На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев Ин-т картофелеводства - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=АНДРІЙ$<.>)
Найдено 6 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 6

1.


   
    Професор Осипчук Андрій Антонович (до 70-річчя від дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1967-2006 рр. / Уклад.:О.М. Опанасенко, І.М. Хоменко. - К. : КИТ, 2007. - Б. ц.

Свободных экз. нет
Найти похожие


2.


   
    Кучко Анатолій Андрійович [Текст] : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1976-1999 рр. - К. : Аграр. наука, 2006. - Б. ц.

Свободных экз. нет
Найти похожие


3.
635.21
К 27


   
    Картоплярство : міжвід. темат. наук. зб. Вип. 29 / ІК УААН. - К. : Довіра, 1999. - 210 с. : табл. - 7.00 р.
    Содержание:
Різник, В. С. Роль науки та служби сертифікації у підвищенні якості насіннєвої картоплі / В. С. Різник. - С .3-11. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: насіннєва картопля, якість, вірусні хвороби, віроїд веретеноподібності бульб картоплі, оздоровленння, культура тканини, метод імуноферментного аналізу (ІФА), сортова ідентичність, апробація, грунтовий контроль, служба сертифікації, Державний стандарт на оздоровлений насіннєвий матеріал
Купріянов, В. П. Насінництво картоплі в сучасних умовах сільськогосподарського виробництва: проблеми та перспективи / В. П. Купріянов, Ю. Я. Верменко, В. П. Олійник. - С .11-19. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: картопля, насінництво, організаційна структура, регіональні виробничі формування, оптовий ринок, ціна, сертифікація, вихідний та оригінальний матеріал, культура in vitro, гідропоніка, сорт, віруси
Молоцький, М. Я. До питання виродження картоплі в степовій і лісостеповій зонах України і заходи боротьби з ним / М. Я. Молоцький. - С .19-26. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: картопля, насінництво, виродження, еліта, репродукційний матеріал, вірусні хвороби, урожайність
Маленко, І. М. Сучасний стан і перспективи розвитку картоплепереробної галузі в Україні / І. М. Маленко, В. В. Дудар, М. І. Царенко. - С .27-35. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: картопля, картоплепродукти, переробка, асортимент, гранулят, картопля фрі, чіпси
Сидорчук, О. В. Система ціноутворення на насінну картоплю при форміванні ринкових відносин / О. В. Сидорчук. - С .35-44. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: насіннєва картопля, ринок, система ціноутворення, державне регулювання, конкуренція
Назар, С. Г. Використання вихідного матеріалу в селекції столових сортів картоплі / С. Г. Назар, А. А. Осипчук. - С .45-51. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: картопля, гібриди, група комбінацій, комбінації схрещувань, сорти, господарськи цінні ознаки
Олійник, Т. М. Сомаклональні варіанти та їх використання в селекційній роботі / Т. М. Олійник, А. О. Кононученко, А. А. Осипчук. - С .52-56. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: картопля, генотип, рослини-регенеранти, каліклон, сомаклон, суспензія, сомаклональна мінливість, господарськи цінні ознаки, стійкість
Тимошенко, Т. В. Деякі особливості селекції картоплі на стійкість проти чорної ніжки / Т. В. Тимошенко. - С .57-62. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: картопля, види, гібриди, стійкість проти чорної ніжки
Чіванов, В. Д. М'якоіонізуюча мас-спектрометрія в дослідженні глікоалкалоїдів картоплі / В. Д. Чіванов. - С .63-72. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: картопля, глікоалкалоїди, рамнозидаза, фітопатогени, фунгіциди, резистентність, м'якоіонізаційна мас-спектрометрія
Майщук, З. М. Вплив стероїдних глікозидів та гелій-неонового лазерного опромінення на мінливість ознак і ефективність клонового добору в популяціях сіянців картоплі / З. М. Майщук. - С .73-81. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: картопля, селекція, стероїдні глікозиди, концентрація, промені лазера, популяції сіянців, мутаційна мінливість, селекційно цінні клони, вірусо- та фітофтроростійкість, продуктивність
Разкевич, М. П. Продуктивні та насінні якості еліти картоплі, сформованої за три і п'ять років / М. П. Разкевич. - С .82-85.
Кл.слова: картопля, еліта, репродукція, вірусні хвороби, вірусна інфекція, урожайність
Гончаренко, О. П. Продуктивні та насінні якості еліти картоплі, відтвореної за різними схемами з використанням оздоровленого вихідного матеріалу / О. П. Гончаренко, Г. Т. Нечипоренко, О. П. Мартищенко. - С .86-91.
Кл.слова: картопля, оздоровлений матеріал, розсадник супер-супереліти, супереліти та еліти, вірусна інфекція, урожайність, якість
Різник, В. С. Оптимізація технології одержання мікробульб in vitro та їх використання у первинному насінництві картоплі / В. С. Різник, І. І. Костюк. - С .92-98.
Кл.слова: картопля, клональне мікророзмноження, мікробульби in vitro, собівартість оздоровленого матеріалу, оздоровлення
Мацкевич, В. В. Регенерація рослин in vitro та їх використання у первинному насінництві картоплі / В. В. Мацкевич, В. С. Різник, О. П. Таран. - С .99-105. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: картопля, модель "рослина-господар" - "вірус-паразит", онтогенетичний вік живця, регенерація, концентрація вірусної інфекціїкартопля, клональне мікророзмноження, мікробульби in vitro, собівартість оздоровленого матеріалу, оздоровлення, картопля, модель "рослина-господар" - "вірус-паразит", онтогенетичний вік живця, регенерація, концентрація вірусної інфекції
Руденко, Г. С. Вміст азотисних речовин у бульбах картоплі залежно від удобрення та біологічних особливостей сортів / Г. С. Руденко [и др.]. - С .105-113. - Бібліогр. в кінці ст.
Другие авторы: Каліцький П.Ф., Мицько В.М., Таращенко Н.І.
Кл.слова: картопля, гній, мінеральні добрива, сирий протеїн, амінокислоти
Молоцький, М. Я. Диференційовані норми садіння картоплі залежно від маси садивних бульб, рівня живлення та двоурожайності в західному Лісостепу України / М. Я. Молоцький, І. М. Гнатюк. - С .117-122. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: картопля, сорт, урожай, площа живлення, схема і норми садіння, норми добрив
Ільчук, Л. А. Урожай і якість картоплі залежно від норм, видів добрив та глибини їх приорювання / Л. А. Ільчук, Р. Р. Проць. - С .122-126. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: картопля, гній, мінеральні добрива, сидерати, урожай, якість
Каліцький, П. Ф. Продуктивність нових сортів картоплі залежно від норм і способів внесення добрив / П. Ф. Каліцький, Л. В. Столярчук. - С .127-133. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: картопля, органічні та мінеральні добрива, норми та способи внесення, урожайність, якість бульб, сорти (Кобза, Обрій, Водограй, Горлиця), оплата NPK
Барковський, О. М. Вплив передсадивного обробітку бульб захисностимулюючими препаратами на урожай картоплі / О. М. Барковський, В. С. Куценко. - С .133-137. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: картопля, сорти, протруйник, біостимулятори, урожайність
Балябо, С. А. Вплив погодних умов і застосування добрив на продуктивність картоплі та накопичення нітратів у бульбах / С. А. Балябо, В. В. Вишневський, С. Т. Плотницький. - С .138-141. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: картопля, органічні та мінеральні добрива, продуктивність, погодні умови, нітратний азот, якість бульб.
Ільчук, Л. А. Порівняння продуктивності і якості сортів картоплі вітчизняної та зарубіжної селекції в умовах західного Лісостепу України / Л. А. Ільчук. - С .141-147. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: картопля, вітчизняні та зарубіжні сорти, урожайність, крохмаль, нітрати, стійкість проти фітофторозу
Положенець, В. М. Вивчення взаємовідносин деяких видів збудників бактеріальних хвороб картоплі з нематодами / В. М. Положенець, Л. А. Котюк. - С .148-151. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: картопля, кільцева гниль, мокра гниль, чорна ніжка, стеблова нематода, бактеріози, інфекція
Маленко, І. М. Температура зберігання та врожайність картоплі деяких сортів / І. М. Маленко, В. В. Харченко. - С .151-154. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: картопля, зберігання, сума температур, насіннєвий матеріал, врожай,
Кононученко, В. В. Сівалка ручна однорядна / В. В. Кононученко, І. Х. Мороз, В. І. Ілляшенко. - С .154-156. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: картопля, генеративне насіння, ручна сівалка, технологічний процес
Кононученко, В. В. Механізація садіння картоплі з різною шириною міжрядь / В. В. Кононученко [и др.]. - С .157-159. - Бібліогр. в кінці ст.
Другие авторы: Мороз І.Х., Салюк С.Г., Бурко А.І.
Кл.слова: картоплесаджалка, робочі органи, пристрій, ширина міжрядь, урожайність
Осипчук, Ал. А. Проблеми селекції картоплі на адаптивність / Ал. А. Осипчук. - С .160-163. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: картопля, адаптивність, пластичність, стабільність, генотип, середовище
Чечітко, І. П. Перспективність диких видів картоплі для пошуку джерел стійкості проти сухої фузаріозної гнилі / І. П. Чечітко. - С .164-167. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: картопля, дикі види, суха фузаріозна гниль, поліморфізм, джерела
Войцешина, Н. І. Мінливість біохімічних показників якості ліній картоплі, одержаних біотехнологічними методами / Н. І. Войцешина, Н. А. Захарчук. - С .168-170. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: картопля, біотехнологічний метод, біохімічні покахники якості, мінливість
Демкович, Я. Б. Вплив репродукції насіннєвого матеріалу на продуктивні та якісні показники картоплі різних сортів / Я. Б. Демкович. - С .171-173. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: картопля, сорт, селекційне розмноження, меристемний матеріал, клонови і бульбовий добір, урожайність, ураженість вірусами
Олійник, В. П. Продуктивність насіннєвого матеріалу картоплі, репродукованого із різних за походженням оздоровлених мінібульб / В. П. Олійник. - С .174-177. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: картопля, мінібульби, оздоровлений матеріал, гідропоніка, культура in vitro, сорт, вихідний матеріал, віруси, урожайність
Коцюба, Т.М. Вплив способів підготовки бульб до садіння на врожайність та якість картоплі у передгірській зоні Криму / Т.М. Коцюба. - С .178-181. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: картопля, способи пророщування, урожайність, якість
Тактаєв, Б. А. Важливі аспекти стійкості картоплі проти глободерозу / Б. А. Тактаєв. - С .181-187. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: картопля, рослина-господар, активний і пасивний імунітет, надчутливість, польова стійкість, толерантність, некроз, глюкозиди, фітоалексини, селекційний матеріал.
Чередниченко, Л. М. Оцінка стійкості сортів картоплі проти фітофторозу в умовах штучного інфекційного фону / Л. М. Чередниченко. - С .188-191. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: картопля, фітофтороз, штучний інфекційний фон, сорти, бекроси складних міжвидових гібридів
Білан, Ю. Б. Організація ринку картоплі в країнах Західної Європи / Ю. Б. Білан. - С .191-195. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: картопля, ринок, ціна, рівень інтенсивності, виробництво, собівартість, еластичність попиту
Кучко, А. А. Нові сорти картоплі Слов'янка й Ольвія / А. А. Кучко [и др.]. - С .196-197. - Бібліогр. в кінці ст.
Другие авторы: Осипчук А. А., Назар С.Г., Олійник Т.М., Тимошенко Т.В., Кононученко В.В., Осипчук Ал.А., Тарасенко О.О.
Кл.слова: каортопля, нематоди, фітофторостійкість, урожайність, вірусні хвороби
Тимошенко, Т. В. Захист картоплі від колорадського жука та фітофторозу в господарствах різних форм власності / Т. В. Тимошенко. - С .197-198.
Кл.слова: картопля, захист, колорадський жук, фітофтороз
Різник, Т. М. Охорона селекційних досягнень з картоплярства в Україні / Т. М. Різник. - С .199-202. - Бібліогр. в кінці ст.
Кл.слова: картопля, сорт, авторське право, патентуваняя, ВОС-тест, ліцензійна угода
Терещенку Олександру Івановичу - 90 . - С .203-205.
Кл.слова: Терещенко О.І., селекціонер, історія картоплярства, вчений картопляр
Пам'яті вченого - Анатолія Андрійовича Кучка . - С .206-208.
Кл.слова: А.А.Кучко, академік, біотехнолог, вчений картопляр
УДК


Доп.точки доступа:
Таращенко, Н. І. , ООН
Свободных экз. нет
Найти похожие


4.
Шифр: К2/2006/4
   Журнал

Картоплярство України [Текст] : наук.- вироб. жур. - К. : Вид. компанія "КИТ". - Выходит ежеквартально
2006г. N 4
Содержание:
Турбін, В. А. Виробництво картоплі в Криму - стан, проблеми, перспективи / В. А. Турбін. - С.4-6
Кл.слова: Проблеми, пошуки, судження
Недільська, У. І. Прояв резистентності проти сухої фузаріозної гнилі й урожайності серед потомства бекросів багатовидових гібридів / У. І. Недільська. - С.6-10
Кл.слова: Селекція
Рязанцев, В. Б. Насіннєві якості та продуктивність різних за розміром садивних бульб оздоровленої картоплі / В. Б. Рязанцев, Ю. Я. Верменко. - С.10-14. - Библиогр. в конце ст.
Кравченко, О. А. Застосування регуляторів росту рослин у сучасній технології вирощування картоплі. Передові досягнення науки / О. А. Кравченко, М. Г. Шарапа, П. Ф. Каліцький. - С.14-18. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: картопля, технологія вирощування, регулятори росту
Тимошенко, Т. В. Альтернаріоз на реєстрованих сортах картоплі / Т. В. Тимошенко, В. Ф. Ярошовець. - С.19-20. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: картопля, сорти, технологія вирощування, хвороби, альтернаріоз
Осипчук, А. А. Нові середньостиглі сорти картоплі / А. А. Осипчук [и др.]
Другие авторы: Назар С.Г., Осипчук Ал. А., Тактаєв Б. А.
Кл.слова: картопля, сорти, Билина, Надійна
Шарапа, М. Г. Сівозміна на присадибній ділянці / М. Г. Шарапа. - С.22
Кл.слова: картопля, технологія вирощування, сівозміна, присадибна ділянка
Анатолію Андрійовичу Бондарчуку - 60!. - С.23
Кл.слова: Бондарчук А.А. біографія, привітання
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : НБ (1)
Свободны: НБ (1)

Найти похожие
Перейти к описаниям статей


5.
635.21:929
А 64


   
    Анатолію Андрійовичу Бондарчуку - 60! [Текст] // Картоплярство України : наук.- вироб. жур. - 2006. - N 4. - С. 23
УДК

Кл.слова (ненормированные):
Бондарчук А.А. біографія, привітання
Аннотация: Наведено біографію А.А. Бондарчука та привітання від колективу І К УААН з 60-річчям


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : НБ (1)
Свободны: НБ (1)

Найти похожие


6.


   
    Пам'яті вченого - Анатолія Андрійовича Кучка [Текст] // Картоплярство : міжвід. темат. наук. зб. / ІК УААН. - К. : Довіра, 1999. - Вип. 29. - С. 206-208.
УДК

Кл.слова (ненормированные):
А.А.Кучко, академік, біотехнолог, вчений картопляр, історія картоплярства та ІК УААН
Аннотация: Розкрито життєвий та творчий шлях А.А. кучка - академіка УААН, вченого картопляра, біотехнолога, директора ІК УААН 1989-1999 рр.Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017