На главную Библиотеки США

Библиотеки


Луганск ОНМБ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=АВАРІЇ$<.>)
Найдено 34 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
616.44-006
A19


    Аветис"ян , І. Л.
    Папілярна мікрокарцинома щитовидноі залози після АВАРІЇ на Чорнобильськиій АЕС: патоморфологічна характеристика [Текст] : автореф.дис.:14.03.02-пат.анатомія / І.Л. Аветис"ян ; Нац.мед.ун-т ім.О.О.Богомольця. - К. : [б. и.], 1997. - 17 с. - Б. ц.
УДК
Рубрики: ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ /тер
   ЧЕРНОБЫЛЬ /вредн возд


Свободных экз. нет
Найти похожие


2.


   
    Результати лікування хронічного В-клітинного лімфолейкозу в учасників ліквідації наслідків АВАРІЇ на ЧАЕС у віддаленому періоді [Текст] / В.І. Клименко, Д.А. Базика, О.М. Поліщук та інш. // Лікарська справа. - 2003. - №1. - С. 18-20
Рубрики: ЧЕРНОБЫЛЬ, ЛИКВИДАТОРЫ АВАРИИ
   ЛЕЙКОЗ ЛИМФОЦИТАРНЫЙ ХРОНИЧЕСКИЙ /терДоп.точки доступа:
Кліменко, В.І.; Базика, Д.А.; Поліщук, О.М.

Найти похожие


3.


    Коркушко, О. О.
    Роль інфрачервоного лазерного випромінювання в нормалізації функціонального стану головного мозку у ліквідаторів наслідків АВАРІЇ на ЧАЕС [Текст] / О.О. Коркушко // Лікарська справа. - 2003. - №1. - С. 23-27
Рубрики: ЧЕРНОБЫЛЬ, ЛИКВИДАТОРЫ АВАРИИ
   НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ /тер

   ЛАЗЕРОТЕРАПИЯНайти похожие


4.


    Аксентійчук, Б. І.
    Зв"язки між рівнем урикемії та параметрами Т-1 кіллерної ланок імунітету у ліквідаторів аварії на ЧАЕС [Текст] / Б.І. Аксентійчук // Імунологія та алергологія. - 2003. - №2. - С. 19-22
Рубрики: ЧЕРНОБЫЛЬ, ЛИКВИДАТОРЫ АВАРИИ
   МОЧЕВАЯ КИСЛОТАНайти похожие


5.


    Возіанов, О. Ф.
    Молекулярні механізми канцерогену сечового міхура після АВАРІЇ на ЧАЕС в Україні [Текст] / О.Ф. Возіанов, А.М. Романенко, Ш. Фукушима // Досягнення біології та медицини. - 2003. - №1. - С. 4-10
Рубрики: МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ НОВООБРАЗОВАНИЯ
   ЧЕРНОБЫЛЬДоп.точки доступа:
Романенко, А.М.; Фукушима, Ш.

Найти похожие


6.


   
    Показники гуморального та клітинного іцмунітету у хворих на хронічний гайморит після АВАРІЇ на ЧАЄС [Текст] / А.С. Тимченко, Я.В. Шкоба, Л.В. Продусевич, Т.В. Маркітан // Лікарська справа. - 2003. - №2. - С. 15-20
Рубрики: ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ СИНУСИТ
   ЧЕРНОБЫЛЬ

   ИММУНИТЕТ КЛЕТОЧНЫЙДоп.точки доступа:
Тимченко , А.С.; Шкоба, Я.В.; Продусевич, Л.В.; Маркітан, Т.В.

Найти похожие


7.
616.34
Д26


    Дегтярьова, Л. В.
    Пептична виразка 12-палої кишки в осіб, що постраждали внаслідок АВАРІЇ на ЧАЕС [Текст] : автореф. дис... д-ра мед. наук.14.03.02-пат. анатомія / Л. В. Дегтярьова; ЛДМУ ім. Д. Галицького. - Л : [б. и.], 2003. - 25 с. - Б. ц.
УДК
Рубрики: ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА
   ЧЕРНОБЫЛЬ


Свободных экз. нет
Найти похожие


8.
   616.89
   Л 69


    Лагановська, Т. К.
    Психічні розлади у дітей, які зазанали внутрішньоутробного опромінення внаслідок АВАРІЇ на ЧАЕС [Текст] : автореф.дис. ...канд.мед.наук.03.00.01-радіобіологія / Т.К. Лагановська; Логановська Т.К. ; АМН України,Наук.центр рад.медицини. - К : [б. и.], 2005. - 23 с. - Б. ц.
УДК


Свободных экз. нет
Найти похожие


9.


    Міщанчук, Н. С.
    Гірудотерапія при гострій сенсоневральній приглухуватості та гострих вестибулярних порушеннях у ліквідаторів наслідків АВАРІЇ на ЧАЕС з фібринолітичними змінами у крові [Текст] / Н.С. Міщанчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2005. - №2. - С. 13-18
Рубрики: СЛУХА ПОТЕРЯ НЕЙРОСЕНСОРНАЯ /тер
   ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА БОЛЕЗНИ

   ПИЯВКИ /тер прим

   ЧЕРНОБЫЛЬ, ЛИКВИДАТОРЫ АВАРИИ

   ФИБРИНОГЕН /кровьНайти похожие


10.


    Бебешко, В. Г.
    Гострий лімфобластний лейко у постраждалих внаслідок аварії на Чернобильскій АЕС: аналіз результатів лікування [Текст] / В.Г. Бебешко, С.В. Клименко // Онкология. - 2005. - №1. - С. 52-54
Рубрики: ЛЕЙКОЗ ЛИМФОЦИТАРНЫЙ ОСТРЫЙ /тер
   ЧЕРНОБЫЛЬДоп.точки доступа:
Клименко, С.В.

Найти похожие


11.
   616.5
   Р 81


    Рошенюк, Л. В.
    Комплексне лікування та клінікоепідеміологічні аспекти оніхомікозів у осіб Харківського регіону, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС [Текст] : автореф.дис. ...канд.мед.наук.14.01.20 - шкір. та вен. хвороби / Рошенюк Л.В. ; АМН України, ін-т дерматології та венерології. - Х : [б. и.], 2005. - 24 с. - Б. ц.
УДК


Свободных экз. нет
Найти похожие


12.
   616
   Т 35


    Терещенко, А. І.
    Стан здоров*я дівчат, народженних від батьків-ліквідаторів аварії на ЧАЕС, на етапах статевого дозрівання [Текст] : автореф.дис. ... канд.мед.наук.14.01.10 - педіатрія / Терещенко А.І. ; Харк.мед.акадпіслядипл.освіти. - Х : [б. и.], 2005. - 20 с. - Б. ц.
УДК


Свободных экз. нет
Найти похожие


13.


    Вдовенко, В. Ю.
    Особливості імунного статусу внутрішньоутробно опромінених дітей у пізню фазу Чернобильської аварії [Текст] / В.Ю. Вдовенко // Довкілля та здоров'я. - 2005. - №1. - С. 32-34
Рубрики: РАДИАЦИЯ /вредн возд
   ПЛОДНайти похожие


14.
   614.87
   Б 61


    Білий, Д. О.
    Віддалені медичні наслідки в осіб, які перенесли гостру променеву хворобу в результаті аварії на Чорнобилькій АЕС [Текст] : автореф.дис. ... д-ра.мед.наук.03.00.01-радіобіологія / Білий Д.О. ; АМН України, наук.центр радіаційної медицини. - К : [б. и.], 2005. - 48 с. - Б. ц.
УДК


Свободных экз. нет
Найти похожие


15.


    Міщанчук, Н. С.
    Порушення мікроциркулячії в організмі та їх вплив на розвиток вестибулярної патології у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС [Текст] / Н.С. Міщанчук, П.А. Федірко, Н.А. Козлова // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2005. - №3. - С. 46-49
Рубрики: МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ /патолог
   ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА БОЛЕЗНИ

   ЧЕРНОБЫЛЬ, ЛИКВИДАТОРЫ АВАРИИДоп.точки доступа:
Федірко, П.А.; Козлова, Н.А.

Найти похожие


16.
   616.7
   В 36


    Верховський , В. В.
    Репаративний остеогенез при переломах довгих кісток у осіб, що постраждали від аварії на ЧАЕС (експериментальне та клінічне дослідження) [Текст] : автореф.дис. ...канд.мед.наук.14.01.21-травматологія та ортопедія / Верховський В.В. ; АМН України, ін-т травматології та ортопедії. - К : [б. и.], 2005. - 20 с. - Б. ц.
УДК


Свободных экз. нет
Найти похожие


17.
   614.8
   Ж 91


    Журавльов, О. А.
    Особливості коркової активності та мозкового кровотоку при виконанні розумових завдань в осіб, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] : автореф.дис. ...кандбіол.наук.03.00.13-фізіологія людини і тварин / Журавльов О.А. ; Київ.нац.ун-т ім.Т.Шевченка. - К : [б. и.], 2006. - 19 с. - Б. ц.
УДК


Свободных экз. нет
Найти похожие


18.
   616.15
   К 49


    Клименко, С. В.
    Молекулярно-біологічні особливості субстратних клітин та механізми медикаментозної резистентності у хворих на гостру лейкемію, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильскій АЕС [Текст] : автореф.дис. ... д-ра.мед.наук.14.01.31-гематологія та трансфузіологія / Клименко С.В. ; АМН України, ін-т гематол. та трансфузіол. - К : [б. и.], 2006. - 42 с. - Б. ц.
УДК


Свободных экз. нет
Найти похожие


19.
   614.8
   М 71


    Мішаріна, Ж. А.
    Соматичні та генетичні ефекти в дітей у віддалені строки після внутрішньоутробного опромінення внаслідок аварії на Чонобильській АЕС [Текст] : автореф.дис. ...канд.мед.наук.03.00.15-генетика / Мішаріна Ж.А. ; АМН України, наук.центр радіаційної медицини. - К : [б. и.], 2006. - 23 с. - Б. ц.
УДК


Свободных экз. нет
Найти похожие


20.


   
    Діагностика і лікування пацієнтів з органічними психічними розладамси внаслідок радіаційного впливу після аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] / К.М. Логановський, Н.Ю. Чупровська, К.Ю. Антипчук и др. // Український медичний часопис. - 2005. - №3. - С. 69-75
Рубрики: РАДИАЦИЯ /вредн возд
   ДЕЛИРИУМ, ДЕМЕНЦИЯ, АМНЕСТИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА /диагн /терДоп.точки доступа:
Логановський, К.М.; Чупровська, Н.Ю.; Антипчук, К.Ю.; Бомко, М.О.; Логановська, Т.К.

Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-34 
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017