На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=ЄПІФАНОВ, А.О$<.>)
Найдено 2 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 2

1.
336.14(477)
Є-67


    Єпіфанов, А.О..
    Бюджет і фінансова політика України [Текст] : навчальний посібник для студентів економічних факультетів вузів. / А.О. Єпіфанов, І. В. Сало, І. І. Дьяконова. - К. : Наукова думка, 1997. - 302 с. - ISBN 966-00-00121-5 : 620000 р.
    Содержание:
Від авторів . - С .3 розділі
БЮДЖЕТ - ГОЛОВНА ЛАНКА
ФІНАНСІВ ДЕРЖАВИ
І
ФІНАНСИ ДЕРЖАВИ
Суть і функції фінансів . - С .5
Фінансова система і бюджет . - С .11
Фінансове прогнозування і планування . - С .15
Суть і значення державного бюджету . - С .20
I
БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
ТА БЮДЖЕТНІ ПРАВА
Бюджетна система України . - С .25
Бюджетні права України, Автономної Республіки
Крим та місцевих рад народних депутатів . - С .28
Бюджетний процес . - С .33
ОЗДІЛ II
ДОХОДИ І ВИДАТКИ БЮДЖЕТІВ
І
ДОХОДИ БЮДЖЕТІВ
Суть і значення доходів бюджету . - С .43
Склад і структура доходів бюджетів . - С .47
Методи регулювання доходів бюджетів . - С .49
I
ВИДАТКИ БЮДЖЕТІВ
Суть і розподіл видатків . - С .56
Склад видатків і збалансованість бюджетів . - С .66
Кошторисний порядок фінансування видатків бюджетів . - С .69
ПОДАТКИ І ЗБОРИ
І
ФОРМУВАННЯ ЗАСАД
ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Податкова політика України . - С .85
Реформування податкової політики . - С .87
I
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ТА МІСЦЕВІ
ПОДАТКИ І ЗБОРИ
Податок на додану вартість, акцизний збір та податок на прибуток . - С .118
Прибутковий податок з громадян та інші загальнодержавні податки . - С .124
Плата за землю . - С .136
Місцеві податки і збори . - С .144
ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
І
ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ УСІХ РІВНІВ
Організація виконання бюджетів . - С .150
Державна податкова адміністрація — головний контролер виконання бюджетів по доходах . - С .152
3 Виконання бюджету — головна мета Міністерства фінансів
України . - С .157
I
ДЕРЖАВНІ ТА ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ
Державний Пенсійний фонд . - С .162
Державний фонд сприяння зайнятості населення . - С .164
Державний фонд ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення . - С .169
Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна --дітям" . - С .172
Державний інноваційний фонд . - С .173
Державний фонд соціального страхування . - С .177
Позабюджетні фонди органів місцевого самоврядування . - С .180
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
Соціальний захист ветеранів праці та громадян похилого віку . - С .183
Соціальний захист ветеранів війни . - С .186
Державна допомога сім'ям з дітьми . - С .188
Щомісячна цільова допомога на прожиття непрацездатним громадянам з мінімальними доходами . - С .201
Державні житлові субсидії населенню . - С .204
Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу на члена сім'ї . - С .206 розділ V
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ГАРАНТІЯ ЦІЛЬОВОГО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
І
БЮДЖЕТНИЙ ОБЛІК
Суть та функції бюджетного обліку . - С .214
Організація обліку бюджетів усіх рівнів
Міністерством фінансів і його органами на місцях . - С .217
Облік у бюджетних установах . - С .222
Касове виконання Державного бюджету України . - С .224
I
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
Державне контрольно-ревізійне управління — головна ланка фінансового контролю . - С .230
Аудит — необхідна умова функціонування суб'єктів господарювання у ринковій економіці . - С .240
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ
СТАБІЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ І ЇЇ РОЗВИТОК
І
ТЕОРІЇ ІНВЕСТИЦІЙ ТА НАГРОМАДЖЕННЯ. СТАБІЛІЗАЦІЯ
ЕКОНОМІКИ . - С .246
УДК
ББК 65.26я73

Кл.слова (ненормированные):
Прогнозування -- Forecasting -- Прогнозирование -- Бюджет -- Budget -- Бюджет -- Планування -- Planning -- Планирование -- Податки -- Taxes -- Налоги -- Аудит -- Audit -- Аудит -- Папери цінні -- Security papers -- Бумаги ценные -- Фінанси україни -- Finance of ukraine -- Финансы украины -- Економіка україни -- Economy of ukraine -- Экономика украины -- Політика фіскальна -- Fiscal policy -- Политика фискальная -- Політика економічна -- Economic policy -- Политика экономическая
Аннотация: У книзі конспективно викладено основні моменти бюджетної системи України, роз'яснено суть доходів і видатків бюджету, механізм формування державних централізованих фондів, питання соціального захисту населення, особливості фінансового контролю та ін.


Доп.точки доступа:
Сало, І.В.; Дьяконова, І.І.
Экземпляры всего: 12
АБ (12)
Свободны: АБ (12)
Найти похожие


2.
332.1
Є-67


    Єпіфанов, А.О..
    Регіональна економіка [Текст] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів. 2-ге видання / А.О. Єпіфанов, І. В. Сало. - К. : Наукова думка, 2000. - 344 с. - ISBN 966-00-0555-5 : 7.00 р.
    Содержание:
НАУКОВІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ І ПРИНЦИПИ
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ (замість передмови) . - С .3
ПОНЯТТЯ І СКЛАДОВІ ЕКОНОМІКИ ПЕРЕХІДНОГО
ПЕРІОДУ . - С .15
Економіка перехідного періоду . - С .15
Суть і значення регіональної економіки . - С .36
Економічна суть інфляції і формування системи управління інфляційними процесами . - С .40
ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ . - С .46
Регулювання розвитку обласного регіону в умовах переходу до ринку . - С .46
Аналіз і прогнозування комплексного соціально-економічного розвитку регіону в умовах переходу до ринку . - С .56
Загальні принципи формування механізму господарського керування місцевим регіоном . - С .67
Область — економічний регіон і територія . - С .74
Напрямки робіт по взаємодії області з іншими територіями у сфері виробництва товарів, послуг та інших видів діяльності . - С .76
ПЕРЕХІДНА ЕКОНОМІКА І РИНКОВЕ РЕФОРМУВАННЯ
РЕПОНІВ . - С .82
Реформування виробництва та постачальницько-збутової діяльності . - С .82
Фінанси підприємств . - С .105
Економічний аналіз господарської діяльності підприємств . - С .121
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ . - С .138
Необхідність реформування сільського господарства . - С .138
Економічні перетворення в сільському господарстві . - С .143
Предмет, принципи і цілі діяльності товарної біржі . - С .153
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ
ПРИВАТИЗАЦІЇ . - С .166
Приватизація в зарубіжних країнах . - С .166
Приватизація власності і її цілі . - С .171
Форми господарювання в АПК . - С .178
ТЕОРЕТИЧНІ І ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ . - С .184
Інвестиції: основні поняття, види і джерела фінансування . - С .184
Переваги інвестиційного проектування . - С .193
Фінансові аспекти активізації інвестиційного процесу в Україні . - С .197
Державний інноваційний фонд . - С .208
ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА . - С .212
Сучасний стан і перспективи податкової політики . - С .212
Реформування податкової політики . - С .216
Місцеві податки і збори . - С .228
Вплив податкової політики на формування бюджету . - С .233
Контроль і аудит фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій . - С .237
БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА . - С .248
Суть і значення бюджету . - С .248
Бюджетна система і бюджетні права . - С .253
Склад доходів бюджетів і фіскальна політика . - С .259
Розвиток місцевих бюджетів — необхідна умова побудови нової економічної системи . - С .263
Основні напрямки бюджетної політики . - С .269
КРЕДИТНА ПОЛІТИКА . - С .275
Банківська система України . - С .275
Суть кредиту і грошово-кредитна політика . - С .282
Організаційні основи співпраці адміністрації територій і комерційних банків . - С .299
Економічний аналіз діяльності комерційного банку . - С .305
ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РЕФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО
УПРАВЛІННЯ . - С .324
Підприємство, галузь і територія як об'єкти управління . - С .324
Новий тип економічних відносин між підприємствами, галузями і територіями . - С .327
Становлення системи регіонального управління . - С .332
ЛІТЕРАТУРА . - С .340
УДК
ББК 65.26

Кл.слова (ненормированные):
Економіка україни -- Economy of ukraine -- Экономика украины -- Період перехідний -- Transition period -- Период переходный -- Розвиток економічний -- Economic development -- Развитие экономическое -- Приватизація -- Privatization -- Приватизация -- Бюджет -- Budget -- Бюджет -- Оподаткування -- Taxation -- Налогообложение -- Кредит -- Credit -- Кредит -- Управління державне -- State management -- Управление государственное
Аннотация: У книзі аналізуються економічні аспекти розвитку регіонів і зміни, які відбуваються в них за умов перехідної економіки. Розглянуто базові положення ринкового реформування регіонів: економічні основи приватизації, інвестиційну, податкову, бюджетну та кредитну політику. Висвітлено питання реформування регіонального управління.


Доп.точки доступа:
Сало, І.В.
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017