На главную Библиотеки США

Библиотеки


Херсон ХГАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>T=DRIP IRRIGATION UNDER CONDITIONS OF STEPPE ZJNE IN THE SOUTH OF UKRAINE$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
631.6
С 91


    "Сучасні проблеми водогосподарсько-меліоративного комплексу та шляхи їх вирішення", Міжнарод. наук.-практ. конф. молодих вчених (28-29 квітня 2011 р. ; Херсон).
    Сучасні проблеми водогосподарсько-меліоративного комплексу та шляхи їх вирішення, 28-29 квітня 2011 р. [Текст] : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених / Мін-во аграрної політики та продовольства України, Херсонський державний аграрний ун-т, Кафедра гідромеліорацій та економіки природокористування, Національний університет водного господарства та природокористування, , Московський державний інститу природооблаштування ; [ред. кол.: Є. Г. Волочнюк (гол.) [та ін.]]. - Херсон : [РВВ "Колос"], 2011. - 180 с. : рис., табл. - 15.00 грн.
    Содержание:
Турило, С. Н. Динамика превращения органического вещества в солонцах луговых под рисом и другими культурами рисового севооборота. / С. Н. Турило. - С .5-8
Тихенко, Р. В. Проблеми землекористування у межах водоохоронних зон. / Р. В. Тихенко. - С .8-10
Даниленко, Ю. Ю. Вплив структури зрошуваних угідь на максимальну температуру приземного шару повітря. / Ю. Ю. Даниленко. - С .11-12
Волк, П. П. Системний підхід як методологічна основа постановки і розв’язування задачі оптимізації конструкції та параметрів сільськогосподарського дренажу. / П. П. Волк, А. М. Рокочинський. - С .12-15
Пилипенко, О. В. Вплив енергетичних параметрів штучного дощу дощувальних машин на структуру грунту / О. В. Пилипенко, С. Г. Чорний. - С .16-19
Жужа, В. В. Аналіз ефективності роботи дренажу по захисту с.м.т. Нова Маячка / В. В. Жужа, А. В. Синявський, С. В. Мойсеєнко. - С .20-22
Морозов, В. В. Закрытая чековая оросительная система Маковского В. И. :20 лет работы / В. В. Морозов [и др.]. - С .23
Другие авторы: Грановская Л. Н., Корнбергер В. Г., Морозов А.В., Полухов А.Я.
Кириша, Р. О. Методика проведення польових досліджень регулюючої мережі представленої дренажними модулями з фільтруючими елементами / Р. О. Кириша, М. М. Ткачук. - С .24-28
Шатковський, А. П. Проблеми розвитку мікрозрошення в Україні та шляхи їх вирішення / А. П. Шатковський, С. В. Рябков. - С .28-32
Ткачук, М. М. Дренажно-модульна система та вплив водотривкового шару на її роботу / М. М. Ткачук, І. Б. Дацишина. - С .32-35
Мажайский, Ю. А. Актуальные вопросы мониторинга эколого-мелиоративного состояния орошаемых и осушенных земель / Ю. А. Мажайский [и др.]. - С .36-42
Другие авторы: Ильинский А. В. , Колбаев С. В. , Евтюхин В.Ф.
Мустафаев, К. Ж. Методология определения тарифов на воду как природого ресурса при использовании водных ресурсов трансграничных рек / К. Ж. Мустафаев, К. Б. Койбагарова. - С .42-46
Паллу, Л. М. Визначення режимно-технологічних параметрів зволоження моделі водного режиму осушуваних земель за довготерміновим прогнозом / Л. М. Паллу, А. М. Рокочинський. - С .46-50
Койбагарова, К. Б. Принципы и методологическое обоснование сбалансированного использования водных ресурсов трансграничных рек / К. Б. Койбагарова, К. Ж. Мустафаев. - С .50-53
Рябков, С. В. Особливості конструкції системи краплинного зрошення садів та розсадників при зрошенні мінералізованою водою / С. В. Рябков. - С .54-55
Шапоринсьса, Н. М. Гіс при діогностуванні агроекологічного стану грунтів і ландшафтів / Н. М. Шапоринсьса. - С .56-58
Коптюк, Р. М. Обгрунтування критеріїв та моделей оптимізації при будівництві й реконструкції осушувальних систем з урахуванням рельєфу місцевості / Р. М. Коптюк, А. М. Рокочинський. - С .58-62
Тетьоркіна, О. Є. Водоспоживання молодого виноградника столового сорту за краплинного зрошення / О. Є. Тетьоркіна. - С .62-65
Мустафаев, Ж. С. Модель адаптивно-ландшафтного земледелия в Казахстане / Ж. С. Мустафаев, А. Д. Рябцев, А. Т. Козыкеева. - С .65-69
Лісняк, А. А. Науково-аналітичні результати моніторингових досліджень на зрошуваних та вилучених зі зрошення землях для забезпечення сталого землекористування / А. А. Лісняк, Р. О. Бабушкіна, В. М. Кравченко. - С .70-72
Вердиш, М. В. Організаційні проблеми функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу півдня України / М. В. Вердиш, Л. М. Грановська. - С .72-74
Степанов, Ю. О. Ефективність вирощування насіння томату залежно від агротехнічних пприйомів за краплинного зрошення / Ю. О. Степанов, Н. П. Косенко. - С .74-76
Рябков, С. В. Організація системи режимних спостережень для оцінки еколого-агромеліоративного стану земель в умовах мікрозрошення / С. В. Рябков, Л. Г. Усата. - С .77-80
Мустафаев, Ж. С. Методологические основы создания ресурсосберегающей технологии и технологических средств орошаемого земледелия / Ж. С. Мустафаев, А. Д. Рябцев, А. Т. Козыкеева. - С .81-85
Журавльов, О. В. Вплив елементів технології на врожайність цибулі ріпчастої при краплинному зрошенні в південному Степу України / О. В. Журавльов. - С .85-87
Кіріяк, С. Г. Комплексна екологічна оцінка стану екосистеми річки Мертвовід / С. Г. Кіріяк. - С .87-91
Булыгин, А. И. Обоснование оптимального водно-солевого режима темно-каштановых почв на фоне вертикального дренажа в условиях Краснознаменской оросительной системы / А. И. Булыгин. - С .91-92
Аверчев, О. В. Динаміка і структура виробництва рису в Україні / О. В. Аверчев. - С .92-94
Морозов, В. В. Вплив кліматичних показників на урожайність рису в умовах Краснознамянської зрошувальної системи / В. В. Морозов, Н. В. Безніцька, К. В. Дудченко. - С .94-96
Букарєва, С. А. Екологічні проблеми малих річок (на прикладі р. Вірьовчина) / С. А. Букарєва, А. М. Польовий. - С .96-98
Ніколайчук, Л. Л. Сучасний стан Азово-Чорноморського басейну / Л. Л. Ніколайчук, В. О. Малєєв. - С .99-101
Вітебський, Д. Нетрадиційні джерела енергії та можливості їх використання на зрошувальних системах / Д. Вітебський, І. П. Липинець. - С .101-103
Міхєєва, М. Вплив зрошення омагніченою водою на продуктивність озимої пшениці / М. Міхєєва, І. П. Липинець. - С .103-104
Кузьменко, В. Д. Прийняття рішень для захисту територій від підтоплення та затоплення на прикладі Каланчацького району Херсонської області / В. Д. Кузьменко, О. М. Марків, А. Мочалін. - С .105-106
Сербіна, Р. А. Страхові екологічні фонди при екологіному страхування водогосподарсько-меліоративних об’єктів та меліорованих земель / Р. А. Сербіна, Л. М. Грановська. - С .107-108
Подмазка, О. В. Чинники негативного впливу на гідрогеолого-меліоративний та екологічний стан територій Херсонського Присивашшя / О. В. Подмазка, Л. М. Грановська. - С .109-111
Савчук, В. Г. Теоретико-методичні аспекти еколого-економічної ефективності краплинного зрошення / В. Г. Савчук, Л. М. Грановська. - С .111-113
Zhmak, D. V. Drip irrigation under conditions of steppe zjne in the south of Ukraine / D. V. Zhmak, L. M. Bulaenko, M. O. Kaminska. - С .114-118
Morozov, V. V. Drainage water application in rice irrigation system for watering agricultural crops / V. V. Morozov, K. V. Dudchenko, M. O. Kaminska. - С .118-119
Колеснікова, К. В. Динаміка грунтових вод , засоленості і солонцюватості зрошуваних грунтів у Кримському Присивашші / К. В. Колеснікова. - С .120-123
Кучеренко, О. В. Меліоративний стан зрошуваних і дренованих земель в умовах Степового Криму / О. В. Кучеренко, А. М. Володін, В. В. Колесніков. - С .123-126
Воцелка, С. А. Идентификация параметров математической модели оросительных каналов / С. А. Воцелка, А. И. Мочалин. - С .126-128
Івашова, К. О. Проектування дренажу з використанням методики геофільтраційного моделювання / К. О. Івашова, Д. С. Сандировський, О. С. Мірошниченко. - С .128-130
Супрун, С. С. Стан басейну річки Інгулець як джерела зрошення / С. С. Супрун [и др.]. - С .131-132
Другие авторы: Козленко Є. В., Морозов В. В. , Волочнюк Є. Г.
Гажур, К. О. Моніторінг зрошуваних і дренованих земель у Джанкойському районі АР Крим / К. О. Гажур, В. В. Колесніков. - С .132-135
Бойко, В. Ю. Гідрогеолого-меліоративний стан територій сільських населених пунктів Джанкойського району АР Крим / В. Ю. Бойко [и др.]. - С .135-137
Другие авторы: Костров Є. Г. , Варламова О. І., Овчінніков А. М., Колесніков В. В.
Запорожець, О. О. Еколого-економічне обгрунтування застосування зрошення і дренажу в степовому Криму / О. О. Запорожець, В. В. Колесніков. - С .137-139
Завьорткіна, М. В. Адаптація поливної техніки закордоних виробників до існуючих зрошувальних мереж / М. В. Завьорткіна, Є. Г. Волочнюк. - С .139-140
Морозов, В. В. Принципи еколого-меліоративного режиму степових зрошуваних ландшафтів / В. В. Морозов. - С .141-142
Bulygin, A. I. Formation of the efficient water and salt regime of dark chestnut soils at the background of vertikal drainage in the area of the Krasnoznamenskaya irrigation system / A. I. Bulygin. - С .143
Pichura, V. I. Express methods of forecasting parameters of fertility of reclaimed soil ( on the example of Kherson region of Ukraine) / V. I. Pichura. - С .143-144
Жовтоног, О. І. Впровадження контрольно-вимірювального комплексу у складі інформаційно-обчислювальної системи оперативного планування зрошення / О. І. Жовтоног, В. В. Поліщук, Я. О. Бульба. - С .144-146
Морозов, В. В. Исследования формирования качества воды Ингулецкой оросительной системы / В. В. Морозов [и др.]. - С .146-151
Другие авторы: Волочнюк Е. Г., Морозов А. В., Козленко Е. В., Пичура В. И.
Болькіна, О. П. Інтегроване планування водоземлекористування , на прикладі басейну р. Побєдна (АР Крим) / О. П. Болькіна, О. І. Жовтоног. - С .151-152
Матвієць, О. М. Сучасні інформаційні системи для автоматичного контролю та аналізу стану вирощування плодовоовочевих культур / О. М. Матвієць, А. О. Матвієць. - С .152-156
Діденко, Н. О. Класифікація стану використання зрошення у Херсонській області за період реформування аграрного сектору / Н. О. Діденко, О. І. Жовтоног. - С .156-158
Ватаман, А. О. Оцінка змін продуктивності сільськогосподарських угідь у зоні дії Каховської та Чаплинської зрошувальних систем / А. О. Ватаман. - С .159-160
Михайленко, С. О. Дослідження впливу умов водоземлекористування та зрошення земель на водозабезпеченість сільських території середноьї частини басейну річки Салгір у АР Крим / С. О. Михайленко. - С .160-163
Шапоринська, Н. М. ГІС на локальній сільськогосподарській ділянці / Н. М. Шапоринська. - С .163-167
Славіковська, О. П. Визначення раціонального місця розташування насосної станції на зрошуваній ділянці / О. П. Славіковська, Д. Ф. Угрін. - С .167-170
Морозов, Р. В. Економічне і соціальне районування зони рисових зрошувальних систем України / Р. В. Морозов. - С .170-172
ГРНТИ
Рубрики: Меліорація сільського госп-ва--Сборники
Аннотация: У збірнику опубліковані матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, проведеної в рамках міждержавного науков-технічного проекту країн СНД "Разработать научно-обоснованные нормы водопотребления и водоотведения с учетом качества вод, а также методов обеспечения нормирования экологически безопасного водопользования в отраслях агропромышленного комплекса стран СНГ".

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Волочнюк, Є. Г. \ред.\; Морозов, А. В. ; Полухов, А. Я. ; Евтюхин, В. Ф. ; Волочнюк, Є. Г. ; Овчінніков, А. М. ; Колесніков, В. В. ; Козленко, Е. В.; Пичура, В. И.; Мін-во аграрної політики та продовольства України; Херсонський державний аграрний ун-т. Кафедра гідромеліорацій та економіки природокористування; Національний університет водного господарства та природокористування; Московський державний інститу природооблаштування
Экземпляры всего: 3
ДБВ (1), ГМФ (2)
Свободны: ДБВ (1), ГМФ (2)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017