської Русі . - С .56
Джерела давньоруського права . - С .56
Руська правда - видатна пам'ятка давньоруського права . - С .61
Давньоруське право: характерні риси . - С .64
Завдання для самостійної роботи . - С .72
Першоджерела . - С .74
Галицько-Волинська держава та її право . - С .91
Утворення й історична доля Галицько-Волинського князівства . - С .91
Особливості суспільного ладу та державного устрою . - С .93
Риси права . - С .97
Завдання для самостійної роботи . - С .99
Першоджерела . - С .100
Модуль ІІІ ДЕРЖАВА І ПРАВО ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ДОБИ
Литовсько-Руська держава та її право . - С .102
Формування Литовсько-Руської держави.
Польсько-Литовські унії . - С .102
Суспільний устрій . - С .105
Державний лад . - С .108
Джерела та характерні риси права . - С .113
Завдання для самостійної роботи . - С .122
Першоджерела . - С .124
Суспільно-політичний лад і право на українських землях у складі Речі Посполитої . - С .136
Суспільний устрій . - С .136
Органи влади й управління . - С .141
Основні риси права . - С .146
Завдання для самостійної роботи . - С .153
Першоджерела . - С .154
Модуль IV ДЕРЖАВА І ПРАВО КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ
Запорозька Січ: військово-адміністративний устрій та право . - С .164
Запорозька Січ у козацькому державотворенні . - С .164
Військово-адміністративний устрій Запорозької Січі . - С .174
Право Запорозької Січі . - С .181
Завдання для самостійної роботи . - С .191
Першоджерела . - С .192
Держава і право Гетьманщини . - С .198
Створення Української національної держави.
Переяславсько-Московська угода (1654 р.) . - С .198
Суспільний лад . - С .202
Органи автономної влади й управління . - С .207
Право . - С .214
Завдання для самостійної роботи . - С .232
Першоджерела . - С .235
Модуль V ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У XIX - ПОЧАТКУ XX ст.
Суспільно-політичний устрій і право на українських землях у складі імперій . - С .259
Суспільний устрій на українських землях у складі
Російської імперії . - С .259
Російські органи влади й управління на українських землях . - С .266
Судова система на українських землях у складі
Російської імперії . - С .272
Право на українських землях у складі Російської імперії . - С .276
Суспільно-політичний устрій і право в Галичині, на
Північній
Буковині та Закарпатті . - С .284
Завдання для самостійної роботи . - С .292
Першоджерела . - С .295
Модуль VI
ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Державний лад і право Української Народної
Республіки . - С .321
Утворення Центральної Ради. Державне будівництво УНР . - С .321
Формування права УНР . - С .326
Завдання для самостійної роботи . - С .332
Першоджерела . - С .334
Держава і право за Гетьманату П.
Скоропадського . - С .350
Формування держави . - С .350
Законодавча діяльність . - С .355
Завдання для самостійної роботи . - С .358
Першоджерела . - С .360
УНР часів Директорії та її право . - С .364
Державне будівництво . - С .364
Риси права . - С .370
Завдання для самостійної роботи . - С .374
Першоджерела . - С .376
Західноукраїнська Народна Республіка та її право . - С .387
Державне будівництво . - С .387
Законодавство ЗУНР . - С .393
Завдання для самостійної роботи . - С .396
Першоджерела . - С .398
Модуль VII РАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА І ПРАВО В УКРАЇНІ
Утворення Радянської держави і права в
Україні . - С .401
Становлення радянської влади в Україні . - С .401
Становлення органів захисту радянської влади . - С .408
Формування основ радянського права . - С .410
Завдання для самостійної роботи . - С .417
Першоджерела . - С .419
Радянська державність і право в Україні у
30-ті pp. XX ст . - С .429
Утворення Союзу РСР. Зміни в державному статусі УСРР . - С .429
Державний устрій УСРР у 20-30-ті роки . - С .432
Судові та правоохоронні органи . - С .439
Перша кодифікація радянського права в Україні . - С .447
Конституційне та надзвичайне законодавство 30-х років . - С .458
Завдання для самостійної роботи . - С .469
Першоджерела . - С .471
Держава і право України у роки Другої світової війни (1939-1945) . - С .502
Приєднання Західної Волині, Східної Галичини, Північної
Буковини та частини Бессарабії до складу УРСР . - С .502
Перебудова органів влади й управління в роки Великої
Вітчизняної війни . - С .507
Окупаційний режим. Спроби національно-державного будівництва. Рух опору . - С .515
Риси права . - С .520
Завдання для самостійної роботи . - С .527
Першоджерела . - С .530
Державно-правове будівництво в УРСР у повоєнні роки та у період десталінізації (1945 - перша половина 1960 pp.) . - С .544
Державний лад . - С .544
Реформування судових і правоохоронних органів . - С .548
Зміни в законодавстві . - С .552
Завдання для самостійної роботи . - С .562
Першоджерела . - С .565
Держава і право України в період «застою»
(середина 1960 - середина 1980 pp.) . - С .571
Органи влади й управління . - С .571
Судові та правоохоронні органи . - С .575
Законодавство . - С .579
Завдання для самостійної роботи . - С .587
Першоджерела . - С .591
Державно-правовий розвиток України в період перебудови (1985-1991) . - С .610
Перебудова. Зміни у державному статусі Української
РСР . - С .610
Зміни в законодавстві . - С .617
Завдання для самостійної роботи . - С .622
Першоджерела . - С .624
Модуль VIII
РОЗБУДОВА ТА РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І
ПРАВА
Держава і право України на сучасному етапі
(1991-2006) . - С .630
Розбудова незалежної Української держави . - С .630
Конституційний процес. Конституція України 1996 р.
Конституційна реформа . - С .639
Судові та правоохоронні органи. Судова реформа . - С .656
Реформування законодавства. Розвиток галузей права . - С .663
Завдання для самостійної роботи . - С .685
Першоджерела . - С .688
Глосарій . - С .699
Коротка хронологія історії держави і права України . - С .707
Використана та рекомендована література . - С .717
УДК
ББК 67.9(4Укр)

Кл.слова (ненормированные):
Історія права -- Legal history -- История права -- Держава -- State -- Государство -- Історія україни -- History of ukraine -- История украины

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


2.
336.14
І-20


    Іванов, В.М..
    Бюджетна система: Конспект лекцій. [Текст] / В.М. Іванов. - К. : МАУП, 1999. - 80 с. - ISBN 966-608-002-8 : 4.00 р.
    Содержание:
Вступ . - С .3
Методологічні засади бюджетної системи . - С .5
Бюджетна система . - С .5
Бюджетний устрій та його принципи . - С .8
Бюджетний рік та бюджетний процес . - С .9
Розмежування повноважень органів державної влади і управління у бюджетному процесі . - С .13
Правила складання та виконання бюджету . - С .15
Формування Державного бюджету України . - С .17
Суть і значення доходів бюджету . - С .17
Суть і значення видатків бюджету . - С .17
Призначення і роль Державного бюджету України . - С .18
Доходи і видатки Державного бюджету України . - С .19
Формування місцевих бюджетів України . - С .22
Місцеві бюджети як ланка фінансової системи . - С .22
Доходи місцевих бюджетів . - С .25
Видатки місцевих бюджетів . - С .27
Регулювання доходів і видатків бюджету . - С .29
Бюджет як провідна ланка перерозподілу національного доходу та видатків . - С .29
Планування доходів бюджету всіх рівнів . - С .30
Методи бюджетного регулювання доходів та видатків . - С .31
Взаємовідносини бюджетів з ланками фінансової системи . - С .34
Фінансова система України: визначення, структура . - С .34
Взаємовідносини фінансової та бюджетної систем . - С .37
Організація бюджетного процесу . - С .42
Сутність бюджетного процесу . - С .42
Ланки бюджетного процесу . - С .44
Виконання бюджетів . - С .49
Організація виконання бюджетів . - С .49
Касове виконання Державного бюджету України . - С .50
Державні цільові бюджетні та позабюджетні фонди . - С .58
Державний Пенсійний фонд . - С .58
Державний фонд сприяння зайнятості населення . - С .59
Державний фонд ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення . - С .59
Державний інноваційний фонд . - С .60
Державний фонд соціального страхування . - С .60
Позабюджетні фонди органів місцевого самоврядування . - С .60
Контроль за виконанням бюджетів . - С .62
Система контролю за виконанням бюджету та використанням коштів позабюджетних фондів . - С .62
Рахункова палата Верховної Ради України . - С .64
Функції Державної контрольно-ревізійної служби
України . - С .66
Функції Державної податкової служби України . - С .67
Функції Державного казначейства У країни . - С .69
Державний бюджет України та її бюджетна політика у 1999 p . - С .71
Список використаної та рекомендованої літератури . - С .76
УДК
ББК 65.261.3я73

Кл.слова (ненормированные):
Бюджет -- Budget -- Бюджет
Аннотация: У пропонованому конспекті лекцій з урахуванням вимог навчальної програми викладено основи бюджетної справи в Україні. Особливу увагу приділено питанням формування державного бюджету та контролю за виконанням бюджетів.

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


3.
340(477)
І-90


    Іванов, В.М..
    Історія держави і права України: Навчальний посібник [Текст] / В.М. Іванов. - К. : Атіка, 2003. - 416 с. - ISBN 966-8074-69-6 : 20.00 р.
    Содержание:
Тема ї. ПРЕДМЕТ, ПЕРІОДИЗАЦІЯ, ІСТОРІОГРАФІЯ
КУРСУ «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ . - С .3
Предмет та завдання курсу . - С .3
Періодизація курсу . - С .5
Історіографія курсу . - С .9
СТАРОДАВНІ ДЕРЖАВИ І ПРАВО НА ТЕРИТОРІЇ
ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я І ПРИАЗОВ'Я (VII ст. до н. е.-V ст. н. е.) . - С .14
Скіфська рабовласницька держава і право . - С .14
Рабовласницькі міста-держави Північного
Причорномор'я та їх право . - С .17
Боспорське царство . - С .22
РАННЬОФЕОДАЛЬНА ДЕРЖАВА КИЇВСЬКА РУСЬ . - С .27
Формування й розвиток Давньоруської держави . - С .27
Суспільний лад . - С .32
Державний устрій . - С .35
ПРАВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ . - С .42
Джерела давньоруського права . - С .42
Руська правда - видатна пам'ятка давньоруського права . - С .46
Характерні риси давньоруського права . - С .48
ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА ТА її ПРАВО . - С .58
Утворення й історична доля Галицько-Волинського князівства . - С .58
Особливості суспільного ладу та державного устрою . - С .60
Правова система . - С .64
ЛИТОВСЬКО-РУСЬКА ДЕРЖАВА ТА її ПРАВО . - С .67
Формування Литовсько-Руської держави.
Польеько-Литовські унії . - С .67
Суспільний устрій . - С .69
Державний лад . - С .72
Джерела та характерні риси права . - С .78
Тема?. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО НА
УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ . - С .89
Суспільний устрій . - С .89
Запорозька Січ . - С .97
Державний лад . - С .100
Основні риси права . - С .104
Гема 8. ДЕРЖАВА І ПРАВО ГЕТЬМАНЩИНИ . - С .113
Створення Української національної держави.
Переяславська угода (1564 р.) . - С .113
Суспільний лад . - С .116
Органи влади й управління . - С .121
Правова система . - С .131
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ І ПРАВО
УКРАЇНИ у XIX - на початку XX ст . - С .144
Суспільний устрій на українських землях . - С .144
Органи влади й управління. Реформи та контрреформи . - С .151
Судова система . - С .158
Еволюція права . - С .162
Суспільно-політичний устрій і право в Галичині, на
Північній Буковині та Закарпатті . - С .168
ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ДЕРЖАВНОСТІ. ПРАВО (1917-1920 pp.) . - С .178
Утворення Центральної Ради. Державний лад і право
Української Народної Республіки . - С .178
Держава і право за Гетьманату П. Скоропадського . - С .188
УНР часів Директорії . - С .197
Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) . - С .206
УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І
ПРАВА (1917-1921 pp.) . - С .217
Становлення радянської влади в Україні . - С .217
Становлення органів захисту радянської влади . - С .224
Формування основ радянського права . - С .226
РАДЯНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ І ПРАВО В УКРАЇНІ
30-ті роки XX ст . - С .235
Утворення Союзу РСР. Зміни в державному статусі
УСРР . - С .235
Державний устрій УСРР у 20-30-ті роки . - С .239
Судові та правоохоронні органи . - С .245
Перша кодифікація радянського права в Україні . - С .252
Конституційне та надзвичайне законодавство 30-х років . - С .264
ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У РОКИ ДРУГОЇ
СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 pp.) . - С .274
Приєднання Західної Волині, Східної Галичини,
Північної Буковини та частини Бессарабії до складу
УРСР . - С .274
Перебудова органів влади й управління в роки
Великої Вітчизняної війни . - С .278
Окупаційний режим. Спроби національно-державного будівництва. Рух опору . - С .286
Зміни у правовій системі УРСР під час Другої світової війни ... 291 Тема 14. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ
БУДІВНИЦТВО В УРСР
У ПОВОЄННІ РОКИ ТА У ПЕРІОД «ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ» (1945 — перша половина 1960 pp.) . - С .299
Державний лад . - С .299
Реформування судових і правоохоронних органів . - С .303
Зміни в законодавстві . - С .307
ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД «ЗАСТОЮ»
(середина 1960 - середина 1980 pp.) . - С .319
Органи влади й управління . - С .319
Судові та правоохоронні органи . - С .324
Правова система . - С .327
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
В ПЕРІОД ПЕРЕБУДОВИ (1985-1991 pp.) . - С .338
Перебудова. Зміни у державному статусі Української
РСР . - С .338
Зміни у правовій системі . - С .345
ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ
ЕТАПІ (1991-2002 pp.) . - С .352
Розбудова незалежної Української держави . - С .352
Конституційний процес. Конституція України 1996 р . - С .363
Судова реформа . - С .376
Реформування законодавства. Розвиток окремих галузей права . - С .382
Словник термінів . - С .399
Коротка хронологія історії держави і права України . - С .402
Література . - С .411
УДК
ББК 67.2(4УКР)я73

Кл.слова (ненормированные):
Історія права -- Legal history -- История права -- Історія україни -- History of ukraine -- История украины

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017