На главную Библиотеки США

Библиотеки


Херсон ХГАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>T=ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЙ УПРАВЛЕНИЕ, МЕНЕДЖМЕНТ, И РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКЕ$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
63
С 89


Сумський національний аграрний ун-т.

    Вісник Сумського національного аграрного університету [Текст] : наук.-метод. ж.-л / Сумський національний аграрний ун-т; ред. В. І. Ладика. - 1996.
   Вип.5/6(22-23) / ред. Л. І. Михайлова. - 2006. - 487 с. : рис., табл. - (Серія "Економіка та менеджмент"). - Бібліогр. в кінці ст. - 20.00 грн.
    Содержание:
Кваша, С. М. Інвестиційна привабливість галузей аграрного сектора економіки України / С. М. Кваша, А. В. Іванько, В. М. Кучеренко. - С .6-10
Семыкин, В. А. Традиции и перспективы в решении проблем АПК (на примере деятельности Курской научной школы) / В. А. Семыкин. - С .10-15
Хвесик, М. А. Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації економіки / М. А. Хвесик, Н. А. Степанюк. - С .15-20
Юрченко, Ю. Г. Перспективи розвитку сільського господарства України в контексті досвіду його реформування / Ю. Г. Юрченко. - С .20-27
Шипуліна, Ю. С. Аналіз потенціалу інноваційного розвитку промислових підприємств Сумської області / Ю. С. Шипуліна. - С .27-35
Матвієнко, О. С. Формування ринкових земельних відносин (на прикладі агроформувань Чернігівського району Чернігівської області) / О. С. Матвієнко, А. М. Москаленко. - С .35-38
Нестерчук, Ю. О. Фактори та умови функціонування інтегрованого аграрно-промислового формування / Ю. О. Нестерчук. - С .38-42
Домбровський, В. С. Міжрегіональне порівняння розвитку малого підприємництва на Україні / В. С. Домбровський, М. М. Рубан, О. О. Дутченко. - С .42-49
Карташова, И. М. Определение экономической эффективности новой техники в агропромышленном комплексе / И. М. Карташова, Н. И. Строченко. - С .49-52
Пилипенко, Н. М. Конкурентоспроможність: концептуальні основи формування / Н. М. Пилипенко. - С .52-58
Ковальова, О. М. Особливості державного регулювання економічної концентрації в ринкових умовах господарювання / О. М. Ковальова. - С .58-62
Кобилкіна, С. В. Пріоритети підтримки сільськогосподарського товаровиробника при виробництві продукції рослинництва в умовах глобалізації економіки / С. В. Кобилкіна. - С .62-65
Славкова, О. П. Інформаційне забезпечення управління діяльністю сільських територій / О. П. Славкова, О. В. Жемойда. - С .66-69
Назаренко, І. М. Економічна сутність та перспективи формування статутного капіталу / І. М. Назаренко, О. В. Назаренко. - С .70-73
Ковбаса, О. М. Розиток інфраструктури забезпечення функціонування малих агроформувань / О. М. Ковбаса. - С .73-78
Касьяненко, В. Ф. Проблема податкової політики в Україні / В. Ф. Касьяненко, Ю. В. Заїка. - С .78-82
Кубишкіна, І. М. Інноваційна діяльність в аграрному секторі економіки / І. М. Кубишкіна. - С .82-85
Касьяненко, В. Ф. Вплив державного регулювання на становлення фондового ринку в Україні / В. Ф. Касьяненко. - С .85-88
Ярошенко, И. В. Анализ горизонтальных связей сбалансированной системы оценок / И. В. Ярошенко. - С .89-92
Наумко, Ю. С. Формування кадрового потенціалу в умовах переходу до ринкових відносин / Ю. С. Наумко. - С .93-97
Заїка, С. О. Сутність та розвиток агропромислової інтеграції / С. О. Заїка. - С .97-102
Марін, Б. М. Модель планування діяльності дорадчих служб з інформаційно-консультаційного забезпечення сільських громад / Б. М. Марін. - С .102-108
Малій, О. Г. Динаміка інвестиційного забезпечення аграрного виробництва / О. Г. Малій. - С .108-112
Мішенінова, Г. А. Проблеми формування організаційно-економічного механізму лісогосподарського підприємництва / Г. А. Мішенінова. - С .112-116
Калачевська, Л. І. Персоналізація інформаційного забезпечення аграрного виробництва в Сумському регіоні / Л. І. Калачевська. - С .117-120
Дубовик, С. Г. Шляхи підвищення продуктивності тварин на прикладі агрофірми "Колос" Охтирського району Сумської області / С. Г. Дубовик, Н. О. Кудряшова. - С .121-124
Сергієнко, В. О. Особисті господарства населення: тенденції та перспективи розвитку / В. О. Сергієнко. - С .124-128
Румянцев, М. І. Деякі питання побудови математичної моделі фермерського господарства / М. І. Румянцев. - С .128-133
Есманова, Л. І. Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах / Л. І. Есманова. - С .133-139
Маслак, О. М. Ефективність функціонування регіонального біржового ринку зерна / О. М. Маслак. - С .139-146
Макаренко, Н. О. Проблеми та перспективи кооперації фермерських господарств у сучасних умовах / Н. О. Макаренко. - С .146-150
Люта, І. Я. Формування ринку землі / І. Я. Люта. - С .150-154
Шарко, І. О. Підвищення ефективності використання аграрного ресурсного потенціалу як напрям зміцнення кокурентоспроможності агроформувань / І. О. Шарко. - С .154-160
Кальченко, С. В. Перспективи сучасного розвитку овочівництва відкритого грунту в господарствах Запорізької області / С. В. Кальченко. - С .160-164
Мельник, В. М. Формування сталого розвитку свинарства Черкащини / В. М. Мельник. - С .164-167
Ольвач, В. І. Аналіз сучасного стану і перспектив розвитку продуктових підкомплексів АПК Сумської області / В. І. Ольвач. - С .168-171
Бобирєва, Т. С. Регіональна специфіка розвитку м’ясопереробної промисловості: стан та перспективи / Т. С. Бобирєва. - С .172-176
Кравченко, С. І. Проблеми формування та розвитку ринка молока в Сумській області та шляхи їх вирішення / С. І. Кравченко. - С .176-179
Гулай, О. В. Організаційно-економічні особливості функціонування регіонального бурякоцукрового підкомплексу / О. В. Гулай. - С .179-184
Рубан, М. М. Моніторинг агропромислового комплексу Сумської області / М. М. Рубан, І. О. Лакіза. - С .184-189
Соколова, Н. А. Управление дочерними предприятиями корпорации / Н. А. Соколова. - С .190-194
Лебедева, О. В. Состояние и эффективность использования основного капитала в растениеводстве Курской области / О. В. Лебедева, С. В. Семыкина, И. И. Пигорева. - С .194-199
Ксенофонтова, М. М. Розробка системи стратегічного планування на основі оцінки рівня використання ринкового потенціалу підприємства / М. М. Ксенофонтова. - С .199-203
Полятикіна, Л. І. Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств малого бізнесу / Л. І. Полятикіна. - С .203-207
Бутенко, В. М. Проблеми діагностики ринкової вартості потенціалу підприємства / В. М. Бутенко, В. В. Байдала. - С .207-212
Строченко, Н. І Стан та перспективи розвитку малого підприємництва в Сумській області / Н. І Строченко, Ю. М. Лук’янова. - С .212-217
Кравченко, С. А. Экономический механизм функционирования сельскохохяйственных предприятий: сущность адаптации, оценка качества, тормозящие факторы / С. А. Кравченко. - С .217-227
Пилипенко, В. В. Теоретико-методологічні аспекти організації оплати праці / В. В. Пилипенко. - С .227-231
Телегунь, М. І. Удосконалення обліку майнових паїв на сільськогосподарських підприємствах / М. І. Телегунь. - С .231-236
Коваленко, О. В. Інтенсивність праці - визначальний чинник нормування продуктивності на підприємствах будівельних матеріалів / О. В. Коваленко, В. С. Іванін. - С .236-243
Гужвенко, С. М. Планування і прогнозування в підприємствах агропромислового комплексу / С. М. Гужвенко. - С .243-247
Пізняк, Т. І. Особливості управління підприємством на різних етапах життєвого циклу / Т. І. Пізняк. - С .247-251
Захаров, И. В. Применение информационно-коммуникационных технологий для оптимизации документооборота на предприятии / И. В. Захаров. - С .251-255
Степанова, О. В. Системний підхід до формування соціального капіталу підприємств агропромислового комплексу / О. В. Степанова. - С .255-262
Душка, В. І. Стан та перспективи розвитку молокопереробних підприємств Волинської області / В. І. Душка. - С .262-267
Ілляшенко, С. М. Маркетинг інновацій промислового підприємства: роль і завдання на етапах інноваційного циклу / С. М. Ілляшенко, Н. С. Ілляшенко. - С .268-276
Шумкова, О. В. Обгрунтування необхідності маркетингу в сільському господарстві / О. В. Шумкова, Ю. В. Зозуля. - С .276-281
Пересадько, Г. О. Порівняльний аналіз результативності маркетингових стратегічних підходів до диверсифікації зарубіжних і вітчизняних підприємств / Г. О. Пересадько, Н. І. Пересадько, О. В. Пересадько. - С .281-290
Юрченко, О. Ю. Комунікативні аспекти напрямків удосконалення менеджменту на підприємствах АПК України / О. Ю. Юрченко, О. О. Валинкін. - С .290-295
Вольвак, С. О. Прогнозування попиту і пропозиції на регіональному ринку молока та молокопродуктів / С. О. Вольвак. - С .295-299
Стоволос, Н. Б. Критерії сегментування та вибір стратегії охоплення споживчих ринків / Н. Б. Стоволос. - С .299-304
Діброва, А. Д. Внутрішня підтримка виробництва кукурудзи в Україні та інших державах - основних виробниках і експортерах / А. Д. Діброва, Л. В. Діброва. - С .305-310
Бобловський, О. Ю. Зарубіжний досвід організації матеріально-технічного забезпечення АПК / О. Ю. Бобловський. - С .310-314
Вороновская, Т. И. Техническое обеспечение аграрного производства России / Т. И. Вороновская. - С .314-318
Кляп, І. До питання правового регулювання у сфері страхування сільського господарства Польщі / І. Кляп. - С .318-322
Терещенко, С. І. Фінансове забезпечення власними коштами інноваційної діяльності підприємства / С. І. Терещенко, І. М. Кукса. - С .323-327
Барановська, А. С. Прогнозування неплатоспроможності та банкрутства на основі аналізу фінансового стану ВАТ "Конотопський хлібокомбінат" / А. С. Барановська. - С .327-331
Пасько, О. В. Перспективи розвитку бухгалтерської звітності / О. В. Пасько. - С .331-335
Баранік, О. О. Практичні аспекти організації бухгалтерського обліку / О. О. Баранік. - С .336-340
Глушаченко, А. І. Роль бухгалтерського обліку в інформаційному забезпеченні апарату управління сільськогосподарських підприємств / А. І. Глушаченко. - С .340-344
Ілляшенко, К. В. Формування механізму фінансового та інституціонального забезпечення інвестицій в АПК України / К. В. Ілляшенко. - С .344-349
Маліновська, К. О. Особливості обліку витрат і калькулювання собівартості продукції насіннєвого картоплярства / К. О. Маліновська. - С .349-353
Гаркуша, С. А. Інформаційне забезпечення та нормативне регулювання оцінки фінансового стану підприємств / С. А. Гаркуша. - С .353-358
Соловьёва, Т. Н. Конкурентоспособность человеческого капитала как условие формирования конкурентоспособной аграрной экономики / Т. Н. Соловьёва, Е. В. Овсянников. - С .359-361
Артеменко, А. М. Анализ различий в поведении мужчин и женщин по отношению к частоте и размеру вознаграждения / А. М. Артеменко, О. В. Прудникова, О. В. Тимашкова. - С .361-365
Сухоставець, А. І. Сутність підприємництва в соціально-економічному розвитку сільських територій / А. І. Сухоставець. - С .365-373
Дубинська, К. С. Стан та проблеми працевлаштування молоді / К. С. Дубинська. - С .373-376
Москаленко, А. М. Напрямки підвищення еколого-економічної ефективності використання земельних ресурсів на прикладі агроформувань Сосницького району Чернігівської області / А. М. Москаленко, А. М. Дворецький. - С .376-379
Кочетков, О. В. Концептуальні відмінності між категоріями "економічна стійкість" та "економічна безпека" / О. В. Кочетков, А. М. Брагінець. - С .380-384
Гавриш, В. І. Досвід застосування природного газу як моторного палива в аграрному секторі економіки / В. І. Гавриш. - С .384-389
Вороновська, О. В. Витрати природоохоронної діяльності / О. В. Вороновська. - С .389-393
Несветов, А. А. Биоразнообразие и методы его сохранения в условиях устойчивого развития АПК / А. А. Несветов. - С .393-397
Галинская, Ю. В. Расчет замыкающих затрат как один из методов экономической оценки природных ресурсов / Ю. В. Галинская. - С .397-401
Вороновський, І. Б. Еколого-економічні аспекти раціонального використання машинно-тракторного парку / І. Б. Вороновський. - С .401-405
Кобилкін, О. М. Методологічні аспекти вдосконалення нормативної грошової оцінки земель / О. М. Кобилкін, В. І. Бондаренко, Д. І. Дмитров. - С .405-410
Мишенина, И. Е. Эволюция понятий "управление", "менеджмент", и "регулирование" в экологической экономике / И. Е. Мишенина. - С .410-416
Кошман, О. В. Розвиток малої енергетики як еколого-економічна складова системи енергозбереження регіону / О. В. Кошман. - С .416-421
Телепенко, И. В. Проблемы оценки и учета экономической ценности климатической системы как природного ресурса / И. В. Телепенко. - С .421-426
Новікова, О. С. Економіко-екологічні приорітети інноваційного відродження сільського господарства / О. С. Новікова. - С .426-430
Богінська, Л. О. Місце сільгоспземель як аграрного капіталу в земельній реформі / Л. О. Богінська. - С .430-435
Шубалій, О. М. Сучасний стан та цільові орієнтири розвитку лісогосподарського комплексу Волинської області / О. М. Шубалій. - С .435-443
Давидянц, Д. Є. Теоретико-методологічні аспекти економічної ефективності: критерії, показники, оцінка / Д. Є. Давидянц, І. В. Басанцов. - С .443-448
ГРНТИ
УДК
ББК 65.050
Рубрики: Управління економікою

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Ладика, В. І. \ред.\; Михайлова, Л. І. \ред.\; Сумський національний аграрний ун-т
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017