На главную Библиотеки США

Библиотеки


Херсон ХГАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>T=ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОЇ ОЦІНКИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ (СУБПРОДУКТІВ) ПРИ ЦИСТИЦЕРКОЗІ$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
63
Л 89


Львівський національний ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького.

    Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького [Текст] = Scientific Messenger of National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyj / Львівський національний ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького; [ред. кол.: В. М. Гунчак [та ін.]]. - Львів : [б. и.], 1998 - .
   Т.11, №;3(42), Ч.3. - 2009. - 347 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
    Содержание:
Білянська, О. В. Удосконалення ветеринарно-санітарної експертизи тушок птиці в умовах державних лабораторій ветсанекспертизи на ринках / О. В. Білянська. - С .3-7
Богатко, Н. М. Особливість застосування системи НАССР на м’ясопереробних підприємствах України / Н. М. Богатко, В. З. Салата, О. Ю. Голуб. - С .8-12
Богачик, О. Г. Добробуту тварин і його визначення / О. Г. Богачик. - С .13-17
Боцуляк, Г. В. Щодо удосконалення ветеринарно-санітарної оцінки внутрішніх органів (субпродуктів) при цистицеркозі / Г. В. Боцуляк. - С .18-20
Газзаві, Л. В. Гігієнічна оцінка аероіонізації та її вплив на організм курчат-бройлерів / Л. В. Газзаві, М. В. Чорний. - С .21-25
Данченко, О. О. Рівень узгодженості показників про- антиоксидантної рівноваги печінки гусей як критерій оцінки пошкоджуючого впливу технологічних чинників / О. О. Данченко. - С .26-34
Дроздова, Є. А. Контроль якості і безпеки консервів для дитячого харчування з використанням способу визначення загальної токсичності / Є. А. Дроздова. - С .35-38
Канюка, О. І. Екологічні проблеми залишкових кількостей антибіотиків у продуктах тваринництва / О. І. Канюка, О. В. Павлів. - С .39-42
Карайван, Н. І. Санітарна оцінка нетрадиційних кормів із морських гідробіонтів / Н. І. Карайван. - С .43-46
Книшук, П. В. Наукове обгрунтовання плану ЗВП для корекції технології виробництва молока / П. В. Книшук, М. В. Демчук, В. М. Ткачук. - С .47-54
Ковбасенко, В. М. Бактеріальне обсіменіння ковбасних виробів, що реалізуються на ринках / В. М. Ковбасенко, Ф. О. Ушаков. - С .55-59
Кравців, Р. Й. Неспецифічна резистентність організму коропів при інтенсивному їх вирощуванн / Р. Й. Кравців, М. Б. Магас, Ю. І. Остап’юк. - С .60-63
Кузьменко, О. А. Вплив різних доз Біо-мосу на якість м’яса свиней / О. А. Кузьменко. - С .64-70
Куцинюк, І. В. Амінокислотний склад м'яса, отриманого від косулі. Спільні та відмінні риси з бараниною / І. В. Куцинюк. - С .71-75
Лысенко, А. П. Использование куриных эмбрионов для выявления жизнеспособных форм возбудителя туберкулеза в автоклавированных препаратах / А. П. Лысенко [и др.]. - С .76-80
Другие авторы: Власенко В. В., , Архипов И.Н.
Магрело, Н. В. Гематологічні показники крові корів за дії сезонних та екологічних чинників / Н. В. Магрело, О. В. Козенко. - С .81-85
Мартинюк, І. О. Розробка рецептур та технології фрикадельок з амарантовим борошном нутрієнтноадекватних специфіці здорового харчування дітей дошкільного віку / І. О. Мартинюк, Л. М. Лугвіщик. - С .86-89
Марчук, О. Особливості профілактики захворювання корів в умовах СГ ТзОВ "Лище" Луцького району Волинської області / О. Марчук, Я. Марчук, М. В. Демчук. - С .90-95
Мельникова, Н. М. Вплив кадмію сульфату на показники азотного обміну крові щурів в онтогенезі / Н. М. Мельникова, І. А. Шепельова, Є. А. Деркач. - С .96-99
Назар, Б. І. Актуальні питання видової диференціації білків тваринного походження методом ПЛР / Б. І. Назар. - С .100-103
Немова, Т. В. Вплив препарату капремін-лакт на показники білкового та ліпідного обмінів при дефіциті мікроелементів в організмі лактуючих молочних кіз / Т. В. Немова, М. І. Цвіліховський. - С .104-109
Павелиця, О. О. Аналіз мінерального складу води та раціону жеребних кобил в умовах центральної біогеохімічної зони України / О. О. Павелиця. - С .110-113
Прокопенко, Т. О. Оцінювання відповідності результатів радіологічних випробувань на питому активність радіонуклідів в продукції рослинництва і тваринництва критеріям радіаційної безпеки / Т. О. Прокопенко, В. З. Салата. - С .114-119
Саранчук, І. І. Вміст різних форм жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл за впливу екологічних умов довкілля / І. І. Саранчук, Й. Ф. Рівіс. - С .120-127
Свергун, Ж. Г. Ентерококи як біоіндикаторна група бактерій у гігієні молока / Ж. Г. Свергун. - С .128-130
Стаєнний, О. В. Введення плану загальної ветеринарної профілактики прямої і зворотної дії в технологічний процес племінного розплідника собак / О. В. Стаєнний, М. В. Демчук. - С .131-140
Ткачук, В. М. Вікові особливості ліпідного складу кутикули вовни, мікрофлори та жиропоту руна овець породи прекос за умов весняного утримання / В. М. Ткачук. - С .141-145
Трифонов, Ю. І. Ветеринарно-санітарна оцінка ковбас виготовлених з використанням рослинної сировини / Ю. І. Трифонов. - С .146-149
Хімич, М. С. Контроль якості і безпеки сухих кормів для непродуктивних тварин з використанням біохімічних методів досліджень / М. С. Хімич. - С .150-153
Черевко, М. В. Схожість насіння тест-рослин як показник рівня забрудненості грунту важкими металами / М. В. Черевко, Г. А. Буцяк, Т. П. Бунін. - С .154-157
Чорний, М. В. Санітарно-гігієнічна оцінка термо- і гідрохімічного режиму садків на теплих водах при вирощуванні риби / М. В. Чорний, Г. А. Скляров, В. А. Пасічник. - С .158-163
Чорний, М. В. Паратипові фактори та їх вплив на збереженість та продуктивність свиней в різні пори року / М. В. Чорний [и др.]. - С .164-168
Другие авторы: Шевченко О. Б., Герасименко О. М., Баранова Г.С.
Щепетільніков, Ю. О. Гігієнічна оцінка впливу добавки «Бевілат» на молочну продуктивність і фізіологічний стан корів / Ю. О. Щепетільніков, О. В. Митрофанов. - С .169-174
Ярошович, І. Г. Вплив різних форм мікроелементів та їх хелатів на морфологічний склад тушок гусей, що утримувалися в зоні забрудненій радіонуклідами / І. Г. Ярошович, В. З. Салата, Д. В. Фреюк. - С .175-178
Авдєєва, Л. Ю. Нові тенденції в технології функціональних напоїв / Л. Ю. Авдєєва. - С .179-183
Білонога, Ю. Л. Екстрагування органопрепаратів у псевдозрідженому шарі / Ю. Л. Білонога, У. Р. Драчук, Ю. Ю. Варивода. - С .184-190
Білонога, Ю. Л. Вплив поверхнево-активних речовин (пар) на коефіцієнт теплопередачі кожухотрубного теплообмінника / Ю. Л. Білонога, О. Р. Максисько. - С .191-197
Варивода, Ю. Ю. Вплив прямокутних імпульсних навантажень на міцність циліндричних елементів конструкцій / Ю. Ю. Варивода, Л. Й. Онишко, М. М. Сенюк. - С .198-204
Галух, Б. І. Дослідження амінокислотного складу молочних сумішей, які використовуються для виробництва бринзи з сировини Карпатського регіону / Б. І. Галух. - С .205-210
Гачак, Ю. Р. Нові види сиркових мас із продуктами бджільництва / Ю. Р. Гачак, Ю. В. Ковальський. - С .211-216
Кл.слова: продукти бджільництва, продукти сиркові, сиркові маси
Давидович, О. Я. Нове цукрове печиво, збагачене мінеральними елементами / О. Я. Давидович. - С .217-220
Єрошенко, С. І. Дослідження роботи скребково-пластинчастого високотемпературного пастеризатора / С. І. Єрошенко. - С .221-225
Іваненко, Т. М. Досдідження впливу дозрівачів на якість солоного напівфабрикату / Т. М. Іваненко. - С .226-229
Ковалів, Л. М. Сутність системи НАССР у технологічному процесі виробництва харчових продуктів / Л. М. Ковалів [и др.]. - С .230-239
Другие авторы: Осередчук Р. С., Бінкевич В. Я., Салата В.З., Ключковська М.В.
Лебединець, В. Т. Чайні напої функціонального призначення / В. Т. Лебединець, І. В. Донцова, Л. І. Гірняк. - С .240-244
Лебська, Т. К. Дослідження харчової та біологічної цінності фаршевих виробів із прісноводної сировини / Т. К. Лебська, С. Л. Козлова. - С .245-249
Кл.слова: вироби фаршеві
Лозова, Т. М. Наукові дослідження можливості поліпшення зберігання жирів / Т. М. Лозова. - С .250-254
Лозова, Т. М. Наукові пошуки можливості стабілізації якості жирів та жировмісних кондитерських виробів / Т. М. Лозова, Х. І. Ковальчук. - С .254-257
Лосєв, О. М. Комплексне виробництво екологічно чистої продукції бджільництва / О. М. Лосєв, В. Я. Кошлатий. - С .258-263
Орлюк, Ю. Т. Вплив різних реагентів на вихід сирної маси при термокислотній коагуляції білків молока / Ю. Т. Орлюк, Г. Ф. Калмикова. - С .264-268
Ощипок, І. М. Дослідження динамічних навантажень амортизаторів обладнання м’ясних виробництв / І. М. Ощипок. - С .269-273
Ощипок, І. М. Дослідження використання харчових добавок у виробництві ковбас з направленим автолізом / І. М. Ощипок [и др.]. - С .274-279
Другие авторы: Ярошевич В. І., Пасічний В. М., Бойко В.С.
Палько, Н. С. Вплив нетрадиційної сировини на збереження якості жирів / Н. С. Палько. - С .280-283
Пасічний, В. М. Стабілізація показників напівкопчені ковбаси з мясом птиці / В. М. Пасічний, О. О. Мороз, С. М. Мітяєва. - С .284-288
Кл.слова: ковбаси напівкопчені
Петрина, А. Б. Використання інгредієнтів рослинного походження в технології спредів / А. Б. Петрина, О. О. Онопрійчук, О. В. Грек. - С .189-295
Радько, О. С. Мікроструктура твердих сирів при застосуванні в їх технології мікроелементів / О. С. Радько [и др.]. - С .298-300
Другие авторы: Сливка Н. Б., Михайлицька О. Р., Турчин І.М.
Кл.слова: сири тверді, виробництво сирів
Родак, О. Я. Червона пальмова олія – як джерело вітамінів у спредах функціонального призначення / О. Я. Родак. - С .301-304
Ромашко, І. С. Методика встановлення дисперсного складу майонезної емульсії / І. С. Ромашко, І. М. Ощипок. - С .305-308
Сирохман, І. В. Вплив нетрадиційних видів сировини на сенсорні показники бісквітного рулету / І. В. Сирохман, М. І. Філь. - С .309-311
Сухенко, Ю. Г. Безпечні інгібітори корозії для холодоносіїв переробних і харчових підприємств АПК / Ю. Г. Сухенко, В. Ю. Сухенко, В. В. Доценко. - С .312-317
Томашівський, О. Напрямки адаптації м’ясо-молочного підкомплексу галузі скотарства Львівської області до продовольчого ринку / О. Томашівський. - С .318-323
Штонда, О. А. Упаковка у зміненій атмосфері, як спосіб збереження якості м’ясних напівфабрикатів / О. А. Штонда, О. І. Самойлік. - С .324-327
Штонда, О. А. Використання харчових добавок із харчової кістки для виготовлення варених ковбасних виробів / О. А. Штонда, О. В. Годунова. - С .328-331
Кл.слова: ковбаси варені
Шульга, Н. М. Властивості дріжджів – складових мікрофлори кефіру / Н. М. Шульга, О. В. Бондарчук, Н. Ф. Кігель. - С .332-336
Madras, – Majewska B. Effect of early supplemental feeding honeybee colonies with a substiute of bee bread made of pollen and honey on colony strengh / – Majewska B. Madras, Z. Jasinski, J. Gabka. - С .337-341
ГРНТИ
Рубрики: Сільське господарство--Сборники
   Ветеринарія--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
вироби м’ясні -- вироби кондитерські -- виробництво спредів -- продукти кисломолочні
Аннотация: Збірник присвячено проблемам екології, гігієни тварин, ветеринарної санітарії, ветеринарно-санітарної і радіологічної експертизи та ін.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Гунчак, В. М. \ред.\; Архипов, И. Н. ; Баранова, Г. С. ; Салата, В. З. ; Ключковська, М. В. ; Бойко, В. С. ; Турчин, І. М.; Львівський національний ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017