На главную Библиотеки США

Библиотеки


Ивано-Франковск ОУНБ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K= ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ $<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: В736009/2005/3
   

Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України [Текст] : науковий журнал, затверджений на засіданні Вченої ради академії 26 грудня 2002 р. Заснований у 1996 р.-Київ. - Выходит ежеквартально
2005г. N 3
Содержание:
Нижник, Н. Євроатлантична інтеграція України в контексті ключових факторів трансформації європейського простору безпеки / Н. Нижник, Г. Ситник. - С.13-21. - Библиогр. в конце ст.
Бакуменко, В. Концептуальний підхід до багаторівневого представлення та вирішення проблеми суспільної стабільності / В. Бакуменко. - С.21-29. - Библиогр. в конце ст.
Пухкал, О. Стратегія комплексної модернізації українського суспільства / О. Пухкал. - С.29-36.
Бутирська, Т. Державність України : від політичної ідеї до державного будівництва / Т. Бутирська. - С.36-45. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО,
Рачинський, А. Ризики в управлінській діяльності : механізми комплексного аналізу й оцінки / А. Рачинський. - С.45-50. - Библиогр. в конце ст.
Карамишев, Д. Аналітично - організаційне забезпечення прийняття рішень в умовах асиметричної інформації - складова інноваційної парадигми управління системою охорони здоров'я / Д. Карамишев, А. Дегтяр. - С.51-56. - Библиогр. в конце ст.
Молодцов, О. Парадигма нового регіоналізму як концептуальна основа регіональної політики в умовах інформаційного суспільства / О. Молодцов. - С.56-64. - Библиогр. в конце ст.
Черленяк, І. Функціональність , синергізм та синергетичність організаційних систем / І. Черленяк. - С.64-72. - Библиогр. в конце ст.
Дегтяр, А. Змістовно - методологічне наповнення конкурентної політики як дефініції / А. Дегтяр, В. Мороз. - С.72-77. - Библиогр. в конце ст.
Гудима, Н. Принципи відкритості і прозорості та їх реалізація в державному управлінні України / Н. Гудима. - С.78-84. - Библиогр. в конце ст.
Войтович, Р. Філософські засади європейської моделі міжцивілізаційного розвитку України / Р. Войтович. - С.85-93. - Библиогр. в конце ст.
Гладський, О. Основні умови та фактори здійснення євроінтеграційного вибору України / О. Гладський. - С.94-101. - Библиогр. в конце ст.
Хачатурян, Х. Методологічні підходи до аналізу інновацій у державному управлінні / Х. Хачатурян. - С.101-106.
Сурмін, Ю. Концептуально - методологічні аспекти сучасної кадрової політики в Україні / Ю. Сурмін. - С.107-114. - Библиогр. в конце ст.
Пашко, Л. Поняття та сутність оцінювання людських ресурсів у сфері державного управління / Л. Пашко. - С.114-122. - Библиогр. в конце ст.
Крюков, О. Особливості формування посткомуністичних регіональних еліт / О. Крюков. - С.122- 128. - Библиогр. в конце ст.
Андрощук, А. Організаційно - економічні питання вдосконалення підготовки державних службовців / А. Андрощук, Л. Матросова. - С.128-134. - Библиогр. в конце ст.
Василевська, Т. Етичні наслідки групового мислення державних службовців / Т. Василевська. - С.134-140. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: МИСЛЕННЯ , ГРУПОВЕ мислення.
Драгомирецька, Н. Комунікативна діяльність державного службовця в контексті контент - аналізу регламентуючих документів / Н. Драгомирецька. - С.140-145.
Кл.слова: ІНФОРМАЦІЙНА, діяльність
Бармак, М. Губернатор у системі державної служби Російської імперії ( XVIII - перша половина XIX ст. ) / М. Бармак. - С.147-156. - Библиогр. в конце ст.
Зінченко, С. Управління персоналом як особливий вид управлінської діяльності / С. Зінченко. - С.156-161. - Библиогр. в конце ст.
Гриненко, В. Професійне навчання вищих керівних кадрів для державної служби в зарубіжних країнах / В. Гриненко. - С.162-169. - Библиогр. в конце ст.
Стецюк, Н. Методологічні аспекти управління персоналом центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом / Н. Стецюк. - С.169-175. - Библиогр. в конце ст.
Криворучко, С. Питання англомовної підготовки фахівців у сфері євроатлантичної інтеграції України / С. Криворучко. - С.175-178. - Библиогр. в конце ст.
Антонюк, С. Державне управління підготовкою молодших спеціалістів для охорони здоров'я України ( огляд літературних джерел ) / С. Антонюк. - С.179-183. - Библиогр. в конце ст.
Гаман, М. Управління інноваційно - інвестиційною діяльністю підприємств на макроекономічному рівні / М. Гаман. - С.183-188. - Библиогр. в конце ст.
Долот, В. Організація лікувально - профілактичної допомоги населенню України (огляд літературних джерел ) / В. Долот. - С.188-196. - Библиогр. в конце ст.
Захарченко, В. Інтегрована класифікація систем і місце в ній промислових систем / В. Захарченко. - С.196-201. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: теорія систем, СИСТЕМИ матеріальні, , системи абстрактні
Козинський, С. Політика приватизації : ідейно - теоретичні підстави в історичному контексті / С. Козинський. - С.201-207. - Библиогр. в конце ст.
Копелець, О. Розвиток державної технічної політики в сільському господарстві / О. Копелець. - С.207-214. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: ЯКІСТЬ сільськогосподарської техніки
Курило, Т. Удосконалення підготовки менеджерів охорони здоров'я на Україні та досвід США / Т. Курило. - С.214-221. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: ЯКІСТЬ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ.
Манойленко, О. Визначення меж корпоративного сектора економіки України та його структури / Манойленко О. . - С.271-227. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: КОРПОРАТИВНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІ
Мартиненко, В. Інвестиції в інновації: проблеми та шляхи їх розв'язання / В. Мартиненко. - С.227-236. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: ІННОВАЦІЇ , інновації в економіці.
Міхаліна, І. Можливості альтернативного техніко - технологічного забезпечення аграрних підприємств України / І. Міхаліна. - С.237-243. - 0,Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: комбайни.
Монаєнко, А. Правове регулювання фінансового контролю в Україні / А. Монаєнко. - С.244-250. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ .
Мосієнко, Ю. Теоретичні засади регулювання міжбюджетних відносин / Ю. Мосієнко. - С.250-255. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: БЮДЖЕТНЕ регулювання
Надюк, З. Управління якістю медичної допомоги та її доступність для населення України / З. Надюк. - С.255-261.
Павлов, О. Сільські території: європейський вимір та українські реалії / О. Павлов. - С.261-266. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: ДЕПРЕСИВНІ території, , соціальна інфраструктура.
Повний, С. Державне регулювання приватизаційних процесів у вугільній промисловості України / С. Повний. - С.266-271. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: ВУГІЛЬНА промисловість.
Суходоля, О. Системний аналіз управління процесами формування енергоефективної економіки / О. Суходоля. - С.271-281. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
Череп, А. Вплив фінансової системи на реальне виробництво в сучасному світі / А. Череп. - С.281-284. - Библиогр. в конце ст.
Якубовський, В. Проблема державного управління охороною здоров'я на території Західної України в довоєнні роки та під час Другої світової війни ( огляд літературних джерел ) / В. Якубовський. - С.285-290. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: історія медицини .
Пілунський, І. Класифікація комплексних програм територіального розвитку / І. Пілунський. - С.292-297. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: місцеве самоврядування.
Голікова, Т. Державна стратегія підвищення конкурентноспроможності українських регіонів / Т. Голікова. - С.297-302. - Библиогр. в конце ст.
Бобровська, О. Оценка якості розробки програм розвитку муніципальних утворень як передумова їх сталого розвитку / О. Бобровська. - С.302-311. - Библиогр. в конце ст.
Занфіров, В. Впрвадження нових технологій управління регіональним розвитком / В. Занфіров. - С.311-316. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: природні ресурси.
Давиденко, Л. Підвищення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з суб'єктами , що здійснюють туристичну діяльність / Л. Давиденко. - С.316-325. - Библиогр. в конце ст., туристична діяльність.
Маслікова, І. Моніторингова система освітнього менеджменту як стратегічний механізм місцевого управління якістю освіти / І. Маслікова. - С.325-330. - Библиогр. в конце ст.
Кальниш, Ю. Об'єкт, предмет і основні дефініції політичної аналітики в державному управлінні / Ю. Кальниш. - С.331-337. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: ПОЛІТИЧНЕ пргнозування.
Крутій, О. Діалог як соціокультуна основа демократизації українського суспільства / О. Крутій. - С.338-343. - Библиогр. в конце ст.
Василевський, О. Актуальність доктрини " нового державного управління" в контексті політичної реформи в Україні / О. Василевський. - С.344-347. - Библиогр. в конце ст.
Ібрагімова, І. Вибір влади - відкритість / І. Ібрагімова. - С.347-354. - Библиогр. в конце ст.
Кофанов, А. Правові основи регулювання обігу вогнепальної зброї в країнах колишнього Варшавського договору та Радянського Союзу / А. Кофанов. - С.355-360. - Библиогр. в конце ст.
Шиян, В. Правові аспекти боротьби з організованою злочинністю у сфері транспортування вуглевмісної сировини та пального / В. Шиян. - С.361- 368. - Библиогр. в конце ст.
Савчук, В. Адаптація законодавства України щодо захисту економічної конкуренції до норм і стандартів Європейського Союзу: стани становлення / В. Савчук. - С.368-374. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО
Шевченко, Т. Політична система США / Т. Шевченко, В. Запара. - С.377-380.
Кл.слова: конституційне право США
Скуратівський, В. Особливості теоретичних інтерпретацій сутності демографічної політики / В. Скуратівський, О. Петрос. - С.381-386. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: ДЕМОГРАФІЧНА політика в Україні.
Осійчук, М. Державний контроль за трудовими відносинами : соціально - економічні наслідки в контексті формування " середнього класу" суспільства / М. Осійчук. - С.387-392. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ, СЕРЕДНІЙ КЛАС,
Бенюх, Н. Стратегічні напрями державного управління в реформуванні фармацевтичної галузі України / Н. Бенюх. - С.393-398.
Бутівщенко, С. Вплив трансформаційних процесів на реформування управління середньої професійної освіти в Україні (1880-1922) / С. Бутівщенко. - С.398-405. - Библиогр. в конце ст.
Гакман, С. Державне регулювання процесів запобігання етнополітичним конфліктам у контексті транскордонного співробітництва / С. Гакман. - С.406-413. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: соціальні конфлікти,
Лопушинський, І. Мовна політика: понятійний апарат та її сутнісні характеристики щодо галузі освіти України / І. Лопушинський. - С.413-419.
Науменко, Р. Державна освітня політика щодо розвитку талановитої та обдарованої молоді в позашкільних навчальних закладах України / Р. Науменко, Л. Ковбасенко. - С.419-426. - Библиогр. в конце ст.
Огаренко, В. Теоретико - методологічні основи організації виховної роботи в навчальних закладах / В. Огаренко. - С.427-435. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова:
Шульга, Л. С истема управління освітою в Україні на різних етапах суспільно - політичного розвитку в XXстолітті / Л. Шульга. - С.442-447. - Библиогр. в конце ст.
Мельник, О. Міжнародна миротворча діяльність України впродовж 1992-2005 років / О. Мельник. - С.448-450. - Библиогр. в конце ст.
Мисів, Л. Особливості діяльності суб'єктів державної політики щодо формування та розвитку духовних цінностей українського суспільства / Л. Мисів. - С.451-455. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: МОДЕЛІ
Гречка, Я. Державні органи управління освітою Польщі / Я. Гречка. - С.455-463. - Библиогр. в конце ст.
Дубова, С. Інформаційно - технологічні проблеми у відносинах держави та суспільства / С. Дубова. - С.464-468. - Библиогр. в конце ст.
Шаптала, О. Принципи формування управлінських рішень у системі державного управління сферою рекреаційного обслуговування / О. Шаптала. - С.469-473. - Библиогр. в конце ст.
Шкурат, І. Глобалізація - це ризики, але й можливості / І. Шкурат. - С.474-482. - Библиогр. в конце ст.
Єжеєв, М. Україна на шляху до НАТО: реалії законодавчої бази і міжнародні зобов'язання / М. Єжеєв. - С.482-486. - Библиогр. в конце ст.
Підгайна, О. Засади державної політики управління стратегічними ресурсами України / О. Підгайна. - С.486-491.
Кичилюк, Т. Методи здійснення державного контролю за використанням та охороною земель / Т. Кичилюк. - С.492-497. - Библиогр. в конце ст.
Нет сведений об экземплярах
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017