На главную Библиотеки США

Библиотеки


Херсон ХГАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>T=ЩОДО СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕННЯ$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
63
В 53


Білоцерківський державний аграрний ун-т.

    Вісник Білоцерківського державного аграрного університету [Текст] : зб. наук. пр. / Білоцерківський державний аграрний ун-т; [ред. кол.: А. С. Даниленко (гол.) [та ін.]]. - Біла Церква : [БДАУ].
   Вип.65. - 2009. - 217 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 25.00 грн.
    Содержание:
Пітель, Н. Я. Зовнішня торгівля України: сучасний стан і проблеми / Н. Я. Пітель. - С .3-6
Загреба, І. Л. Соціально-трудові відносини в контексті сталого розвитку сільського господарства / І. Л. Загреба. - С .6-10
Кл.слова: соціально-трудові відносини
Савченко, Т. І. Удосконалення системи орендних земельних відносин на прикладі Кегичівського району Харківської області / Т. І. Савченко. - С .10-14
Кл.слова: оренда землі
Трофимчук, М. І. Формування електронного ринку та його перспективи / М. І. Трофимчук. - С .14-16
Кл.слова: ринок електронний
Сатир, Л. М. Комплексна оцінка ресурсного потенціалу / Л. М. Сатир. - С .16-18
Куліш, Т. В. Концептуальні підходи до оцінки ефективності лізингу в аграрному секторі економіки / Т. В. Куліш. - С .19-22
Кл.слова: лізинг аграрний
Житник, Т. П. Проблеми становлення політики сільського розвитку в Україні / Т. П. Житник. - С .23-24
Савчин, С. Я. Вплив економінчої кризи на мотивацію працівників підприємств / С. Я. Савчин. - С .25-27
Кл.слова: мотивація праці, криза економічна
Швець, О. О. Фактори впливу на ціну продукції молокопереробних підприємств / О. О. Швець. - С .27-32
Євдокимова, М. О. Виробничо-фінансова діяльність сільськогосподарських підприємств у контексті сталого розвитку / М. О. Євдокимова. - С .32-35
Рудь, Л. П. Проблеми інвестиційного забезпечення сільського господарства України / Л. П. Рудь. - С .35-38
Артюх, Т. О. Аналіз спільної маркетингової діяльності підприємств у кластеринх формуваннях / Т. О. Артюх. - С .38-42
Кл.слова: кластер, синергетичний ефект, маркетинг спільий
Ульянченко, Н. В. Інтенсивність виробництва та окупність витрат у сільськогосподарських підприємствах Харківської області / Н. В. Ульянченко. - С .42-46
Зубова, О. В. Сталість розвитку сілськогосподарських підприємств: основні підходи до вирішення проблеми / О. В. Зубова. - С .46-49
Шарко, І. О. Аналіз ресурсної складової розвитку аграрних підприємств Харківської області / І. О. Шарко. - С .49-53
Бухало, О. В. Стабілізація землекористування та організаційний розвиток сільськогосподарських підприємств / О. В. Бухало. - С .53-56
Кл.слова: управління стратегічне
Зось-Киор, Н. В. Решение проблемы мотивации персонала к высокопроизводительной деятельности / Н. В. Зось-Киор, Н. Н. Кальченко, Н. С. Соколова. - С .57-60
Уличний, В. І. Інноваційні чинники сталого розвитку агропромислового виробництва / В. І. Уличний. - С .60-63
Осипчук, Д. Г. Особливості правового функціонування фінансової та грошово-кредитної політики в Україні / Д. Г. Осипчук. - С .63-67
Познаховський, А. В. Трудові ресурси в системі сучасних соціально-трудових відносин / А. В. Познаховський. - С .67-72
Кл.слова: трудові ресурси, соціально-трудові відносини
Кармазін, В. І. Теоретико-методологічний аналіз сучасних соціально-економічних систем / В. І. Кармазін. - С .72-77
Кл.слова: соціально-економічні системи
Шемігон, О. І. Моделі й етапи інноваційних процесів / О. І. Шемігон. - С .77-81
Колодько, Т. Г. Оцінка інноваційного потенціалу аграрних підприємств України / Т. Г. Колодько. - С .81-85
Людвенко, Д. В. Облік змінних витрат на сільськогосподарських підприємствах: питання, проблеми (на прикладі ТОВ "Потіївське") / Д. В. Людвенко. - С .86-89
Козак, Т. І. Структура ралізації молока сільськогосподарськими підприємствами і особистими господаствами населення / Т. І. Козак, Ю. П. Козак. - С .90-93
Козак, Ю. П. Актуальні проблеми економічного розвитку молочного скотарства Київської області / Ю. П. Козак. - С .93-97
Кл.слова: скотарство молочне
Варченко, О. М. Концепція сталого розвитку як підхід забезпечення конкурентоспроможного й екологобезпечного сільськогосподарського землекористування / О. М. Варченко, А. М. Карпенко. - С .98-101
Сокольська, Т. В. Основні засади технічного і правового регулювання якості та безпеки продукції агросфери в Україні / Т. В. Сокольська. - С .102-105
Кл.слова: безпека продукції с.-г.
Новак, І. М. Сучасні тенденції розвитку світового ринку пива та їх вплив на конкурентоспроможність українських виробників / І. М. Новак. - С .105-109
Кл.слова: ринок пива
Лось, С. О. Щодо сутності категорії "ресурсосбереження" / С. О. Лось. - С .109-113
Квятківський, Ю. В. Генезис поглядів на сутність та роль економічної безпеки в сучасному вимірі / Ю. В. Квятківський. - С .113-120
Кл.слова: безпека економічна
Іванюк, Д. П. Екологічна підготовка кадрів як чинник сталого розвитку / Д. П. Іванюк. - С .120-124
Григор’єв, С. М. Пріоритети розвитку маркетингу овочів: роль дорадчих служб / С. М. Григор’єв. - С .124-128
Кл.слова: маретинг овочів, дорадчі служби
Попов, В. М. Фінансове забезпечення сталого розвитку сільських територій / В. М. Попов. - С .128-131
Пальчевич, Г. Т. Пріоритети стабілізації аграрного сектору в контексті стратегії інноваційного розвитку регіону / Г. Т. Пальчевич. - С .131-135
Кл.слова: регіональна економіка, інноваційний розвиток
Альошкіна, Л. П. Оптимізація ефективності використання земель в сільському господарстві Черкаської області / Л. П. Альошкіна, В. С. Уланчук. - С .135-140
Кл.слова: використання земель
Шквиря, Н. О. Формування системи інноваційного забезпечення сільського господарства / Н. О. Шквиря. - С .140-144
Кл.слова: інноваційне забезпечення
Дубініна, М. В. Вплив інституціональних факторів на розвиток аграрного сектору регіону / М. В. Дубініна. - С .145-147
Печерська, О. А. Проблеми, особливості та пріоритети агропромислового сектору економіки / О. А. Печерська. - С .148-150
Якименко, І. Г. Ефективність виробництва овочів відкритого грунту сільськогосподарськими підприємствами різних організаційно-правових форм господарювання в Україні / І. Г. Якименко. - С .150-155
Генова, С. С. Проблеми та можливі варіанти розвитку зернового сектору України / С. С. Генова. - С .155-157
Кл.слова: ринок зерна
Литвинов, А. І. Структурний підхід до системи управління фінансами підприємства в системі заходів із забезпечення його економічної ефективності / А. І. Литвинов. - С .158-161
Кл.слова: фінанси підприємств с.-г., управління фінансами
Литвинова, О. М. Використання мінеральних добрив у ролі чинника для забезпечення конкурентоспроможності виробництва зерна / О. М. Литвинова. - С .161-165
Кл.слова: виробництво зерна, урожайність зерна, удобрення зернових
Федорець, Л. М. Управління конкурентоспроможністю агропромислового комплексу на регіональному рівні в умовах інтеграційних процесів / Л. М. Федорець. - С .166-169
Кл.слова: зовнішня торгівля, інтеграція економічна, експортний потенціал
Сорокун, С. С. Еволюція теоретичних думок щодо вивчення експорту та експортного потенціалу / С. С. Сорокун. - С .170-173
Кл.слова: експортний потенціал, зовнішньоекономічна діяльність, теорії міжнародної торгівлі
Яковлева, Ю. С. Собівартість продукції в умовах сталого розвитку аграрного сектору / Ю. С. Яковлева. - С .173-176
Кл.слова: собівартість продукції с.-г.
Слупян, К. В. Виробничий потенціал як чинник забезпечення сталого розвитку підприємств цукрової галузі України / К. В. Слупян. - С .177-180
Кл.слова: виробництво цукру
Ушкаренко, Ю. В. Соціальна місія сільськогосподарської кооперації / Ю. В. Ушкаренко. - С .180-184
Домаскіна, М. А. Розвиток спеціалізації фермерських господарств регіону / М. А. Домаскіна. - С .184-189
Кл.слова: продукція сільськогосподарська
Хміль, Н. В. Сталий розвиток сільського господарства України у контексті директив розвитку сільських територій Європейського Союзу / Н. В. Хміль. - С .189-192
Кл.слова: ЄС
Улько, Є. М. Концентрація як фактор забезпечення ефективного виробництва молока в ринкових умовах / Є. М. Улько. - С .192-198
Кл.слова: виробництво молока
Потриваєва, Н. В. Перспективи нарощування експортного потенціалу зернового підкомплексу України / Н. В. Потриваєва. - С .198-201
Кл.слова: експорт зерна, ринок зерна, зерновиробництво
Свиноус, І. В. Перспективи розвитку особистих селянських господарств в умовах функціонування ринкових відносин / І. В. Свиноус. - С .202-206
Кл.слова: особисті селянські господарства
Ігнатенко, М. М. Проблеми встановлення розміру заробітної плати в Україні і за кордоном / М. М. Ігнатенко. - С .206-210
Кл.слова: заробітна плата
Герасименко, І. О. Стимулювання інновацйної діяльності підприємств в аграрному секторі економіки / І. О. Герасименко. - С .210-214
Кл.слова: інноваційна діяльність АПК
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство--Сборники
   Економіка сільського господарства--Сборники

Аннотация: У віснику висвітлено результати наукових досліджень. проведених ученими навчалих заклаів та наукових установ. провідними економістами, фахівцями агробізнесу з актуальних економічних питань розвитку держави.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Даниленко, А. С. \ред.\; Білоцерківський державний аграрний ун-тМ-во аграрної політики України
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017