На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=ІВАННІКОВА, Н. А$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
658
В-36


    Верхоглядова, Н.І..
    Економіка підпиємства: Навч. посібник [Текст] / Н.І. Верхоглядова, Д. М. Ядранський, Н. А. Іваннікова. - [Б. м. : б. и.], 2008. - 384 с. - ISBN 978-966-370-096-0 : 61.00 р.
    Содержание:
Модуль I.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ПОТЕНЦІАЛ
Підприємство як суб'єкт господарювання . - С .10
Поняття, цілі та напрямки діяльності підприємства . - С .10
Основні закони функціонування підприємства як економічної системи . - С .13
Правові основи функціонування підприємства . - С .16
Класифікація та структура підприємств . - С .18
Добровільні та інституціональні об'єднання підприємств (організацій) . - С .20
Державне регулювання ринкових відносин . - С .22
Практичний блок . - С .25
Підприємництво та основи господарського управління . - С .29
Підприємництво як сучасна форма господарювання . - С .29
Договірні взаємовідносини та партнерські зв'язки в підприємницькій діяльності . - С .33
Сутність, функції та методи управління діяльністю підприємств . - С .35
Організаційні структури управління підприємствами . - С .36
Вищі органи управління економікою . - С .38
Міжнародна підприємницька діяльність . - С .41
Практичний блок . - С .45
Тема3. Персонал . - С .51
Поняття, класифікація та структура персоналу . - С .51
Визначення чисельності окремих категорій працівників . - С .53
Кадрова політика і система управління персоналом . - С .55
Оцінка персоналу як важливий елемент системи управління трудовим колективом . - С .57
Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми . - С .60
Практичний блок . - С .63
Капітал і виробничі фонди . - С .69
Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів . - С .69
Оцінка, класифікація та структура основних фондів . - С .71
Спрацювання, амортизація та відтворення основних фондів . - С .74
Ефективність відтворення та використання основних фондів . - С .77
Практичний блок . - С .79
Нематеріальні активи . - С .87
Нематеріальні ресурси, їх види та класифікація . - С .87
Нематеріальні активи . - С .90
Реалізація права власності . - С .92
Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів . - С .93
Практичний блок . - С .95
Оборотні фонди та оборотні кошти підприємства . - С .101
Сутнісна характеристика оборотних коштів та оборотних фондів . - С .101
Методи розрахунку нормативів оборотних коштів . - С .103
Основні показники рівня ефективності використання оборотних коштів та оборотних фондів . - С .106
Шляхи підвищення ефективності використання оборотних фондів та оборотних коштів . - С .108
Практичний блок . - С .109
Інвестиційні ресурси . - С .115
Поняття, склад і структура інвестицій . - С .115
Визначення необхідного обсягу та джерел фінансування виробничих інвестицій . - С .117
Фінансова інвестиційна діяльність . - С .119
Оцінка та чинники підвищення ефективності виробничих і фінансових інвестицій . - С .122
Інвестиційні проекти підприємств та організацій, залучення іноземних інвестицій . - С .125
Практичний блок . - С .128
Інноваційні процеси . - С .133
Загальна характеристика інноваційних процесів . - С .133
Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні напрями. Ризики інноваційних проектів . - С .136
Організаційний прогрес . - С .138
Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень . - С .139
Практичний блок . - С .141
Техніко-технологічна база виробництва та виробничий потенціал . - С .146
Характеристика техніко-технологічної бази виробництва та управління технічним розвитком . - С .146
Показники ефективності та основні пріоритети технічного розвитку підприємства . - С .148
Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва . - С .151
Виробнича потужність підприємства та чинники підвищення її ефективності . - С .155
Потенціал підприємства. Виробничий потенціал . - С .159
Практичний блок . - С .162
Модуль II.
ВИРОБНИЦТВО ТА ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції . - С .168
Загальна характеристика продукції (робіт, послуг) . - С .168
Формування виробничої програми підприємства . - С .170
Якість продукції (робіт, послуг) . - С .172
Конкурентоспроможність продукції (робіт, послуг) . - С .176
Стандартизація та сертифікація продукції
(робіт, послуг), державний нагляд за якістю . - С .179
Практичний блок . - С .182
Організація виробництва . - С .188
Структура та принципи виробничого процесу . - С .188
Організаційні типи виробництва . - С .196
Виробничий цикл підприємства та його тривалість . - С .198
Основні принципи та методи організації виробничого процесу . - С .203
Суспільні форми організації виробництва . - С .206
Практичний блок . - С .208
Підготовка та забезпечення виробництва . - С .214
Підготовка виробництва . - С .214
Поняття, види та значення інфраструктури . - С .216
Система обслуговування виробництва . - С .218
Система матеріально-технічного забезпечення . - С .223
Відтворення та розвиток інфраструктури . - С .225
Практичний блок . - С .226
Прогнозування та планування діяльності підприємства . - С .232
Стратегія підприємства: вибір та формування . - С .232
Прогнозування розвитку підприємств . - С .234
Сутність та принципи планування діяльності підприємств . - С .236
Стратегія розвитку підприємства та бізнес-планування . - С .238
Оперативно-календарне планування . - С .240
Практичний блок . - С .241
Продуктивність, мотивація та оплата праці . - С .246
Продуктивність праці персоналу: сутність, методи визначення та чинники зростання . - С .246
Мотивація трудової діяльності . - С .249
Сучасна політика оплати праці . - С .251
Форми та системи оплати праці . - С .253
Додаткове заохочення працівників . - С .255
Фонд оплати праці підприємств . - С .257
Практичний блок . - С .258
Витрати й ціни на продукцію (послуги) . - С .264
Загальна характеристика витрат на виробництво продукції (надання послуг) . - С .264
Сукупні витрати на виробництво продукції
(послуг) . - С .267
Собівартість окремих виробів . - С .269
Управління витратами на підприємстві . - С .273
Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика, види, методи встановлення та регулювання . - С .274
Методи ціноутворення . - С .276
Практичний блок . - С .277
Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності . - С .283
Зміст і форми фінансової діяльності підприємства
(організації) . - С .283
Формування й використання прибутку . - С .285
Оцінка фінансово-економічного стану підприємства та економічна ефективність виробництва . - С .287
Чинники зростання ефективності діяльності підприємства . - С .290
Практичний блок . - С .291
Економічна безпека підприємства . - С .296
Змістовно-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства . - С .296
Основні напрямки організації економічної безпеки за окремими функціональними складовими . - С .297
Функції служби безпеки . - С .299
Практичний блок . - С .300
Фінансове оздоровлення та банкрутство
(ліквідація) підприємств (організацій) . - С .303
Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємств (організацій) . - С .303
Санація (фінансове оздоровлення) суб'єктів господарювання . - С .305
Банкрутство підприємств (організацій) як економічне явище . - С .307
Методологічні основи визначення ймовірності банкрутства . - С .309
Ліквідація збанкрутілих підприємств . - С .311
Державна фінансова підтримка санації підприємств . - С .313
Практичний блок . - С .313
Виробничі ситуації . - С .317
Відповіді на тестові завдання . - С .320
Словник основних термінів і понять . - С .324
Література . - С .368
Додаток . - С .371
УДК
ББК 65.29я73

Кл.слова (ненормированные):
Економіка підприємства -- Enterprise economy -- Экономика предприятия -- Підприємство -- Enterprise -- Предприятие -- Управління -- Management -- Управление -- Підприємництво -- Business undertakings -- Предпринимательство -- Персонал -- Personnel -- Персонал -- Виробництво -- Production -- Производство -- Капітал -- Capital -- Капитал -- Фонди -- Assets -- Фонды -- Продуктивність -- EffiCency -- Производительность -- Планування -- Planning -- Планирование


Доп.точки доступа:
Ядранський, Д.М.; Іваннікова, Н.А.
Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017