На главную Библиотеки США

Библиотеки


Херсон ХГАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>T=ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
63
С 89


Сумський національний аграрний ун-т.

    Вісник Сумського національного аграрного університету [Текст] : наук.-метод. ж.-л / Сумський національний аграрний ун-т; ред. В. І. Ладика. - 1996.
   Вип.3/4(20-21) / ред. Л. І. Михайлова. - 2006. - 391 с. : рис., табл. - (Серія "Економіка та менеджмент"). - Бібліогр. в кінці ст. - 20.00 грн.
    Содержание:
Саблук, П. Т. Соціально-економічні проблеми становлення аграрного ринку України / П. Т. Саблук. - С .5-12
Кваша, С. М. Державна політика розвитку інвестиційної привабливості галузей аграрного сектора економіки України / С. М. Кваша, А. В. Іванько, В. М. Кучеренко. - С .12-17
Соловьева, Т. Н. Диверсификация агропромышленного производства и проблемы занятости сельского населения / Т. Н. Соловьева, В. В. Сафронов. - С .23-25
Семыкин, В. А. Укрепление материально-технической базы сельского хозяйства и повышение эффективности ее использования как приоритетные направления развития аграрной экономики / В. А. Семыкин. - С .25-30
Харченко, Н. В. Взаємозв’язок між структурою капіталу і дивідендною політикою корпорації / Н. В. Харченко. - С .31-34
Павлик, В. П. Економічні передумови ситуаційного управління в сільськогосподарському виробництві / В. П. Павлик. - С .34-38
Онегіна, В. М. Концептуальні основи державного регулювання аграрного сектора / В. М. Онегіна. - С .38-43
Васильчак, С. В. Роль інвестиційної політики в розвитку молочного підкомплексу західного регіону України / С. В. Васильчак. - С .43-47
Рибак, О. Д. Етапи процесу прогнозування / О. Д. Рибак. - С .47-51
Абрамова, І. В. Прогнозування розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації за умов державної підтримки / І. В. Абрамова. - С .51-56
Данилевський, Р. В. Стан та шляхи забезпечення продовольчої безпеки держави (на прикладі цукробурякового підкомплексу АПК) / Р. В. Данилевський. - С .57-61
Захарченко, О. Г. Теоретичні аспекти застосування логістики в олієжировому підкомплексі АПК / О. Г. Захарченко. - С .61-64
Ільїн, В. Ю. Загальні теоретичні аспекти формування та функціонування аграрних корпорацій / В. Ю. Ільїн. - С .65-68
Колодько, Т. Г. Інноваційна стратегія - концептуальна основа стійкого розвитку АПК України / Т. Г. Колодько. - С .68-73
Корнєва, Н. О. Роль інтеграційних процесів у формуванні організаційної структури тваринницькопродуктового комплексу / Н. О. Корнєва. - С .74-78
Крот, В. В. Економічні проблеми галузі льонарства України та шляхи їх вирішення / В. В. Крот. - С .78-82
Уханич, Г. І. Роль держави в програмному та фінансовому забезпеченні дорадництва / Г. І. Уханич. - С .82-86
Шукалович, В. Ф. Нові підходи до визначення процесів формування аграрної політики / В. Ф. Шукалович. - С .86-91
Орликовський, М. О. Сучасні підходи щодо формування та реалізації інвестиційної стратегії / М. О. Орликовський. - С .91-97
Свістунов, О. С. Сільськогосподарські ризики та страхові методи їх зменшення / О. С. Свістунов. - С .97-102
Євчук, Л. А. Задачі менеджменту в успішному розвитку аграрного виробництва / Л. А. Євчук. - С .102-106
Артеменко, А. М. Оценка последствий применения стандартных методик управления поставщиками к льносеющим хозяйствам / А. М. Артеменко, С. И. Артеменко. - С .107-112
Ревенко, М. І. Ефективність виробництва яловичини: стан та перспективи / М. І. Ревенко, В. М. Жмайлов, О. Г. Жмайлова. - С .112-117
Москаленко, В. А. Якість льонопродукції як основний фактор підвищення економічної ефективності вирощування льону довгунця / В. А. Москаленко. - С .117-120
Клебан, О. Л. Ефективність використання основного стада великої рогатої худоби та свиней у сільськогосподарських підприємтсвах / О. Л. Клебан. - С .121-125
Булуй, О. Г. Роль обслуговуючої кооперації у розвитку аграрних відносин у Житомирській області / О. Г. Булуй. - С .125-131
Бойко, Б. В. Розвиток вертикальної інтеграції на кооперативних засадах у молочному скотарстві / Б. В. Бойко. - С .131-136
Жученко, Д. Б. Стан бджільництва в Україні / Д. Б. Жученко. - С .136-140
Іванова, Л. С. Стан виробництва молока та його економічна ефективність на прикладі Київського регіону / Л. С. Іванова. - С .141-145
Краснодєт, Т. Л. Основні тенденції динаміки споживчих цін на молоко та молочні продукти в Запорізькій області / Т. Л. Краснодєт. - С .145-151
Остапенко, Т. М. Особливості матеріально-технічного забезпечення сільського господарства при переході до ринку / Т. М. Остапенко. - С .151-154
Пущак, С. Д. Визначення структури резерву при страхуванні сільськогосподарських ризиків / С. Д. Пущак. - С .155-159
Соломонко, Д. О. Інноваційне підприємництво як фактор розвитку агропромислового виробництва в Карпатському регіоні України / Д. О. Соломонко. - С .160-164
Дацюк, М. Б. Розвиток сировинної бази - основа ефективного функціонування молочної промисловості Волині / М. Б. Дацюк. - С .164-168
Мішенін, Є. В. Проблеми організації роботи підприємництва в кризових ситуаціях / Є. В. Мішенін, В. В. Байдала, Н. В. Мішеніна. - С .169-171
Германенко, О. М. Роль технології у підвищенні конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва / О. М. Германенко, М. В. Зось-Кіор. - С .172-177
Крушинська, Т. М. Зарубіжний досвід - в українські підприємства / Т. М. Крушинська. - С .177-181
Бутенко, В. М. Проблеми формування та управління потенціалом підприємства / В. М. Бутенко. - С .181-186
Полщук, С. П. Порівняльна оцінка основних форм спільного підприемництва на сучасному етапі розвитку / С. П. Полщук. - С .186-190
Ульяненко, О. В. Рівень оплати праці працівників сільського господарства / О. В. Ульяненко. - С .190-197
Овчинінкова, Т. В. Актуальні напрями інвестування управлінської діяльності в агропромислових підприємствах / Т. В. Овчинінкова. - С .197-201
Гладка, А. Б. Проблеми енергомісткості виробництва сільськогосподарської продукції / А. Б. Гладка. - С .201-206
Кислиця, М. А. Місце і роль малих сільськогосподарських підприємств при переході до інноваційного типу розвитку / М. А. Кислиця. - С .206-210
Остапенко, О. М. Кризи та їх класифікація на підприємстві / О. М. Остапенко. - С .210-214
Ткаченко, Є. Ю. Система управління прибутком підприємства / Є. Ю. Ткаченко. - С .214-219
Захаров, И. В. Экономический анализ проблем обеспечения информационной безопасности предприятия при внедрении информационно-коммуникационных технологий / И. В. Захаров. - С .220-227
Степанова, О. В. Науково-методичні підходи до удосконалення оцінки ефективності соціального розвитку аграрних підприємств / О. В. Степанова. - С .227-232
Устименко, Б. В. Сучасний менеджмент - основна складова ефективного функціонування аграрних підприємств (на прикладі СВК ім. Щорса, с. Яблунівка Білоцерківського району Київської області) / Б. В. Устименко. - С .232-236
Прокопенко, О. В. Теоретичні підходи до визначення нових товарів, що найбільш відповідають запитам споживачів / О. В. Прокопенко. - С .237-241
Божкова, В. В. Теоретичні засади застосування некомерційного маркетингу / В. В. Божкова. - С .241-247
Цимбал, В. А. Маркетингова стратегія малого підприємства в умовах входження України в світове господарство / В. А. Цимбал. - С .248-253
Ажаман, І. А. Маркетингові дослідження мікросередовища ринку насіння зернових культур / І. А. Ажаман. - С .253-258
Білик, О. В. Методика розрахунку конкурентоспроможності продукції АПК України / О. В. Білик. - С .259-263
Левків, Г. Я. Організаційно-економічні передумови формування ефективного ринку тваринницької продукції в Україні / Г. Я. Левків. - С .264-268
Васильчак, С. В. Трансформування існуючої системи реалізації молокопродуктів відповідно до ринкових умов у Львівському регіоні / С. В. Васильчак, У. Я. Петриняк. - С .268-272
Поліщук, О. М. Розвиток регіонального ринку яловичини / О. М. Поліщук. - С .273-277
Рудь, І. Ю. Окремі проблеми конкурентоспроможності підприємств молочного підкомплексу / І. Ю. Рудь. - С .277-280
Губенко, В. І. Зовнішньоекономічна діяльність АПК: пріоритети та напрями в умовах глобалізаційних процесів / В. І. Губенко. - С .281-284
Янчевський, Р. В. Регулювання субсидованого імпорту агропродовольчої продукції / Р. В. Янчевський. - С .284-288
Романченко, О. М. Управління комунікаційною політикою українських підприємств на зовнішніх ринках / О. М. Романченко. - С .288-291
Волкова, І. М. Економічні умови формування експертного потенціалу молокопродуктового підкомплексу / І. М. Волкова. - С .292-297
Яценко, О. М. Порівняльні переваги аграрної і продовольчої продукції Житомирської області у зовнішній торгівлі / О. М. Яценко. - С .297-302
Непочатенко, О. О. Основи визначення кредитоспроможності аграрних підприємств / О. О. Непочатенко. - С .303-307
Капля, І. В. Методика оцінки власного капіталу акціонерного товариства / І. В. Капля. - С .307-312
Кушнір, Л. П. Державна програма фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств через механізм здешевлення кредитів / Л. П. Кушнір. - С .312-316
Михайлова, Л. І. Інвестування житлового будівництва на селі шляхом створення сприятливих соціально-економічних умов функціонування і розвитку сільського господарства / Л. І. Михайлова. - С .317-321
Шпикуляк, О. Г. Категорія соціального капіталу в економічній теорії / О. Г. Шпикуляк. - С .321-323
Блажко, М. А. Сегментація аграрного ринку праці: зовнішній ринок / М. А. Блажко. - С .323-327
Пархуць, М. Р. Попередження техногенної кризи - складова сучасної аграрної політики / М. Р. Пархуць. - С .327-331
Пизняк, Т. И. Экологический аудит агролесомелиоративного комплекса: оценка состояния и использования / Т. И. Пизняк. - С .331-338
Радчук, Л. В. Впровадження СЕМ підприємств водогосподарського комплексу та її вплив на АПК / Л. В. Радчук. - С .338-342
Ярмолюк, О. Ф. Економічні аспекти використання радіаційно забруднених земель зони Полісся / О. Ф. Ярмолюк. - С .342-347
Мишенина, Г. А. Бизнес-этика как инструмент экологически ответственного развития предприятий / Г. А. Мишенина. - С .347-352
ГРНТИ
УДК
ББК 65.050
Рубрики: Управління економікою

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Ладика, В. І. \ред.\; Михайлова, Л. І. \ред.\; Сумський національний аграрний ун-т
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017