На главную Библиотеки США

Библиотеки


Херсон ХГАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>T=ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: 10 ЛЕТ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА УКРАИНЫ О ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ$<.>)
Найдено 2 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 2

1.
63
В 53


Сумський національний аграрний ун-т.

    Вісник Сумського національного аграрного університету [Текст] : наук.-метод. ж.-л / Сумський національний аграрний ун-т; ред. рада: В. І. Ладика (гол.) [та ін.]. - 1996.
   Вип.11-12(12-13) / ред. кол.: Н. С. Кожушко (гол.) [та ін.]. - 2006. - 249 с. : рис., табл. - (Серія "Агрохімія і біологія"). - Бібліогр. в кінці ст.
    Содержание:
Ладика, В. І. Регіональна програма розвитку селекції і насінництва картоплі / В. І. Ладика [та ін.]. - С .5-9
Другие авторы: Кожушко Н. С., Сахошко М. М., Кабанець В.М., Ільченко О.В.
Кожушко, Н. С. Оздоровлення вихідного матеріалу насіннєвої картоплі / Н. С. Кожушко [и др.]. - С .9-12
Другие авторы: Войтенко О. Г., Кришталь В. І., Торчицька Л. С.
Троценко, В. І. Сорти соняшнику Сумської селекції / В. І. Троценко [та ін.]. - С .12-15
Другие авторы: Мельник А. В., Жатова Г. О., Жатов О.Г.
Кандиба, Н. М. Кореляція між основними господарсько цінними ознаками у міжсортових гібридів льону-довгунця / Н. М. Кандиба. - С .16-21
Шевченко, О. М. Підбір гібридів і сортів соняшнику для умов північно-східного регіону України / О. М. Шевченко, В. П. Онопрієнко. - С .21-23
Логінов, М. І. Взаємозв’язок між основними господарсько-цінними ознаками рослин льону-довгунця залежно від напрямків добору / М. І. Логінов, Н. М. Кандиба. - С .23-25
Бердіна, І. В. Дослідження генетичної модифікації картоплі (Solanum tuberosum L.) мас-спектрометричним методом / І. В. Бердіна [та ін.]. - С .25-30
Другие авторы: Чернявська Т. О., Калінкевич О. М., Сенчурін Є.В., Чіванов В.Д.
Лященко, С. А. Застосування мікробіологічних препаратів при розмноженні оздоровленої картоплі / С. А. Лященко. - С .31-33
Мигаль, М. Д. Відмінність хіммутагентів НЕС і НМС за впливом на ознаки волокнистості стебла конопель / М. Д. Мигаль, В. М. Рухленко. - С .33-38
Онупрієнко, Л. Г. Зв'язок маси та вмісту волокна з основними селекційними ознаками в нових однодомних сортів конопель / Л. Г. Онупрієнко, В. Г. Вировець, С. В. Міщенко. - С .38-44
Рябовол, Л. О. Визначення умов індукування соматичного ембріоїдогенезу Cichorium intybus L. / Л. О. Рябовол, А. І. Любченко. - С .44-46
Позняк, А. В. Создание и внедрение в производство сортов малораспространенных овощных и пряновкусовых растений, адаптированных к современным технологиям выращивания / А. В. Позняк [и др.]. - С .46-49
Другие авторы: Чабан Л. В., Маленко А. Н., Кривец Д.О.
Самадашвили, Ц. Ш. Создание нового исходного материала для селекции тритикале в Грузии / Ц. Ш. Самадашвили. - С .50-52
Бердін, С. І. Залежність формування продуктивності посівів ячменю від політики ведення насінництва в господарствах / С. І. Бердін. - С .52-55
Сахошко, М. М. Прийоми збільшення коефіцієнта розмноження нових сортів картоплі / М. М. Сахошко. - С .55-59
Гладка, А. Б. Ресурсозберігаючі технології вирощування продукції рослинництва / А. Б. Гладка, В. С. Уланчук. - С .60-63
Костюра, Л. І. Вплив доз і строків внесення азоту на продуктивність і якість зерна озимої пшениці в умовах північно-східного Лісостепу України / Л. І. Костюра, Т. О. Оничко. - С .63-66
Мельник, А. В. Встановлення оптимальної глибини загортання насіння ріпаку ярого в умовах північно-східного Лісостепу України / А. В. Мельник, О. Г. Полежай. - С .66-68
Мельник, А. В. Встановлення оптимального строку сівби насіння соняшнику сорту Онікс в умовах північно-східного Лісостепу України / А. В. Мельник, Т. І. Мельник. - С .68-71
Оничко, В. І. Вплив строків сівби і систем захисту рослин на врожайність різних сортів озимої пшениці / В. І. Оничко, Л. І. Костюра, Н. М. Дяченко. - С .71-74
Собко, М. Г. Продуктивність соєво-кукурудзяних агроценозів залежно від строків сівби та густоти рослин / М. Г. Собко, Н. А. Собко. - С .74-75
Собко, М. Г. Продуктивність люцерни посівної в парних травосумішках першого року використання / М. Г. Собко, Н. А. Собко. - С .76-77
Токар, А. Ю. Ароматутворюючий комплекс в некріплених плодово-ягідних виноматеріалах / А. Ю. Токар, О. М. Литовченко. - С .77-81
Мазоренко, Д. І. Методичні підходи щодо економічного програмування врожайності сільськогосподарських культур / Д. І. Мазоренко [та ін.]. - С .81-85
Другие авторы: Красноруцький О. О., Гаврилович Н. Ю., Бобловський О.Ю., Артеменко О.О., Заїка С.О.
Бабіч, Ю. В. Агротехнічні прийоми вирощування та продуктивність і якість зерна озимого тритикале / Ю. В. Бабіч [та ін.]. - С .85-88
Другие авторы: Солодушко М. М., Пихтін М. І., Громов М.І.
Вишнівський, П. С. Формуванняя продуктивності ріпаку ярого залежно від системи удобрення та способів сівби / П. С. Вишнівський, Г. Г. Ремез. - С .88-92
Глупак, З. І. Фотосинтетична продуктивність посівів сої залежно від строків сівби та глибини загортання насіння / З. І. Глупак. - С .92-96
Кирюхін, С. О. Ефективність гідросівби та обробки насіння і вегетуючих рослин гумісолом при вирощуванні огірка на продовольчі цілі / С. О. Кирюхін. - С .96-99
Мельник, А. В. Встановлення оптимального строку збирання насіння соняшнику сорту Онікс в умовах північно-східного Лісостепу України / А. В. Мельник, Т. І. Мельник. - С .99-100
Мельник, А. В. Визначення оптимального строку сівби ріпаку ярого в умовах північно-східного Лісостепу України / А. В. Мельник, О. Г. Полежай. - С .100-102
Троценко, В. І. Вплив норм висіву на урожайність редьки олійної / В. І. Троценко, М. В. Радченко. - С .102-105
Ревунова, Л. Г. Продуктивність фотосинтезу і врожайність картоплі залежно від комплексного застосування добрив і регуляторів росту в умовах Полісся України / Л. Г. Ревунова. - С .105-110
Бондаренко, М. П. Особливості технології вирощування соняшнику в Сумській області / М. П. Бондаренко, О. М. Шевченко, А. Г. Письменний. - С .110-112
Нагорний, В. І. Особливості вирощування сої в умовах Лісостепової частини Сумської області / В. І. Нагорний. - С .112-114
Осокіна, Н. М. Застосування математичної моделі консервів із плодів чорної смородини для оцінки їх якості / Н. М. Осокіна. - С .114-119
Пестис, В. К. Рапс - кладовая белка и перспективный корм для животных / В. К. Пестис, В. Ф. Ковалевский. - С .119-122
Письменний, А. Г. Ефективність застосування різних доз мінеральних добрив під горох залежно від кліматичних умов року вирощування / А. Г. Письменний, С. І. Бердін. - С .122-126
Нагорний, В. І. Визначення агрокліматичної адаптивності сортів сої / В. І. Нагорний, Ю. О. Романько. - С .126-128
Пигорев, И. Я. Влияние агротехники на продуктивность сортов озимой пшеницы в условиях Лесостепи / И. Я. Пигорев, В. А. Семыкин. - С .128-132
Суслов, О. А. Якість соняшникового насіння та мікробні препарати в умовах Луганської області / О. А. Суслов. - С .133-135
Єфіменко, Д. Я. Ефективність різних норм внесення мінеральних і органо-мінерального добрива Агрокор під гречку / Д. Я. Єфіменко [та ін.]. - С .135-138
Другие авторы: Оничко В. І., Шевченко О. М., Наумов О. В.
Лихацький, В. І. Урожайність та якість продукції капусти цвітної за безрозсадного способу вирощування в умовах Лісостепу України / В. І. Лихацький, В. М. Чередниченко. - С .138-142
Захарченко, Е. А. Короткий аналіз родючості грунтів Чернігівщини / Е. А. Захарченко, В. Ф. Сальник. - С .143-146
Іванов, В. П. Діагностика забезпеченості азотом озимих та рекомендації щодо застосування азотних добрив / В. П. Іванов, П. О. Мельниченко, Г. П. Манько. - С .147-149
Масик, І. М. Карантинні бур'яни та боротьба з ними / І. М. Масик, М. С. Кравченко, В. М. Івченко. - С .149-152
Міщенко, Ю. Г. Значення сидератів у поліпшенні факторів родючості / Ю. Г. Міщенко, В. І. Прасол. - С .152-154
Шапошнікова, О. Ф. Проведення ампелоекологічних досліджень у районі Лівобережного Нижньодніпров'я для визначення оптимальних площ закладання виноградників / О. Ф. Шапошнікова. - С .154-157
Шевченко, М. В. Результати досліджень енергозберігаючих способів основного обробітку грунту під цукрові буряки в Лівобережному Лісостепу України / М. В. Шевченко, С. О. Пилипенко. - С .157-162
Голоха, В. В. Поживний режим грунту і продуктивність цукрових буряків при застосуванні сидератів і соломи / В. В. Голоха, К. М. Вишнякова, В. М. Мартиненко. - С .162-166
Лорткипанидзе, Р. О. Агротехнология взаимодействия фосфорных удобрений и цинка в почвах Грузии / Р. О. Лорткипанидзе. - С .166-169
Шмиголь, Ю. В. Основні підходи до збереження та відтворення грунту / Ю. В. Шмиголь. - С .169-174
Gomari, S. Elyasi SPECIALIZTION OF P. recondita f. sp. tritici ON WHEAT AND WILD CEREALS (RELATED GRASSES) / S. Elyasi Gomari. - С .175-179
Букреев, Д. Д. Комплекс мероприятий по защите огурца от вредителей и болезней в закрытом грунте / Д. Д. Букреев, В. А. Клейменова. - С .179-183
Ющенко, Л. П. Комплексний економічний поріг шкодочинності шкідників плодів сливи / Л. П. Ющенко. - С .183-186
Бабич, О. А. Причини накопичення та особливості поширення цистоутворюючих нематод у сучасних агроценозах / О. А. Бабич, А. Г. Бабич. - С .186-193
Кругляк, Ю. М. Вплив сортових особливостей ярого ячменю на ураженість плямистостями листя / Ю. М. Кругляк, В. М. Деменко, В. І. Оничко. - С .193-195
Злобін, Ю. А. Біологічні та економічні критерії контролю бур'янів / Ю. А. Злобін, О. М. Тихонова, І. М. Кутузова-Удовенко. - С .195-200
Томашівський, З. М. Вплив добрив та засобів хімічного захисту рослин на продуктивність озимої пшениці в умовах західного Лісостепу / З. М. Томашівський, Я. В. Каліновська. - С .200-204
Рожкова, Т. О. Структура популяції Cochliobolus sativus (Ito and Kurib.) Drechs.ex Dastur та особливості створення синтетичної популяції патогену / Т. О. Рожкова. - С .204-207
Злобин, Ю. А. Экологическая экспертиза в сельском хозяйстве: 10 лет действия Закона Украиныэкологической экспертизе" / Ю. А. Злобин, В. Г. Скляр. - С .208-212
Ахмедова, С. З. Частные смены (сукцессии) в пустынях Джейранчель-Аджиноурского массива Азербайджана / С. З. Ахмедова. - С .212-217
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство--агротехніка
Аннотация: У випуску подано матеріал на теми селекції та насінництва, рослинництва та кормовиробництва, землеробства та ґрунтознавства, захисту рослин та ботаніки.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Ладика, В. І. \ред.\; Кожушко, Н. С. \ред.\; Кабанець, В. М. ; Ільченко, О. В. ; Торчицька, Л. С. ; Жатов, О. Г. ; Сенчурін, Є. В. ; Чіванов, В. Д. ; Кривец, Д. О. ; Бобловський, О. Ю. ; Артеменко, О. О. ; Заїка, С. О. ; Громов, М. І. ; Наумов, О. В.; Сумський національний аграрний ун-т
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие


2.
631.9
З-68


    Злобин, Ю. А.
    Экологическая экспертиза в сельском хозяйстве: 10 лет действия Закона Украиныэкологической экспертизе" [Текст] / Ю. А. Злобин, В. Г. Скляр // Вісник Сумського національного аграрного університету / ред. кол.: Н. С. Кожушко (гол.) [та ін.]. - Суми, 2006. - Вип.11-12(12-13). - С. 208-212
ГРНТИ
УДК
ББК 67.307
Рубрики: Право екологічне--ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА--сільське господарство
Кл.слова (ненормированные):
Закон України
Аннотация: Закон Украиныэкологической экспертизе" следует оценить как важный, эффективно работающий правовой документ, позволивший за первые 10 лет его действия выявить наиболее актуальные хозяйственно-экологические проблемы сельскохозяйственной отрасли, снять некоторые из них, смягчить другие, приблизить к европейским стандартам третьи, а главное осознать, что игнорирование экологического императива и концепции устойчивого развития цивилизации - это путь в никуда.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Ладика, В. І. \ред.\; Кожушко, Н. С. \ред.\; Скляр, В. Г.; Сумський національний аграрний ун-т

Имеются экземпляры в отделах:
ХР (24.10.2008г. Инв.416386 - 15.00грн.) (свободен)

Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017