На главную Библиотеки США

Библиотеки


Ивано-Франковск ОУНБ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K= КРЕДИТОР, БАНКРУТСТВО$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: В994920/2011/1
   Журнал

Вісник господарського судочинства [Текст] : видавець- Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре"-Київ. - ISSN 966-7784-65-7. - Выходит ежеквартально
2011г. N 1
Содержание:
Зуєвич, Л.Д. Функція "INTERMEZZO" - новий погляд на питання наділення касаційних інстанцій компетенцією здійснення "допускного провадження" / Л.Д. Зуєвич, І. Й. Богдан. - С.6-13.
Кл.слова: СУДОВІ, РІШЕННЯ
Томчишен, С. В. Правові наслідки перевищення повноважень органом управління господарського товариства та його представником при вчиненні правочину та інших юридично значущих дій / С. В. Томчишен. - С.14-23.
Карпенко, Л.В. Про підстави для розірвання іпотечного договору / Л.В. Карпенко. - С.23-25.
Карпенко, Л. В. Про відсутність у акціонерів права звертатися до суду за захистом прав чи охоронюваних законом інтересів акціонерного товариства поза відносинами представництва / Л. В. Карпенко. - С.25-29.
Карпенко, Л. В. Про виплату страхового відшкодування власникам автомобілів, що перебувають на гарантійному обслуговуванні у стахувальника, при виявленні заводських дефектів / Л. В. Карпенко. - С.29-32.
карпенко, Л. В. Про правові наслідки розгляду загальними зборами акціонерного товариства питання, не включеного до порядку денного / Л. В. карпенко. - С.33-35.
Кл.слова: АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА
, Карпенко Л. В. Про відшкодування шкоди, заподіяної засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства / Карпенко Л. В. ; Карпенко Л. В. . - С.36-38.
Самсін, І. Л. Імператив професійної етики: межі справедливого втручання у поведінку судді / І. Л. Самсін. - С.39-43.
Кл.слова: ЕТИКА СУДДІВ
Петечел, О. Ю. Спрощена система оподаткування: до питання про визначення обсягу виручки від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) / О. Ю. Петечел. - С.44-47.
Кл.слова: оподаткування, СПРОЩЕНЕ ОПОДАТКУВАННЯ
, Журик Ю. В. До питання розмежування цивільних і господарських правовідносин та визначення місця антимонопольно-конкурентного права в системі права України / Журик Ю. В. ; Журик Ю. В. . - С.47-53.
Кл.слова: АНТИМОНОПОЛЬНЕ, КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО
Апанасенко, К. І. Нормативно-правові засади державного санітарно-епідеміологічного нагляду у сфері господарської діяльності / К. І. Апанасенко. - С.53-61.
Кл.слова: САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА , НАГЛЯД
Шаповалова, О. І. Деякі проблемні питання права вимоги до продавця або до третьої особи / О. І. Шаповалова. - С.62-67.
Костицька, І. О. Політико-правова природа представництва та представницького мандата виборних осіб / І. О. Костицька. - С.68-73.
Кл.слова: ПРЕДСТАВНИЦТВО, ВЛАДА
Головкін, О.В. Загальнотеоретичні засади побудови системи державного контролю та нагляду у сфері охорони довкілля в Україні / О.В. Головкін. - С.73-80.
Кл.слова: ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ, НАГЛЯД ДЕРЖАВНИЙ
Суярко, Т. Д. Набуття права власності на нерухоме майно за давністю володіння: загальна характеристика умов володіння та об'єкта / Т. Д. Суярко. - С.80-85.
Булгакова, І. В. Електронні докази в господарському процесі: поняття та порядок застосування / І. В. Булгакова. - С.85-90.
Грудницька, С. М. Проблема співвідношення понять "підприємство" і "юридична особа" в контексті правового інституціонального підходу / С. М. Грудницька. - С.91-99.
Кл.слова: ПІДПРИЄМСТВО, ЮРИДИЧНА ОСОБА
Виговський, О. І. Конвенція ЮНІСТРАЛ про міжнародні переказні векселі як етап уніфікації вексельного права / О. І. Виговський. - С.99-105.
Кл.слова: ВЕКСЕЛЬНЕ ПРАВО
Пригуза, П.Д. Проблеми предмета регулювання відносин неспроможності та банкрутства в Україні / П.Д. Пригуза. - С.106-117.
Кл.слова: БАНКРУТСТВО, НЕСПРОМОЖНІСТЬ
Ткаченко, О.Є. Поняття і завдання адміністративного судочинства в Україні / О.Є. Ткаченко. - С.118-125.
Кл.слова: АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО
Шкляр, С.В. Підстави оскарження рішень, дій (бездіяльності) органів АМК України (його посадових осіб), спонукання їх до вчинення певних дій / С.В. Шкляр. - С.125-130.
Кл.слова: АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРА
Борденюк, В. В. Деякі питання розмежування повноважень між адміністративними та господарськими судами / В. В. Борденюк. - С.131-137.
Кл.слова: АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО, ГОСПОДАРСЬКЕ СУДОЧИНСТВО
Ониськів, О. М. Правове регулювання використання та охорони земель смуг відведення залізниць / О. М. Ониськів. - С.138-142.
Кл.слова: ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ
Курчин, О. Г. Договори на розміщення рекламної конструкції та зовнішньої реклами / О.Г. Курчин. - С.143-151.
Кл.слова: ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА
Бєлкін, М. Л. Актуальні проблеми обчислення строків подачі вимог кредиторів у справах про банкрутство / М. Л. Бєлкін. - С.152-155.
Кл.слова: КРЕДИТОР, БАНКРУТСТВО
Абдуллоев, Ф. А. Правосудие не может быть рекомендательным / Ф. А. Абдуллоев. - С.156-164.
Кл.слова: ПРАВОСУДДЯ
Нет сведений об экземплярах
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017