На главную Библиотеки США

Библиотеки


Херсон ХГАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>T=ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ ГРЕЧКИ В ЖОРСТКИХ УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ЗЕРНА. ПОВІДОМЛЕННЯ 1. ВПЛИВ СТРЕСОВИХ ПОГОДНИХ ЧИННИКІВ НА СТАБІЛЬНІСТЬ ВР$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
63
Т13


    Таврійський науковий вісник [Текст] : зб. статей та монографій / М-во агропромислового комплексу Укр., УААН, Академія наук вищої школи Укр., Навч. - наук. - вироб. комплекс "Херсон. агроун-т" ; ред. В. О. Ушкаренко. - Херсон : Айлант, 1996 - .
   Вип.9 : (спеціальний); темат. зб. матеріалів міжн. наук.-практич. конференції "Перспективи розвитку рисосіяння", яка відбулася 19-20 серпня 1998 року на Дослідній станції рису УААН (м. Скадовськ) / підготували: А. А. Ванцовський, В. А. Безтравний. - 1998. - Бібліогр. в кінці окр. ст. - ISBN 966-7403-41-6
    Содержание:
Безтравний, В. А. Дослідна станція рису УААН (коротка історія створення) / В.А. Безтравний, І.І. Шапар. - С .3-11
Безтравний, В. А. Рисівництво України і його перспективи розвитку (за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції) / В.А. Безтравний, І.І. Шапар. - С .11-17
Ванцовский, А. А. Состояние и перспективы развития рисосеяния в Украине / А.А. Ванцовский. - С .18-23
Гонтар, О. П. Про питання вирощування і деякі проблеми рисосіяння на Херсонщині / О.П. Гонтар. - С .24-30
Шапар, И. И. Результати и перспективы научных исследований по усовершенствованию технологий выращивания риса / И.И. Шапар. - С .30-34
Агарков, В. Д. Системная технология возделывания риса - состояние и перспективы / В.Д. Агарков. - С .34-40
Морозов, В. В. Принципи і методи організації моніторинга рисових зрошувальних систем / В.В. Морозов. - С .40-45
Алексеенко, Е. В. Селекция риса на Украине / Е.В. Алексеенко. - С .45-48
Маковський, В. Й. Еколого-економічна доцільність реконструкції існуючих рисових зрошувальних систем (РЗС) Причорномор‘я України / В.Й. Маковський. - С .48-56
Ушкаренко, В. О. Динаміка врожайності рису в умовах ресурсо- і енергозберігаючої чекової зрошувальної системи Маковського В.Й, з замкнутим циклом водорозподілу / В.О. Ушкаренко, Л.М. Грановська, О.В. Морозов. - С .61-64
Данченко, Н. Н. Перспективы развития уборочной техники / Н.Н. Данченко. - С .65-67
Кольцов, А. В. Перспективы развития рисосеяния в Крыму / А.В. Кольцов. - С .67-71
Судин, В. М. Урожайность и качество зерна новых сортов риса / В.М. Судин. - С .72-74
Кирсанова, В. В. Корреляционные связи между хозяйственно-полезными признаками, детерминирующими продуктивность риса / В.В. Кирсанова, А.Я. Кирсанов. - С .74-77
Петкевич, З. З. Изучение и использование национальной коллекции риса Украины в селекционном процессе / З.З. Петкевич, В.М. Судин. - С .77-80
Репников, А. Д. Усовершенствование системы удобрения риса / А.Д. Репников. - С .80-83
Безтравный, В. А. Предпосевные обработки почвы под культуру затопляемого риса после люцерны для получения экологически чистой продукции / В.А. Безтравный. - С .84-87
Рось, В. І. Комплекс технологічних заходів при вирощуванні нових сортів рису на насіння / В.І. Рось, Л.А. Криницька. - С .87-91
Яковенко, О. І. Застосування сумішей гербіцидів на посівах рису / О.І. Яковенко. - С .91-93
Яковенко, О. І. Ефективність гербіциду Сиріус на посівах рису / О.І. Яковенко. - С .93-96
Дудченко, В. В. Ефективність нових фунгіцидів для обмеження шкодочинності пірикуляріозу на посівах рису / В.В. Дудченко. - С .96-98
Морозов, О. В. Економічні проблеми і ризики при реалізації програми "Рис Херсонщини" / О.В. Морозов. - С .98-103
Рось, В. И. Новый сорт гречихи в рисовых полях / В.И. Рось. - С .104-106
Криницька, Л. А. Щодо вирощування гречки в жорстких умовах формування врожаю зерна. Повідомлення 1. Вплив стресових погодних чинників на стабільність врожаю гречки різних сортів / Л.А. Криницька. - С .106-110
Криницька, Л. А. Щодо вирощування гречки в жорстких умовах формування врожаю зерна . Повідомлення 2. Ефективність внесення мінеральних добрив під гречку в залежності від несприятливих чинників середовища / Л.А. Криницька. - С .110-114
Криницька, Л. А. Щодо вирощування гречки в жорстких умовах формування врожаю зерна. Повідомлення 3. Про значення технологічних видів захисту врожаю гречки в умовах вітрового режиму / Л.А. Криницька. - С .115-116
Воронюк, З. С. Вивчення методів добору в первинном у насінництві гречки / З.С. Воронюк. - С .117-118
Бочкарева, Л. П. Особенности ростовых процессов главного побега и его ассимиляционной поверхности у мутантов гречихи обыкновенной / Л.П. Бочкарева, А.Н. Бочкарев. - С .119-130
Морозов, В. В. Прогноз міграції іонів кальцію при зрошенні темно-каштанових грунтів в умовах замкнутого циклу водообігу / В.В. Морозов, Л.М. Грановська, О.В. Морозов. - С .133-136
Липинець, І. П. Еколого-економічна оцінка раціонального природокористування на рисових зрошувальних системах півдня України / І.П. Липинець. - С .137-138
Ушкаренко, В. О. Влияние глубины затопления риса на его урожайность в условиях Краснознаменской оросительной системы / В.О. Ушкаренко, В.В. Морозов, В.С. Корнбергер. - С .139-141
Морозов, В. В. Поверхностные способы полива сельскохозяйственных культур в рисовых севооборотах / В.В. Морозов, И.М. Донченко. - С .141-143
Малеев, В. О. Вплив зрошення і меліорантів на властивості лучно-каштанових грунтів рисових сівозмін / В.О. Малеев. - С .143-145
Зеленский, Г. Л. Итоги и направления селекции риса на Кубани / Г.Л. Зеленский. - С .146-147
Ванцовський, А. А. Система насінництва рису на Україні / А. А. Ванцовський [и др.]. - С .147-149
Другие авторы: Безтравний В.А., Захарченко Л.Г., Захарченко П.Д.
Ковалев, В.С. Новые подходы к селекции, испытанию и использованию сортов риса в производстве / В.С. Ковалев. - С .149-150
Алексеєнко, Є. В. По питанню розповсюдження червонозернових форм рису / Є. В. Алексеєнко, Л. Г. Захарченко. - С .150-151
Зеленский, Г. Л. О возможности использования краснозёрных форм риса в селекционном процессе / Г.Л. Зеленский, В.А. Янченко. - С .151-152
ГРНТИ
УДК
Рубрики: АПК
Аннотация: У зб. подаються результати наукових досліджень теоретичного та практичного характеру з різноманітних питань агропромислового комплексу.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Ушкаренко, В.О. \ред.\; Ванцовський, А.А.; Безтравний, В.А.; Захарченко, П. Д.; М-во агропромислового комплексу Укр., УААН, Академія наук вищої школи Укр., Навч. - наук. - вироб. комплекс "Херсон. агроун-т"
Экземпляры всего: 2
БИНТ (2)
Свободны: БИНТ (2)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017