На главную Библиотеки США

Библиотеки


Херсон ХГАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>T=ЩОДО РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСУ ІЗ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ БАГАТОМОВНХ ТЕРМІНОВІДПОВІДНИКІВ$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
74.58
Н 34


Мін-во аграрної політики УкраїниДепартамент аграрної освіти, науки та дорадництва Науково-методичний центр аграрної освіти.

    Наука і методика [Текст] : зб. наук.-метод. праць / Мін-во аграрної політики України, Департамент аграрної освіти, науки та дорадництва, Науково-методичний центр аграрної освіти ; [ред. кол.: Т. Д. Іщенко (гол.) [та ін.]]. - К. : Аграрна освіта.
   №20, 21. - 2010. - 288 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 35.21 грн.
    Содержание:
Співак, С. І. Місце Болонського процесу у сучасних умовах соціально-економічного розвитку країни / С. І. Співак. - С .8-12
Бутенко, Г. С. Особливості організації та вдосконалення системи навчання згідно з Болонським процесом / Г. С. Бутенко. - С .13-20
Кузнєцов, П. О. Проблема формування духовного світу студентів галузевих ВНЗ у контексті Болонського процесу / П. О. Кузнєцов, В. М. Чекер. - С .21-27
Кринична, Н. В. Особливості дистанційної форми навчання студентів / Н. В. Кринична. - С .28-32
Мельник, С. І. Інноваційне забезпечення підвищення родючості земель і продовольчої безпеки / С. І. Мельник [и др.]. - С .32-46
Другие авторы: Іщенко Т. Д., Хоменко М. П., Кулаєць М.М., Бабієнко М.Ф., Лайко П.А., Витвицька О.Д., Бузовський Є.А., Музика П.М., Скрипниченко В.А., Лучник М.М.
Денисенко, А. І. Інтеграція дистанційного навчання у вищих навчальних закладах / А. І. Денисенко, С. М. Несторенко, М. С. Чижова. - С .47-50
Дешко, С. Д. Інноваційні технології навчання англійського письма / С. Д. Дешко. - С .51-54
Бендера, І. М. Інноваційна технологія читання лекцій з дисципліни "Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку" / І. М. Бендера [и др.]. - С .55-60
Другие авторы: Рудь А. В., Мошенко І. О., Михайлова Л.М.
Бончик, В. С. Використання сучасних патентно-інформаційних технологій під час роботи з документами / В. С. Бончик, П. П. Федірко. - С .61-65
Бондаренко, О. В. Нові інформаційні технології в процесі пілядипломного навчання лікарів ветеринарної медицини / О. В. Бондаренко, О. І. Сосницький. - С .65-68
Рязанова, В. А. Моделювання процесів когнитивної пам’яті та їх роль в інформаційних технологіях навчання / В. А. Рязанова, В. В. Пазін. - С .68-75
Вольвак, С. Ф. Застосування комп’ютера в лабораторних роботах / С. Ф. Вольвак [и др.]. - С .76-81
Другие авторы: Бурцев Г. Г., Скотаренко В. В., Несвіт В.Д.
Хоменко, Л. О. Щодо розробки комплексу із створення навчальних багатомовнх терміновідповідників / Л. О. Хоменко. - С .82-88
Рудницька, Н. А. Формування мовно-термінологічної компетентності майбутніх фахівців-аграрників під час вивчення французької мови / Н. А. Рудницька. - С .88-92
Кроль, В. О. Тестування в LCMS Moodle / В. О. Кроль, П. П. Федірко. - С .92-100
Соколов, І. Д. Організація та управління освітньої діяльності / І. Д. Соколов, Л. І. Сігідіненко, С. Ю. Наумов. - С .101-104
Болоташвілі, З. У. Методичні рекомендації щодо організації навчання з охорони праці / З. У. Болоташвілі [и др.]. - С .105-110
Другие авторы: Брагінець Т. М., Зиков О. М., Мельников О.І., Сартакова А.Л.
Кузьмінська, Т. П. Удосконалення самостійної роботи студентів з освоєння дисципліни "Інтегрований захист рослин" у Луганському НАУ / Т. П. Кузьмінська [и др.]. - С .110-114
Другие авторы: Гелюх В. М., Старченко С. В., Стрельцова Р.Г.
Квітко, І. І. Структурні одиниці заняття / І. І. Квітко, Л. М. Гуня. - С .114-116
Муравка, Т. П. Методичні підходи до організації виробничо-навчальної діяльності навчально-практичного центру вищих аграрно-технічних закладів / Т. П. Муравка, М. М. Новак, Г. П. Краснолуцький. - С .117-123
Слободян, С. Б. Висвітлення в курсі фізики осбливостей функціонування робототехніки в сільському господарстві (для інженерних спеціальностей) / С. Б. Слободян, О. А. Андреєв, М. В. Торчук. - С .124-127
Андреєв, О. А. Висвітлення фізичних основ екологічної безпеки під час впровадження нових технологій у землеробстві в лекційному курсі фізики / О. А. Андреєв, М. В. Торчук. - С .128-132
Девін, В. В. Опорний конспект-схема. його роль та метоика створення під час викладання технічних дисциплін / В. В. Девін, В. С. Ткачук. - С .132-137
Грушецький, С. М. Організація навчального процесу у ВНЗ для навчання студентів за індивідуальними траєкторіями / С. М. Грушецький. - С .137-144
Бендера, І. М. особливості викладання дисципліни "Сільськогосподарські машини" з використанням інформаційних карток / І. М. Бендера, В. І. Дуганець, В. І. Дуганець. - С .144-149
Косогова, Т. М. Наукові дослідження в процесі підготовки фахівців-екологів / Т. М. Косогова, Р. Я. Ісаєва, А. П. Швечикова. - С .149-152
Гончаров, В. М. Сучасні проблеми інженерної освіти в системі АПК / В. М. Гончаров, В. Є. Кириченко, І. А. Кириченко. - С .153-158
Старченко, С. В. Методика проведення навчальної практики із сільськогосподарської ентомології в умовах навчального науково-виробничого аграрного комплексу ЛНАУ "Колос" / С. В. Старченко [и др.]. - С .159-162
Другие авторы: Гелюх В. М., Денисенко О. Г., Кузьмінська Т.П., Федорено К.М.
Зось-Кіор, М. В. Використання навчальних і рольових ігор і моделей для потреб викладання / М. В. Зось-Кіор, М. М. Кальченко, Н. В. Бурда. - С .162-167
Галкіна, Л. І. Антична філософія про фізичне виховання в грецькому полісі / Л. І. Галкіна, Є. В. Чугунов. - С .168-171
Болоташвілі, З. У. Пристрій для доведення насіння буряку до сівби / З. У. Болоташвілі [и др.]. - С .171-175
Другие авторы: Снігур М. М., Зиков О. М., Мельников О. І.
Воронянська, О. В. Роль особистості в діяльності колективу / О. В. Воронянська, О. В. Бережецький. - С .175-180
Драганов, Б. Х. Лабораторна робота з визначення тепловіддачі тілом тварини підлозі приміщення / Б. Х. Драганов. - С .181-186
Болотських, О. С. Методика біоенергетичного оцінювання технологій в овочівництві / О. С. Болотських, М. М. Довгаль. - С .186-205
Збаравська, Л. Ю. Тестування як один із методів контролю знань студентів під час викладання фізики / Л. Ю. Збаравська. - С .206-209
Москаленко, С. А. Мотивація - один із основних компонентів у вивченні іноземної мови / С. А. Москаленко. - С .209-213
Хоменко, Л. О. Закономірності утворення семантико-словотвірних гнізд та способи їх дослідження / Л. О. Хоменко, А. А. Грищенко. - С .213-219
Хоменко, Л. О. Проблеми створення словотворчих терміновідповідників для аграрного сектору економіки / Л. О. Хоменко, Р. Г. Кропивко. - С .220-228
Пилипенко, О. П. Рольова гра як засіб формування мовленнєвої компетенції студентів немовних ВНЗ / О. П. Пилипенко. - С .229-233
Яремчук, М. Л. Вплив господарської діяльності на екологічний стан ріки Західний Буг та її приток / М. Л. Яремчук. - С .234-238
Сєдашова, О. А. Креативність як необхідний чинник виховання творчого фахівція-аграрника / О. А. Сєдашова. - С .239-243
Стецюк, К. В. Ефективні шляхи підготовки сучасного фахівця-аграрника в контексті європейського освітнього простору / К. В. Стецюк. - С .243-249
Заболотна, В. П. Якість навчального процесу / В. П. Заболотна, О. Г. Денисенко. - С .249-253
Шеліхов, П. В. Екологічна освіта у вищих навчальних закладах та її проблеми / П. В. Шеліхов, О. Т. Павленко. - С .253-256
Лєві, Л. І. Якість освіти у вищих навчальних закладах України / Л. І. Лєві, А. В. Коваль, О. О. Круглий. - С .256-261
Германенко, О. М. Контроль і оцінювання знань студентів як основний чинник якості освіти / О. М. Германенко, В. В. Лангазова. - С .261-265
Каніцький, Ю. М. Проблеми викладання дисципліни "ремонт сілськогосподарської техніки" у сучасних умовах / Ю. М. Каніцький, Г. П. Краснолуцький, С. І. Соколан. - С .266-271
Рудь, А. В. Учений і педагого Іван Миколайович Бендера / А. В. Рудь, В. І. Дуганець. - С .272-275
ГРНТИ
ББК 74.58
Рубрики: Освіта вища--Сборники
Аннотация: Розглядаються проблеми освіти: інноваційні педагогічні технології, комп’ютерізація та інформатизація навчального процесу, організація та управління в освіті, освіта дорослих і дорадництво, виховна робота і студентське самоврядування, якість освіти.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Іщенко, Т. Д. \ред.\; Кулаєць, М. М. ; Бабієнко, М. Ф. ; Лайко, П. А. ; Витвицька, О. Д. ; Бузовський, Є. А. ; Музика, П. М. ; Скрипниченко, В. А. ; Лучник, М. М. ; Михайлова, Л. М. ; Несвіт, В. Д. ; Мельников, О. І. ; Сартакова, А. Л. ; Стрельцова, Р. Г. ; Кузьмінська, Т. П. ; Федорено, К. М. ; Мельников, О. І.; Мін-во аграрної політики України; Департамент аграрної освіти, науки та дорадництва; Науково-методичний центр аграрної освіти
Экземпляры всего: 5
ГМФ (3), ЧЗ (2)
Свободны: ЧЗ (2)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017