На главную Библиотеки США

Библиотеки


Мариуполь МГУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>G=2005$<.>)
Найдено 12168 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
   60.84
   К43


    Кірічок, О. Г.
    Документування у менеджменті [Текст] : підручник / О.Г. Кірічок, В.І. Корбутяк, В.К. Процюк, К.В. Дубич. - 2-е вид., перероб. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 216 с. - ISBN 966-8365-86-0 : 020.30 р.
    Содержание:
Стиль сучасного ділового письма
Державний стандарт оформлення документів
Інформаційні документи та документи колегіальних органів
Розпорядчі та організаційні документи
Кадрова документація
Особисті офіційні документи
Документування господарсько-договірної діяльності
Документування господарсько-претензійної діяльності
Обліково-фінансові документи
Організація документообороту
Організація служби документаційного забезпечення
Якість, раціоналізація і економіка діловодства
Архів закладу
ББК 60.844я73


Доп.точки доступа:
Корбутяк, В.І.; Процюк, В.К.; Дубич, К.В.
Экземпляры всего: 1
чз1 (1)
Свободны: чз1 (1)
Найти похожие


2.
   83
   Г 159


    Галич, О.
    Теорія літератури [Текст] : підручник / О. Галич, В.М. Назарець, Є.М. Васильєв. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Либідь, 2005. - 488с. - ISBN 966-06-0388-6 : 030.50 р., 020.50 р.
ББК 83я73


Доп.точки доступа:
Назарець, В.М.; Васильєв, Є.М.
Экземпляры всего: 2
чз2 (1), АБУ (1)
Свободны: чз2 (1), АБУ (1)
Найти похожие


3.
   63.3(4Укр)62
   П 538


    Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття [Текст] : невідомі документи з архівів спеціальних служб / Ред. С. Богунов. - Варшава-Київ : [б. и.], 2005 - .
   Том 4 : Поляки і українці між двома тоталітарними системами 1942-1945, Частина 2. - 2005. - 1512 с. - ISBN 83-89078-77-5 : 015.00 р.
ББК 63.3(4Укр)62 + 63.3(4Пол)62


Доп.точки доступа:
Богунов, С. \ред.\
Экземпляры всего: 1
чз1 (1)
Свободны: чз1 (1)
Найти похожие


4.
   ФРЦК
   Ч-193


    Чаплинская, О. М.
    Памятники Мариуполя рассказывают... [Текст] : научное издание / О.М. Чаплинская, Н.В. Пасько, М.И. Солодкая. - Мариуполь : Рената, 2005. - 88 с. : ил. - ISBN 966-7329-79-8 : 008.00 р.
Колекція "Краєзнавство"
ББК 63.3(4Укр-2Мариуполь)


Доп.точки доступа:
Пасько, Н.В.; Солодкая, М.И.
Экземпляры всего: 1
ФРЦК (1)
Свободны: ФРЦК (1)
Найти похожие


5.
   76
   К 554


    Кобинець, А. В.
    "Громадська думка"/"Рада" (1905-1914 рр.) - перша щоденна українськомовна газета Наддніпрянської України: утвердження національної ідеї [Текст] : автореферат / А.В. Кобинець. - К., 2005. - 20 с. -
УДК
ББК 76.023(4Укр)

Кл.слова (ненормированные):
Автореферат

Экземпляры всего: 1
чз1 (1)
Свободны: чз1 (1)
Найти похожие


6.
   63.3(4Укр)-7
   К 906


   
    Культурологія [Текст] : навчальний посібник / Під заг. ред. А.Г. Баканурського, Г.С. Краснокутського, Л.Л. Сауленка. - 2-ге вид. - К. : Професіонал, 2005. - 208 с. - ISBN 966-8556-31-3 : 025.50 р.
ББК 63.3(4Укр)-7я73

Аннотация: Навчальний посібник складається з курсу лекцій, мета яких прослідити формування української і зарубіжної культур, що протягом століть зазанавали впливу різноманітних факторів- від біологічних і етнологічних до соціально-політичних заканомірностей і навіть історичних подій випадкового характеру.


Доп.точки доступа:
Баканурського, А.Г. \під заг. ред.\; Краснокутського, Г.С.; Сауленка, Л.Л.
Экземпляры всего: 1
чз1 (1)
Свободны: чз1 (1)
Найти похожие


7.
   81.2Англ
   П 691


    Практичний курс англійської мови [Text] : підручник для студентів молодших курсів / , В.І. Карабана; За ред. Л.М. Черноватого. - Вінниця : Нова книга.
   Ч.1. - 2005. - 432 p. - ISBN 966-7890-74-0 : 039.00 р., 015.00 р.
ББК 81.2Англ-923


Доп.точки доступа:
Черноватого, Л.М. \за ред.\; Карабана, В.І.
Экземпляры всего: 60
АБУ (57), ЧЗ3 (3)
Свободны: АБУ (57), ЧЗ3 (3)
Найти похожие


8.
   67.0
   О-753


   
    Основы правоведения [Текст] : учебно-методическое пособие для абитуриентов. Ч.1(2) / Ред. Ю.А. Волошин, Б.М. Свирский. - Мариуполь : МГГУ, 2005. - 228 с. - 012.01 р.
ББК 67.0я729

Кл.слова (ненормированные):
конституционное законодательство -- трудовое законодательство -- экологическое законодательство -- земельное законодательство -- жилищное законодательство -- административное законодательство -- ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ


Доп.точки доступа:
Волошин, Юрий Алексеевич \ред.\; Свирский, Борис Михайлович
Экземпляры всего: 3
ЧЗ4 (3)
Свободны: ЧЗ4 (3)
Найти похожие


9.
   22.1
   П 784


   
    Программа и материалы вступительных экзаменов по математике в Мариупольский государственный гуманитарный университет [Текст] : методический материал. Вып.4 / Сост. Е.И. Величко, П.М. Величко, Ю.В. Мысовский, С.А. Мельник, Л.С. Тонких. - Мариуполь : МГГУ, 2005. - 84 с. - 005.43 р.
ББК 22.1я729

Кл.слова (ненормированные):
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ


Доп.точки доступа:
Величко, Е.И. \сост.\; Величко, П.М.; Мысовский, Ю.В.; Мельник, С.А.; Тонких, Людмила Семеновна
Экземпляры всего: 3
ЧЗ4 (3)
Свободны: ЧЗ4 (3)
Найти похожие


10.
   76.000.036
   К 174


    Калмыков, А. А.
    Интернет-журналистика [Текст] : учебное пособие / А.А. Калмыков, Л.А. Коханова. - М. : Юнити-Дана, 2005. - 383 с. - (Медиаобразование). - ISBN 5-238-00771-X : 036.00 р.
    Содержание:
От средств массовой информации к системе массовых коммуникаций
Сетевое издание-организация и особенности функционирования
Язык мировой паутины
Интернет-журналистика как технология поиска
ББК 76.000.036я73 + 32.973.202я73


Доп.точки доступа:
Коханова, Л.А.
Экземпляры всего: 20
АБУ (17), чз2 (3)
Свободны: АБУ (17), чз2 (3)
Найти похожие


11.
83.3(2Рос=Рус)6я7
Н 580


    Нефагина, Г. Л.
    Русская проза конца ХХ века [Текст] : учебное пособие / Г.Л. Нефагина. - 2-е изд. - М. : Флинта ; М. : Наука, 2005. - 320 с. - ISBN 5-89349-452-0. - ISBN 5-02-002954-8 : 025.00 р.
    Содержание:
Реализм
Условно-метафорическая проза
Модернизм и маргинальные стили
Стилевые течения в системе постмодернизма
ББК 83.3(2Рос=Рус)6я7


Экземпляры всего: 1
ЧЗ2 (1)
Свободны: ЧЗ2 (1)
Найти похожие


12.
   67.9(4Укр)403
   П 581


    Попов, А. А.
    Торговое право [Текст] : учебное пособие / А.А. Попов. - 4-е изд., испр. и доп. - Харьков : БУРУН и К, 2005. - 288 с. - ISBN 966-8391-00-4 : 028.00 р.
    Содержание:
Основные виды внутренней торговли
Правовое регулирование розничной продажи продовольственных товаров
Патентование торговой деятельности
Правовое регулирование учета торговых сделок
Формы организации рынка
Правовое обеспечение защиты прав потребителей
ББК 67.9(4Укр)403я73

Аннотация: А.А. Попов - кандидат юридических наук, доцент, специалист в области предпринимательского и международного права, автор ряда книг и статей. Эта книга - четвертое издание единственного в Украине учебника по торговому праву, охватывающее понятия и правила в таких областях, как торговая деятельность, торговая сделка, товар, торговое обслуживание населения, штриховое кодирование, продажа продовельственных и непродовольственных товаров, торговля на рынке, электронная торговля, стандарты на товары, правомерность того или иного вида рекламы, защита прав потребителя.

Экземпляры всего: 20
АБУ (16), Сп. (2), ЧЗ4 (2)
Свободны: АБУ (16), Сп. (2), ЧЗ4 (2)
Найти похожие


13.
   74.58
   К 338


    Кейда, Федір Федірович.
    Українська мова і література [Текст] : посібник для абітурієнтів / Ф.Ф. Кейда, О.А. Мороз. - Маріуполь : МДГУ, 2005. - 105 с. - ISBN 966-557-12-5 : 005.18 р.
    Содержание:
Українська мова та література (твір)
Висловлювання про українських письменників, зразки цитата, епіграфів, влучних висловів
Українська мова та література (усний екзамен)
ББК 74.58(4Укр)я72

Кл.слова (ненормированные):
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ


Доп.точки доступа:
Мороз, Оксана Анатоліївна
Экземпляры всего: 3
ЧЗ2 (3)
Свободны: ЧЗ2 (3)
Найти похожие


14.
   74.00
   К 711


    Косенко, Юлія Миколаївна.
    Основи загальної педагогіки [Текст] : курс лекцій / Ю.М. Косенко. - Маріуполь : Новий Світ, 2005. - 184 с. - ISBN 966-8605-12-8 : 012.50 р.
ББК 74.00я73

Кл.слова (ненормированные):
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

Экземпляры всего: 180
АБУ (175), ЧЗ2 (3), чз3 (2), Сп.
Свободны: АБУ (175), ЧЗ2 (3), чз3 (2)
Найти похожие


15.
   63.3(4Укр)
   И 907


   
    Історія України [Текст] : посібник для вступників. Ч. 3 / Сост. В.Ф. Павлухіна, В.М. Коробка. - Маріуполь : МДГУ, 2005. - 78 с. - 005.04 р.
ББК 63.3(4Укр)я729

Кл.слова (ненормированные):
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ


Доп.точки доступа:
Павлухіна, Вікторія Феофанівна \сост.\; Коробка, Володимир Миколайович
Экземпляры всего: 3
чз1 (3)
Свободны: чз1 (3)
Найти похожие


16.
   65.29
   И 759


    Йохна, М. А.
    Економіка і організація інноваційної діяльності [Текст] : навчальний посібник / М.А. Йохна, В.В. Стадник. - К. : Академія, 2005. - 400 с. - (Альма-матер). - ISBN 966-580-184-8 : 020.40 р.
    Содержание:
Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів
Становлення і сучасні тенденції розвитку інноваційно-підприємницьких теорій
Особливості створення інновацій
Інноваційна політика підприємства
Оновлення техніко-технологічної бази підприємства
Система управління інноваційними процесами
Сучасні організаційні форми реалізаціїї інновацій
Фінансування інноваційних процесів
Моніторинг інновацій
Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності фірми
Державне регулювання інноваційної діяльності
ББК 65.291я73

Аннотация: У посібнику висвітлено теоретичні засади інноваційної діяльності , роль інновацій у забезпеченні конкурентноспроможності сучасного підприємства , типи і складові інноваційної політики та інноваційної стратегії підприємства ,джерела та методи пошуку інноваційних ідей. Посібник містить практикум , комплексні тести , короткий термінологічний словник , що дасть змогу глибше осмислити теоретичний матеріал ,виробити навички його практичного застосування. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів , науковців.


Доп.точки доступа:
Стадник, В.В.
Экземпляры всего: 1
ЧЗ4 (1)
Свободны: ЧЗ4 (1)
Найти похожие


17.
   81.2Англ
   С 594


    Соколова, Ірина Володимирівна.
    Вступний іспит з англійської мови [Текст] : навчальний посібник / І.В. Соколова, О.Г. Павленко, С.В. Шепітько. - Маріуполь : МДГУ, 2005. - 80 с. - 004.25 р.
ББК 81.2Англ-923

Кл.слова (ненормированные):
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ


Доп.точки доступа:
Павленко, Олена Георгіївна; Шепітько, Світлана Віталіївна
Экземпляры всего: 3
ЧЗ3 (3)
Свободны: ЧЗ3 (3)
Найти похожие


18.
   63.3(0)6
   В 852


   
    Всесвітня історія ХХ століття: посібник для абітурієнтів та самостійної роботи студентів денної і заочної форми навчання [Текст] : учебное пособие / Сост. Н.В. Гаврилова, А.В. Папазова, С.П. Пахоменко, С.В. Новікова, Ред. В.М. Романцов. - Маріуполь : МДГУ, 2005. - 70 с. - 004.24 р.
ББК 63.3(0)6я729

Кл.слова (ненормированные):
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ -- САМОСТ РОБ СТУД


Доп.точки доступа:
Гаврилова, Ніна Василівна \сост.\; Папазова, А.В.; Пахоменко, Сергій Петрович; Новікова, С.В.; Романцов, Володимир Миколайович \ред.\
Экземпляры всего: 3
чз1 (3)
Свободны: чз1 (3)
Найти похожие


19.
88.53
Х 993


    Хэскелл, П.
    Язык флирта [Текст] : научно-популярная литература / П. Хэскелл. - М. : Эксмо, 2005. - 320 с. - ISBN 5-04-009714-X : 021.00 р.
ББК 88.53


Экземпляры всего: 1
ЧЗ2 (1)
Свободны: ЧЗ2 (1)
Найти похожие


20.
   83.3(4Укр)
   Ш 379


   Шевчук, В. О.

    Муза Роксоланська: Українська література XVI-XVIII століть: У 2 кн. [Текст] / В.О. Шевчук. - К. : Либідь. - ISBN 966-060353-3.
   Кн.2 : Розвинене бароко. Пізнє бароко. - 2005. - 728 с. - ISBN 966-06-0355-X : 058.20 р.
    Содержание:
Писемність другої половини ХVIІ-початку XVIII століть.
Розвинене бароко. Загальні статті.
Персоналії та пам"ятки другої половини XVII- початку XVIII століть.
Пізнє бароко. Письменство. Персоналії та пам"ятки XVIII-початку XIX століть.
ББК 83.3(4Укр)


Экземпляры всего: 5
ЧЗ2 (3), ОКХ (1), АНХЛ (1)
Свободны: ЧЗ2 (3), ОКХ (1), АНХЛ (1)
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017