На главную Библиотеки США

Библиотеки


Херсон ХГАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>T=ЭКОГЕНЕЗ И АКЛИМАТИЗАЦИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
636
Ш 70


    "Шляхи розвитку тваринництва в ринкових умовах", V(XVIII) наук.-вироб. конф. (31 січня 2003 року).
    Шляхи розвитку тваринництва в ринкових умовах, (31 січня 2003 року) [Текст] : матеріали V(XVIII) наук.-вироб. конф. / Українська академія аграрних наук, Ін-т тваринництва центральних районів УААН, Дніпропетровський державний аграрний ун-т ; [ред. кол.: В. С. Козир (гол.) [та ін.]]. - Херсон : [б. и.], 2003. - 232 с. : табл., рис., граф.
В надзаг.: Українська академія аграрних наук, Ін-т тваринництва центральних районів УААН, Дніпропетровський державний аграрний ун-т
    Содержание:
Шевченко, О. О. Шляхи досягнення рентабельності тваринництва в умовах реформування / О. О. Шевченко. - С .3-4
Волосянко, М. І. Інтегрувати зусилля для подолання кризових явищ в тваринництві / М. І. Волосянко. - С .4-6
Козир, В. С. Реформування: мораль, політика, дії / В. С. Козир. - С .6-11
Шемавнев, В. И. Днепропетровский аграрний университет - кузница кадров для агропромышленного комплекса Украины / В. И. Шемавнев. - С .11-15
Любович, О. А. Стан та перспективи розвитку тваринництва Дніпропетровщини / О. А. Любович, Д. М. Дем’яновський. - С .15-19
Олійник, С. О. Шляхи вирішення сучасних проблем в тваринництві Придніпров’я / С. О. Олійник. - С .19-23
Мовчан, Т. В. Теоретичне обгрунтування та методологія створення зонального типу червоної молочної породи / Т. В. Мовчан, М. В. Козловська. - С .23-26
Панасюк, І. М. Результати голштинізації червоної степової породи ВАТ "Племзавод Любомирівка" Дніпропетровської області / І. М. Панасюк. - С .27-32
Черненко, О. М. Стресостійкість молочної худоби як ознака добору / О. М. Черненко [и др.]. - С .32-37
Другие авторы: Черненко О. І., Козир В. С., Селезньов М.М.
Барабаш, В. И. Экогенез и аклиматизация крупного рогатого скота / В. И. Барабаш, А. Д. Геккиев. - С .37-42
Проценко, О. В. Деякі клінічні і фізіологічні показники теличок залежно від тривалості їх розвитку в ембріональний період / О. В. Проценко. - С .43-46
Данько, В. І. Генеалогічна структура племзаводу "Чумаки" / В. І. Данько. - С .46-47
Краснєнков, С. В. Створення високопродуктивного стада червоної молочної худоби в Ерастівській дослідній станції / С. В. Краснєнков, В. В. Живага. - С .47-48
Філяк, М. М. Шляхи ресурсозбереження при вирощуванні ремонтних телиць / М. М. Філяк, ВІ. І. Левченко. - С .48-49
Потеруха, Т. Б. Современное доильное оборудование на мировом рынке / Т. Б. Потеруха. - С .50-52
Піщан, С. Г. Морфо-фізіологічні властивості молочних залоз корів протягом лактації / С. Г. Піщан. - С .53-58
Шкурко, Т. П. Реконструкция и модернизация ферм - интенсивный путь развития молочного скотоводства / Т. П. Шкурко. - С .59-61
Коровников, Г. Б. Проблемы обслуживания (сервиса) животноводства в личных подсобных и фермерских хозяйствах / Г. Б. Коровников. - С .61-64
Шаталін, Б. Д. Порівняльна характеристика свиней великої білої породи, ландрас та заводських типів української м’ясної породи / Б. Д. Шаталін, М. Г. Повод. - С .64-68
Чертков, Д. Д. Економічна ефективність маловитратної технології в свинарстві / Д. Д. Чертков, І. Г. Колот, В. В. Гламазда. - С .69-71
Халак, В. І. Інтенсивність росту ремонтних свинок генотипу ДВБ та їх продуктивність / В. І. Халак, В. І. Білоцька. - С .71-76
Калачнюк, Р. І. Резерви виробництва свинини / Р. І. Калачнюк, Г. І. Калачнюк. - С .76-81
Крамар, Н. І. Особливості росту і розвитку ремонтних свинок селекції ДСГІ різних генетичних форм / Н. І. Крамар. - С .81-84
Чертков, Д. Д. Перспективы развития свиноводства Днепропетровщины / Д. Д. Чертков. - С .84-86
Халак, В. І. Ефективність використання кнурів-плідників різної генетичяної цінності при чистопородному розведенні і породно-лінінйній гібридізації / В. І. Халак. - С .86-88
Чумаченко, К. Н. Разведение свиней в агрофирме "АВИАС-2000" / К. Н. Чумаченко. - С .89-90
Шуваев, В. Т. Современное направление селекціии в овцеводстве Днепропетровщины / В. Т. Шуваев. - С .91-95
Микитюк, В. В. Ефективність вирощування ягнят в залежності від строків окоту вівцематок / В. В. Микитюк. - С .95-97
Колот, В. В. Робота з лініями чистокровної верхової породи коней в Стрілецькому кінному заводі / В. В. Колот, О. А. Чорна, І. А. Антоненко. - С .97-104
Барабаш, В. И. Влияние типа кормления на поведение бычков / В. И. Барабаш. - С .105-109
Харитонов, М. М. Біохімічні передумови корекції концентрації мікроелементів у харчовому ланцюгу "грунт-рослина-сільськогосподарська тварина" в степовому Придніпров’ї / М. М. Харитонов. - С .110-112
Карбонюк, Р. А. Перспективы применения препаратов гуминовой природы и продуктов гидропоники в животноводстве / Р. А. Карбонюк, Н. Н. Харитонов, О. И. Несторенко. - С .112-114
Приходько, П. М. Кормовая свекла в рационах сельскохозяйственных животных / П. М. Приходько. - С .114-116
Свеженцов, А. И. Кукурузный фосфатидный концентрат в кормлении молодняка рогатого скота / А. И. Свеженцов, О. И. Мусич, Н. И. Соловьев. - С .117-122
Кунщикова, И. С. Химический состав витатона и его влияние на продуктивность кур-несушек / И. С. Кунщикова, О. И. Мусич, А. И. Свеженцов. - С .122-125
Ольшанський, А. В. Ефективність використання соняшникового лушпиння у тваринництві / А. В. Ольшанський, К. О. Мельников, Д. Й. Солоха. - С .125-130
Кирпа, М. Я. Перспективи виробництва кормового зерна та напрямки його енергоощаджуючої обробки / М. Я. Кирпа. - С .130-135
Быковский, Ю. А. Усовершенствование и опыт внедрения экспресс-контроля качества кормов на фермах крупного рогатого скота агрофирмы "Наукова" / Ю. А. Быковский. - С .135-141
Тихонова, Л. В. Содержание каротина и витамина Е в кормах Днепропетровской обалсти / Л. В. Тихонова. - С .141-146
Високос, М. П. Роль біологічно активних препаратів (КПМК і гумату натрію) у годівлі сухостійних корів / М. П. Високос. - С .147-151
Харитонов, Н. Н. Современные пути переработки отходов сельскохозяйственного производства в удобрения / Н. Н. Харитонов. - С .152-153
Скрипник, О. А. Восстановление сенокосов и пастбищ - основа полифункционального сельского хозяйства / О. А. Скрипник. - С .154-159
Димчя, Г. Г. Обеспеченность животноводства Днепропетровской области кормами в период реформирования аграрного сектора / Г. Г. Димчя. - С .159-161
Антоненко, П. П. Фитотерапия при желудочно-кишечных заболеваниях новорожденного молодняка / П. П. Антоненко, Ю. А. Филиппов. - С .161-165
Запорожец, Е. В. Стимуляция воспроизводительной способности коров / Е. В. Запорожец, А. Г. Сизинцев. - С .165-170
Масліков, С. М. Досвід виконання масової декорнуації дорослої великої рогатої худоби / С. М. Масліков. - С .170-171
Шулешко, О. О. Комплексна профілактика шлунково-кишкових захворювань телят / О. О. Шулешко. - С .172-174
Калачнюк, Г. І. Рівень азотвмісних інтермедіатів та активність глютамінсинтетази у слизовій рубця плода і матері за дії надлишку аміаку / Г. І. Калачнюк [и др.]. - С .175-179
Другие авторы: Фоменко І. С., Калачнюк Л. Г., Кравців Р.Й.
Федець, О. М. Пре- і постнатальна характеристика лактатдегідрогенази печінки і слизової оболонки шлунково-кишкового тракту / О. М. Федець [и др.]. - С .180-186
Другие авторы: Калачнюк Л. Г., Кравців Р. Й., Калачнюк І. Г.
Никифоренко, О. О. Морфофункціональний тест як один з критеріїв оцінки життєздатності новонароджених телят / О. О. Никифоренко. - С .187-189
Хозей, В. Е. Действие гомеопатических препаратов Natrium Muriaticum на оплодотворяемость коров и телок / В. Е. Хозей. - С .189-192
Гаврилин, П. Н. Задачи морфологии в проблеме развития рентаьельного животноводства / П. Н. Гаврилин, Б. В. Криштофорова. - С .192-194
Масюк, Д. Н. Концепция структурных и функциональных критериев зрелости жизнеобеспечивающих систем у новорожденных продуктивных животных / Д. Н. Масюк. - С .194-195
Суслова, Н. І. Профілактика гострих респіраторних захворювань у телят препаратами крові / Н. І. Суслова. - С .196-198
Короленко, Л. С. Розробка та випробування вакцини "Лейкозав" у господарствах Нікопольського району Дніпропетровської області / Л. С. Короленко. - С .199-202
Жоріна, Л. В. Вплив гумінових та кремневмісних препаратів на продуктивність птиці / Л. В. Жоріна, О. О. Шулешко. - С .203-205
Стрижак, Л. Ф. Проблеми туберкульозу великої рогатої худоби і шляхи їх вирішення в Магдалинівському районі / Л. Ф. Стрижак. - С .205-211
Мартиненко, Г. А. Використання імуноферментного аналізу в діагностиці хвороб птиці / Г. А. Мартиненко. - С .211-214
Махонина, А. В. Рыбоводство - выгодная отрасль животноводства / А. В. Махонина, В. В. Гламазда. - С .214-220
Гордієнко, І. О. Якість тваринницької продукції та державна підтримка галузі / І. О. Гордієнко. - С .220-224
Носач, М. Ю. Кооперація фермерів - шлях до відродження тваринництва / М. Ю. Носач. - С .224-225
Горбенко, Н. И. Состояние и перспективы развития пчеловодства Днепропетровщины / Н. И. Горбенко. - С .225-227
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Тваринництво--загальні питання
   З'їзди, конференції--тваринництво

Аннотация: Конференція присвячена розвитку тваринництва в ринкових умовах, вона дає змогу відновлювати і зміцнювати багаторічні творчі стосунки науковців і виробничників у відповідності до запитів сьогодення.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Козир, В. С. \ed.\; Селезньов, М. М. ; Кравців, Р. Й. ; Калачнюк, І. Г.; Українська академія аграрних наук; Ін-т тваринництва центральних районів УААН; Дніпропетровський державний аграрний ун-т
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017