На главную Библиотеки США

Библиотеки


Херсон ХГАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>T=ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ$<.>)
Найдено 2 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 2

1.
63
Т 13


    Таврійський науковий вісник [Текст] : наук. журн. / Мін-во аграрної політики та продовольства України, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет" ; [ред. кол.: В. В. Базалій (гол.)[та ін.]]. - Херсон : Айлант, 1996 - .
   Вип.75, Ч. 2 : За матеріалами внутривузівської наукової конференції економічного факультету "Актуальні проблеми аграрної економічної науки та практики" 10 лютого 2011 року. - 2011. - 411 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Б. ц.
Параллельные издания: Таврійський науковий вісник : Зб. наук. праць / М-во аграр. політики Укр., УААН, Навч. - наук. - вироб. комплекс "Херсон. агроун-т" ; ред. В. О. Ушкаренко (з 1-74 вип.), В. В. Базалій (з75-...) ; ред. В. О. Ушкаренко (з 1-74 вип.), В. В. Базалій (з75-...). - Херсон : Айлант, 1996. - 3 эл. опт. диск (CD-ROM) (Шифр 9-03_cd/Т13-610458)
    Содержание:
Сакун, А. Ж. Значення бухгалтерського обліку в інформаційному забезпеченні збутової діяльності / А. Ж. Сакун. - С .3-7
Скрипник, С. В. Особливості застосування форм обліку у фермерських господарствах / С. В. Скрипник. - С .7-12
Шепель, І. В. Проблеми подання електронної звітності до контролюючих органів / І. В. Шепель. - С .12-17
Руснак, А. В. Проблеми забезпечення сталого розвитку сільських територій / А. В. Руснак. - С .17-22
Подаков, Є. С. Сучасні тенденції формування облікової політики сільськогосподарських товаровиробників / Є. С. Подаков, О. С. Пристемський. - С .22-27
Собченко, А. М. Вдосконалення обліку товарно-грошових розрахунків / А. М. Собченко. - С .27-31
Коваль, С. В. Конкурентоспроможність та структура виробництва садівницької продукції у Херсонській області / С. В. Коваль. - С .31-36
Коваленко, І. В. Організаційно – економічний механізм державного управління розвитком аграрних формувань / І. В. Коваленко. - С .36-41
Москаленко, Ф. І. Інноваційні аспекти розвитку аудиту в Україні організаційно-економічні засади здійснення / Ф. І. Москаленко. - С .42-46
Пелих, І. В. / І. В. Пелих. - С .46-51
Часник, Ю. О. Пріоритетні напрями формування інфраструктури АПК / Ю. О. Часник. - С .51-56
Дубіковська, О. Л. Структура землезабезпечення та особливості землекористування / О. Л. Дубіковська. - С .56-60
Соловйов, І. О. Інвестиційні процеси в аграрній сфері / І. О. Соловйов, Т. Л. Панкратьєва. - С .60-65
Боліла, С. Ю. Розвиток аграрного сектора регіону на основі кластерного підходу / С. Ю. Боліла, К. Данелюк. - С .66-72
Осадчук, І. В. Історія фермеризації України / І. В. Осадчук, Ю. Є. Кирилов. - С .73-80
Соловйов, А. І. Проблеми вибору організаційної структури управління проектами / А. І. Соловйов. - С .80-86
Сергєєва, Ю. А. Інформаційне забезпечення ринку рису на Україні / Ю. А. Сергєєва. - С .86-92
Губа, М. І. Механізми стимулювання експортної діяльності суб’єктів господарювання аграрного ринку / М. І. Губа. - С .92-102
Туркот, Т. І. Результати дослідження особливостей соціально–психологічної адаптації першокурсників до навчання у вищій школі / Т. І. Туркот, Т. І. Виноградова, Н. В. Вальовська. - С .102-107
Карташова, О. Г. Економічна ефективність галузі виноградарства та виноробства України / О. Г. Карташова. - С .107-112
Федорова, Т. В. Особливості виробничо-збутової діяльності підприємств хлібопекарської галузі / Т. В. Федорова. - С .113-117
Шепель, Т. С. Контролінговий механізм у системі управління підприємством в умовах ринкової економіки / Т. С. Шепель. - С .117-123
Танклевська, Н. С. Концепція формування та реалізації фінансової політики розвитку сільського господарства / Н. С. Танклевська. - С .123-135
Минкіна, Г. О. Державне регулювання у сфері страхування / Г. О. Минкіна. - С .135-140
Вермієнко, Т. Г. Діяльність міжнародних фінансових організацій на вітчизняному ринку фінансового капіталу / Т. Г. Вермієнко. - С .140-145
Потравка, Л. О. Розвиток кредитної кооперації в Україні / Л. О. Потравка. - С .145-150
Петіна, Л. В. Державне управління фінансовими потоками підприємств АПК Херсонської області / Л. В. Петіна. - С .150-155
Воличенко, О. О. Аналіз державного регулювання та фінансування освітніх закладів в Україні / О. О. Воличенко. - С .155-161
Добруля, О. О. Особливості відтворення населення України / О. О. Добруля. - С .161-165
Скрипник, О. О. Стан бюджетного фінансування підприємств агропромислового комплексу України / О. О. Скрипник. - С .165-170
Морозов, Р. В. Кластерна організація та управління розвитком галузі рисівництва / Р. В. Морозов. - С .170-175
Ушкаренко, Ю. В. Кооперація в сільському господарстві: стан та перспективи розвитку у Південному регіоні України / Ю. В. Ушкаренко. - С .175-181
Федорчук, О. М. Сутність та особливості функціонування ринку матеріально-технічних ресурсів / О. М. Федорчук. - С .181-184
Зубенко, В. В. Адміністративна відповідальність: поняття та зміст / В. В. Зубенко. - С .185-189
Мухіна, І. А. Динаміка етносоціальних процесів та криза в Україні / І. А. Мухіна, Н. Д. Смолієнко. - С .190-197
Жолоб, Г. М. Особливості самостійної роботи студентів з літературою в контексті Болонської декларації / Г. М. Жолоб. - С .197-204
Петько, В. М. Управління економікою: зміст та правове регулювання / В. М. Петько. - С .205-210
Єрмолаєва, Н. І. Предмет договору страхування / Н. І. Єрмолаєва. - С .210-213
Самайчук, С. І. Розвиток іноземної інвестиційної діяльності в АПК Херсонської області / С. І. Самайчук. - С .213-223
Рудік, Н. М. Реалізація інвестиційної діяльності в Україні та її макроекономічне регулювання / Н. М. Рудік, В. О. Рудік. - С .223-227
Стовба, Т. А. Форсайтні дослідження як інструмент управління розвитком підприємства / Т. А. Стовба. - С .228-232
Ковтун, В. А. Проблемні аспекти молочного скотарства півдня України / В. А. Ковтун. - С .233-237
Сілецька, Н. В. Інноваційний розвиток агропродовольчої сфери в регіоні / Н. В. Сілецька. - С .238-242
Мельничук, Н. Г. Аналіз стану тваринництва Херсонської області / Н. Г. Мельничук. - С .242-247
Крестьянінова, В. В. Проблеми розвитку страхового ринку України / В. В. Крестьянінова. - С .247-253
Красницька, М. П. Інтенсифікація виробництва продукції рослинництва та шляхи підвищення її економічної ефективності / М. П. Красницька. - С .253-258
Голович, Н. М. Оцінка потреби в фінансовому інвестуванні інноваційних проектів / Н. М. Голович. - С .258-267
Гончарова, А. І. Державне регулювання, цінова політика та кредитна система в агросфері / А. І. Гончарова. - С .267-272
Муравка, І. О. Теоретичні основи акцизу як інструменту соціально-економічного розвитку / І. О. Муравка. - С .272-277
Веремчук, Н. Г. Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління в Україні / Н. Г. Веремчук. - С .277-282
Галат, Л. М. Стан та тенденції розвитку галузі овочівництва у Херсонській області / Л. М. Галат. - С .282-288
Аверчев, О. В. Ефективність виробництва і реалізації проса в Україні / О. В. Аверчев. - С .288-292
Грановська, В. Г. Посилення ролі інновацій у розвитку аграрних підприємств в Україні / В. Г. Грановська. - С .292-299
Бойко, Л. О. Диспаритет цін та проблеми реалізації сільськогосподарської продукції в Херсонській області / Л. О. Бойко. - С .299-307
Білошкуренко, Л. Д. Стан виробництва меду у сільськогосподарських підприємствах Херсонської області / Л. Д. Білошкуренко. - С .307-315
Бойко, В. О. Оцінка стратегічного потенціалу аграрних підприємств Херсонської області / В. О. Бойко. - С .315-320
Петрова, О. О. Напрями підвищення ефективності використання капіталу в АПК / О. О. Петрова. - С .320-325
Крикунова, В. М. Причини, динаміка і державне регулювання прихованого безробіття в Україні / В. М. Крикунова. - С .325-333
Шерман, М. І. Методика статистичного опрацювання експериментальних даних у процесі педагогічного дослідження / М. І. Шерман, Н. В. Степаненко. - С .334-348
Лобода, О. М. Рішення задачі синтезу організаційної структури / О. М. Лобода. - С .349-352
Щербина, О. В. Морфологічні ознаки яєць курей кросу Іза Браун / О. В. Щербина. - С .352-355
Артамонова, І. Ю. Сучасна економетрична модель для прогнозування змін реального ВВП України / І. Ю. Артамонова. - С .355-359
Забитовська, О. І. Економіко-математичне моделювання (моделі прогнозування економічного зростання) / О. І. Забитовська. - С .359-363
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство--Сборники
   Економіка. Економічні науки--Сборники

Аннотация: У збірнику подаються результати наукових досліджень теоретичного та практичного характеру з різноманітних питань розвитку регіонів України та їх агропромислових комплексів.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Базалій, В. В. \ред.\; Мін-во аграрної політики та продовольства УкраїниДержавний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"
Экземпляры всего: 3
ДБВ (3)
Свободны: ДБВ (3)
Найти похожие


2.
65.052.8
М 82


    Москаленко, Ф. І.
    Інноваційні аспекти розвитку аудиту в Україні [Текст] / Ф. І. Москаленко // Таврійський науковий вісник / Мін-во аграрної політики та продовольства України, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"; ред. В. В. Базалій. - Херсон : Айлант, 2011. - Вип. 75, Ч. 2 : За матеріалами внутривузівської наукової конференції економічного факультету "Актуальні проблеми аграрної економічної науки та практики" 10 лютого 2011 року. - С. 42-46
ГРНТИ
ББК 65.052.8
Рубрики: Економіка--аудит--Сборники
Кл.слова (ненормированные):
інновації аудиту
Аннотация: Висвітлено основні проблеми розвитку аудиту в України. Проаналізовано основні чинники, які зумовлюють гальмування цього процесу.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Базалій, В. В. \ред.\; Мін-во аграрної політики та продовольства УкраїниДержавний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"

Имеются экземпляры в отделах:
ДБВ (20.09.2011г. (3 экз.) - Б.ц.) - свободны 3

Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017