На главную Библиотеки США

Библиотеки


Луганск ОНМБ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>G=2006$<.>)
Найдено 10697 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.


   
    Сучасні підходи до діагностики та лікування алергічних захворювань дихальних шляхів [Текст] / І.В. Гогунська, Л.В. Забродська, Д.Д. Заболотна и др. // Ринологія. - 2006. - №2. - С. 3-10
Рубрики: ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ
   АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ /диагн /терДоп.точки доступа:
Гогунська, І.В.; Забродська, Л.В.; Заболотна, Д.Д.; Смагіна, Т.В.; Нестерчук, В.И.

Найти похожие


2.


    Заболотный, Д. И.
    Особенности гуморального иммунитета при полинозном риносинусите [Текст] / Д.И. Заболотный, А.В. Лупырь, О.Ф. Мельников // Ринологія. - 2006. - №2. - С. 11-15
Рубрики: РИНОСИНУСИТ
   НОСА ПОЛИПЫ

   АНТИТЕЛ ОБРАЗОВАНИЕДоп.точки доступа:
Лупырь, А.В.; Мельников, О.Ф.

Найти похожие


3.


    Емельянов, А. В.
    Роль формотерола в лечении бронхиальной астмы [Текст] / А.В. Емельянов // Пульмонология. - 2006. - №4. - С. 116-122
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ /лек тер
   "ФОРМОТЕРОЛ" /тер примНайти похожие


4.


    Биличенко, Т. Н.
    Методологические аспекты оценки влияния качества атмосферного воздуха на формирование болезней органов дыхания у населения (обзор литературы) [Текст] / Т.Н. Биличенко // Пульмонология. - 2006. - №4. - С. 94-103
Рубрики: ВОЗДУХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ /вредн возд
   ДЫХАНИЯ РАССТРОЙСТВАНайти похожие


5.


    Судома, І. О.
    Особливості гістероскопії у хворих на аденоміоз та безплідність [Текст] / І.О. Судома // Репродуктивное здоровье женщины. - 2006. - №2. - С. 179-183
Рубрики: ЭНДОМЕТРИОЗ
   БЕСПЛОДИЕ

   ГИСТЕРОСКОПИЯНайти похожие


6.


    Опанасенко, Н. С.
    Использование электролитных и микроэлементных коэффициентов для дифференциальной диагностики экссудативных плевритов у больных разного возраста [Текст] / Н.С. Опанасенко // Проблемы старения и долголетия. - 2006. - №2. - С. 160-167
Рубрики: ПЛЕВРИТ /диагн


Найти похожие


7.
   61:796
   Д 69


    Дорофеева, О. Е.
    Механізми адаптації, рання діагностика та корекція їх порушень у спорті вищих досягнень [Текст] : автореф.дис. ...д-ра.мед.наук.14.01.24-лікувальна фізкультура та спорт.медицина / Дорофеева О.Е. ; Дніпропетров.держ.мед.акад. - Дніпропетровськ : [б. и.], 2006. - 39 с. - Б. ц.
УДК


Свободных экз. нет
Найти похожие


8.
   616.37
   А 64


    Анастасій, Л. В.
    Протизапальні цитокінипериферичної крові на початкових етапах формування цукрового діабету 1 та 2 типу [Текст] : автореф.дис. ...канд.мед.наук.14.03.08-імунологія та алергологія / Анастасій Л.В. ; НМУ ім.О.О.Богомольця. - К. : [б. и.], 2006. - 20 с. - Б. ц.
УДК


Свободных экз. нет
Найти похожие


9.
   616.31
   А 65


    Андрійців, С. С.
    Особливості ортопедичного лікування часткової втрати зубів конструкціями зубних протезів у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця [Текст] : автореф.дис. ...канд.мед.наук.14.01.22-стоматологія / Андрійців С.С. ; Івано-Франків.держ.мед.ун-т. - Івано-Франківськ : [б. и.], 2006. - 20 с. - Б. ц.
УДК


Свободных экз. нет
Найти похожие


10.
   616.12
   Б 12


    Бабаджан, В. Д.
    Роль нейрогуморальної активації, ендотеліальної дисфункції та порушень сигнальної трансдукції в прогресуванні гіпертонічної хвороби і можливості їх медикаментозної корекції [Текст] : автореф.дис. ... д-ра.мед.наук.14.01.11-кардіологія / Бабаджан В.Д. ; Харків.держ.мед.ун-т. - Х : [б. и.], 2006. - 37 с. - Б. ц.
УДК


Свободных экз. нет
Найти похожие


11.
   616.37
   Б 77


    Бойко, А. І.
    Маркетінгові та фармакоекономічні дослідження лікарских засобів для лікування діабету [Текст] : автореф.дис. ...канд.фарм.наук.15.00.01-технологія ліків та організація фармацевтичної справи / Бойко А.І. ; Львів.нац.мед.ун-т ім.Д.Галицького. - Львів : [б. и.], 2006. - 20 с. - Б. ц.
УДК


Свободных экз. нет
Найти похожие


12.
   616.37
   В 35


    Вернигородський, В. С.
    Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу [Текст] : автореф.дис. ... д-ра.мед.наук.14.01.14-ендокринологія / В.С. Вернигородський; Венигородський В.С. ; Ін-т ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренко. - К : [б. и.], 2006. - 39 с. - Б. ц.
УДК


Свободных экз. нет
Найти похожие


13.
   61:34
   Г 62


    Голубович, А. Л.
    Судово-медична індентифікація особи за спаленими кістками передпліччя [Текст] : автореф.дис. ...канд.мед.наук.14.01.25-судова медицина / Голубович А.Л. ; Київ.мед.акад.післядипл.освіти ім.П.Л.Шупика. - К : [б. и.], 2006. - 21 с. - Б. ц.
УДК


Свободных экз. нет
Найти похожие


14.
   617.5
   Д 53


    Дмитренко, С. С.
    Антилейкоцитарна перфузія кінцівок з медикаментозним насиченням в комплексі хірургічного лікування хворих на діабетичну стопу [Текст] : автореф.дис. ...канд.мед.наук.14.01.03-хірургія / Дмитренко С.С. ; Запорізька мед.акад.післядипл.освіти. - Запоріжжя : [б. и.], 2006. - 20 с. - Б. ц.
УДК


Свободных экз. нет
Найти похожие


15.
   616.6
   Д 99


    Дядик, О. О.
    Вовчаковий гломерулонефрит (патоморфологія, лікуваний патоморфоз, прогнозування перебігу) [Текст] : автореф.дис. ... д-ра.мед.наук.14.03.02-патол.анатомія / Дядик О.О. ; Крим.держ.мед.ун-т ім.С.І.Георгіевського. - Сімферополь : [б. и.], 2006. - 37 с. - Б. ц.
УДК


Свободных экз. нет
Найти похожие


16.
   616.12
   К 43


    Кіржнер, Г. Д.
    Лікування паціентів з гострим інфарктом міокарда на догоспітальному етапі при використанні системної тромболітичної терапії та негемоглобінового носія кисню [Текст] : автореф.дис. ...канд.мед.наук.14.01.11-кардіологія / Г.Д. Кіржнер; Кінжнер Г.Д. ; НМУ ім.О.О.Богомольця. - К : [б. и.], 2006. - 20 с. - Б. ц.
УДК


Свободных экз. нет
Найти похожие


17.


    Пальчун, В. Т.
    Медицинские стандарты амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи в оториноларингологии [Текст] / В.Т. Пальчун, А.И. Крюков, М.М. Магомедов // Вестник оториноларингологии. - 2006. - №3. - С. 4-9
Рубрики: АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
   СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

   СТАНДАРТЫ

   ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯДоп.точки доступа:
Крюков, А.И.; Магомедов, М.М.
Свободных экз. нет
Найти похожие


18.
   616.3
   А 94


    Афанасьев , С. В.
    Експертна оцінка ускладнень оперативних втручань на органах травлення на етапах медичної реабілітації [Текст] : автореф.дис. д-ра мед.наук.14.01.03-хірургія / Афанасьев С.В. ; Харків.деож.мед.ун-т. - Х : [б. и.], 2006. - 39 с. - Б. ц.
УДК


Свободных экз. нет
Найти похожие


19.
   618.1
   Б 48


    Берегова, Ю. П.
    Особливості перебігу ЕНДОМЕТРІОЗУ у робітниць, контактуючих з малими дозами летючих ароматичних вуглеводів [Текст] : автореф.дис. ...канд.мед.наук.14.01.01-акушерство та гінекологія / Берегова Ю.П. ; Одеський держ.мед.ун-т. - Одеса : [б. и.], 2006. - Б. ц.
УДК


Свободных экз. нет
Найти похожие


20.
   618.1
   Б 66


    Бітчук, О. Д.
    Вплив хірургічногї менопаузи на стан організму та систему опори та руху жінки [Текст] : автореф.дис. ...канд.мед.наук.14.01.01-акушерство та гінекологія / Бітчук О.Д. ; Харків.держ.мед.ун-т. - Х : [б. и.], 2006. - 18 с. - Б. ц.
УДК


Свободных экз. нет
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017