На главную Библиотеки США

Библиотеки


Херсон ХГАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>T=FEATURES OF THE SOIL COVER FORMATION OF THE CENTRAL PART OF IRAN$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
63
В 53


Харківський національний аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва.

    Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва [Текст] : наук. журн. / Харківський національний аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва; ред. кол.: Д. Г. Тихоненко (гол.) [та ін.]. - Харків : [ХНАУ], грудень 1997 - .
   №6 : Пам’яті корифеїв -до 100-річчя від дня народження О. М. Грінченка, Г. С.Гриня, М. К. Крупського. - 2004. - 368 с. : рис., табл. - (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія"). - Б. ц.
    Содержание:
Зозуля, В. А. Грінченко Олександр Маркович (1904-1998) / В. А. Зозуля, К. Б. Новосад, Н. М. Новосад. - С .5-14
Лактіонов, М. І. Проблема гумусу в грунтах України / М. І. Лактіонов. - С .15-18
Забалуєв, В. О. Фіторекультивація і стартовий грунтогенез на літоземах / В. О. Забалуєв [и др.]. - С .19-30
Другие авторы: Тихоненко Д. Г., Горін М. О., Матвіїшина Ж.М., Момонт Г.Ф.
Носоненко, О. А. Агроекологічні зміни в спрямованості грунтових процесів та рівня родючості чорнозему звичайного після виведення його зі зрошення / О. А. Носоненко, А. А. Лісняк. - С .31-34
Стародубцев, В. М. Вплив Дніпровських водосховищ на засолення грунтів узбережжя / В. М. Стародубцев. - С .35-38
Михайлюк, А. В. Динамика биопродуктивности лугово-каштановых почв Причерноморья в естественной обстановке / А. В. Михайлюк. - С .39-44
Скрильник, Є. В. Вплив різних факторів на процеси трансформації органічних речовин під час створення комплексних органо-мінеральних добрив / Є. В. Скрильник, О. О. Бацула, В. В. Зіменко. - С .45-50
Чайковська, Л. О. Економічна ефективність та біоенергетична оцінка біопрепаратів на основі фосфатмобілізуючих мікроорганізмів / Л. О. Чайковська, Н. О. Фалькова. - С .51-53
Івашинюта, Т. М. Математичне моделювання процесів гумусонакопичення в дерново-карбонатних грунтах різного рівня окультурення / Т. М. Івашинюта [и др.]. - С .54-59
Другие авторы: Веремеєнко С. І., Троцюк В. С., Іванчук В.П.
Одарюк, Т. С. Грунтоохоронне та екологобезпечне використання деградованих земель у Полтавській області / Т. С. Одарюк. - С .60-61
Стародубцев, В. М. Процеси засолення грунтів Трубізької меліоративної системи / В. М. Стародубцев, М. М. Титенко. - С .62-67
Трускавецький, Р. С. Формалізація кислотно-основної буферності грунтів / Р. С. Трускавецький, Н. Ф. Чешко, А. А. Єгоршин. - С .68-72
Яворов, В. М. Вплив відходів спиртового виробництва на показники грунтового вбирного комплексу / В. М. Яворов, С. В. Трач. - С .73-77
Кизяков, Ю. Е. Почвообразование и слагающие его процессы / Ю. Е. Кизяков. - С .78-86
Захарова, М. А. Оцінка взаємозв’язку вмісту важких металів у компонентах агроландшафту / М. А. Захарова. - С .87-91
Муха, Д. В. Особенности использования и окультуривания почв легкого гранулометрического состава / Д. В. Муха [и др.]. - С .92-95
Другие авторы: Ачкасов А. Л., Чигарев А. Г., Трутаева Н.Н.
Гічка, М. М. Інформація про можливості картографування агрогенної деградації грунтів за матеріалами дистанційного зондування / М. М. Гічка. - С .96-100
Шикула, М. К. Вміст гумусу та азоту в чорноземі звичайному під впливом мінімалізації обробітку грунту / М. К. Шикула [и др.]. - С .101-105
Другие авторы: Піковська О. В., Тонха О. Л., Майстренко В.Г.
Балаєв, А. Д. Грунтоутворення на териконах Донбасу / А. Д. Балаєв [и др.]. - С .106-111
Другие авторы: Киричок Л. С., Тонха О. Л., Нестеров Г. І.
Орловський, Н. А. Химическая мелиорация орошаемых солонцовых почв Краснознаменской оросительной системы Херсонской области / Н. А. Орловський, И. М. Хемич, В. Я. Ладных. - С .112-116
Вознюк, С. Т. Вплив динаміки зволоження твердої фази органогенних грунтів ПОлісся і Лісостепу північно-західного регіону України на їх спрацювання (екологічні аспекти) / С. Т. Вознюк, В. С. Мошинский, Р. С. Трускавецький. - С .117-122
Гаврилович, Н. Ю. Агроекологічні аспекти підвищення продуктивності солонцевих грунтів України / Н. Ю. Гаврилович, О. М. Дрозд. - С .123-125
Христенко, С. І. Вплив меліоративних заходів на параметри хімічних та біологічних покаників іригаційно осолонцьованого й забрудненого важкими металами чорнозему звичайного / С. І. Христенко [и др.]. - С .126-131
Другие авторы: Ладних В. Я., Мошник Л. І., Найдьонова О.Є.
Єршова, К. Б. Досвід використання фізичних параметрів у бонітуванні грунтів / К. Б. Єршова. - С .132-136
Іваній, Т. Ф. Сучасний стан і перспективи хімічної меліорації грунтів на Полтавщині (присвячується пам’яті видатного вченого, педагога О.М. Грінченка) / Т. Ф. Іваній. - С .137-140
Наумовська, О. І. Біологічна активність чорнозему типового при застосуванні грунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур / О. І. Наумовська [и др.]. - С .141-145
Другие авторы: Євпак І. В., Манішевська Н. М., Алексєєнко І.М.
Тарара, В. С. Перспективне використання відходів промисловості для хімічної меліорації кислих грунтів України / В. С. Тарара. - С .146-148
Гашимов, А. Д. Агротехнические приемы по борьбе с засолением и осолонцеванием земель (на примере Азербайджана) / А. Д. Гашимов. - С .149-153
Панасенко, Є. В. Агромеліоративний напрям у вирішенні проблеми рекультивації нафтозабруднених грунтів / Є. В. Панасенко. - С .154-159
Величко, Л. Л. Вплив захисних лісових смуг на трансформацію деяких агрономічних показників чорнозему типового західного Лісостепу України / Л. Л. Величко, О. Б. Величко. - С .160-164
Роман, Б. В. Стан та пропозиції щодо підвищення рдючості грунтів Харківщини / Б. В. Роман, П. І. Мороз. - С .165-171
Гнап, А. К. Використання територій, прилеглих до автомагістралей / А. К. Гнап, Л. М. Казаченко, А. А. Інягин. - С .172-173
Горін, М. О. Спроба оцінки екологічного стану окультурюваних алювіальних грунтів / М. О. Горін, В. М. Маслов, аль Хассанат Недал. - С .174-182
Біла, І. М. Застосування елементів інформаційних технологій та дистанційного зондування при дослідженні грунтового покриву / І. М. Біла [и др.]. - С .183-187
Другие авторы: Гнап А. К., Новосад К. Б., Інягін А.А., Козаченко Л.М.
Атрошенко, Л. М. Использование данных радиолокатора с синтезированной апертурой для решения задач инвентаризации земель, диагностики состояния посевов, оврагообразования и гидрологии / Л. М. Атрошенко, Л. М. Горобец, Л. П. Сафронов. - С .188-194
Degtyaryov, V. V. Features of the soil cover formation of the central part of Iran / V. V. Degtyaryov, Zeraatkar Saeed. - С .195-198
Кулєшов, М. М. Аерозольний вплив розчинів солей натрію та магнію на показники вегетації цукрових буряків в умовах чорнозему типового лівобережного Лісостепу України / М. М. Кулєшов, І. І. Сіра. - С .199-203
Погорілий, С. О. Вплив агротехнічних факторів на винос поживних речовин з грунту різностиглими сортами картоплі / С. О. Погорілий, О. В. Крикунова. - С .204-210
Шевніков, М. Я. Формування врожаю сої під впливом мінеральних добрив та інокуляції / М. Я. Шевніков, Л. І. Фесенко. - С .211-213
Кудрявицька, А. М. Вплив тривалого застосування добрив на калійний режим лучно-чорноземного карбонатного грубопилувато-легкосуглинкового грунту / А. М. Кудрявицька. - С .214-220
Прихода, О. А. Вивчення ефективності аміачної селітри з підвищеною міцністю гранул / О. А. Прихода. - С .221-223
Чабанюк, Я. В. Вплив удобрення грунту на ефективність застосування біопрепапатів / Я. В. Чабанюк, В. І. Русинов, О. В. Шерстобоєва. - С .224-227
Кротінов, О. П. Органічні добрива та якість цукросировини / О. П. Кротінов, В. М. Самкова, В. М. Дудченко. - С .228-233
Манько, Ю. П. Баланс елементів мінерального живлення в грунті при вирощуванні кукурудзи залежно від систем землеробства / Ю. П. Манько, О. А. Цюк, В. Г. Алексейчук. - С .234-238
Антрапцева, Н. М. Пошук шляхів підвищення якості овочевої продукції / Н. М. Антрапцева, І. Г. Пономарьова. - С .239-240
Польовий, В. М. Довготривала динаміка вмісту обмінного калію в дерново-підзолистому грунті в залежності від удобрення і вапнування / В. М. Польовий. - С .241-245
Гопцій, Т. І. Вплив азотних добрив на продуктивність амаранту / Т. І. Гопцій, М. Ф. Воронков, М. К. Клочко. - С .246-250
Пліско, І. В. Вплив добрив, способів обробітку та агрофізичних параметрів чорноземного грунту на врожай культур / І. В. Пліско. - С .251-256
Кулешов, М. Н. Агрохимические аспекты существования и функционирования агроэкосистемы / М. Н. Кулешов, Н. М. Гаджиева. - С .257-262
Філон, В. І. Ефективність мінеральних добрив при мінімалізації основного обробітку грунту / В. І. Філон, І. В. Філон. - С .263-270
Шевченко, М. В. Ефективнівть застосування способів основного обробітку грунту в чистому пару при вирощуванні озимої пшениці / М. В. Шевченко, Г. О. Тарасенко. - С .270-276
Харитонов, М. М. Вивчення адаптивного потенціалу культур зерно-кормової сівозміни в умовах пересічного рельєфу / М. М. Харитонов, В. Т. Пашова. - С .276-281
Будьонний, Ю. В. Вплив деяких прийомів агротехніки на умови росту і урожайність коренеплодів цукрових буряків / Ю. В. Будьонний, О. А. Шевченко. - С .282-286
Малюга, Ю. Є. Використання органомінеральних сумішей та СаСО3 при вирощуванні сіянців дуба звичайного в лісових розсадниках / Ю. Є. Малюга [и др.]. - С .286-288
Другие авторы: Усцький І. М., Тарнопільський П. Б., Смолянінов І.І., Торосов А.С., Мостепанюк А.А., Харченко Ю.В., Демідієнко О.Я.
Булат, А. Г. Вплив грунтових умов на розвиток патологічних процесів в соснових насадженнях / А. Г. Булат, О. В. Кучерявенко. - С .289-293
Черкасов, Г. Н. Биоэнергетический подход к определению соотношения сельскохозяйственных угодий в агроландшафтах Лесостепи ЦЧЗ / Г. Н. Черкасов [и др.]. - С .294-298
Другие авторы: Еремина Р. Ф., Масютенко М. Г., Агаркова М.Г.
Патика, В. П. Екотоксикологічні основи оцінки мінеральних добрив / В. П. Патика, Н. А. Макаренко. - С .299-303
Патика, В. П. Єдність і протиріччя біосфери та ноосфери / В. П. Патика. - С .304-309
Власов, В. І. Світові та регіональні зміни у використанні площ землі під основними продовольчими культурами / В. І. Власов. - С .310-313
Науменко, В. А. Использование стандартного образца гербицида при газохроматографическом определении его остаточных количеств в почве / В. А. Науменко, И. А. Рожнова, Я. И. Георгица. - С .314-318
Медведев, О. Ю. Принципы оценки экологической почвенно-гидрогеологической обстановки на орошаемых землях / О. Ю. Медведев. - С .319-325
Дишлюк, В. Є. Агроекологічний стан і рівень родючості зрошуваних та виведених із зрошення міськими стічними водами чорноземів типових / В. Є. Дишлюк. - С .326-332
Моклячук, Л. І. Агроеколгічна оцінка забрудненої гербіцидами ділянки сірого лісового грунту в умовах правобережного Лісостепу України / Л. І. Моклячук, Г. Г. Андрієнко, В. О. Андрієнко. - С .333-337
Ткаченко, В. П. Ранжирування екологічно небезпечних об‘єктів / В. П. Ткаченко [и др.]. - С .338-342
Другие авторы: Некрасов А. О., Єременко В. А., Гужва М.М., Дубина О.М.
Кревошеєв, М. О. Екотоксикологічна оцінка грунтового покриву сільськогосподарських підприємств за вмістом важких металів (на прикладі ВАТ "Новооріхівське" Полтавської області) / М. О. Кревошеєв. - С .343-347
Костенко, Г. С. Удосконалення моніторингу джерел антропогенного впливу на біосферу / Г. С. Костенко [и др.]. - С .348-349
Другие авторы: Некрасов А. О., Ткаченко В. П., Дубина О.М.
ГРНТИ
Рубрики: Сільське господарство--Сборники
Кл.слова (ненормированные):
грунти -- добрива -- землеробство -- лісове госп-во -- екологія
Аннотация: У збірнику розглядаються проблеми та надбання у грунтознавстві, агрохімії, землеробстві, лісовому господарстві, екології.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Тихоненко, Д. Г. \ред.\; Матвіїшина, Ж. М. ; Момонт, Г. Ф. ; Іванчук, В. П. ; Трутаева, Н. Н. ; Майстренко, В. Г. ; Нестеров, Г. І. ; Найдьонова, О. Є. ; Алексєєнко, І. М. ; Інягін, А. А. ; Козаченко, Л. М. ; Смолянінов, І. І. ; Торосов, А. С. ; Мостепанюк, А. А. ; Харченко, Ю. В. ; Демідієнко, О. Я. ; Агаркова, М. Г. ; Гужва, М. М. ; Дубина, О. М. ; Дубина, О. М.; Грінченко, О. М.; Гринь, Г. С.; Крупський, М. К.; Харківський національний аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017