На главную Библиотеки США

Библиотеки


Херсон ХГАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>T=THE INFLUENCE OF GRASS BURNING ON THE DYNAMICS OF PULSATILLA NIGRICANS STORK POPULATION OF REGIONAL LANDSCAPE PARK LYSA GORA (KYIV)$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
502
Ф 19


Мін-во освіти та науки УкраїниХерсонський державний ун-т. Інстиут природознавства.

    Фальцфейнівські читання [Текст] : зб. наук. праць / Мін-во освіти та науки України, Херсонський державний ун-т, Інстиут природознавства; [ред. кол.: С. В. Шмалєй [та ін.]]. - Херсон : [ХДУ]. - 2007. - 402 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 966-8912-30-6 : 25.00 грн.
    Содержание:
Parnikoza, I. Yu. The influence of grass burning on the dynamics of Pulsatilla nigricans stork population of regional landscape park "Lysa Gora" (Kyiv) / I. Yu. Parnikoza [и др.]. - С .4-5
Другие авторы: Shevcenko N. M., Bogomaz M. V., Shevcenko M.S.
Verkhoglyad, I. N. Human impacts on biodiversity / I. N. Verkhoglyad. - С .6-7
Аркушина, Г. Ф. Загальні підсумки вивчення урбанофлори Кіровограда / Г. Ф. Аркушина. - С .7-9
Астапов, А. Ю. Опыт экологического мониторинга лесов Крыма и перспективы дальнейших исследований / А. Ю. Астапов. - С .9-14
Балацька, Т. І. Формування екологічної культури в молоді на базі Дунайського біосферного заповідника / Т. І. Балацька. - С .14-16
Баранський, О. Р. Лісостепові рідкісні види у флорі Волинського Полісся / О. Р. Баранський. - С .16-17
Белоусов, Ю. В. Биологический метод - игра в экологию / Ю. В. Белоусов. - С .17-20
Бідичак, Р. М. Совки підродини Noctuinae (Noctuidae, lepidoptera, Insecta) Івано-Франківської області / Р. М. Бідичак, А. Г. Сіренко. - С .20-22
Бойко, М. Ф. Матеріали до нового виданя Червоної книги України (мохоподібні) / М. Ф. Бойко. - С .22-26
Большаков, В. И. Интродуцированный акарифаг против паутинного клеща на виноградниках Одесской области / В. И. Большаков. - С .26-27
Бруяко, И. С. Экологическое образование и культура / И. С. Бруяко. - С .27-29
Будак, Ю. Розвиток образного мислення старшокласників у процесі вивчення природничо-наукових дисцплін / Ю. Будак. - С .29-31
Букарева, В. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів до виховання у дошкільників навчиок здорового способу життя / В. Букарева. - С .31-42
Вовк, Т. П. Динамика состояния лесных насаждений на пунктах мониторинга в Херсонской области / Т. П. Вовк, В. И. Фомин. - С .42-46
Волкова, С. А. Екологізація шкільного курсу хімії / С. А. Волкова, В. В. Франковський. - С .46-47
Ворцепньова, М. С. Особливості формування структури зеленої зони міста Полтави / М. С. Ворцепньова. - С .47-50
Выхованец, Г. В. Генетическая классификация прибрежных озер Черного и Азовского морей в пределах Украины / Г. В. Выхованец, Л. В. Говенко. - С .50-53
Гапон, С. В. Сучасний стан дослідження мохової рослинності Лісостепу України, її класифікаця та перспективи / С. В. Гапон. - С .54-55
Гаськевич, В. Г. Пірогенна деградація торфових грунтів долин Пасмового Побужжя / В. Г. Гаськевич, М. В. Нецик. - С .56-59
Гасюк, О. М. Вплив швидкісно-силових якостей на техніку виконання важкоатлетичних вправ у спортсменів 13-16 років / О. М. Гасюк, С. Д. Зінчук. - С .59-61
Гейна, К. М. Склад промислової іхтіофауни Каховського водсховища у зв’язку з характером живлення тюльки та товстолобиків / К. М. Гейна. - С .61-64
Гепард, В. Содержание токсичных металлов в средах зон экологического риска и организме детей и взрослых / В. Гепард. - С .64-67
Глушкова, С. О. Поширення фітофагів кукурудзи в умовах південного-західного Степу / С. О. Глушкова. - С .67-68
Гнатів, П. С. Природне й антропогенне середовища: їхня суть і значення, методологія наукового пізнання / П. С. Гнатів. - С .68-71
Головченко, І. В. Морфофункціональний стан дітей з діагнозом дитячий церебральний параліч / І. В. Головченко. - С .71-72
Горбулінська, С. М. Про деякі аспекти формування екологічних знань / С. М. Горбулінська. - С .73-75
Грабовська, Т. О. Діагностика рослин на посухостійкість за методом набубнявіння насіння в розчинах з підвищеним осмотичним тиском / Т. О. Грабовська. - С .75-76
Григорова, Н. В. Вміст цинку в клітинах при різному функціональному стані інслярного апарату у щурів / Н. В. Григорова [и др.]. - С .76-80
Другие авторы: Єщенко Ю. В., Бовт В. Д., Єщенко В.А.
Гриненко, Н. С. Качество пыльцы унаби при интродукции в Лесостепи Украины / Н. С. Гриненко. - С .80-81
Грицай, З. В. Показники плодоношення деревних рослин як чутливі тест-параметри для використання в моніторингових дослідженнях / З. В. Грицай. - С .82-83
Грицай, І. А. Стан ценопопуляцій Scilla siberica Haw. Ботанічного заказника "Драбинівка" (Полтавська область) / І. А. Грицай. - С .83-86
Губарь, Л. М. Аналіз синантропної фракції урбанофлор східної частини Малого Полісся (на прикладі Острога, Нетішина, Славути та Шепетівки) / Л. М. Губарь. - С .86-87
Гудзь, М. І. Сучасний стан рослинного покриву цілинних ділянок піщаного степу на території ландшафтного заказника загальнодержавного значення "Саги" (Херсонська обл., Цюрупинський р-н) / М. І. Гудзь. - С .88-89
Гурова, А. І. Вплив місяця на організм людини і його біоритми / А. І. Гурова. - С .89-91
Гусаковська, Т. М. Популяційна характеристика ентомофауни заказника "Бармаківський" / Т. М. Гусаковська, О. Г. Рудь. - С .91-92
Зелененко, О. Г. Унікальність природних комплексів північно-західної частини Чорного моря як критерій організації об’єктів природно-заповідного фонду України / О. Г. Зелененко, О. М. Роскос. - С .92-95
Давидов, О. В. Гідрохімічний режим затоки Сиваш як фактор розвитку її берегової системи / О. В. Давидов, Т. В. Дорош, Т. В. Крючкова. - С .95-98
Данелюк, К. М. Аранеофауна міста Херсона та його околиць / К. М. Данелюк, Л. В. Залізняк. - С .98-100
Демчук, В. В. Анкетування як підгрунття формування екологічної культури студентської молоді / В. В. Демчук, В. Л. Крюков, К. А. Сологор. - С .101-105
Кл.слова: анкетування студентів, екологічна культура
Деревинская, Т. И. К методике организации и проведения учебной экскурсии по фармакогнозии в природные фитоценокомплексы / Т. И. Деревинская, Н. С. Физор. - С .105-107
Дрогобич, Н. Ю. Плодоношення домінантів асканійського заповідного степу / Н. Ю. Дрогобич. - С .107-108
Дрозденко, С. А. Состояние насаждений сосны пицундской в Крыму / С. А. Дрозденко. - С .109-111
Дубина, Д. В. Флора наземних алювіальних екотипів дельти Кілійського гирла Дунаю / Д. В. Дубина [и др.]. - С .111-113
Другие авторы: Дворецкий Т. В., Жмуд О. І., Жмуд О.В.
Дубченко, М. Ю. Географическое размещение источников питевой воды на территории Одессы / М. Ю. Дубченко. - С .114-117
Дудок, К. П. Викладення загальнобіологічних та дисциплін-спеціалізацій для студентів природничого коледжу спеціальності прикладна екологія (біоекологія) / К. П. Дудок. - С .117-118
Жалдак, С. Н. Анализ взаимосвязи размерных параметров эпидермы стебля Salicornia europaea L. с условиями произростания растений / С. Н. Жалдак. - С .118-121
Загоскин, А. Л. Оценка развития обвально-оползневых береговых клифов с применением георадара / А. Л. Загоскин. - С .121-124
Заіменко, Н. В. Алометрична функція росту інтродукованих видів родини Araceae Juss. / Н. В. Заіменко, Б. О. Іваницька. - С .124-128
Зайцева, И. А. Оценка полевой засухоусойчивости древесных интродуцентов / И. А. Зайцева. - С .128-131
Зозуля, Н. М. Корекція фізичного стану глухих дітей молодшого шкільного віку засобами фізичного виховання / Н. М. Зозуля. - С .131-133
Іонов, І. А. Екологічна освіта і виховння студентів у Харківському національному педагогічному університеті / І. А. Іонов, Ю. Д. Бойчук, Л. П. Харченко. - С .133-135
Ісакова, Г. С. Дефіцит ендогенного сурфактата і патоморфологічні зміни в легенях недоношених новонароджених / Г. С. Ісакова. - С .136-137
Карпенко, И. Н. Экополис как система устойчивого взаимодействия города и природы / И. Н. Карпенко. - С .137-141
Карпухіна, Ю. В. Короткий оляд причин захворюваності населення Херсонщини / Ю. В. Карпухіна, О. М. Гасюк. - С .141-143
Катречко, О. Вільнорадикальні процеси в корві при радіаційних ураженях. засоби їх корекції / О. Катречко. - С .143-146
Киреева, И. Ю. Использование интегрированных показателей бактериопланктона для мониторинга эколого-санитарного состояния рыбохозяйственных водоемов / И. Ю. Киреева. - С .146
Кісельов, А. Ф. Стан здоров’я чорнобильців, що прибули в Миколаївську область в динаміці за 20 років (1986-2006 рр) / А. Ф. Кісельов [и др.]. - С .147-149
Другие авторы: Грищенко Г. В., Цебржинський О. І., Руденко А.О., Мірошниченко В.І.
Кизим, А. А. Деякі результати досілдження біорізноманіття Geometridae (Lepidoptera, Insecta) різних біотипів Українських Карпат / А. А. Кизим, Р. М. Бідичак, А. Г. Сіренко. - С .149-152
Клечковский, Ю. Э. Поиск экологически безопасных схем защиты персиковых садов от восточной плодожерки в Одесской области / Ю. Э. Клечковский, Л. Г. Титова, О. В. Палагина. - С .152-154
Кобечинская, В. Г. Сравнительный анализ структуры пойменных лугов на охраняемых территориях Крыма при различных режимах их использования / В. Г. Кобечинская, И. П. Отурина, Л. А. Демиденко. - С .155-159
Кобечинская, В. Г. Первичная биологическая продуктивность пойменных лугов Крыма при различных формах их использования / В. Г. Кобечинская, И. П. Отурина, Л. А. Демиденко. - С .159-163
Коваленко, С. Г. Гербарії як скадова частина наукової і виховоної роботи. 1. Колектори гербарію вищих педагогічних курсів / С. Г. Коваленко [и др.]. - С .163-166
Другие авторы: Васильєва Т. В., Бондаренко О. Ю., Янкіна Н.А.
Коваль, І. В. Водоутримуюча здатність листя шипшини, інтродукованих у степову зону / І. В. Коваль. - С .166-168
Ковальчук, А. А. Попердні дані по фауні та екології безхребетих весняного комплексу джерел Стужицького кущ Ужанського НПП (Закарпаття) / А. А. Ковальчук, В. І. Плашечник, Н. Є. Ковальчук. - С .168-170
Ковтун, С. М. Порівняльний аналіз якості насіннєвого матеріалу інтродукованих видів роду Nepeta L. / С. М. Ковтун. - С .170-173
Котов, С. Ф. Зависимость репродуктивных параметров Salicornia perennans Willd. (Chenopodiaceae Vent.) от биомассы материнского растения / С. Ф. Котов, Е. А. Калинушкина. - С .173-175
Крючкова, А. І. Алелопатичні взаємодії та процеси адаптації в рослинних організмах / А. І. Крючкова, М. В. Горіла. - С .175-178
Кульмінська, Л. О. Бактеріальне в’янення - небезпечне карантинне захворюваня винограду / Л. О. Кульмінська, Л. О. Конуп. - С .178-179
Куцериб, Т. Фізико-хімічна характеристика грунтів в різних біоценозах в результаті дії риючих ссавців протягом 2002-2006 рр. (Львівська область) / Т. Куцериб. - С .179-182
Кучинська, О. П. Екологічний моіторинг стану пам’ятки природи загальнодержавного значення "Смотрицький каньйон" / О. П. Кучинська, И. А. Чайка. - С .182-184
Кучма, В. М. Вивчення анатомічної будови однорічних пагонів рослин роду Weigela інтродукованих в умовах ботанічного саду ДНУ / В. М. Кучма, Я. О. Андрусенко, Н. Ф. Павлюкова. - С .184-185
Лаврикова, О. В. Функціональні особливості серцево-судинної системи при фізичних навантаженнях / О. В. Лаврикова. - С .185-187
Лановенко, Е. Г. Наука и просвещение в Украине: генезис, развитие, современность и перспектива (философский анализ) / Е. Г. Лановенко. - С .188-193
Лановенко, О. Г. Екологізація виробництва як складова і важливий напрямок стійкого суспільного розвитку / О. Г. Лановенко, А. С. Вавілова. - С .193-196
Лапченко, В. А. Анализ вариаций концентрации приземного озона в Карадагском природном заповеднике в 2006 году / В. А. Лапченко, Е. В. Лапченко, Л. В. Знаменская. - С .196-200
Летухова, В. Ю. Исследование декора декоративнsх свойств крымских аборигеннх видов боярышников с целью их использования в садово-парковых ландшафтах Юго-Восточного Крыма / В. Ю. Летухова, И. Л. Потапенко, Л. И. Каменских. - С .200-206
Макаревич, О. М. Попередні дані фауни мурашок () міста Луганськ / О. М. Макаревич. - С .206-207
Малюта, М. П. Щодо заходів з компенсації катастрофічної зміни клімату / М. П. Малюта. - С .207-209
Марцафей, Н. М. Соціологічні аспекти гіпербаротерапії та поляризованого світла в педіатрії / Н. М. Марцафей. - С .209-213
Маховська, Л. Й. Родина Aster у синантропній флорі околиць міста Івано-Франковськ / Л. Й. Маховська, В. І. Гнєзділова, В. І. Буняк. - С .213-214
Михалев, Ю. А. Ретроспективний анализ результатов авианаблюдений за распределением дельфинов в Черное море / Ю. А. Михалев, О. С. Пелепчук, Л. М. Козаченко. - С .215-217
Морозов, В. В. Історія формування антропогенного навантаження на ландшафт Біосферного заповідника "Асканія-Нова" ім. Ф. Фальц-Фейна / В. В. Морозов, Д. О. Ладичук. - С .217-219
Москалик, Г. Г. Фітоіндикація стану повітря урбоекосистеми / Г. Г. Москалик. - С .219-221
Москов, М. В. Деякі аспекти вивчення лікарських рослин на регіональному рівні / М. В. Москов, М. І. Федорчук, Т. М. Москова. - С .222-224
Мурза, Г. М. Корекція психічного і фізичного розвитку інвалідів з порушенням функцій спинного мозку / Г. М. Мурза. - С .224-226
Нарчук, Э. П. Злаковые мухи (Diptera, Chlropidae), развивающиеся на тростнике (Pragmites australis) на юге и юго-западе Украины и в Молдавии / Э. П. Нарчук. - С .226-230
Николенко, А. И. Yематоды у пациентов детской городской поликлиники / А. И. Николенко, С. Ф. Ужевская. - С .230-232
Облікова, О. С. Ефективність впровадження корекційних фізичних вправ для поліпшення рухових навчичок у дітей із ДЦП / О. С. Облікова. - С .232-234
Паламар, І. Т. Наслідки і перспективи поширення представників родини Amaranthaceae Juss. у сегетальну флору Буковини / І. Т. Паламар, А. С. Савінов, Н. М. Слобдян. - С .234-237
Паламарчук, О. П. Дослідження лікарських рослин в Наіональному ботанічному саду ім. М. М. Гришка / О. П. Паламарчук, Н. І. Джуренко. - С .237-239
Панщанна, К. С. Біохімічне споживання кисню - один з основних показників якості води / К. С. Панщанна, О. Н. Речицький, В. І. Єзіков. - С .239-241
Парнікоза, І. Ю. Про перспективи реалізації в Україні проекту GEF " Створення мережі навчальних центрів для природно-заповідних територій Північної Євразії" / І. Ю. Парнікоза, А. В. Подобайло. - С .242-243
Пилипчук, Л. Деякі питання сучасної біотехнології / Л. Пилипчук, Ю. Кохановський, О. Посунько. - С .243-245
Полішко, О. Д. Навчальний центр для працівників природно-заповідних територій України / О. Д. Полішко. - С .245-246
Паляниця, Н. Клініко-лабораторні дослідження хворих з гострою променевою хворобою / Н. Паляниця. - С .246-248
Попова, Е. Н. Охраняемые виды заказника "Березовский" (Одесская область) / Е. Н. Попова, Г. А. Бальчева. - С .248-250
Попова, О. М. Дендрофлора парку дитячого санаторію "Хаджибей" / О. М. Попова. - С .250-252
Постоялкін, С. В. Історія дослідження ліхенофлори Карпатського біосферного заповідника / С. В. Постоялкін. - С .252-253
Почкай, Л. Корекція фізичних вад підлітків 15-17 років з церебральним паралічем засобами фізичного виховання / Л. Почкай. - С .254-256
Придюк, М. П. Нагрунтові макроміцети Мезинського національного природного парку / М. П. Придюк. - С .256-259
Прокопів, Т. Нормативні показники гемодинаміки у підлітків різної статі в залежності від особливостей будови тіла / Т. Прокопів. - С .260-261
Ребриев, Ю. А. Основные проблемы монтиоринга редких видов грибов (на примере группы гастеромицетов, занесенных в Красную книгу Ростовской области) / Ю. А. Ребриев. - С .261-263
Речицький, О. Н. Екологічна оцінка забруднення Херсонської області пестицидами / О. Н. Речицький [и др.]. - С .263-267
Другие авторы: Гейко О. В., Мальчикова Д. С., Волкова С.А.
Роман, Е. Г. Млекопитающие семейства куньих (Mustelidae) околоводных биотопов Нижнего Приднепровья: изменения видового состава в 1980-х - 2000-х гг. / Е. Г. Роман. - С .267-270
Сапегин, Л. М. Синтаксономическое, флористическое разнообразие и устойчивость луговых экосистем поймы р. Сож пригорода г. Гомеля / Л. М. Сапегин, Н. М. Дайнеко. - С .270-273
Роскос, А. И. Обзор природных условий Лебяжьих островов на северо-западе Крымского полуострова / А. И. Роскос. - С .274-277
Русин, И. Ю. Краткий анализ концепций доминирования в социальных системах / И. Ю. Русин. - С .277-279
Русина, Л. Зараженность семьи ос-полистов (Hymenoptera; vespidae; Polistes) паразитоидами Latibulus argiolus (Rossi) Elasmus schmitti Demolin и ее продуктивность / Л. Русина [и др.]. - С .280-283
Другие авторы: Василенко Т., Богуцкий М., Петровская Е., Русин М., Фатерыга А.
Сапожникова, М. Н. Таблицы выживания обыкновенной златоглазки Сhrysoperla carnea Steph. (Neuroptera: Chrysopidae) в лабораторных условиях / М. Н. Сапожникова. - С .283-287
Сверлова, Н. В. Особенности фенетической структуры интродуцированных популяций Cepaea nemoralis / Н. В. Сверлова. - С .287-292
Сверлова, Н. В. Сезоная динамика размерно-возрастой структуры интродуцированной популяции наземного моллюска Brephulopsis cylindrica во Львове / Н. В. Сверлова, Р. И. Гураль. - С .293-295
Селюнина, З. В. Степная мышовка на юге Украины / З. В. Селюнина. - С .295-300
Ситник, Ю. М. Гідроекологічна характеритика водойм міської зони Києва: озеро Сонячне (огляд) / Ю. М. Ситник, А. В. Калиновська. - С .300-305
Сіренко, А. Г. До питання про біорізноманіття волохокрилих (Trichoptera, Insecta) Українських Карпат / А. Г. Сіренко, Н. В. Наумова. - С .305-308
Cірик, Н. М. Вплив несприятливих природних факторів на прояв вітрової і водної ерозії грунтів Херсонської області / Н. М. Cірик, В. В. Шевчук. - С .308-310
Сірик, Н. М. Щодо питання лісистості Херсонської області / Н. М. Сірик, В. В. Шевчук. - С .311-312
Січко, І. О. Формування екологічної культури особистості: теорія і практика / І. О. Січко. - С .313-315
Слепченко, Л. О. Використання ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) Moench) у декоративному садівництві / Л. О. Слепченко. - С .314-315
Соколова, Е. И. Анализ изменения площадей произростания дикорастущих растений в Луганской области / Е. И. Соколова. - С .316-318
Соколова, Е. И. Многолетняя динамика температуры воздуха и осадков в Луганской области / Е. И. Соколова, Е. Н. Пашутина, Е. Д. Долгих. - С .318-322
Старикович, Л. С. Проблеми у процесі викладання "основ біохімічної екології" в університеті / Л. С. Старикович. - С .322-323
Сягровець, І. П. Короткий нарис ботанічних досліджень Нижньобузьких пісків / І. П. Сягровець, Р. П. Мельник. - С .324-325
Табачишин, В. Г. Просторовий розподіл та деякі аспекти екології ящірки Ліндхольма (Darevskia lindholmi) у передгір’ях Криму / В. Г. Табачишин, Є. В. Зав’ялов, Ю. В. Кармишев. - С .325-328
Тайченачева, О. Нейропатофізіологічні механізми зорових та слухових порушень у дітей зі спастичними формами дитячого церебрального паралічу / О. Тайченачева. - С .328-330
Танцюра, Б. Ф. Екологчний моніторинг біотичного розмаїття в дубово-соснових лісах Боярської ЛДС на Київщині / Б. Ф. Танцюра, В. О. Рибак. - С .330-331
Терлич, В. Г. Агролісомеліоративна характеристика мікрозон виноградарства Херсонської області та продуктивність насаджень ушкоджених морозами / В. Г. Терлич, Л. І. Алістратова. - С .331-334
Тітова, С. О. Застосування очеретяних матів для зменшення пилоутворення на шламосховищі МГЗ / С. О. Тітова, Ю. А. Томілін, Л. І. Григор’єва. - С .334-336
Толгаренко, І. В. Трансформація літосфери та вплив на природне середовище в результаті будівництва ТГАЕС / І. В. Толгаренко. - С .337-338
Томілін, Ю. А. Питома активність 137 СS у воді р. Південний Буг та ставка-охолоджувача ПУАЕС в період 1999-2004 рр. / Ю. А. Томілі [и др.]. - С .339-345
Другие авторы: Григор’єва Л. І., Ярошенко Н. В., Блохін О.І.
Фирман, Л. Репродуктивные стратегии самцов Polites dominulus (Christ) (Hymenoptera, Vespidae) в Черноморскoм заповеднике / Л. Фирман [и др.]. - С .345-347
Другие авторы: Норченко Я., Привалова Л., Русина Л.
Хорняк, М. М. Особливості локалізації колективних ночівель садової горлиці (Streptopelia decaocto Friv.) у західній Україні / М. М. Хорняк. - С .347-349
Чебановська, Г. Ф. Раціональне застосування гербіцидів проти гумаю на виноградниках / Г. Ф. Чебановська, О. В. Палагіна. - С .350-351
Черней, Л. Б. Застосування біологічно-активних речовин в яблуневих садах проти американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury) / Л. Б. Черней. - С .351-352
Черенй, Л. Б. Пошук екологічно безпечних фумігантів для знезараження підкарантинної продукції / Л. Б. Черенй. - С .352-354
Чернякова, Д. Д. Современное состояние изученности акваторий Черноморского биосферного заповедника / Д. Д. Чернякова. - С .354-357
Чорна, Г. А. Рослинність класу Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941 Лісостепу України: співвідношення типових і рідкісних синтаксонів / Г. А. Чорна. - С .357-361
Шаповал, В. В. Поди Причорноморського степу: актуальний стан та проблеми охорони / В. В. Шаповал. - С .361-362
Шевців, М. В. Адаптаційні можливості студентів у процесі навчання / М. В. Шевців, М. Г. Макогончук. - С .362-364
Шевчук, В. В. Вологозберігаючі функції захисного масиву лісу на промислових виноградних насадженнях / В. В. Шевчук, В. Г. Терлич, Л. І. Алістратова. - С .364-366
Шегас, І. М. Проблема інтродукції зубра в Україні / І. М. Шегас, М. І. Гудзь. - С .366-369
Шмалєй, С. В. Роль спадкових факторів у формуванні затримки статевого розвитку та опсоменореї / С. В. Шмалей. - С .369-370
Шмалєй, С. В. Еколого-натуралістична робота в сучасних позашкільних установах / С. В. Шмалей, Л. В. Вишневська, Т. І. Щербина. - С .371-372
Шкуропат, А. В. Оцінка ефективності комплексного підходу до фізичної реабілітації дітей із ДЦП / А. В. Шкуропат, О. М. Гасюк. - С .372-375
Шуйский, Ю. Д. Оценка изученности абразионных процессов на украинских берегах Черного и Азовского морей / Ю. Д. Шуйский, А. А. Стоян. - С .375-384
Юсипіва, Т. І. Зміни анатомічних показників стебла самосіву Aser negundo L. під дією токсичних газів SO2 та NO2 / Т. І. Юсипіва. - С .384-386
Ясинецкая, Н. И. Экскурсионная работа Биосферного заповедника "Аскания-Нова": исторический аспект, современное состояние, маршруты, программа обучения экскурсоводов / Н. И. Ясинецкая, Л. Л. Татаренко. - С .386-393
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Навколишнє середовище. Захист--Сборники
Кл.слова (ненормированные):
біорізноманітя -- екологія рослин -- екологія тварин -- екологія людини -- освіта екологічна -- культура екологічна
Аннотация: В збірнику представлені матеріали наукових читань, присвячених питанням екології довкілля, екології людини, рослин, тварин, екологічної культури і екологічної освіти. Обговорюється проблема збереження і розвитку біорізноманіття в Україні та Європі.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Shevcenko, M. S. ; Єщенко, В. А. ; Жмуд, О. В. ; Руденко, А. О. ; Мірошниченко, В. І. ; Янкіна, Н. А. ; Волкова, С. А. ; Петровская, Е. ; Русин, М. ; Фатерыга, А. ; Блохін, О. І. ; Русина, Л.; Мін-во освіти та науки України; Херсонський державний ун-т. Інститут природознавства
Экземпляры всего: 1
К4 (1)
Свободны: К4 (1)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017