На главную Библиотеки США

Библиотеки


Херсон ХГАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>T=THE CONTENT OF ELEMENTS IN THE BLOOD AND HAIR OF YOUNG HEIFER CALVES DUE TO THE EXCESSIVE LEVEL OF CADMIUM AND ZINC IN FEED$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
636
Б 63


Ін-т біології тварин УААН.

    Біологія тварин [Текст] = The animal biology : наук.-теорет. журн. / Українська академія аграрних наук, Ін-т біології тварин УААН ; [ред. кол.: В. В. Влізло (гол.) [та ін.]]. - Львів : [ІБТ УААН].
   Т.6, №1-2. - 2004. - 408 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 1681-0015
    Содержание:
Бучко, О. М. Зміни інтенсивності перекисного окиснення ліпідів і активності антиоксидантних ферментів в окремих органах і тканинах тварин протягом онтогенезу / О. М. Бучко. - С .11-18
Кравців, Р. Й. Біологічна роль щитоподібної залози / Р. Й. Кравців, Д. О. Янович. - С .19-34
Лущак, В. Біохімічні механізми адаптації карасів до аноксії / В. Лущак. - С .35-38
Маслянко, Р. П. Формування периферичних органів імунної системи у тварин / Р. П. Маслянко, А. В. Венгрин. - С .39-43
Маслянко, Т. Р. Початкові стадії імунної відповіді на антигенну стимуляцію тварин - імунний синапс / Т. Р. Маслянко, Т. С. Матвіїшин, Р. П. Маслянко. - С .44-48
Федоренко, О. В. ТФР В - поліфункціональний регулятор клітинних процесів / О. В. Федоренко, Р. С. Стойка. - С .49-63
Сологуб, Л. І. Роль міді в організмі тварин / Л. І. Сологуб, Г. Л. Антоняк, О. М. Стефанишин. - С .64-76
Borowiec, F. The possibility of modifying fat in some tissues of fattened lambs using dietary linseed / F. Borowiec [и др.]. - С .77-82
Другие авторы: Micek P., Ratych I., Cwiek A.
Вихованець, В. І. Вміст макроергічних сполук в еритроцитах крові кролів у стані штучного гіпобіозу та за умов гіпотермії / В. І. Вихованець. - С .83-86
Віщур, О. І. Вплив препарату "Антоксан" на жирнокислотний склад ліпідів тканини поросят / О. І. Віщур. - С .87-91
Вудмаска, І. В. Жирнокислотний склад ліпідів вмісту рубця і молодого жиру високопродуктивних корів при згодовуванні їм екструдованих соєвих бобів / І. В. Вудмаска [та ін.]. - С .92-96
Другие авторы: Кишко В. І., Чаркін В. А., Клепач Л.В.
Гулевський, О. К. Роль прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у холодостійкості чорнотілки Tenebrio molitor / О. К. Гулевський [та ін.]. - С .97-102
Другие авторы: Грищенкова О. О., Рязанцев В. В., Реліна Л.І., Карєва Л.В., Чаплай О.В.
Денис, Г. Г. Вікові особливості метаболізму [2-14С]лізину в скелетних м’язах бичків різних порід / Г. Г. Денис, В. Г. Янович. - С .103-106
Денисова, О. М. Кріоконсервування еритроцитів тварин під захистом поліетиленоксиду / О. М. Денисова, Г. Ф. Жегунов, Л. О. Бабійчук. - С .107-110
Єременко, О. А. Вплив препаратів Стибіл та Дистинол на інтенсивність перекисних процесів та антиоксидантний захист організму фазанів у постнатальному онтогенезі / О. А. Єременко. - С .111-116
Zawadowska, B. Myofibrillar atpase, oxidative enzymes, and parvalbumin in muscle fibre types from two species of anura of Different type of locomotion. Histochemical and immunohistochemical study / B. Zawadowska, J. Borowska. - С .117-123
Захаренко, М. О. Метаболічний стан організму курчат-бройлерів при згодовуванні Вітатону / М. О. Захаренко [та ін.]. - С .124-129
Другие авторы: Шевченко Л. В., Поляковський В. М., Михальська В.М., Малюга Л.В., Кунщикова І.С.
Корнят, С. Б. Вплив вітамінів А і D на метаболізм [1-14С]оцтової і [1-14С]пропіонової кислот, [6-14С]глюкози і [2-14С]лізину у скелетних м’язах телят in vitro / С. Б. Корнят [та ін.]. - С .130-135
Другие авторы: Юськів Л. Л., Гнатів В. І., Галяс Г.М.
Koczanowski, J. The effect of fatty acid composition in diet on the fatty acid profile in backfat of slaughtered fatteners / J. Koczanowski [и др.]. - С .136-139
Другие авторы: Migdal W., Orzechowska B., Klocek C.
Куткіна, Л. Б. Вміст вітаміну Е і продуктів перекисного окиснення ліпідів у яйцях, печинці і жовчному мішку гусенят за різного вмісту вітаміну Е в раціоні гусок / Л. Б. Куткіна, В. Г. Янович. - С .140-143
Мерва, А. В. Активність антиоксидантної системи в тканинах коропа за різного вмісту селену у воді / А. В. Мерва, В. Г. Янович. - С .144-147
Милостивий, Р. В. Особливості легеневого дихання та енергетичних процесів у телят різних відрідь за походженням голштинської породи, імпортованої в степову зону України / Р. В. Милостивий. - С .148-151
Оксененко, С. В. Склад ліпідів та інтенсивність їх перекисного окиснення у лізосомах печінки щурів за умов експериментального кадміозу / С. В. Оксененко, А. І. Кобзар
Охріменко, А. В. Динаміка вмісту соматичних клітин у молоці корів / А. В. Охріменко. - С .157-161
Pieszka, M. Conjugated linoleic acid (CLA) in sow nutrition and its effect on performance of weaned piglets / M. Pieszka, W. Migdal, T. Barowicz. - С .162-169
Пилипець, А. З. Вміст фосфоліпідів у довгастому мозку великої рогатої худоби різного віку / А. З. Пилипець [та ін.]. - С .170-174
Другие авторы: Остапів Д. Д., Петрух І. М., Вербицький П.І., Влізло В.В.
Салига, Н. О. Концентрація імуноглобулінів у сироватці крові поросят при введені імуномодуляторів риботану, тималіну та левамізолу / Н. О. Салига. - С .175-179
Самохіна, Л. М. Активність протеїназ та їх інгібіторів у щурів за умов тривалого емоційного стресу / Л. М. Самохіна, Г. О. Бабійчук. - С .180-185
Смолянінов, К. Б. Використання жирних кислот в синтезі ліпідів у скелетних м’язах ставкових риб в кінці зимової перетримки в умовах in vitro / К. Б. Смолянінов. - С .186-190
Степанов, О. Д. Неспецифічна резистентність телят, вирощуваних в умовах тривалого впливу гіпертермії / О. Д. Степанов, М. М. Тихонов. - С .191-195
Ткаченко, В. М. Вплив гамма-випромінювання та аліментарних чинників на вміст і активність мембранозв’язаних ферментів детоксикації у мікросомах печинки щурів / В. М. Ткаченко, Ю. В. Нікітченко, В. В. Товстяк. - С .196-202
Тупицька, О. М. Вплив амонійного азоту на показники азотового обміну в печинці та крові вагітних тварин і плодів / О. М. Тупицька, М. О. Захаренко. - С .203-206
Фальфушинська, Г. І. Селективність відповіді молекулярних форм супероксиддисмутази та металотіонеїнів коропа на вплив фенолу / Г. І. Фальфушинська, О. Б. Столяр. - С .207-212
Fedoruk, R. Produktivity and biological value of milk of first-calf heifers by the condition of alimentary loading with zinc, cadmium and selenium / R. Fedoruk, Z. Tokarchuk, J. Rivis. - С .213-219
Федьків, О. О. Вплив тирозину на меланогенез у шкірі овець / О. О. Федьків [та ін.]. - С .219-222
Другие авторы: Макар І. А., Мартищук М. В., Даниш Т.В.
Цвіліховський, В. І. Уміст холестеролу та фосфоліпідів у апікальних і базолатеральних мембранах енетроцитів тонкого кишечнику ховраха крапчастого (Cittelus suslicus G.) / В. І. Цвіліховський, С. Д. Мельничук. - С .223-226
Янович, Д. В. Вплив сульфату натрію при додаванні його до раціону курей на метаболізм [2-14С]лізіну, [2-14С]цистеїну і [1-14С]фенілаланіну у скелетних м’язах і шкірі in vitro / Д. В. Янович. - С .227-230
Філяк, О. С. Вплив протипухлинних препаратів на експресію ТФРВ клітинами лінії А549 карциноми легені людини / О. С. Філяк [та ін.]. - С .231-237
Другие авторы: Федоренко О. В., Філяк Є. З., Стойка Р.С.
Вербицький, П. І. Виявлення пріонів у лейкоцитах крові великої рогатої худоби / П. І. Вербицький [та ін.]. - С .238-242
Другие авторы: Петрух В. В., Влізло В. В., Остапів Д.Д.
Куртяк, Б. М. Інтенисивність перекисного окиснення і активність антиоксидантної системи в організмі корів при післяродових патологіях / Б. М. Куртяк. - С .243-246
Першин, О. І. Вплив іонів свинцю на стан системи гемопоезу та деякі показники енергетичного метаболізму в еритроцитах щурів / О. І. Першин. - С .247-251
Покотило, О. С. Синтез ліпідів у тканинах білих щурів при гіперхолестеринемії / О. С. Покотило, В. Г. Янович. - С .252-255
Стадник, А. М. Гематологічні і метаболічні зміни у високопродуктивних корів за різного фізіологічного стану та при остеодистрофії / А. М. Стадник, С. К. Демидюк. - С .256-260
Шкодяк, Н. В. Фізіолого-біохімічна оцінка ранозагоюючої дії гліцетинату 1% у білих щурів / Н. В. Шкодяк, О. Г. Малик. - С .261-265
Юськів, І. Д. Вплив ботріоцефальозної інвазії на вміст ліпідів і їх жирнокислотний склад у скелетних м’язах коропа / І. Д. Юськів. - С .266-270
Юськів, Л. Л. Вплив вітамінів А і D на інтенсивність перекисного окиснення ліпідів в організмі телят при парентеральному їх уведенні / Л. Л. Юськів [та ін.]. - С .271-275
Другие авторы: Корнят С. Б., Іваняк В. В., Головач Л.П.
Герасименко, В. В. Структурна організація генофонду стада свиней асканійського типу української м’ясної породи в зв’язку з деякими параметрами продуктивності / В. В. Герасименко, К. В. Скрепець. - С .276-285
Навроцька, В. В. Зміни показників пристосованості в інбредних лініях Drosophila melanogaster при впливі синього та інфрачервоного світла на батьківські особини / В. В. Навроцька, О. В. Салов, В. Г. Шахбазов. - С .286-290
Гнатюк, М. С. Імуноморфологічні зміни в клубовій кишці білих щурів при отруєнні токсинами блідої поганки / М. С. Гнатюк, Л. Т. Виклюк. - С .291-295
Захаренко, М. О. Вміст біогенних амінів у силосованих кормах та повітрі тваринницьких приміщень / М. О. Захаренко, В. М. Поляковський, Л. В. Шевченко. - С .296-301
Мельникова, Н. М. Біохімічна характеристика крові щурів при кадмієвому токсикозі та при зміні кислотно-лужному стану організму / Н. М. Мельникова [та ін.]. - С .302-305
Другие авторы: Калінін І. В., Шепельова І. А., Деркач Є.А., Ворошилова Н.М.
Рожков, І. М. Структурно-функціональні зміни адренокортикоцитів пучкової зони надниркових залоз тварин в умовах тривалої нітратної інтоксикації / І. М. Рожков. - С .306-309
Богданов, Г. О. Ефект радіоентеросорбції на природних мінеральних силікатах у курчат-бройлерів / Г. О. Богданов, О. В. Михайлов. - С .310-320
Петрина, Л. Г. Зміни вмісту РНК та ДНК у крові щурів за різних режимів Y-опромінення / Л. Г. Петрина. - С .321-326
Wojtysiak, D. Comparative studies on the composition of muscle fibre types the Longissimus thoracis in relation to sex of the cattle / D. Wojtysiak, A. Weglarz, P. Pasciak. - С .327-332
Хомич, В. Т. Особливості ультраструктурних змін епітеліоцитів з посмугованою облямівкою оболонки порожньої кишки у перехворівших на ентеропатологію телят / В. Т. Хомич, В. А. Грищенко. - С .332-338
Волторністий, А. В. Каталаза бактерій рубця великої рогатої худоби / А. В. Волторністий [та ін.]. - С .339-343
Другие авторы: Богданов Г. О., Сологуб Л. І., Герасимів М.Г., Федяков Р.О.
Мелікян, С. М. Вплив in vitro нітрату натрію і деяких мікроелементів на ріст і життєдіяльність мікроорганізмів рубця телят / С. М. Мелікян, Л. І. Сологуб, М. Г. Герасимів. - С .344-349
Богданов, Г. О. Феномен ентеросорбції 137Cs на палигорскіті у курчат бройлерів / Г. О. Богданов, О. В. Михайлов, О. М. Терещенко. - С .350-360
Гурський, Р. Й. Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у крові корів різних зон Івано-Франківської області / Р. Й. Гурський, А. З. Пилипець. - С .361-364
Кравців, Р. Й. Вміст селену в кормах і крові молодняку великої рогатої худоби в різних зонах західного регіону України / Р. Й. Кравців, Д. О. Янович. - С .365-368
Fedoruk, R. S. The content of elements in the blood and hair of young heifer calves due to the excessive level of cadmium and zinc in feed / R. S. Fedoruk, I. I. Pylypiv. - С .369-372
Пішко, О. В. Осмотична поведінка ооцитів та ембріонів миші в гіпертонічних розчинах етиленгликолю / О. В. Пішко, Є. І. Смольянінова, Л. Ф. Розанов. - С .373-377
Романько, М. Є. Вплив низьких температур за умов кріоконсервації на стан процесів пероксидації у зразках розрідженої сперми бугаїв-плідників / М. Є. Романько [та ін.]. - С .378-384
Другие авторы: Стегній Б. Т., Соклакова О. В., Ушкалов В.О.
Сливчук, Ю. І. Активність ферментних систем дихального ланцюга мітохондрій тканин екстрагенітальних органів телиць при індукції поліовуляції фолікотропіном / Ю. І. Сливчук, Б. В. Смолянінов. - С .385-389
Бичко, С. В. Удосконалений метод оцінки якості сперми гусаків / С. В. Бичко. - С .390-396
Юкало, В. Г. Виділення міцел казеїнового комплексу коров’ячого молока / В. Г. Юкало. - С .397-400
Мироненко, С. Г. Здобутки вчених західного регіону України у вирішенні проблем біотехнології репродукції тварин / С. Г. Мироненко. - С .401-405
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Тваринництво
   Зоологія

Кл.слова (ненормированные):
фізіологія тварин -- біохімія тварин -- радіобіологія тварин -- цитологія тварин -- мікробіологія -- екологія тварин -- розведення с.-г. тварин -- генетика тварин -- ветеринарія
Аннотация: Предствалені огляди та експериментальні роботи з важливих питань фізіології, біохімії, токсикології, мікробіології, екології та розмноження сільськогосподарських тварин.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Влізло , В. В. \ред.\; Cwiek, A. ; Клепач, Л. В. ; Реліна, Л. І. ; Карєва, Л. В. ; Чаплай, О. В. ; Михальська, В. М. ; Малюга, Л. В. ; Кунщикова, І. С. ; Галяс, Г. М. ; Klocek, C. ; Вербицький, П. І. ; Влізло, В. В. ; Даниш, Т. В. ; Стойка, Р. С. ; Остапів, Д. Д. ; Головач, Л. П. ; Деркач, Є. А. ; Ворошилова, Н. М. ; Герасимів, М. Г. ; Федяков, Р. О. ; Ушкалов, В. О.; Українська академія аграрних наук; Ін-т біології тварин УААН
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017